Az iszlámról – kicsit másképp

2014 december 27 2:12 du.78 hozzászólás

(Kicsit talán Avi ben Giora írására visszhangként)

A magyar közvélemény – de attól tartok, számos más országé is – édes keveset tud az igazi iszlámról. Hála a médiának, az emberek tudatában összemosódik két fogalom: iszlám és terror. Ráadásul mintha a két fogalom mögött búvó emberek mind ugyanazt akarnák.

Nos, az iszlám nem a terror vallása ugyan, ám a terroristák vallása iszlám, de az iszlám maga nem támogatja a terroristák tetteit. A középkori Európában működött inkvizíció talán kevésbé kegyetlen dolgokat művelt? Nem, de ettől még senki nem nevezi a katolikusokat terroristának. Sajnálatos módon most egy időben létezik az iszlám és a terrorizmus. Ráadásul iszlám egyház nem is létezik. Nincs szervezeti felépítése, noch dazu legalább négy ágra szakadt, de egyik se alakított ki papi-hivatalnoki-állami hierarchiát, mint a keresztények, vagy a zsidók.

Az iszlám szó maga a békéből, vagyis a szalama-ból ered. Az iszlám világban ma is azzal köszönnek az emberek, hogy szalaam, azaz béke neked. Az erőszak önmagában is ellentétes a hittel, a vallással, habár régebben a muzulmánokat erőszakos térítéssel vádolták. De vajon, a kereszt nevében, nem ezt csinálták a katolikusok is? De az iszlám éppen úgy nem pártolja a bűnt, ahogyan a többi vallás sem. Itt jönnek szóba az öngyilkos merénylők. Az iszlám és istene, Allah, kifejezetten tiltja az öngyilkosságot!

Szent célokról habognak, de ezeket nem az iszlám, hanem az emberek találják ki saját céljaik elérése érdekében. Allah világosan kimondta: aki bármilyen eszközzel megöli önmagát, azzal az eszközzel légyen kínozva a pokolban, a Korán pedig kifejezetten önvédelmi harcot engedélyez csak, és azt is bizonyos, mérsékelt határok közt. Sőt, kimondja, hogy tilos megölni gyerekeket, asszonyokat, öregeket, betegeket, papokat, vaqy azokat, akik éppen imádkoznak.

Az Izraelben – vagy máshol – gyilkoló palesztinok – de az IS maga is – nem vallásos cselekedetet hajtanak végre, nem Allah követeli meg tőlük, hogy öljenek. Szélsőséges, elvakult emberek hiába az Allahu akbar kiáltással halnak vagy ölnek, ezt a vallás, az iszlám nem támogatja. A vallás számtalan neves papja elítéli a terrorizmust, és ez példaként kellene, hogy szolgáljon az igazhívőknek. Hogyan ítéli meg az iszlám híveinek milliárdos serege azon tagjait, akik az írásnak ellentmondva, saját szellemi és egyházi tekintélyeiknek sem engedelmeskednek: vajon kivetik-e őket magukból? Nos, az egyes arab országokban az egy-egy terrorcselekmény láttán ujjongva táncoló hívek képeit elnézve, nem úgy néz ki.

A tanokat, bizony, kiforgatják azok, akiknek ez érdekükben áll. Az iszlám világában meglehetősen kevesen olvassák a Koránt, meglehetősen kevesen ismerik meg annak igaz, valódi tartalmát. Ennek oka pedig az, hogy az iszlám világában sokmilliós tömegek nem tudnak írni-olvasni, és nincs olyan kiterjedt papi szervezet, mint a keresztényeknél vagy a zsidóknál, hogy az írást megmagyarázzák, a tanokat kellő módon elterjesszék. Maradnak tehát a Korán valódi tartalmát nem ismerő, könnyen fanatizálható tömegek, akiket elég azzal harcba küldeni, hogy Allah nevében!

Akik politikai célokra használják a vallást, azok általában a gyűlöletre alapozzák azt. A gyűlölet élteti őket, az fogja össze és állítja melléjük híveiket, nem is élhetnek már nélküle. Ha a gyűlölet lángja kialszik a társadalomnak abban a kisebb vagy nagyobb részében, amiben feltétlen híveik élnek és mellettük tevékenykednek, akkor kész, kifújt, nekik végük, a mozgalom elsorvadtával nekik annyi. Így hát a terrorszervezetek vezetőinek nincs más útja, mint az erőszak alkalmazása és a gyűlölet ébren tartása. Ezt sok esetben a vallás köntösébe burkolják, még akkor is, ha vallás ezt nem tanítja, sőt, tiltja!

Kanyarodjunk el egy csöppet az iszlámtól – azt hiszem, elfogadhatjuk, hogy a vallás maga nem egyenlő a terrorizmussal, azonban a terrorizmushoz mindenképpen hatalomra van szükség.

A vezető – legyen az egy lázadó, vagy hatalomra törő, esetleg egy rendszerváltó, önjelölt országmentő – belső harcok után foglalja el a parancsnoki státuszt, de azt azután meg is kell ám tartania! Hát így vagy úgy – ténylegesen vagy csak karaktergyilkolva – elteszi az útból riválisait. Castro külföldre küldte harcolni nagyon népszerű és így hatalmára veszélyes fegyvertársát, Che Guevarát, azután jól feladta őt az ellenségnek és hagyta, hogy kinyírják. Jasszer Arafat a Fatahon belüli vetélytársait, ellenfeleit bérgyilkosokkal tetette el láb alól. Kim Dzsong Un saját rokonait sem kímélte. Amikor azután a vezér megszilárdította hatalmát – közben fél szemmel figyelve, hogy a vetélytársak túl nagyra ne nőjenek – el kell kezdenie a tömegek etetését is. Szellemi etetésről van szó, a fizikai túl sokba kerülne. Gondoskodni kell tehát a tömegek fanatizálásáról, hogy mindig készen álljanak a mozgalom (hatalom) céljainak megvalósítására. Ha nincs kit legyilkolni, felrobbantani, elrabolni, ráadásul még a fenyegetőzését se veszik komolyan, olyan hamar elfogy a támogatás, mint a jégkocka a tűző napon! Ekkor, biza, elfogynak mögüle az emberek is, így vagy leszámolnak vele saját mozgalmán belül, vagy köznevetség tárgyává válik, és menekülnie kell. Mit kell hát tennie? Folyamatosan ellenségeket kell kreálnia, hogy legyen kik ellen harcolnia.

Nos, az iszlámmal takarózva is valahogy így mennek a dolgok. De – mint mindenhol a világban – minden társadalomban a középen helyezkedők, a mérsékeltek vannak többségben, méghozzá nagy többségben. Azok az emberek, akiket jobban érdekel a saját életük, a saját viszonyaik, mint a kis- és nagypolitika, a vallás, vagy a pénzvilág. Ha ezek az emberek egyszer eljutnak odáig, hogy hallatni akarják a hangjukat, akkor az iszlám – ahol ez a többség százmilliónyi népességre tehető – kiveti magából a terroristákat, és ismét a Korán, és nem a hatalmasok szavai lesznek a mérvadók.

78 hozzászólás

 • Kedves István, van két mondatod, ami szerintem egy kicsit félreérthető; előbb „egyik se alakított ki papi-hivatalnoki-állami hierarchiát” és a „nincs olyan kiterjedt papi szervezet”.
  Nos, azt kell mondjam, hogy nekem nagyon más tapasztalataim vannak. Többször dolgoztam rövidebb hosszabb időt az arab világban és Európában is akad néhány kollégám, akik ilyen országokból származnak. Nem vitatom, hogy a katolikus egyház fénykorában nagyobb hatalommal rendelkezett, de nincs messze tőle a muszlimok és az arab országok világa sem. Sőt ilyetén jelenségek egyre erősödnek az un. nyugati világban is.

 • Ha ez ílyen kerek lenne, ahogyan leírtad, akkor már rég kiemelkedett volna az iszlámból egy olyan csoport és annak békepárti vezetője, aki ország-világgá kiáltaná “békeszerető” törekvéseiket, amit tűzön vízen érvényesítene…
  Ám egyelőre, csak olyan vallási vezetőkről, imámokról, stb. vezetőkről hallunk – mint szeptember 11. kapcsán az a vak sejk is – akik nemcsak elvi, de gyakorlati tanácsokkal is ellátják a terroristákat, a terrorcselekményben közvetlenül résztvevőket… Így egyelőre jogos marad az iszlámra nézve a harcos, káros, sőt a gyilkos vallás jelző.

 • Talán a nyugati világban az is a megoldás irányába mutathatna, ha a keresztények és nem vallásosak is próbálnák jobban megismerni az iszlám vallást, híveik közül is a valóban pozitívan gondolkodókat és cselekvőket. A média ebben sokat segíthetne. A befogadó országokban élők is néznek televíziós műsorokat. Nemcsak a borzalmas dolgokat kellene mutogatni, ezt a hírekben megteszik úgyis, hanem sokkal több filmet bemutatni, beszélgetős műsorokat kellene szervezni, amelyeken keresztül az egymás elfogadása, a kölcsönös bizalom erősödne. Sajnos a bevándorlók elleni tüntetések éppen az ellenkező irányt erősítik.

 • RonaGyuri: van kiterjedt papi szervezet? egyházi hierarchia? szerintem nincs, még Iránban sem, mert az, hogy van egy ajatollah, meg egy egyházi bíróság, vagy öregek tanácsa vagy mifene, az azért nem tekinthető egyházi szervezetnek.
  azon felül, úgy vélem, az iszlám, mint vallás, egyetlen helyen se fonódott össze az állami hatalommal. az IS-t nem tekintem államnak.

 • Dubois: ezt vitatom. pontosan azért írtam, hogy nem a vallás a káros, nem a vallás az, ami gyilkolásra szólít fel, hanem az azt kihasználó, elvakult, fanatikus, hódításra vágyó ember!

 • Meg kell álljak egy pár polgári szóra ezt az irást olvasva. Az iszlám egy nagyon fura vallás. Először is tudni kell, hogy a Korán “tanai” elég sokáig csupán csak szájról szájra jártak. Ahogy a cikkben irva is vagyon, az iszlám hívők nagy többsége analfabéta. Maga Mohamed próféta is analfabéta volt. Tanait csak jóval halála után jegyezték le. Ez abból ered, hogy az arabok annó törzsekben éltek akik vándoroltak a sivatagból, egyik helyről a másikra. Nomád életmódot folytattak. Ha elfogyott az adott térségben a legelő vagy a viz vették a sárorfájukat és mentek egy házzal tovább. Ezen okból nem tudott olyan hierarchikus formában kiépülni az iszlám vallás nagyon sokáig mint a keresztény vagy a zsidó. A Korán nagyon hosszú időn keresztül nem volt hozzáférhető irásos formában. A prédikátorok igy azt szőhették bele a mondókájukba amit éppen akartak.Mind ez mai napig sok helyen igy működik. Miután megjelentek az első könyvformában is kiadott Koránok, kezdődött el az iszlámon belüli tagozódás. Lettek a szuniták a siiták és ki tudja még hányféle irányzat követői. Ezek általában egy egy nagyobb törzsön belül alakultak ki. Bármennyire is hihetetlennek hangzik az első modern és Szaudiában és Pakisztánban közkézen forgó Korán kötetek egy zsidóból konvertált ember tollából származnak. Egy orosz származású zsidó bizonyos Weisz foglalta össze az egyes szurákat. Évekig Pakisztán állam UNO nagykövete is volt. Az iszlámnak hiába van legalább másfélmilliárd hive nem egy egységes homogén vallás. Ahány ház annyi szokás alapon létezik. Másképpen magyarázza a koránt a szaudi és máskképpen a londoni nagymecset imámja, főpapja. Ezen különbbségeket használják ki az iszlám fanatikusok követői,akik mindenféle olyant magyaráznak bele, ami csupán csak annak a csoportnak az álláspontja. Sajnos ennek köszönhető, hogy manapság az iszlám és a terrorizmus annyira kezd összemosódni

 • Pék Judit: valóban. a megoldás az lehetne, hogy a nyugati gondolkodás megpróbálná megérteni az iszlámot. sok érintkezési pont van ugyanis a vallás területén, hiszen Mohamed próféta, a vallásalapító is elfogadta, sőt, beépítette a korabeli keresztény és zsidó tanok egyes elemeit!

 • Az iszlám Iránban nem vallási vezetés irányit. Pontosabban annak van beállítva, hogy az ajatollahok éps a vének tanácsa akik döntenek. Valóban igy van ez de a vallás az csupán csak egyfajta álca. Mindent a saját meggyőződésük szerint irányítanak szó sincsem valamiféle irásos tanra amit mint a katolikusok hivatkozni lehetne, példul, hogy Mihamed azt irta stb. Ilyen nincsen. Csak annyi Mohammed azt mondta. Ám erre semmiféle bizonyiték nincsen, hogy valóban mondott e valaha is ilyent vagy olyant

 • ISZLAM a béke vallása?

  “Amikor összetalálkoztok a hitetlenekkel, vágjátok el a torkukat…”- Korán 47:4

  Valóban fóbia, ha valaki ellenzi ezeket a lefejezéseket?
  Nem.
  Csak a valóság kimondása.
  A Korán ezen kívül is tartalmaz sok háborúra uszító kijelentést.
  Azt elhiszem,hogy legtöbb muszlim nem tartja be ezeket a vallási előírásokat.De elég sok,ha csak minden 10. helyesli az 1,5 miliárd híve közül!

 • aser: attól tartok, a Talmud is tartalmaz ilyen felszólítást. de azért én a helyedben utána néznék, ki is adta ki azt a Koránt, amiben ezt találtad, és hol?
  nem tudom, hol olvastad a postomban, hogy a béke vallásának minősítettem volna, azt azonban igen, hogy tiltja és elítéli a gyilkosságot. ez mintha ellentétben állna az általad idézettekkel.
  lehet, hogy a Korán tele van ellentmondásokkal?
  ma csak késő este kerülök ismét gépközelbe, úgyhogy nem tudok részt venni a bizonyára magas röptű vitában.

 • Gondolom, Gyuri is talalkozott a fogalommal-
  mi a kulonbseg- a Dar el Iszlam {az Iszlam foldje}
  es a Dar el Harb {a Kard foldje}-kozott.
  Dar el Harb {lehet az is,amely valamikor
  az iszlame volt}.

  https://www.youtube.com/watch?v=H9yW-cyO4Js

  Ugy latszik, Europa meg almodik.

 • Ille István

  2014 december 28
  7:45 de.

  Ezek szerint a sari ellentmondásban lenne a Koránnal? Vagy a kivégzés az nem gyilkosság?
  Én nagyon régen olvastam a Koránt, természetesen egy francia fordítást, mikor Alger-ban dolgoztam. Nekem másféle emlékeim vannak!

 • Szerintem az egyik legproblematikusabb aspektusa az iszlámnak, hogy az iszlám világ nagy részében nem vagy csak kis mértékben ment végbe az a szekularizációs folyamat ( bár nagy különbségek vannak az olyanok között, mint mondjuk a maghrebi országok, Libanon, Törökország, volt-Jugoszlávia, volt-Szovjetunió muszlimok lakta vidékei vagy Pakisztán, Szaúd-Arábia/Perzsa-öböl menti feudális monarchiák; Iránban pedig éppenséggel a társadalom többsége sokkal szekulárisabb mint a rajta élősködő fél-feudális, klerikál-fasiszta rezsim uralkodó osztálya ), amely Európában a Reneszánsz vagy a Felvilágosodás idejétől a 19-20. század fordulójára szinte teljesen végbement. Európában az egyik kivétel éppen Magyarország, ahol a népet majd egy évezreden át szellemileg-fizikailag nyomorító “apostoli-szentistváni” klerikális feudál-fasiszta berendezkedésnek nem egy társadalmi erjedés eredményeképpen kitörő polgári forradalom vetett véget, hanem a SZU megtámadása nyomán bevonuló Vörös Hadsereg; tehát Magyarorsz. társadalmi-kulturális fejlettségét tekintve nagyon is közel áll az arab-iszlám világ elmaradott társadalmaihoz ( vagy inkább egy szinten áll velük ). Tehát ahol a politikai, társadalmi ranglétra csúcsán levők rutinszerűen alkalmazzák a vallást a politikai, társadalmi hatalmi viszonyok igazolására, ott tulajdonképpen irreleváns mit mondanak az egyes vallások szent iratai ( bár sok esetben egymásnak ellentmondó dolgokat is beléjük lehet magyarázni pillanatnyi érdektől függően… ). Például a zsidó Jézus tanításainak épp az ellenkezőjét képviseli a földi hatalmat hajszoló, pogány bálványimádó praktikákat alkalmazó római egyház politikai-állami szervezete; valahogyan úgy, ahogyan Marx műveiből sem következik a Gulág, a személyi kultusz és a szovjet típusú ( államkapitalista ) pártállam. De az is érdekes hogy Ábrahámmal, Mózessel, Jézussal vagy éppen Buddhával ellentétben Mohamed nem csak szellemi hanem politikai és hadvezér is volt a sivatagi beduin világ farkas törvényű világában; tehát itt nehezebb a vallási magról leválasztani a politikai-társadalmi hatalmi viszonyok érdekvilágát. Ami persze nem jelenti azt, hogy lehetetlen volna, ha a vallás követői eljutnak a társadalmi, kulturális fejlettség megfelelő fokára ( mint ahogyan természetesen vannak a Szaúd-Arábia, ISIS, Talibán stb. félékhez képest fejlettebb, modernebb viszonyok között élő társadalmak is a térségben ).

  Mindenesetre a Nyugat-Európában itt, ott megtalálható “iszlám és bevándorlás-ellenes” “szalonképes” szélsőjobboldali pártok, szimplán rasszista, soviniszta demagógok ( akik a volt-KGST tömbből érkezőket sem biztos hogy sokkal szívesebben fogadják… ) még ha az 1945 előtti idők eszmevilágát képviselő magyar “jobboldalhoz” képest szinte mérsékelteknek számítanak is; illetve jó érzékkel a primitív “ellenségem ellensége a barátom ” doktrínája alapján mellőzik az antiszemita retorikát, sőt időnként Izrael-barát nyilatkozatokat tesznek is ( ahol az ottani jobboldal egyes képviselői néha még viszonozzák is ezeket a gesztusokat… ) kifejezetten náci-fasiszta szellemi gyökerekkel ( amelyet az arculatukban a magyar jobboldallal ellentétben nem tesznek hangsúlyossá ) rendelkező pártok, mint például a Le Pen família által fémjelzett Front National vagy éppen az FPÖ… Talán azt is lehetne mondani, hogy akár az iszlám-fasizmus, akár a “fehér”, nyugati, “bevándorlóellenes” rasszisták ( illetve a “keresztény-nemzeti” magyarországi fasiszták, romák ellen gyűlölködő rasszisták, neonácik ) ugyanannak a szélsőségesen reakciós politikának a különböző megjelenési formái, amelyek vissza szeretnék forgatni a történelem órájának mutatóit korábbi korszakok állapotába…

 • RonaGyuri: miért is lenne a “természetesen francia fordítás” hitelesebb? lentebb azt olvashattuk, hogy a Korán meglehetősen későn került írásos rögzítésre. azon felül az értelmezése a lényeg, amit ki-ki a saját szája íze szerint ejt meg. a sarija vallási és nem állami törvénykezés. ha az állam törvényei különböznek a vallás törvényeitől, az nem a vallás hibája.
  ha az állam a vallás törvényei szerint ítélkezik, az a hatalom hibája.

 • Ille István

  2014 december 28
  2:56 du.

  Látom ma rendesen ki vagy hegyezve rám. MIndössze annyit mondtam, hogy nem eredetiben olvastam, így akár félreérthető volt az interpretáció, sőt én is félreérthettem!
  Egyébként pont ez a lényeg, hogy pl. a szaudiaknál a kettő nagy fedésben van egymással.

 • István !

  “…ha az állam a vallás törvényei szerint ítélkezik, az a hatalom hibája.” – írod.

  Márpedig a középkorban az európai államok pontosan így gyakorolták a hatalmat; igenszoros együttműködésben a vallással. Ezért nem gondolnám, hogy a világi állam (a hatalom) egy jottányit is bűnösebb lett volna ebben a bűnös gyakorlatban*, mint az egyház. Állam és klérus, úgy tartoztak össze, mint fatörzs az ágával. Ezért, az a mai állam, amely előbb, vagy utóbb nem szabadul meg a vallás béklyóitól, nem szekularizálja a rendszerét és meg sem próbálja azt, az lehet, hogy sanda megfontolásból és önérdekből, árt a nemzetének.
  Arról már nem is szólva, mely hatalom a már szekularizált rendszert megsemmisítve még restaurálja is a rég lejárt klerikális időket…
  ˙

  *Bűnös gyakorlatról persze jogi értelemben nem, legfeljebb erkölcsi vonatkozásában beszélhetünk, hisz a feudális nemesség és a klérus ötvözete maga volt a feudalizmus rendszere.
  .

 • A vallás intézményesített uralom a lelkek fölött.

 • Drága barátaim az Úrban,
  nem akarok belekotyogni abba,hogy az iszlám ilyen vagy olyan vallás Ezt viszont Illének írom: Az iszlám mindig is VILÁG URALOMra tört,és ez a helyzet a mai napig.Manapság a csendes dzsiháddal.Majd később következik a sarijja teljes követelése Európa szerte. Cinikusan ezt úgy definiálnám,hogy akik kiirtottak 6.000.000 lojális,kultúrált, munkában,művészetekben,sportban,tudományokban a haladást képviselő népet,most megkaptak eddig 60.000.000 hatalomra éhes parazitát.Nem az iszlám nevében! Kit érdekel az,hogy néhány éven belül kinek a nevében jön létre EURÁBIA? Párizsban egyes negyedekbe már franciák belépni sem mernek.Londonban egyes helyeken (reagen street)az arabok imája közben (az út közepén)negyedórára leáll a forgalom.A németek a múltbani tetteik miatt egy szót sem mernek szólni az arabok “csendes”dzsihádja ellen,nehogy már “fajgyűlölettel”vádolják őket.Uraim:”Jó mulatság,férfi munka volt”.

 • Ille István – Nagyon jó írás ! Élvezet volt olvasni.

  ‘A tanokat, bizony, kiforgatják azok, akiknek ez érdekükben áll.’

  Az egészben az a vicces, hogy mélyen bennünk minden tökéletes – végül is az Isten országa bennünk van ! Nem ? (Lukács 17. 21.). A bennünk élő szellem mindig egyetértésre, szeretetre sarkall – viszont az egonk pedig mindig arra hajhász, hogy megosztjon és szétvállasztjon bennünket. A felelet erre csak az lehet, hogy az ego nem kiván senkinek jót ! Viszont az életbe maradása attól függ, hogy elhitesse velünk azt a hazugságot, hogy mi mentesek vagyunk az ő gonosz szándékaitól. Egy jó háziúrnak mindig azt sugallja, tanácsolja, hogy ha a haragját, dühét kifelé, másokra irányozza akkor ő, mint egyén, védve lesz – sőt minél több haragot, irigységet, ellenkezést, gúnyt, kapzsiságot, hatalomvágyat/birtoklást, alattomosságot, önzo szempontokat, csalást, őszintelenséget, basáskodást, szívtelenséget stb., fektet be a külvilágba, ez oltalmat és mindig nagyobb és több biztonságot fog hozni neki. Végeredmény az, hogy az ego, a zavarban/káoszban szenvedő világ napi terepszemléje után, jó nagyot röhög a markába !

 • Gyuri 10 dec. 29. 3:26 du. :

  Szerintem itt senki nem tagadta a legsötétebb reakciót képviselő iszlám-fundamentalizmus/fasizmus agresszív, expanzív természetét ( illetve hogy népes követői serege van ) de komplett embercsoportokat ( ” 60 millió parazita ” egyébként szerintem nincs 60 millió, talán fele, harmad annyi közel-keleti a körülbelül 300 milliós Európában, tehát egyáltalán nem asszimilálhatatlan/integrálhatatlan méretű embertömeg ) származási alapon megbélyegezni kissé hasonlatos akár az iszlám akár az európai fasizmus/nemzetiszocializmus retorikájához. Amúgy tetszik vagy nem a Nyugatnak a Közel-Kelethez fűződő gazdasági-politikai érdekrendszere is felelős az iszlám-fasiszta ultrareakció virulásáért. Elég ha csak arra gondolunk, hogy például minden tankolással támogatjuk a legretrográdabb
  viszonyok konzerválódását a Közel-Kelet tekintélyes részén, vagy a kifogásolt ny.-európai jelenségeket ( az ottani agymosást is részben a közel-keleti petro-dollárokból támogatják ), illetve az ISIS, a Hámász és más hasonlók térnyerését. Tehát a probléma valamivel összetettebb, mint azt néhány, társadalmi feszültségekből politikai tőkét kovácsoló szélsőjobboldali párt retorikája sugallja.

 • Az iszlám nem ad helyt a szabad akaratnak. Azt a muszlimot, aki lelkiismereti okokból más vallást szeretne követni, halállal fenyegeti. És nem csak fenyegeti…

  Egyébként, annak idején Budát csellel vették be a törökök. (vicces) Nézelődő turistáknak álcázták magukat.

 • Azt hiszem,erdemes meghallgatni valakit-
  aki- leven valodi muszlim- nalunk tobbet tud
  a temarol – es mereszel- kritizalni is.

 • Ezek a kurd lanyok/asszonyok akik az ISIS
  ellen harcolnak- peldat adhatnak batorsagbol-
  a jo oreg Europanak- es-mindannyiunknak.

 • Eleftheria,
  mint írtam a legelején:Nem szeretnék senkivel sem vitába szállni az iszlámmal kapcsolatban.Azt azonban szeretném,ha figyelembe vennétek, hogy az iszlám küldötte arabok (és igenis döngetik a 60.000.000 létszámot)nem asszimilálhatók és rövid időn belül Eurábia népei az a bizonyos 300.000.000 lesz aszimilálva.Mint már az előbbiekben megemlítettem:”vigyázó szemetek Párizsra vessétek”. Mi bizony a saját 6.000.000 áldozatunk utáni sebeinket még nem hevertük ki.Lehet,hogy még megérem az aszimiláltak lányainak csiklómetszéses hálaimáját. Hacsak nem tudjátok feltámasztani Zrinyit,Dobót,Szondi Györgyöt. A déli harangszónak sem jósolok hosszú éveket.A petródollárok az egész világ meghódítására szolgálnak.A saríjja lesz a nácik elleni legkegyetlenebb törvény. “Ha még nem tudjátok,majd megtanuljátok”!

 • Gyuri:

  Még az Ottomán Birodalomnak sem sikerült évszázadok alatt teljesen asszimilálnia a Balkánt ( pláne Görögországot ), hiába maradt ott azóta is jelentős muzulmán népesség; a móroknak az Ibériai-félszigetet még annyira sem. 10-15 százaléknál sehol nincs nagyobb arányú ( akkor például Izraelnek még nagyobb arányú arab-moszlim népességgel már vége is van ? ) muzulmán kisebbség Ny.Európában ( a 60 millió legfeljebb a volt-jugoszláv/szovjet területek évszázadok óta ott élő – viszont éppenséggel többnyire asszimilálódott – népességével van meg. Persze mivel többnyire egy szociálisan leszakadt népességről van szó, nagyobb létszámúnak tűnnek amiatt, hogy jellemzően külön álló negyedekbe gettósodtak. Ez valóban melegágya a feszültségeknek. Amikor a II. világháború utáni gazdasági fellendülés következtében, a munkaerő miatti kereslet miatt behívták őket, még nem voltak annyira vallásosak – ekkor az arab-iszlám világban is volt valamekkora szekularizációs tendencia – ; csak később fordultak a legreakciósabb iszlám vallásgyakorlat és eszmeiség felé. Csakhogy ezt az agymosást a Nyugat kedvenceinek számító perzsa-öböl menti monarchiák petro-dollárjaiból finanszírozták. Gúnyosan azt mondhatnám, hogy nem kellene a sejkeknél tankolni…

  Az arabok, törökök, perzsák, kurdok és még sok más etnikum miért ne lenne képes a szekularizációra? Nem hinném, hogy mindannyian kivétel nélkül a sárijá szerint akarnának élni. Még a Közel-Keleten se mindenhol a sárijá a törvény. Nem gondolom, hogy mondjuk a Maghreb országokban ( gondoljunk például a mostani tunéziai választásokra ) valami elsöprő társadalmi igény lenne egy reakciós, klerikális rendszerre; de még Iránban sem, az ottani rezsim a társadalom nagy részének beállítottságát egyáltalán nem reprezentálja.

  Szerintem az iszlám világ nincs olyan helyzetben mint évszázadokkal ezelőtt, hogy Európát el tudná nyelni ( persze ettől még a térség rizikófaktort képez ). Az összes közel-keleti konfliktus az iszlám világ zsákutcás társadalmai, gazdasági fejlődésére vezethető vissza, némely országok a teljes csőd és szétesés sorsára jutottak. Ez az egész rémálomszerű, pánikkeltő retorika a nyugat-európai szélsőjobboldali pártok vesszőparipája – akik ha éppen nem a kelet-közép európaiak ( ők is ultravallásos muzulmánok ?) ellen keltik a hangulatot – a magyar neonácik uszítására emlékeztet. Ők is azt mondják, hogy a cigányok lesznek többségben és asszimilálják “magyarokat” ( azt persze mint tudjuk ők mondják meg ki a magyar ).

  Mindazonáltal a Közel-Keleten valóban pokoli viszonyok vannak, de ez a térség számos társadalmának csődje mellett, a nemzetközi nagyhatalmi politikának is köszönhető; ez nagyjából az egész világ közös szégyene.

 • Eleftheria,
  Bar ez Gyuri 10-nek szolt-es o kepes-
  nalam jobban-megfelelni neked -nem birtam megallni.

  Nem tudom,te hol elsz-de-ugy latszik,
  nem a Kozel-Keleten- vagy Nyugat-Europaban.
  Mert ugyan te tortenelmi peldakat hozol-
  de nem ismered a vallas alapjait.
  Tudod pl. hogy mi a “dzsihad”- a szent haboru?
  Tudod pl. hogy a muszlimok ket fo aga-a szunitak
  es a siitak-egymast is gyilkoljak?
  A “szocalisan leszakadt nepessegrol szolva”….
  fogozkodj meg!!!-vannak koztuk akademikusok is
  {Izraelben,Europaban vagy Amerikaban vegzettek}
  akik a legfejlettebb technikaval harcolnak
  az altalunk el/ismert emberi jogok ellen.

  En sem vagyok iszlam szakerto-
  de
  tudom pl. hogy a perzsak-siitak
  a kurdok-akik szetszorva elnek irani, torok,iraki,sziriai
  teruleten-szunitak-de harcolnak a szunita ISIS ellen.
  Remelem, nem kell elmagyarazni-mit jelent az Iszlam Kalifatus.

  Ket videot kuldtem nektek-angol forditassal{dec.30-an} .
  Az elson-egy -nalunk kepzettebb- szaudiai sejk magyarazza-
  egyenesen-becsuletesen- mi az Iszlam problemaja a Nyugattal.

  A masodikon-kurd nok harcolnak az ISIS ellen.
  Mivel ok ismerik a vallast-tudjak hogy nagy szegyen-
  ha az ISIS “harcos” egy no kezetol esik el.
  Ugyanis-igy nem tud bejutni a Paradicsomba-ahol
  a hit szerint- 70 szuz varja.

  Ezen a videon egy Sziriaban szuletett USA-ban elo
  pszichologus not hallhattok{magyar forditasban}.

  http://www.dzsihadfigyelo.com/category/velemenyvezerek/wafa-sultan/

 • Kedves izraeli,

  Én nem az iszlámista ideológia alapjairól írtam, ezzel többé-kevésbé tisztában vagyok, az ISIS-sel és hasonlókkal szintén.
  Ez kétség kívül egy nagyon súlyos politikai, társadalmi jelenség; de arra akartam kilyukadni, hogy nem törvényszerű hogy mindenki aki arabnak, berbernek, perzsának, kurdnak stb. született, hogy az iszlámista ideológia híve volna, vagy hogy egyáltalán vallásos lenne. Mint írtam még a közel-keleti arab-muzulmán országokban sincs mindenütt iszlámista rendszer ( sárijá ), tehát Európa azért kissé messze van attól, hogy egy 10-15 százalékos arányú népesség az uralma alá hajtsa. Primitív fanatikusok, őrültek, gyűlölködők persze vannak ( akik ettől még rendelkezhetnek egyetemi végzettséggel ) akik elkövethetnek merényleteket; illetve egyes nyugat-európai muzulmán gettók valóban törvényen kívüli zónákként működnek, de ettől még nem fogják át venni a hatalmat a többségi társadalom felett. Meg kell találni a módját annak, hogy az iszlámista agymosásnak ne legyen kitéve ez a népesség és próbáljon meg asszimilálódni, vagy legalább is integrálódni; valamint ne tömörüljenek gettókba, amelyek valóban “mini-kalifátusokként” működhetnek. Az arab-iszlám világnak pedig jelenleg nincsenek olyan képességei, hogy Európát hódítással fenyegessék, mint annak idején a mórok, vagy az ottomán-törökök. Hogyha egyszer egymás ellen is gyilkos háborúkat vívnak és gazdaságilag, szociálisan az országaik nagy része csődbe jutott, akkor politikailag, gazdaságilag nem igazán van meg a feltétele annak, hogy hódító háborút indítsanak Európa ellen. Izraelben például még magasabb az arányuk mint Nyugat-Európában, és ettől még Izrael állama fennmaradt; bár valóban, Izraelre már tényleg jelent egzisztenciális fenyegetést az iszlámista fasizmus.

 • A 21-ik szazadban- valoban nem lehet {talan}
  hodito haborut inditani Europa ellen- kozepkori
  formajaban.
  Ne felejtsd el azonban,hogy a mai technologiaban
  {facebook,twitter} ezek az eszmek-tuzveszkent terjednek.
  Te is ismered az agymosast- amikor Europaban szuletett-
  nem csak muzulman- fiatalok-megvesztegetve a torok
  hataroroket- Sziriaba es Irakba mennek-csatlakozni
  a “szent haboru”hoz . Hangsulyozom,nem csak muszlemek.
  Minden ilyen agymosott “visszatero”- hiveket toboroz.
  Egy holland apa- nagy veszely es nehezsegek aran-
  nem regen hozta vissza fiat Sziriabol.
  A “hitet”-nem sikerult megvaltoztatni.

  Figyelmedbe ajanlok 2 konyvet/filmet-hogy
  megertsed-amit europai ertekeiddel- nehez.
  1} Mosab Hassan Yousef- A Hamasz fia.
  Megjelent nalatok-filmen is – “A zold herceg” neven.

  2}Betty Mahmoody| “A lanyom nelkul soha”.
  Amerikai asszony elmenyei-az ajatollak Iranjaban.

  Ha ezekbol ugy tunik neked-hogy a gyulolet beszel
  belolem- tevedsz.
  Az emberekkel- akik velunk,mellettunk elnek-
  nincs bajom.
  A korhazi apolo,aki segitett anyamon,
  a fiatal apolono,aki vert vett a betegektol,
  a munkas, aki befedte a tetot-es sorolhatnam.
  A baj-csak akkor kovetkezik be, amikor az
  uszitas kovetkezteben- a konyhakes,az auto,
  az emelodaru-gyilkos szerszamma valik.

 • Kedves Eleftheria,
  szeretnék egy a lehetőségekhez mérten rövid választ adni,bár ez a téma napokon keresztül éjjel nappal gyötörhető.Először is csak felvilágosításként néhány apróságot.Izraeli מרים tévedett,mert nem70 hanem 72 szűz várja az iszlám sahidokat.Az öngyilkos merénylők nemiszerve vastagon befáslizva,hogy számukra egészben maradjon a robbantás után.Kérlek,vedd komolyan amit írok.Bármennyire baromságnak tűnik én halálos komolyan a szín igazat írom!A saríjja szerinti csiklókimetszés is komoly és hozzátartozik az őrült arabvilág történetéhez napjainkban (21.század) is. Magrebtől szíriáig oda és vissza az összes arab lakta országokban.Európában is.Az ISIS csak hab a tortán.
  Nos,kívánom,hogy az aszimilálódási ügyletben Neked legyen igazad.
  A magyarországi neonáci-párt vezére már beslukkolt a török areduánnak.Európát nem 10-15% iszlám kisebbség fogja iszlamizálni, hanem az állandó további beszivárgók és az európaiak a pillanatnyi nyugalmuk fentartásáért lassan lemondanak mindenről(szalámi rendszerben).A franciák már kezdenek ébredezni.A nyugateurópai országok még álmodoznak és azt hiszik,hogy bárki vagy az igazság majd megvédi Őket.Kedves barátom,erről mondjatok le.Gyáva népnek nem lesz hazája EURÁBIÁBAN!!!

 • Gyuri, izraeli:

  Nem állítom, hogy ez az egész nem jelentene rendkívül súlyos problémát – az izraeli által ajánlott filmet ismerem ( egyébként az uralkodó rezsim ellenére a perzsáké pont az egyik legkevésbé vallásos társadalom a Közel-Keleten ) a Hámász-vezér fiának sztoriját szintén -, de az igazán nagy szar nem Európában van, hanem a Közel-Keleten.

  Amúgy ameddig a fejlett országok gazdasága a fosszilis energiahordozók körül forog, addig érdemi változás nem igazán várható a térségben. Amint ezek az országok kifogynak a kőolajból, szerintem alapjában véve két lehetőség van:
  1.)
  vagy feltalálják magukat, hogy mihez kezdjenek, amikor már nem lehet megélni a természet adta olajból származó jövedelmekből és ez magával hoz gyökeres társadalmi, politikai változásokat – mert a jelenlegi politikai, társadalmi berendezkedésekkel és mentalitással esélyük sincs gazdasági fejlődésre ;
  2.)
  vagy pedig az olajjövedelmek felélése után visszasüllyednek a harmadik világ szintjére ( pl. Szomália, Afganisztán; Fekete-Afrika ). Talán a jelenlegi szíriai helyzet is ezt jelzi – az ország kőolajtermelése egyre csökkenő tendenciát mutatott, miközben hova tovább a növekvő fogyasztással már a nettó importőrré válás küszöbén állt; ez és más gazdasági, társadalmi bajok miatt nem véletlenül alakultak ki súlyos társadalmi feszültségek, amelyek az évtizedekig uralkodó véres, elnyomó rezsim ellen lángra kaptak.

  Bármelyik is következik be a két forgatókönyv közül, a jelenleginél nagyobb veszélyforrást már nem valószínű, hogy jelentene a térség; az első szkenárió jelentené egy új Közel-Kelet születését amelyben például Izraelt sem fenyegetnék többé egzisztenciálisan, illetve elismernék és békés kapcsolatokat létesítenének vele. A másodikban viszont pokoli viszonyok várnak rájuk, mint pl. most Szíriában; de éppen ezért nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy akár Izrael, vagy pláne Európa ellen kihívást tudjanak intézni. Mindenesetre az egy szégyen, hogy ez “a szép új világ ” idáig engedte elfajulni a szíriai (iraki ) konfliktust.

 • Eleftheria,
  igazad van,hogy az igazi szar a közel keleten bűzlik.Azt azért vedd észre,hogy amikor Irael megérzi a szarszagot,bizony keményen kiborítja a bilit.Még akkor is,ha a szolgaságot jól ismerő népek az “aránytalanságért”siránkoznak.Nálunk más mércével mérik az életet,a halált,a háborút és a békét.Ebből következik az is hogy a szomszédból jövő szarszagot,megengedjük,hogy a szomszéd egyedül élvezze.Aki pedig ezért ellenünk fordul,előbb utóbb allah kegyelmét fogja kérni.Fogja kapni???

 • Gyuri!
  Bravo!!!

 • Eleftheria,

  Nem tudsz példát arra, hogy a vegyes házasságokban a muszlim fél asszimilálódna a keresztényhez. Muszlim nőt eleve nem adnak keresztény férfihoz. Vegyes házasság pedig csak olyan formában létezik, hogy keresztény nő megy férjhez muzulmánhoz, áttérve annak hitére, a gyerekeket pedig már a Korán szerint nevelik.

  A közelmúltban Kosovó a példa arra, hogy néhány generáció alatt az egykori muzulmán
  albán kisebbség hogyan került többségbe a történelmi szerb országrészben, annyira, hogy el is szakította azt.
  Hasonló tendenciák vannak Boszniában, Macedóniában és a Szandzsákban is. Ha Ciprust nézed, látható, hogy a görögök sem állították meg a muzulmán nyomulást. A sort lehetne folytatni az egykori szovjet közép-ázsiai köztársaságokkal stb.

  Az a helyzet, hogy még nem sikerült megtalálni a békés ellenszerét ennek a nyomulásnak, ami nem lenne baj, ha Mohamed hite előbbre vinné a világot. De sajnos nem úgy néz ki.

 • Jani:

  Az igazi választóvonal, nem a különféle vallások és etnikumok között van hannem

 • Janinak és a többi Magyarorsz.-on vagy máshol élő “hős keresztesnek”:

  Az igazi választóvonal, nem a különféle vallások, etnikumok között van, hanem a szekuláris-polgári ( ne adj isten a tőkés társadalmi viszonyokat meghaladó szocialista-anarchista stb. ) és klerikális-feudális társadalmi berendezkedés, demokratikus-jogállami és fasisztoid-totalitárius beállítottságok, valamint nyitott-plurális és kirekesztő-tekintélyelvű beállítottságok között.

  Jól ismerem – ha más hasonló témákban esetleg követték a bejegyzéseimet – mind a ciprusi, mind a balkáni helyzetet. Ha már ezek szóba kerülnek és “az török áfium elleni orvosságért ” való siránkozással leplezzük szolid kispolgári rasszizmusunkat, xenofóbiánkat, osztály-sovinizmusunkat, akkor meg kellene kérdezni, hogy a “fehér-keresztény” tőkés nagyhatalmak ugyan mi a frászért támogatták a Jugoszlávia tömeggyilkos ( nagyjából a mostani szíriai/iraki konfliktushoz hasonló méretű véráldozattal járó ) szétverését eredményező etnikai szeparatizmust. Nyilván az akkoriban Boszniába özönlő nemzetközi dzsihádista különítmények csendes USA/NATO általi politikai, titkosszolgálati hátszéllel való támogatása – Szaúd-Arábia, Törökország, Pakisztán sőt Irán aktív támogatásán keresztül realizálva – is a dzsihádisa iszlám elleni küzdelem jegyében történt a kritikátlan mass-média fogyasztó tömegek idióta tapsolása közepette. Koszovó szintén hasonló ügy. A NATO tag Törökország által – tehát a Nyugat cinkos támogatásával – megszállt Észak-Ciprusról nem is beszélve – ha jobban meggondoljuk nem is Putyin találta fel a spanyolviaszt a Krím megszállásával. Biztosan a Makariosz elleni merényletkísérlet is a keresztes háború része volt…

  Tehát az egy dolog hogy nem értünk egyet és érdemben reagálni nem tudunk, de azért nem kellene az iszlámizmus védelmezőjeként sunyi módon beállítani a tőlünk eltérő véleményt. Kicsit arra emlékeztet ahogyan a fidesznáci gengszter-stricik simán a narkókereskedelem támogatójaként mocskolták azokat akik merészelik úgy gondolni, hogy nem kellene a 18 év alatti iskolás gyerekeiket fegyencekként kezelniük ( a szervezett bűnözés legalját képviselő hatalomnak ) és kötelező jelleggel évente megpisáltatniuk állítólagos “drogteszt ” keretében. Nyugodtan vegyenek minden másként gondolkodót a terrorizmust támogatók feketelistájára a buzgómócsing fasiszta rendőrállami mentalitásukkal. A magyarok óriási többsége ( nem csak a FideSS/Jobbik szimpatizánsai hanem jobboldali reakciós kispolgári ellenzékük is ) ezt a beállítottságot amúgy is szinte az anyatejjel szívta magába ( hadd legyek már én is egy kicsit rasszista ha ez már úgyis akkora divattrend ). Esetleg még süssék rám az pro-palesztin, Izrael-ellenes, antiszemita bélyeget a becsületesség kedvéért, vetessenek fel valami halállistára ( ha már tisztelt Gyuri burkoltan fenyegetőzik ), aztán öleljék keblükre az európai szélsőjobbot ameddig tart az ellenségem ellensége a barátom alapú machiavellista érdekazonosság. Gondolom a hozzám hasonlóan gondolkodó baloldaliakat, itt amúgy is sokan – pártállástól függetlenül – szívesen látnák jeltelen tömegsírban néhány tár tölténnyel szitává lyuggatva ( amolyan latin-amerikai vagy közel-keleti vagy éppen 1945 előtti magyar stílusban – a fene a jogállami-demokráciák, liberális impotenciáját, ugye? csak felesleges akadálya a tőkés fasizmus korlátlan hatalmának ” más mércével mérni az életet ” ). Egyre undorítóbb, (szélső)jobbra tolódó ez a fórum, akárcsak Magyarország és a nagyvilág ( ha már itt tartunk ki is lehet tiltatni, esetleg bemószerolni – jó magyar szokás szerint, legalább meglátjuk mennyire is ellenzékiek – annyira azért nem egy nagy intellektuális élmény itt diskurálni ). No pasaran!

 • Jani,
  sajnos minden leírt szavad(ez esetben)igaz.Ezt nevezik “békés dzsi- hádnak.”Utána következik a valódi dzsihád,mint Koszovóban is.Az már vérre megy.Akkor jön a humánus(degenerált)szabad világ és megitéli számukra az általuk követelt területet.Mint az előbbiekben már írtam ez a “szalámi stilus”.Az eurpai kultúrán felnőtt ember ezt a vallást ezen keresztül az arab mentalitást meg sem érti. Náluk a 2×2 nem 4. Ezt mi itt IZRAELBEN megtanultuk és igérem:Nem fogunk áldozatul esni a degenerált,enervált európa humánumának.Nem mások fogják eldönteni, hogy hány emberünknek kell meghalni,ameddig szabad meghúzni a ravaszt.Annál is inkább,mert mindenki szeretgesse a saját anyukáját a világ bármely népéhez is tartozik.Mi pedig majd csak megvédjük magunkat az iszlám egyik meg másik képétől is!

 • Eleftheria,
  ha a külőnböző “idézeteket” nekem tulajdonítod,végtelenül sajnálom, de azt juttatja eszembe,hogy valaki megkérdezte a villamoson: Elnézést,legyen szíves megmondani hány óra van?A válasz:Szerda.Hű… akkor a következő állomáson le kellett volna szállnom.Öcsike(5éves) akkor add át kézcsókom a nejednek!

 • Akkor a háború a Hámász és más hasonlók, vagy az arabok ellen folyik?

  Koszovóban az albán szervezett bűnözés soraiból verbuvált UCK semmire nem ment volna azok nélkül a NATO országok nélkül amelyek létrehozták. De általában véve Jugoszlávia felbomlását is hasonló módon, kívülről szították ( aligha lépett volna ki a délszláv államszövetségből, Szlovénia, Horvátorsz., Bosznia ha nem hitegetik őket EU/NATO tagsággal miközben felszították az 1945 előtti nemzetiségi gyűlölködést.

  Nem állítottam, hogy Izraelnek ne lenne joga az önvédelemre, vagy, hogy Izraelnek el kellene fogadnia más kormányok álláspontját. Két külön dolog az önvédelem és általánosítva megbélyegezni egész népcsoportokat. Amúgy nem az izraeli-arab konfliktus sok évtizedes mocsara ( szerintem pártállástól függetlenül sok izraelinek is elege van belőle; mindig ugyanaz a lejárt lemez ) körül forog a világ, de még a Közel-Kelet sem.

 • Egyébként hiba összekeverni, egyes Izraellel szemben igazságtalan rágalmakat, politikai álláspontokat ( ezzel együtt senki sem hibátlan, mindenütt emberek élnek – így Izraelben is ), vagy pláne az antiszemitizmust, a degeneráltnak titulált humanizmus értékrendjével. Ez elméletileg annak a zsidó-keresztény kultúrának az alapja amelyet állítólag az iszlámtól akarnak védeni. Tehát ez így egy eléggé skizofrén állapot.

 • Gyuri:

  Csak így nekem címezve ez a kinyírunk mindenkit üzenetű dec. 31 7:07 du. dátumú válasz az egész más mondanivalójú bejegyzéseimre félreérthető volt. Nem baj, én a magam részéről vállalom a véleményemért a gyűlöletet, igyekszem nem gyűlölködéssel reagálni, valamint kevésbé frivol stílusban fogalmazni Önnél.
  Bár sok értelme nincs ennek a meddő vitának.

 • Winston Churchill

  “A bekelteto abban a remenyben
  eteti a krokodilt- hogy ot eszi meg utoljara.”

  Vajon Europa- tanult tole valamit??

 • Eleftheria,
  Eddig értelmes,intelligens embernek itéltelek meg.Jan.1. 5:44es írásoddal mintha rombolni akarnád nézetemet.Nem értem honnan veszed,hogy én bárkit is fenyegetni akartam volna.Különösen nem Rólad szól a fáma.Hacsak nem érzed magad a közelkeleti szarkeverők közé tartozónak,amit nem tételezek fel.Eszem ágában sincs kaserolni magam,de azt azért elvárom tőled,hogy valós értelmükben gondold át hozzászólásaimat.Semmiféle rosszindulatot nem tételeztem fel Rólad és ezt elvárom Tőled is.Gyűlölködésről pedig szó sem lehet részemről mert elárulok Neked egy nagy titkot:Mi még az ellenségeinket sem gyűlöljük!Téged pedig utólagos engedelmeddel nem számítottalak ellenségnek.De ha TE annak érzed magad akkor csak nyugodtan ÖNÖZZÉL a továbbiakban.Azt kérlek vedd figyelembe,hogy itt az ISZLÁMRÓL beszélgetünk és a holdudvaráról.Nem egymás el vagy megitélése a házi feledat!Kinyírás meg fenyegetés részemről nem volt,nem van és nem lesz.Esetleg a tények objektív leírása.Újra csak azt mondhatom,hogy nem voltál egy percig sem a célkeresztben

 • Izraeli!מרים
  Tudjuk,hogy Churchill mondásait aranykeretben kell bemutatni a világnak.Csak ismerni kell és alkalmazni.Ezt “követted el”.

 • Gyuri, január 2. 4:34 du.:

  Akkor ELNÉZÉST, ” visszaszívom ” . Nem voltam túl jó formában. Talán most sem vagyok. Ezen a tegeződésen, magázódáson sosem tudok kiigazodni: ki ezt, ki azt veszi sértésnek. Én egyébként amolyan “antiszociális” alak vagyok, aki bárkivel könnyen össze tudja rúgni port. S ami a gyűlöletet illeti, azt se félek bevallani, hogy az eddigi élet-tapasztalatim alapján igenis gyűlölettel szemlélek egy sor politikai, társadalmi jelenséget, akár Magyarországon, akár külföldön – de baloldali alapon, és NEM személyek ( na jó azért van néhány konkrét személy akár a politikában akár a magánéletben) ellen, vagy pláne népek, vagy vallások ( de a buzgómócsing vallásosság az más ) ellen. Ki tudja, lehet az ilyenek mint én a potenciális öngyilkos robbantók…? ( A kérdés csak retorikus. )

  Végül is teljesen mindegy, hogy kinek mi van a fejében, vagy mi a meggyőződése; aki “túl alacsony” társadalmi/osztályháttérből való – magyarul csóró senki ( akik ahogyan a lényegében a magyar kispolgári értékrendet frappánsan összefoglaló hódmezővásárhelyi náciuraságtól is tudjuk, annyit érnek amennyiük van ) azt az uralkodó osztályok és akármelyik tőkés állam kormánya – Amerikától, Magyarországon át, Izraelen keresztül Oroszországig, Svájcig és Ausztráliáig vagy éppen Kínáig, Dubaig és Qatarig oda és vissza – potenciális bűnözőnek, zsebtolvajnak és terroristának tekintik; egy rizikófaktornak ( véletlenül sem embernek! ) aki addig jó ameddig ki lehet használni, tudatlanságban tartani, manipulálni, ha pedig ne adj isten önállóan gondolkodni kezdene vagy feleslegessé, munkaképtelenné válik ( humán erőforrás ! ) el lehet hajítani mint egy használt zsebkendőt; ha kritizálni merészel akkor pedig, még örülhet ha kegyesen életben hagyják. Nem is tudom talán mégsem mi vagyunk az igazi bűnözők, illetve akik másokat terrorizálnak.

  Nem kell egyetérteni, de szerintem ennek az egész iszlámista bulinak a felpörgése is azt a célt szolgálja, hogy a tőkés uralkodó osztályok világszerte rendesen visszanyessék a nem csak a polgári, szociális, de a legalapvetőbb emberi jogokat is. A 21. századból lépjünk vissza mindjárt legalább két évszázadot, úgy valahová 1789 elé. A legsötétebb középkort idéző iszlám vallási reakció ( amely a jelenlegi pozíciójához képest sehol nem volna, ha a “fejlett” – mert azért a szénhidrogéneken alapú energetikai megoldások, 2015-ben már nem igazán fejlettek – országokból orrba-szájba nem dőlnének oda a petro-dollárok/eurók ) és az erre viszont-reakcióként a nyugati világban erősödő (szélső)jobboldali, soviniszta tendenciák ( az angolszász neokonoktól és újjászületett keresztényektől – Hitgyüli-maffia ! -, a nyugat-európai, “Izrael-barát” szélsőjobbon át, a Bétár Jeruzsálem ultráiig… ) a legkiválóbb recept a tömegek figyelmének elterelésére, mélyebb politikai-társadalmi-gazdasági összefüggésekről. A hisztérikus, infantilis tömegpszichózisok pedig szintén hasznosak a demokratikus, nyílt társadalmak antidemokratikussá és zárttá tételére. Érvényes ez az “euro-atlanti” világra és a fejlettségben alapos fáziskésében lévő iszlám Közel-Keletre is, csak utóbbiban a demokratizációnak kell keresztbe tenni, nem a létező demokráciákat visszanyesegetni. A nemzetközi politika helyezkedéseiben egy ócska, prosti, ribanc szintjén álló Magyarországgal meg persze ez ügyben nem is kell tenni semmit, amúgy sem volt sosem a civilizáció része, és nem is törekszik erre. Szerintem Kertész Ákos legújabb kiváló írása – amely jellemzően nem volt képes komolyabb eszmecserét elindítani mágyár közegben – is idevágó.

 • Eleftheria jan.1. 3:05 d.u.
  Megpróbálom a lehető legrövidebb magyarázatot adni a “választó vonalra”,mely nem egyéb mint a világuralmat követelő iszlám vallásháborúja a kereszténység,zsidóság,buddhizmus és minden ellen, ami nem fogadja el a saríjja uralmát.Ha nem fogunk össze mindnyájan, hááát…szomorú sors vár a “krokodilt etetőkre”.Az iszlám nem ismer mást csak a nyers erő hatalmát.Ne legyünk naivak.Jaj a legyőzöttnek!

 • Eleftheria,
  Kertész Ákosról csak annyit,hogy legkésőbb 1956ban kellett volna felébrednie.Akkor még 58 évvel fiatalabb volt.A többit nem kell részleteznem!?

 • Gyuri10: ezt vitatom. ez nem az iszlám, hanem annak egyéni hatalomra törő, erőszakos torzképe. a sarijja csak a törvénykezés eszköze, de nem a Korán.
  az pedig, hogy az IS az uralma alá hajtott területeken békén hagy mindenkit, aki hajlandó áttérni az igaz hitre, csak erőszakos térítés, de nem veszélyezteti senki életét.
  az pedig, hogy a kereskedőktől, vállalkozóktól, de még a családoktól is védelmi pénzt szed, jól mutatja, hogy nem az iszlámról, hanem a nyerészkedésről szól a történet.
  amúgy a helyzet felemás. havi cca. 800 millió dollárnyi bevételükből – feketén eladott olaj, külföldi szponzorok adományai stb – 1/3 a lakosság áram- ivóvíz és élelmiszer ellátására fordítódik, 1/3 az állami alkalmazottak fizetésére (vagyis az állam működtetésére), és 1/3 fegyverek és lőszer vásárlására.
  egyrészt Allah, ugyebár, könyörületes, másrészt igéinek hirdetői nem szeretnének utánpótlás nélkül maradni.

 • István,
  nagyon sajnálom,hogy azt kell mondanom:minden nagyrabecsülésem ellenére ebben a témában tudásod még rengeteg kiegészítésre szorul. Sem szociálpolitikai,sem teológiai vitát ne kezdjünk,mert a végére elérjük az iszlám ovodásoknak is érthető disszertatív szintjét. Kérlek,hogy nézz utána a témának.Nem krokodil etető alapon! Sajnos ez vallásháború a hatalomért.Az már másik téma,hogy ki kit és miért csap be.

 • Gyuri10: nem kívánom mélyebben megismerni az iszlám vallást. attól azonban erősen tartok, hogy a véleményed az iszlámmal kapcsolatban erősen elfogult – gondolom, ez évszázados szembenállásotok okán ilyen.
  semmilyen vitát nem kívánok veled kezdeni, mivel agresszivitásod nem igazán emelné a lap színvonalát.
  kizárólag tudásom gyarapítása érdekében, elárulnád, hogy hol vannak iszlám óvodák?

 • István,
  érdeklődésedre elmondom,hogy az úgynevezett “palesztin területeken, Párizsban,Londonban,Kopenhágában,Amszterdámban már van.Nemsokára már nálatok is lesz.Hogy ott mit tanítanak a gyerekeknek azt sok elképzelni még az én agresszív elfogultságommal is.

 • Gyuri:

  Akkor miért tőlük vásároljuk az üzemanyagot…? Miért tartanak fenn a terrorizmus elleni harcról papoló tőkés államok képviselői kiterjedt politikai, gazdasági kapcsolatokat a terrorizmust anyagilag, erkölcsileg támogató rezsimekkel? Miért használták fel az iszlámista gyilkosokat a nyolcvanas évekbeli Afganisztántól kezdve Bosznián át a mostani szíriai tömeggyilkos konfliktusig. Ugyanis az ISIS és a Jabhat al Nusra nem másból mint az AMERIKA-BARÁT perzsa-öböl menti ultra-reakciós, feudális ISZLÁMISTA rezsimek közreműködésével ( amely Amerika jóváhagyása nélkül aligha történt volna ) a világszerte verbuvált és Szíriába harcolni küldött iszlámista fasiszta bandákól nőtt ki. Most már az őket eredetileg futtatók érdekeit is sértik, pont mint a szovjetek ellen kiképzett afganisztáni mudzsahedekből kinőtt al-Qaida. Ezek a többnyire NEM szíriai “szabadságharcosok” sikeresen verték szét a zömmel SZEKULÁRIS SZÍRIAI ellenzéket ( ugyanis a szíriai társadalom többnyire szekuláris beállítottságú ) és a belőle kinőtt Szabad Szíriai Hadsereget. A szíriai ellenzékiek akiket az Ásszád-rezsim és az iszlámisták egyaránt üldöznek, millió számra hagyják el a pokollá változott országot, akik ha Európába menekülnek találkozhatnak a soviniszta, reakciós európai szélsőjobb ( talán velük kellene Izraelnek összefognia? ) “meleg” fogadtatásával. Brávó. A második világháború tanúságai után így viselkedni a poklokból ( pláne hogy a pokol létrehozatalához még hozzá is járulnak ) menekülőkkel bizonyítja korunk morális és intellektuális emelkedettségét.

 • Gyuri:
  Az iszlám vallásnak éppúgy része a hódító, imperialista, intoleráns, gyilkos viselkedés mód, mint a katolicizmusnak.
  Csak utóbbit a Reneszánsz és a Felvilágosodás kora óta Európa a politikából és az államból visszaszorította a templomok dohos falai közé ( néhány felemás kivétellel mint mondjuk Írország, Málta, és vagy örök reakciós MAGYARORSZÁG. ) A fejlettségben Európától jócskán lemaradt Közel-Kelet idáig nem jutott el; bár néhol ott is van példa többé kevésbé sikeres szekularizációra, ott sincs ugyanis mindenütt sáríjjá.

 • Eleftheria: jó kérdés. az IS feketén adja el a kőolajat, olyan végállomásokon, mint Törökország vagy Azerbajdzsán.
  Orbánék meg nem képesek a szlovák-magyar határon lévő dokkolóállomást – ahonnan a norvég olajhoz juthatnánk – becsatlakoztatni a hazai vérkeringésbe.

 • Ille és Eleftheria,
  ami most és már kb.100 éve folyik az nem gazdasági vagy társadalmi harc.Még csak nem is az energia forrásokért,olajért folyó háborúk. Ne keverjünk bele szociológiát,emberjogi törvényeket.Itt szimplán vallásháborút,tömegek vallási fanatizálását generálják a világuralom megkaparintásáért.Izraelnek nem kell senkivel összefognia,mert mindenki megbízhatatlan.Még az izraeli baloldal is,mely távolról sem tévesztendő össze az európai ballal.Izraeli szemmel nézve ezek összefoghatnak a magyarországi szélső jobbal is.Izrael érdekeit kizárólag az izraeli jobboldali kormányzás képviseli.30éve sikerrel.A globális világ pedig remélem megoldja a saját problémáit nácikkal, arabokkal és sajátmagukkal szemben. Minket maximum elitélhetnek,megbélyegezhetnek.Ez a mindenkori hivatásuk,szakmájuk zsidókkal szemben néhány száz éve.Európaiként érdekelt ez a téma is,de ma már felnőttem és Európába csak túristaként megyek,ha éppen kedvem tartja elkölteni néhány ezer dollárt.Ez az én privát véleményem.Remélem nem csaptam ki senkinél a biztosítékot.

 • Gyuri:
  Nem csapod ki a biztosítékot, de szerintem csak felületesen érted mi van a szomszédságodban ( NEM Izraelben, hanem a Marokkótól Perzsiáig terjedő tágabb térségben ) és hogy mindez hogyan ágyazódik bele világpolitikai, világgazdasági folyamatokba. Amit vallásháborúnak nevezel, az vallási köntösben megjelenő politikai harc, amelyet a Közel-Keleten kívüli erőviszonyok is befolyásolnak. Ez nagyrészt az arab-izraeli konfliktustól is független, az egy aspektusa az egésznek. Hogy az izraeli jobb vagy baloldal van kormányon, az semmit nem oszt vagy szoroz azokon a politikai, társadalmi, gazdasági tényezőkön amelyek az iszlámizmust kitermelik akár Líbiában, Szíriában, Irakban vagy máshol. Nem csak az izraeli-arab konfliktus körül forog a Közel-Kelet. Amúgy a figyelmedbe ajánlom az izraeli jobboldal egyes képviselőinek bratyizását a Le Pen féle Front National, FPÖ, és más hasonlókkal amolyan “ellenségem ellensége a barátom” alapon. Valamint hogy a horthysta, fasiszta, holokauszt-revizionista ( nem mellesleg az iráni rezsimmel is bratyizó ) Orbán rezsimet nem az izraeli baloldal kaserolja, hanem a Libermann által irányított külügy, a Ferenc József óta a mindenkori hatalom iránt kutyahűségű magyar zsidó vezetéssel egyetemben. Ez mennyiben jobb az izraeli baloldal pro-palesztin téveszméinél…? Tényleg amúgy Izraelben hol marad a polgári házasságkötés; az adófizetők pénzén élő fekete-kaftános reakciósoknak az állampolgárok személyes ügyei feletti basáskodásának megszüntetése és a zsidó vallási irányzatok közötti egyenjogúság…? Herzl, Nordau vagy Jabotinsky biztosan így képzelték ezt…? Színvonaltalan ez a szarkeverő Netanjahu-Libermann féle vezetés, például ahogyan a kisded intrikáikkal kikényszerítették az idő előtti választásokat. Nem baj Lapidék helyett biztosan a hárediek kellenek, nyilván csak ők az igaz(i) zsidók…

 • Eleftheria

  Az európai Reneszánszt és Felvilágosodást nem kéne elhatárolva említeni a katolicizmustól, illetve a katolicizmust – mint “gyilkos, intoleráns eszmét” – kiemelni a kereszténységből. A katolikus templomokban vannak a legszebb és leghíresebb reneszánsz művészeti alkotások. A katolikus egyház egy nehezen mozduló intézményesített monstrum, de mégis fejlődik és rendelkezik az önkritika és a megújulás képességével. Folyamatosak a teológiai és egyéb tudományos viták. A kereszténység, ezen belül a katolicizmus – bármilyen maradinak látszik – kezdettől nem egy lezárt eszmerendszer, amire több ige is utal:

  “Keressétek először isten országát és az ő igazságát..” Máté 6/33

  A pápák a felismert hibákért, történelmi bűnökért – akár századokra visszamenőleg -rendre bocsánatot kérnek, míg az iszlámban ilyenről nem tudok.

  Egyébként, szerintem a világban virtuálisan és valóságosan is vallások ütköznek, illetve eszmék és ideológiák harca dúl. A szomorú, hogy a téveszméket, hamis tanokat mindig csak akkor ismerjük fel és utasítjuk el, ha azok embertelensége már nyilvánvalóvá vált..

 • Jani:

  A római egyház nem annyira egy önálló vallás, hanem az újszövetségi tanításokat felhasználó és azokat idegen praktikákkal átformáló politikai, sőt állami szervezet.
  Amely hatalma csúcsán majdnem egész Európát uralta, uralkodók hatalomba emelője, a feudális berendezkedés, háborúk és brutális elnyomás hivatkozási alapja volt, amely ezrek ha nem éppen milliók haláláért felelős majd ezer éven keresztül. Az európai szellem antiszemitizmussal való mérgezésének a 20 . századra is kiható következményeiről nem is beszélve. Ez az egész tipikusan megint annak a példája ahogyan a politika vallási köntösbe bújik. A reneszánsz időktől kezdődően kezdett repedezni hatalma Európa szellemi élete felett, és a Felvilágosodás forradalmait követően szorult ki az államból is. Manapság pedig a római egyház nincs olyan helyzetben hogy vállalhatná, vagy letagadhatná a történelmi bűnöket, meg kell próbálnia szép szavakkal eladhatóvá tennie magát ( kivéve Magyarországon ahol elképesztő módon szinte minden kiváltságát visszakapta 1989 után, és újra az uralkodó rezsim hivatkozási alapját adja ) ha nem akarja hogy üresen kongjanak a templomok vasárnaponként. Amúgy egy normális vallási közösséget a benne résztvevő hívek finanszíroznak és ellenőriznek, a lelkipásztor munkaadója pedig nem a Jóisten hanem az őt fizető közösség; a Pápa pedig NEM a a Jóisten földi helytartója az általa irányított évszázadokon keresztül összerabolt vagyont kezelő globális kvázi-államszervezet vezetőjeként. Azok az évszázadokon keresztül összeharácsolt vagyonok nem az egyházéi hanem a korabeli ( és helyenként – mint Orbánisztánban – a mai ) adófizetőkéi; tehát már rég államosítani kellett volna őket. Aki olyan nagyokos az önként fizessen be olyanba amelyet nem ellenőrizhet, de ne a másét vettesse el. Ja tényleg amúgy a galileai zsidó tanító amúgy is mintha azt mondta volna, hogy ő nem a földi hatalmat keresi; tehát aki a nevében vizet prédikál ha lehet ne ( az adófizetők pénzéből vett ) bort igya… Nagyon sajnálom ha mindez kicsapja a biztosítékot egyes templomjáró
  olvasóknál de tudomásul kell venni, hogy nem mindenki áll egy politikai-vallási szervezet dogmáinak a hatása alatt, hiába forgatnák sokan vissza a történelem kerekét és nem vallásüldözés ha nincsen valakinek államhatalmilag biztosított vagyona és privilégiumai.

