Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-518X

C 208E
48. évfolyam
2005. augusztus 25.Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények


Közleményszám

Tartalom

Oldal

I (Közlemények)

EURÓPAI PARLAMENT

2004. december 1., szerda

(2005/C 208 E/01)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

1. Az ülésszak folytatása

1

2. Az Elnökség nyilatkozata

1

3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

1

4. Dokumentumok benyújtása

2

5. A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

5

6. Előirányzatok átcsoportosítása

5

7. A képviselőcsoportok tagjai

6

8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

6

9. Napirend

7

10. A helyzet Ukrajnában (vita)

8

11. Pénzügyi terv (szóbeli választ igénylő kérdés vitával)

8

12. EU-Oroszország csúcstalálkozó (vita)

9

13. Egyperces felszólalások jelentős politikai kérdésekben

9

14. AIDS elleni világnap (vita)

10

15. Európai uniós polgárok útlevele * (vita)

10

16. Labdarúgás az Európai Unióban (vita)

11

17. Az internet és az új online technológiák biztonságosabb használata ***I (vita)

11

18. EU-San Marino megállapodás (megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása) * - EU-Monaco megállapodás (megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása) * (vita)

11

19. A következő ülés napirendje

12

20. Az ülés berekesztése

12

JELENLÉTI ÍV

13

MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

14

1. A napirend módosítása

14

2004. december 2., csütörtök

(2005/C 208 E/02)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

16

1. Az ülés megnyitása

16

2. Dokumentumok benyújtása

16

3. A Parlament tagjai

16

4. A Számvevőszék éves jelentése - 2003 (vita)

16

5. A kolumbiai helyzet (vita)

17

6. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

17

7. Szavazások órája

17

7. 1. 10/2004. sz. költségvetés-módosítás tervezete (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

17

7. 2. EU/San Marino megállapodás (megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása) * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

7. 3. EU/Monaco megállapodás (megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása) * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

7. 4. Az internet és az új online technológiák biztonságosabb használata ***I (szavazás)

18

7. 5. Európai uniós polgárok útlevele * (szavazás)

19

7. 6. A helyzet Ukrajnában (szavazás)

19

7. 7. Pénzügyi terv (szavazás)

20

7. 8. Az AIDS világnapja (szavazás)

20

8. Szavazáshoz fűzött indokolások

20

9. A szavazatok helyesbítései

21

10. EU/Oroszország csúcstalálkozó (a benyújtás határideje)

21

11. A Tanács közös álláspontjainak közlése

21

12. A bizottságok tagjai

21

13. A következő ülések időpontjai

22

14. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

22

15. Az ülés elnapolása

22

JELENLÉTI ÍV

23

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

24

1. Költségvetésmódosítás tervezete: 10/2004

24

2. EU/San Marino megállapodás (megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása) *

24

3. EU/Monaco megállapodás (megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása) *

25

4. Az internet és az új online technológiák biztonságosabb használata ***I

25

5. Európai uniós polgárok útlevele *

25

6. Ukrajna

26

7. Pénzügyi terv

27

8. AIDS elleni világnap

28

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

30

1. Gauzès-jelentés A6-0042/2004 - Állásfoglalás

30

2. Coelho-jelentés A6-0028/2004 - Állásfoglalás

31

3. B6-0189/2004 - Pénzügyi terv - 1. módosítás

32

4. B6-0189/2004 - Pénzügyi terv - Állásfoglalás

34

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0069
10/2004. sz. költségvetés-módosítás

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2004-es pénzügyi évére vonatkozó, 10/2004. számú költségvetés-módosítási tervezetről (III. szakasz - Bizottság) (15179/2004 — C6-0209/2004 — 2004/2223(BUD))

36

P6_TA(2004)0070
A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása (San Marino) *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a San Marino Köztársaság között a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározottakkal egyenértékű intézkedésekről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0643 — C6-0172/2004 — 2004/0241(CNS))

37

P6_TA(2004)0071
A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatása (Monaco) *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Monacói Hercegség között a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározottakkal egyenértékű intézkedésekről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0733 — C6-0202/2004 — 2004/0264(CNS))

37

P6_TA(2004)0072
Az internet és az új online technológiák biztonságosabb használata ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0091 — C5-0132/2004 — 2004/0023(COD))

38

P6_TC1-COD(2004)0023

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2004. december 2-án került elfogadásra az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló …/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

38

I. MELLÉKLET

INTÉZKEDÉSEK

43

II. MELLÉKLET

A KIADÁSOK INDIKATÍV BONTÁSA

49

III. MELLÉKLET

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ESZKÖZEI

49

P6_TA(2004)0073
Útlevelek biztonsági jellemzői és biometrikus elemei *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az európai uniós polgárok útlevelének biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatról (COM(2004)0116 — C5-0101/2004 — 2004/0039(CNS))

50

P6_TA(2004)0074
Az ukrajnai helyzet

Az Európai Parlament állásfoglalása Ukrajnáról

54

P6_TA(2004)0075
Pénzügyi Terv

Az Európai Parlament állásfoglalása a pénzügyi tervről a 2004. decemberi Európai Tanácsra való tekintettel

57

P6_TA(2004)0076
AIDS világnap

Az Európai Parlament állásfoglalása az AIDS világnapjáról

58

Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők
HUA[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal