Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-518X

C 174E
48. évfolyam
2005. július 14.Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények


Közleményszám

Tartalom

Oldal

I (Közlemények)

EURÓPAI PARLAMENT

2004. október 25., hétfő

(2005/C 174 E/01)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

1. Az ülésszak folytatása

1

2. Az Elnökség közleménye

1

3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

1

4. Dokumentumok benyújtása

2

5. A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

4

6. Előirányzatok átcsoportosítása

5

7. Petíciók

5

8. A Tanács jóváhagyja a Parlament által első olvasatban elfogadott álláspontokat (az Eljárási Szabályzat 66. cikke)

7

9. Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére

8

10. A bizottságok tagjai

8

11. Ügyrend

8

12. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

9

13. Jelentés az Európai Központi Bank 2003-as éves jelentéséről (vita)

9

14. Az autóipar újraszervezése (nyilatkozat és kapcsolódó vita)

10

15. A kőolaj áremelkedésének következményei az európai gazdaságban, mezőgazdaságban és halászatban (nyilatkozat és kapcsolódó vita)

10

16. A következő ülés napirendje

10

17. Az ülés berekesztése

10

JELENLÉTI ÍV

11

2004. október 26., kedd

(2005/C 174 E/02)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

12

1. Az ülés megnyitása

12

2. Határozat sürgősségi eljárásról

12

3. Dokumentumok benyújtása

12

4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

13

5. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság megválasztott elnökének nyilatkozata

14

6. Ünnepélyes ülés - Hollandia

15

7. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság megválasztott elnökének nyilatkozata (a vita folytatása)

15

8. Szavazások órája

15

8. 1. A Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok***I (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

15

8. 2. A kéthéjú kagylók betegségeinek ellenőrzése * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

16

8. 3. Partnerségi és együttműködési megállapodások * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

16

8. 4. Az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportok támogatása ***I (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

16

8. 5. Az Európai Központi Bank 2003-as éves jelentése (szavazás)

17

9. Szavazáshoz fűzött indokolások

17

10. A szavazatok helyesbítései

17

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

17

12. Általános költségvetési terv 2005 (III. szakasz) - Általános költségvetési terv 2005 (I., II., IV., V., VI., VII., VIII. szakasz) (vita)

18

13. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

19

14. A következő ülés napirendje

20

15. Az ülés berekesztése

20

JELENLÉTI ÍV

21

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

23

1. A Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezés ***I

23

2. Kéthéjú kagylók egyes megbetegedéseinek ellenőrzése *

23

3. Partnerségi és együttműködési megállapodások *

24

4. Az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportok támogatása ***I

24

5. ECB - 2003-as éves jelentés

24

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

26

1. Gargani-jelentés A6-0011/2004 - Állásfoglalás

26

2. Lipietz-jelentés A6-0014/2004 - 3. módosítás

27

3. Lipietz-jelentés A6-0014/2004 - (6) bekezdés, 1. rész

29

4. Lipietz-jelentés A6-0014/2004 - (6) bekezdés, 2. rész

30

5. Lipietz-jelentés A6-0014/2004 - 4. módosítás

32

6. Lipietz-jelentés A6-0014/2004 - 6. módosítás

34

7. Lipietz-jelentés A6-0014/2004 - 9. módosítás

35

8. Lipietz-jelentés A6-0014/2004 - Állásfoglalás

37

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0025
A Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (egységes szerkezetbe foglalt változat) (COM(2003)0847 — C5-0003/2004 — 2003/0333(COD))

39

P6_TA(2004)0026
Védekezés a kéthéjú kagylókat érintő egyes betegségek ellen *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a kéthéjú kagylókat érintő egyes betegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (egységes szerkezetbe foglalt változat) (COM(2004)0326 — C6-0026/2004 — 2004/0100(CNS))

39

P6_TA(2004)0027
Partnerségi és együttműködési megállapodások - Örményország *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőkönyvének a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársasság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele érdekében történő megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (9257/2004 — COM(2004)0358 — C6-0027/2004 — 2004/0118(CNS))

40

P6_TA(2004)0028
Partnerségi és együttműködési megállapodások - Azerbajdzsán *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Azerbajdzsán közötti partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőkönyvének a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársasság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele érdekében történő megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (8924/2004 — COM(2004)0267 — C6-0017/2004 — 2004/0089(CNS))

41

P6_TA(2004)0029
Partnerségi és együttműködési megállapodások - Grúzia *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőkönyvének a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársasság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele érdekében történő megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (8916/2004 — COM(2004)0268 — C6-0018/2004 — 2004/0091(CNS))

41

P6_TA(2004)0030
Partnerségi és együttműködési megállapodások - Kazahsztán *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőkönyvének a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársasság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele érdekében történő megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (9006/2004 — COM(2004)0307 — C6-0025/2004 — 2004/0096(CNS))

42

P6_TA(2004)0031
Partnerségi és együttműködési megállapodások - Kirgizisztán *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőkönyvének a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársasság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele érdekében történő megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (9003/2004 — COM(2004)0305 — C6-0024/2004 — 2004/0095(CNS))

43

P6_TA(2004)0032
Partnerségi és együttműködési megállapodások - Moldova *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőkönyvének a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársasság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele érdekében történő megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (9221/2004 — COM(2004)0302 — C6-0023/2004 — 2004/0106(CNS))

43

P6_TA(2004)0033
Partnerségi és együttműködési megállapodások - Orosz Föderáció *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőkönyvének a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársasság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele érdekében történő megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (8896/2004 — COM(2004)0292 — C6-0022/2004 — 2004/0087(CNS))

44

P6_TA(2004)0034
Partnerségi és együttműködési megállapodások - Ukrajna *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőkönyvének a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársasság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele érdekében történő megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (9108/2004 — COM(2004)0251 — C6-0016/2004 — 2004/0080(CNS))

45

P6_TA(2004)0035
Partnerségi és együttműködési megállapodások - Üzbegisztán *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőkönyvének a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársasság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele érdekében történő megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (8908/2004 — COM(2004)0272 — C6-0020/2004 — 2004/0092(CNS))

45

P6_TA(2004)0036
Az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletek ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletekről szóló 2130/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0126 — C5-0097/2004 — 2004/0040(COD))

46

P6_TC1-COD(2004)0040

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2004. október 26-án került elfogadásra az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletekről szóló 2130/2001/EK rendelet módosításáról szóló …/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

47

P6_TA(2004)0037
Európai Központi Bank: Éves jelentés (2003)

Európai parlamenti állásfoglalás az Európai Központi Bank 2003-as éves jelentéséről (2004/2144(INI))

48

2004. október 27., szerda

(2005/C 174 E/03)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

52

1. Az ülés megnyitása

52

2. Dokumentumok benyújtása

52

3. Az Európai Tanács előkészítése (Brüsszel, 2004. november 4-5.) (nyilatkozatok és kapcsolódó vita)

53

4. A Parlament tagjai

53

5. Szavazások órája

53

6. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

54

7. EU-India kapcsolatok (nyilatkozatok és kapcsolódó vita)

54

8. A fehéroroszországi referendum és választások eredménye (nyilatkozatok és kapcsolódó vita)

55

9. A soronkövetkező választások Ukrajnában (nyilatkozatok és kapcsolódó vita)

55

10. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

56

11. Állásfoglalási indítvány benyújtása (az Eljárási Szabályzat 81. cikke)

57

12. A következő ülés napirendje

57

13. Az ülés berekesztése

57

JELENLÉTI ÍV

58

2004. október 28., csütörtök

(2005/C 174 E/04)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

60

1. Az ülés megnyitása

60

2. A nők és a szegénység (szóbeli választ igénylő kérdés vitával)

60

3. Tengeri hanglokátorok (szóbeli választ igénylő kérdés vitával)

60

4. Szavazások órája

61

4. 1. Az Európai Unió költségvetési tervezete - 2005-ös költségvetési év (szavazás)

61

4. 2. Általános költségvetési terv - 2005 (III. szakasz) (szavazás)

62

4. 3. Általános költségvetési terv - 2005 (I., II., IV., V., VI., VII., VIII. szakasz) (szavazás)

62

4. 4. A Bosznia-Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatás * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

62

4. 5. A Szerbia és Montenegrónak nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatás * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

63

4. 6. Az Európai Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

63

4. 7. Fertőző szivacsos agyvelőgyulladás, takarmányok (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

63

4. 8. EU-India kapcsolatok (szavazás)

63

4. 9. A fehéroroszországi referendum és választások eredménye (szavazás)

64

4. 10. A soron következő választások Ukrajnában (szavazás)

64

4. 11. Tengeri hanglokátorok (szavazás)

65

5. Szavazáshoz fűzött indokolások

65

6. A szavazatok helyesbítései

65

7. A Tanács közös álláspontjainak ismertetése

67

8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

67

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

67

10. Repeszlövedékek (vita)

68

11. Irán (vita)

68

12. Guantanamo (vita)

68

13. Szavazások órája

68

13. 1. Repeszlövedékek (szavazás)

69

13. 2. Irán (szavazás)

69

13. 3. Guantanamo (szavazás)

70

14. Előirányzatok átcsoportosítása

70

15. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

70

16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

73

17. A következő ülések időpontjai

73

18. Az ülés elnapolása

73

JELENLÉTI ÍV

74

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

76

1. Az Európai Unió általános költségvetése a 2005. költségvetési évre

76

2. Általános költségvetés terv - 2005 (III. szakasz)

91

3. Általános költségvet1ési tervezet - 2005 (a többi szakasz)

93

4. Makroszintű pénzügyi támogatás Bosznia-Hercegovina számára *

93

5. Makroszintű pénzügyi támogatás Szerbia és Montenegró számára *

94

6. Az Európai Számvevőszék tagjává történő kinevezés

94

7. A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak és takarmányozás

94

8. EU-India kapcsolatok *

94

9. A fehéroroszországi népszavazás és választások eredménye

94

10. Soronkövetkező választások Ukrajnában

95

11. Tengeri hanglokátorok

96

12. Repeszlövedékek

96

13. Irán

97

14. Guantanamo

98

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

99

Költségvetési tervezet a 2005. évre - 283. módosítás

99

2. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 461. módosítás

100

3. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 285. módosítás

102

4. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 462. módosítás

103

5. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 380. módosítás

105

6. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 296. módosítás

106

7. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 469. módosítás

108

8. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 343. módosítás

109

9. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 377. módosítás

111

10. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 290. módosítás

112

11. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 292. módosítás

114

12. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 583. módosítás

115

13. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 593. módosítás

117

14. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 600. módosítás

118

15. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 159. módosítás, 2. rész

120

16. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 291. módosítás

121

17. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 221. módosítás

123

18. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 663. módosítás

124

19. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 295. módosítás

126

20. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 570. módosítás

127

21. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 337. módosítás, 1. rész

129

22. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 337. módosítás, 2. rész

130

23. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 439. módosítás

132

24. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 449. módosítás

133

25. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 450. módosítás

135

26. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 413. módosítás

136

27. Költségvetési tervezet a 2005. évre - 412. módosítás

137

28. Garriga Polledo-jelentés A6-0021/2004 - 3. módosítás

139

29. Garriga Polledo-jelentés A6-0021/2004 - 4. módosítás

140

30. Garriga Polledo-jelentés A6-0021/2004 - (15) bekezdés, 3. rész

142

31. Garriga Polledo-jelentés A6-0021/2004 - (18) bekezdés

143

32. Garriga Polledo-jelentés A6-0021/2004 - 5. módosítás

144

33. Garriga Polledo-jelentés A6-0021/2004 - (38) bekezdés, 2. rész

146

34. Garriga Polledo-jelentés A6-0021/2004 - 2. módosítás

147

35. Garriga Polledo-jelentés A6-0021/2004 - Állásfoglalás

148

36. Jensen-jelentés A6-0020/2004 - (12) bekezdés

150

37. Jensen-jelentés A6-0020/2004 - (21) bekezdés

151

38. Jensen-jelentés A6-0020/2004 - 1. módosítás

153

39. Jensen-jelentés A6-0020/2004 - (40) bekezdés

154

40. Jensen-jelentés A6-0020/2004 - (43) bekezdés

155

41. Jensen-jelentés A6-0020/2004 - (49) bekezdés

157

42. Jensen-jelentés A6-0020/2004 - Állásfoglalás

158

43. Fazakas-jelentés A6-0015/2004 - Titkos szavazás

159

44. B6-0094/2004 - RC - Fehéroroszország - Állásfoglalás

160

45. B6-0089/2004 - tengeri lokátorok - 1. módosítás

162

46. B6-0089/2004 - tengeri lokátorok - Állásfoglalás

163

47. B6-0107/2004 - Irán - Állásfoglalás

164

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0038
Általános költségvetési terv 2005 (III. szakasz)

Európai parlamenti állásfoglalás az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről - III. szakasz - Bizottság (C6-0123/2004 — 2004/2001(BUD))

166

P6_TA(2004)0039
Általános költségvetési terv 2005: egyéb szakaszok

Európai parlamenti állásfoglalás az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, I. szakasz - Európai Parlament, II. szakasz - Tanács, IV. szakasz - Bíróság, V. szakasz - Számvevőszék, VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz - Régiók Bizottsága, VIII (A) szakasz - Európai ombudsman, VIII (B) szakasz - Európai adatvédelmi biztos (C6-0123/2004 — 2004/2002(BUD))

171

P6_TA(2004)0040
Bosznia-Hercegovina részére nyújtott pénzügyi támogatás *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Bosznia-Hercegovina részére nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/883/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0604 — C6-0145/2004 — 2004/0207(CNS))

176

P6_TA(2004)0041
Szerbia és Montenegrónak nyújtott pénzügyi támogatás *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Szerbia és Montenegrónak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/882/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0605 — C6-0146/2004 — 2004/0204(CNS))

177

P6_TA(2004)0042
Kikis Kazamias kinevezése az Európai Számvevőszék tagjává

Az Európai Parlament határozata Kikis Kazamiasnak a Számvevőszék tagjává történő jelöléséről (C6-0116/2004 — 2004/0811(CNS))

177

P6_TA(2004)0043
Fertőző szivacsos agyvelőbántalmak

Európai parlamenti állásfoglalás az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről

178

P6_TA(2004)0044
EU-India kapcsolatok

Az Európai Parlament ajánlása a Tanácsnak az EU-India kapcsolatokról (2004/2195(INI))

179

P6_TA(2004)0045
A fehéroroszországi népszavazás és választások eredménye

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2004. október 17-i parlamenti választások és népszavazás utáni fehéroroszországi politikai helyzetről

181

P6_TA(2004)0046
Közelgő választások Ukrajnában

Az Európai Parlament állásfoglalása a közelgő elnökválasztásról Ukrajnában

183

P6_TA(2004)0047
Tengeri hanglokátorok

Európai parlamenti állásfoglalás a nagy teljesítményű aktív tengeri hanglokátorok környezeti hatásairól

186

P6_TA(2004)0048
Repeszlövedékek

Az Európai Parlament állásfoglalása a repeszlövedékekről

188

P6_TA(2004)0049
Irán

Az Európai Parlament állásfoglalása Iránról

190

P6_TA(2004)0050
Guantánamo

Európai parlamenti állásfoglalás Guantánamóról

193

Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők
HUA[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal