Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-518X

C 166E
48. évfolyam
2005. július 7.Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények


Közleményszám

Tartalom

Oldal

I (Közlemények)

EURÓPAI PARLAMENT

Szerda, 13. október 2004

(2005/C 166 E/01)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

1. Az ülésszak folytatása

1

2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

1

3. Dokumentumok benyújtása

2

4. A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

5

5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

5

6. A Parlament tagjai

7

7. Indítvány a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére

7

8. Az ideiglenes bizottság tagjai

7

9. Ügyrend

7

10. Egyperces felszólalások jelentős politikai kérdésekben

7

11. A Prodi Bizottság mérlege (nyilatkozat és kapcsolódó vita)

7

12. Közel-keleti helyzet (nyilatkozatok és kapcsolódó vita)

8

13. A grúziai helyzet (nyilatkozat és kapcsolódó vita)

8

14. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jövője (nyilatkozatok és kapcsolódó vita)

9

15. 9/ 2004. sz. költségvetésmódosítási tervezet (vita)

9

16. A következő ülés napirendje

10

17. Az ülés berekesztése

10

JELENLÉTI ÍV

11

MELLÉKLET

AZ ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETÉNEK JAVASLATA A KIBŐVÍTETT UNIÓ POLITIKAI KIHÍVÁSAIVAL, VALA MINT A 2007 ÉS 2013 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSÉVEL FOGLALKOZÓ IDEIGLENES BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓAN

12

Csütörtök, 14. október 2004

(2005/C 166 E/02)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

14

1. Az ülés megnyitása

14

2. A parlamenti mentelmi jog felfüggesztésének vitatása

14

3. A bizottságok tagjai

14

4. Előirányzatok átcsoportosítása

14

5. Általános vámpreferencia rendszer (szóbeli választ igénylő kérdések vitával)

20

6. Az Unió doppingellenes küzdelmének stratégiája a sport területén (nyilatkozat és kapcsolódó vita)

21

7. Közös tanácsi álláspontok ismertetése

21

8. Ünnepélyes ülés

22

9. Az Unió doppingellenes küzdelmének stratégiája a sport területén (a vita folytatása)

22

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

22

11. Szavazások órája

22

11. 1. A kibővített Unió politikai kihívásai és költségvetési eszközei a 2007 és 2013 közötti időszakra (Az ideiglenes bizottság tagjainak kinevezése)

22

11. 2. A tagjelölt országok (Bulgária, Románia) mezőgazdaság- és vidékfejlesztését támogató előcsatlakozási intézkedések * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

23

11. 3. A mezőgazdasági termékeket segítő tájékoztatási kampányok és promóciós intézkedések * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

23

11. 4. 9/ 2004. sz. költségvetés-módosítási tervezet (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

23

11. 5. Az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés ratifikációs eljárásai és a kommunikációs stratégia (szavazás)

24

11. 6. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jövője (szavazás)

24

11. 7. A grúziai helyzet (szavazás)

24

11. 8. Általános vámpreferencia rendszer (szavazás)

25

12. Szavazáshoz fűzött indokolások

25

13. A szavazatok helyesbítései

26

14. Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére

26

15. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

26

16. A következő ülések időpontjai

27

17. Az ülés elnapolása

27

JELENLÉTI ÍV

28

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

30

1. Ideiglenes bizottság - A kibővített Unió politikai kihívásai és költségvetési eszközei a 2007 és 2013 közötti időszakra

30

2. A tagjelölt országok (Bulgária, Románia) mezőgazdaság- és vidékfejlesztését támogató előcsatlakozási intézkedések *

30

3. A mezőgazdasági termékeket segítő tájékoztatási kampányok és promóciós intézkedések *

31

4. 9/ 2004 sz. költségvetés-módosítási tervezet

31

5. Az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés ratifikációs eljárásai és a kommunikációs stratégia

31

6. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jövője *

32

7. A grúziai helyzet

35

8. Általános vámpreferencia rendszer

36

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

37

1. Daul-jelentés A6- 0008/2004 - Állásfoglalás

37

2. B6- 0067/2004 - Ratifikálási eljárások - (2) bekezdés

38

3. B6- 0067/2004 - Ratifikálási eljárások - 11. módosítás

40

4. B6- 0067/2004 - Ratifikálási eljárások - (6) bekezdés, 1. rész

42

5. B6- 0067/2004 - Ratifikálási eljárások - (6) bekezdés, 2. rész

43

6. B6- 0067/2004 - Ratifikálási eljárások - 13. módosítás

45

7. B6- 0067/2004 - Ratifikálási eljárások - Állásfoglalás

46

8. Bourlanges-jelentés A6- 0010/2004 - 4. módosítás

48

9. Bourlanges-jelentés A6- 0010/2004 - 8. módosítás

50

10. Bourlanges-jelentés A6- 0010/2004 - 9. módosítás

51

11. RC - B6- 0073/2004 - Grúzia - Állásfoglalás

53

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0018
Mezőgazdasági és vidékfejlesztési előcsatlakozási intézkedések a tagjelölt orszá gokban (Bulgária, Románia) *

Európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás a közép- és kelet-európai tagjelölt országok mezőgazdasági és vidékfejlesztési előcsatlakozási intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/ 1999/ EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0163 — C5- 0178/ 2004 — 2004/ 0054(CNS))

55

P6_TA(2004)0019
A mezőgazdasági termékeket segítő tájékoztatási kampányok és promóciós intézkedések *

Európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2702/ 1999/ EK rendeletet, valamint a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2826/ 2000/ EK tanácsi rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0233 — 11464/ 2004 — C6- 0008/2004 — 2004/ 0073(CNS))

55

P6_TA(2004)0020
9/2004. sz. költségvetés-módosítási tervezet

Európai parlamenti állásfoglalási indítvány az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetéséhez készített 9. számú módosítás tervezetéről, VIII (B) szakasz - Európai Adatvédelmi Biztos (13083/ 2004 — C6- 0132/2004 — 2004/ 2100(BUD))

56

P6_TA(2004)0021
Az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés ratifikációs eljárása és a kommunikációs stratégia

Európai parlamenti állásfoglalás az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződés ratifikációjával kapcsolatos eljárásokról és a Szerződésre vonatkozó kommunikációs stratégiáról

57

P6_TA(2004)0022
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jövője

Az Európai Parlament ajánlása a Tanács és az Európai Tanács részére a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jövőjéről, valamint a legitimitásának és hatékonyságának megerősítéséhez szükséges intézkedésekről (2004/ 2175(INI))

58

P6_TA(2004)0023
Grúzia

Az Európai Parlament állásfoglalása Grúziáról

63

P6_TA(2004)0024
Általános preferenciális rendszer

Az Európai Parlament állásfoglalása a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett, Fejlődő országok, nemzetközi kereskedelem és fenntartható fejlődés: a közösségi általános preferenciális rendszer (GSP) szerepe a 2006-2015 közötti évtizedben című bizottsági közleményről (COM(2004)0461)

65

Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők
HUA[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal