I. A történeti emlékezet vége

II. A történelem révén megragadott emlékezet

III. A «lieu de mémoire» mint másik történelem

Fordította: K. Horváth Zsolt
Lektorálta és a jegyzeteket írta: Benda Gyula

1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Nora, Pierre: Entre Mémoire et Histoire. La problématique des lieux. In: Les lieux de mémoire. I. La République. Sous la direction de Pierre Nora. Paris, Gallimard, 1984. (a továbbiakban: Les lieux de mémoire. I. La République.) «Bibliothèque illustrée des histoires».XVII-XLII. Itt szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik a kézirat átnézésében és korrigálásában segítettek: legfőképpen Benda Gyulának a szöveg tüzetes átnézéséért és önzetlen segítségéért, valamint Deák Ágnesnek és Czoch Gábornak észrevételeikért, javaslataikért.

2 A tanulmányban – igazodva az angol nyelvű fordításhoz [Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. Representations 26. 1989. 7-25., Marc Roudebush fordítása], ám eltérve ezzel az e témában megjelent Le Goff, Jacques: Franciaország emlékezete. BUKSZ, 1994. 456-459. című cikk magyar nyelvű fordításától (Albert Sándor munkája) – meghagyom Nora eredeti, francia nyelvű terminus technicusát, a lieux de mémoire-t. E kifejezés – mely „emlékezethelyeket” és az „emlékezet helyeit” egyszerre jelentheti – lefordításával véleményem szerint elvész a terminus eredeti, elmélyült értelme. Nora az angol fordítás megjelenésekor köszönetet mond a fordítónak, hogy meghagyta az eredeti formát, s nem fordította kézenfekvő módon memory places-nek. Ugyanitt egy jegyzetben (25. o.) Nora azt írja, hogy
a lieu de mémoire kifejezés – mely ugyan Cicero és Quintilianus nyomán a latin loci memoriae-ból származik, majd Frances Yates The Art of Memory (1966) című műve révén került ismét a köztudatba – franciául, szemben más nyelvekkel, már elmélyült, „történeti, intellektuális, emocionális és gyakran tudatalatti” értelmet nyert, melyet megerősít az a tény is, hogy a francia historikus e nyelvi leleménye már önálló szócikként szerepel a Le Grand Robert de la langue française 1993-as kiadásában. Így célszerűbbnek tartottam megtartani e terminust, s csak abban az esetben lefordítani, ha az zavarná a magyar mondat szórendjét, érthetőségét. (A fordító megjegyzése.)

3 Froissart, Jean (1333 vagy 1337-1400), francia krónikaíró.

4 Commynes, Philippe de (1447-1511), krónikaíró, Mémoires-jaiban XI. Lajos és VIII. Károly korát írta meg.

5 La Popelinière, Alexandre Joseph Le Riche de (1692-1762), francia pénzember, adófőbérlő.

6 Bossuet, Jacques Bénigne (1627-1764), francia főpap, szónok és történetíró.

7 Lavisse, Ernest (1842-1922), történész, a 27 kötetes Franciaország történetének szerkesztője (1900-1912), egyben egy több millió példányos iskolai történelemkönyv szerzője, mely jelentős szerepet játszott a francia nemzeti szellem 1870 utáni megteremtésében.

8 Bouvines-i csata: 1214. II. Fülöp Ágost francia király győzelmet aratott IV. Ottó császár felett.

9 Seignobos, Charles (1854-1942), a francia hagyományos (pozitivista) történetírás nagy alakja.

10 Monod, Gabriel: a Revue Historique című folyóirat elindítója.

11 Azincuort-i- csata: 1415 az angolok győzelme a franciák felett.

12 Ravaiillac, Francois (1578-1610) tőrrel megölte IV. Henrik francia királyt.

13 Westphaliai béke (1648): Franciaország ekkor kapta meg Elzászt.

14 Larousse szótár: Larousse, Pierre (1817-1875), francia nyelvész, 17 kötetben jelentette meg Grand Dictionnaire Universel du XIX. Siècle című enciklopédiáját. Azóta is az egyik legismertebb szótár- és lexikonsorozat-név Franciaországban.

15 Nora itt egy a kötetben szereplő tanulmányról beszél, melynek központi témája egy 1877-ben megjelent nagy sikerű gyermekkönyv, a Le Tour de la France par deux enfants. Lásd: Ozouf, Jacques et Mona: Le Tour de la France par deux enfants. Le petit livre rouge de la République. In: Les lieux de mémoire. I. La République. (A fordító jegyzete.)

16 1975-ben jelent meg ezen a címen Pierre-Jakez Hélias breton szerző regénye, mely a breton vidéken töltött gyermekkor elveszett boldogságát elevenítette fel.

17 Grandes Chroniques de France, selon que elles sont conservée en l’Église se Saint-Denis en France: 1274-ben keletkezett kéziratos krónika, amit egy saint-denis-i szerzetes (Primat) írt.

18 Mémoires d’outre-tombe: Chateaubriand, Francois René (1768-1848) emlékiratai.

19 Journal d’Amiel: Amiel, Henri Frédéric (1821-1881), genfi születésű francia író. Munkája címe: Journal intime.

20 Mémorial de Sainte-Hélène: Napóleon (1769-1821) francia császár Szent Ilona szigetén lediktált emlékirata.

21 Rethondes-i vasúti kocsi: 1918. november 11-én és 1940. június 22-én e községben egy vasúti kocsiban született meg a fegyverszünet a franciák és a németek között.

22 A montoire-i kézfogás (Montoire-Sur-Le-Loire): 1940. október 22-én itt találkozott Hitler és Pétain marsall.

23 A champs-élysée-i felvonulás: a felszabadulás alkalmával, De Gaulle 1944-es párizsi bevonulásakor franciák milliós tömege vonult fel a Champs-Élysée-n.

24 Corot, Camille (1796-1875), francia festő, többek között tájképeiről ismert.