Van az a pénz!

2015 május 27 2:39 du.1 comment

– Van az a pénz! – válaszolom némi habozás után. [A szófordulat vonakodást, húzódozást, kelletlenkedést, idegenkedést, hezitálást, ingadozást, tétovaságot, határozatlanságot, tartózkodást, bizonytalanságot, tűnődést, töprengést, vacillálást, kételyt, kétséget, aggályt, gyanút, zavart, frusztráltságot, szorongást, befolyásolhatóságot, dilemmát sugall. – Kéreted magad? Érzed, hogy valami mégsem stimmel a miniszterelnök budija mellett felhúzott stadionnal? Talán ízlésed ellen való a futballstadionok kertvégébe építése? Van ízlésed? Hamisan szól dogmatikus szimbolád?]

 Van az a Pénz I.

– Van az a pénz! – válaszolom magától értetődően. [A szófordulat pragmatizmust, gyakorlatiasságot, számítást, haszonelvűséget, célszerűséget, racionalizmust, engedékenységet, alkalmazkodást, flexibilitást, rugalmasságot, hajlékonyságot, simulékonyságot, anyagiasságot, mohóságot, kapzsiságot, nyereséghajhászást, sugall. – Muszáj megélni valahogy? Hiába a rezsicsökkentés? Nincs pénz villanyszámlára? El kell tartani a családot? Pénzért mindent lehet? Pénz beszél, kutya ugat, karaván halad?]

– Van az a pénz! – válaszolom szégyenkezés nélkül. [A szófordulat elvtelenséget, szolgalelkűséget, gerinctelenséget, tisztességtelenséget, szégyentelenséget, hitványságot, gazemberséget, sunyiságot, alamusziságot, galádságot, aljasságot, alávalóságot, alattomosságot, romlottságot, elvetemültséget, megalkuvást, meghunyászkodást, behódolást, opportunizmust, jellemtelenséget, erkölcstelenséget, képmutatást, szemforgatást, álszentséget, kétszínűséget, alakoskodást, sugall. – Kollaborálunk, kollaborálunk?]

(- Minden zenész álma (főként a mérnök végzettségűeké), hogy az építőművészet eme páratlan remekművében léphessen fel! Akkor is játszanék a felcsúti stadionban, ha nekem kellene érte fizetni! – válaszoltam lelkesedéstől kipirult arccal. [Neked kell fizetni! Mit gondolsz, miből épült a Homogén Monokulturális Társadalom Mauzóleuma, a Modern Magyarország Jelképe, a Közgondolkodás Szimbóluma, a Nemzeti Közízlés Emlékműve, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének Monumentuma, az Illiberális Demokrácia Székesegyháza?])

– Van az a pénz! – válaszolom nyeglén. [A szófordulat cinizmust, gúnyt, arroganciát, gőgöt, felfuvalkodottságot, lekezelést, hatalmaskodást, pökhendiséget, kivagyiságot, önteltséget, beképzeltséget, kevélységet, elbizakodottságot, gátlástalanságot, fölényeskedést, hányavetiséget, nemtörődömséget, gondatlanságot, megbízhatatlanságot, közömbösséget, szenvtelenséget, felelőtlenséget sugall. – Kit érdekel? Kinek mi köze hozzá? Ki nem szarja le?]

 Van az a Pénz II.

– Van az a pénz? – kérdeztem elhaló hangon. [A szófordulat reménytelenséget, szomorúságot, gondterheltséget, lehangoltságot, kínt, keservet, gyötrelmet, megpróbáltatást, kínszenvedést, búskomorságot, helyrehozhatatlanságot, javíthatatlanságot, áthidalhatatlanságot, esélytelenséget, megoldhatatlanságot, kedveszegettséget, rezignáltságot, hitevesztettséget, elkeseredettséget, kiábrándultságot, csalódottságot, elcsüggedést, deprimáltságot, kilátástalanságot, sugall. – Minden eladó!] Minden eladó?

1 Comment

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.