 • Eleftheria

  A könyvégetés, a másképp’ gondolkodók üldözése, gyilkolása nem katolikus specialitás, hanem sajnos nem volt még a történelemben olyan hatalomra került eszmerendszer, amelyik a próféták korától kezdve a protestantizmuson át a nácizmuson keresztül a sztálinizmusig ne gyakorolta volna.

  Nem csak a szép keresztény tanítások, hanem a humanizmus, a tudomány és minden egyéb tetszetős nézet köntösével próbálják érdekeiket és valódi lényüket álcázni a hamis próféták.

  Te, aki járatosnak látszol a szociológiában, nézz körül a vallási közösségekben. Egy-egy vallási irányzat mögött gyakran csak bizonyos korú, iskolázottságú, egészségi állapotú és anyagi helyzetű tagság van és nem a társadalom valós keresztmetszetét képezi le. Ha úgy lenne, ahogy te gondolod, akkor nem biztos, hogy a szociálisan rászorultakkal lenne, aki törődne. A tagság száma látszik igazságos iránymutatónak. A magasabb számok mögött jellemzően magasabb a szegények és a segítségre szorulók aránya, akik magukban bizony nem tudnák fenntartani egyházukat.

 • Azt hiszem, a mai terror tamadasrol Parizsban
  {amit franciaul kozoltetek} nincs mit hozzatennem
  {esetleg az angol forditast}.

  http://www.mirror.co.uk/news/world-news/charlie-hebdo-paris-terror-attack-4934389

  Emlekeztetoul: a francia parlament megszavazta
  az “eljovendo “palesztin” allamot.

  Az eljovendo Eurabia polgarainak figyelmebe-

  http://davidberes.tumblr.com/post/36805836288

 • Jani:

  a magyarországi nyomorgó milliókkal, az éhező, alultáplált, betegeskedő gyerekek százezreivel, akik eleve úgy indulnak az életben, hogy ki vannak rekesztve a társadalomból, hasonló sorú idősekkel, félholt emberi roncs hajléktalanok tízezreivel ki törődik…? Hát bizony nem a hatalom ideológiai támaszát nyújtó, nagyságos történelmi egyházak, akik a társadalom vámszedőiként, mint annak idején a tizedért, tartják a markukat az adófizetők milliárdjaiért. Ellenben például a hatalom által ellenségként kezelt Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a hajléktalanok és más rászorulók egyik legaktívabb támogatója, hasonlóan a szintén ellenségként kezelt “norvég alap” által szponzorált más non-profit, szekuláris szervezetekhez. Nocsak talán nem az e közös mindegyikben, hogy kellemetlen módon tükröt tartanak a hatalom és a szélesebb táradalom elé, azzal hogy felkarolják az árokba lökötteket…

  Abban teljesen igazad van, hogy nem csak a katolikus egyházra áll ez a minta ( bár méreteiben a legnagyobb ) hanem másokra is mind Magyarországon, mind máshol a világon. Amúgy talán Magyarországon már egyre kevésbé illik erről beszélni ( mocskos baloldali izgatás az ilyesmi egy olyan szuper, még Amerikánál is antikommunistább, “munkaalapú” országban mint Magyarorsz. ) de talán a dolgozók és a munkáltatók járulékaiból finanszírozott társadalombiztosítás az, amelyet már több mint száz éve kitaláltak a dzsungel viszonyainak meghaladására; és ha nem a mindenkori hatalom és potentátjai – így a történelmi (k)egyházak – amortizálnák folyamatosan anyagilag és erkölcsileg az országot, akkor talán oda is több jutna…

 • Eleftheria,
  elismerésem óriási helyi és helyzeti tudásodért.Őszintén megvallom soha nem érdekelt különösebben,hogy mi történik Libiában, Marokkóban, Tuniszban vagy a csim-bum cirkuszban.Engem azok a vallási alapon minket támadó államok és gyilkos merénylői foglakoztattak akik pl. ma 2015 jan 7.én már nem izraelieket és nem zsidókat mészároltak le. Minő csoda:allah hu akhbart üvöltözve Párizsban.Ha érdekel megnézhetsz az egri várban egy filmet,ahol a muzulmán harcosok Dobó István várvédőit támadják allah hu akhbart üvöltve többszáz évvel ezelőtt.Akkor még volt Dobó,Szondi, nádorfejérvári hősök.Mamár nincsenek.A muszlim”harcosok”viszont még a harci üvöltésükben sem változtak.Manapság az új harci technikához tartozik az igazság,a demokrácia,az emberi jogvédelem,a panasz a biztonsági tanácshoz és még sorolhatnám a békés dzsihád különböző manipulációit,melyet a “krokodil etető”népek bekapnak,mint kacsa a nokedlit.A különböző megmanipulált népek egyszercsak észreveszik, hogy ez már nem a békés dzsihád,amikor már őket sem kímélik a barbár gyilkosok.Ma ez történt Párizsban,holnap…? Az izraeli bal és jobboldal közti differencia nem mai keletű és nem szociális téma.Tudom,tisztában vagy vele,hogy itt élet-halál harc folyik az ország fennmaradásáért.Nem kisérletezhetünk aci-nesze és pláne nem nesze-nesze tárgyalásokkal olyan palesztin “vezérrel” az asztal másik oldalán, aki a kairói egyetemen holkauszt tagadás disszertációjára kapta a doktori címet.A Natanjahu vezette kormány a jövőben is kizárólag a mi érdekeinket és nem Európa által pénzelt megélhetési-politikusok jelszavait fogják képviselni.Nem vagyok és soha nem is voltam Ben- Gurion hívője,de sajnos egy kijelentése nagyon igaznak bizonyult:”A magyar zsidóság a zsidó nép száraz ága” A Lapid gyerek sokat tanulhatott apukájától.Elérte a maximumot,amit kvalifitásával, tudásával elérhetett.Egy kormány pénzügyminisztere a második ember.Kormányt robbantott.Most majd bemutatja,hogyan kell 12 ről 3 mandátumra pottyanni.Ez volt Tomi Lapid kötéltáncának az eredménye is.Hű-ha most veszem észre meddig repültem el.Nos…sok beszédnek sok az alja.Ne vegyél komolyan!

 • Eleftheria

  Neked mindenről a nagypolitika jut eszedbe, és úgy teszel, mintha mindig egyházbarát kormány lett volna hatalmon. A mai magyar hívők többsége a Rákosi-Kádár rendszerben szocializálódott, a rendszerváltás után pedig háromszor is baloldali kormányzás volt.

  A vallásos emberek egy része mindig is korlátolt volt, de egy másik része aktív és önfeláldozó. Hosszan sorolhatnám a példákat. Nagyfokú elfogultságra utal, amit te sugallsz, hogy az egyházakon kívüli szervezetek a “jók”, a vallásosak pedig az “élősködők”. Nos, tapasztalatból tudom, hogy nem így van.
  Amiben igazat adok, hogy az általad említett Evangéliumi Testvérközösség a munkájával már látványosan bizonyított, és ilyen esetben nem helyes, hogy bürokratikus szabályokra hivatkozva vonják meg tőle a támogatást.

 • AZ ISZLÁMRÓL KICSIT MÁSKÉPP.
  Párizsban az iszlám: Nem MÁSKÉPP!!!
  Ez a valódi kép!

  KÉREK MEGALAPOZOTT CÁFOLATOT!
  NEM LÉNYEGES.LE TUDOK MONDANI RÓLA.

 • Gyuri10: teljesen értelmetlen. akadt eddig is már jó pár cáfolat, mind itt, mind a külhoni sajtóban, de téged nem lehet meggyőzni. annyira elvakultan gyűlölöd őket, hogy felesleges időpazarlás bármit is előhozni.
  azt azonban jó lenne belátnod, hogy nem mindenki ostoba, mert másképpen gondolkodik az iszlámról.
  idézem: “az iszlám vallása nem a terror, de a terror vallása nem az iszlám, hanem a terror maga”.

 • TÉVEDNI EMBERI DOLOG.
  István,
  újból megmondom,hogy sem én sem a népem nem gyűlölünk senkit.Főként nem vallási vagy etnikus hovatartozás miatt.Tanúság erre a többszáz szíriai sebesült,menekült,akiket a mi kórházainkban gyógyítottak és gyógyítanak fajgyűlölő orvosaink.A sebesült vagy fogságba esett terroristák “nem vallás generálta”akciójuk után,kórházi kezelést és börtönt kapnak.Az ellenséggel szemben azonban igen “elfogult” keménységgel lépünk fel.Ez így volt.Így van .Így lesz. A párizsi “sikeres” 12szeres gyilkosság után az izraeli arab falvak és városok terrorista vallású lakosai ujjongtak és cukorkákat dobáltak a levegőbe és azt suttogták halkan terror vallású áhítattal,hogy”allah hu achbar”.Kettőnk közül Te vagy az EMBER.Mint az elején írtam:TÉVEDNI EMBERI DOLOG!

 • Gyuri10: feleslegesen replikázol. a Te igazságod nem az én igazságom, és nem látom, miben is tévednék. az én ismereteim az iszlámról nem erősítik meg ezt az érzetet.
  ráadásul Te is az emberi magatartásról beszélsz, és nem az iszlámról.
  azt pedig, hogy ha újból elmondod, hogy se Te, se néped nem gyűlöl senkit, eddigi megnyilvánulásaid nem igen támasztják alá. meglehet, nem gyűlölsz, de, hogy vakon elfogult vagy, az kétségtelen. márpedig mintha azt is írtam volna, hogy kölcsönös megismerés, elfogadás nélkül nem lesz megoldás. nem a terrorról beszélek, hanem a vallásról. tudod, egy szakadékot két kis ugrással átugrani nem lehet.
  amit a sebesült vagy fogságba esett fanatikusokról írsz, a genfi konvenció alapja, semmi nagylelkűség nincs benne részetekről.
  lehet, hogy rosszul tudom, de se a palesztin, se más arab, de még a zsidó sem külön faj, hanem az emberi faj eleme, így a fajgyűlöletet, mint olyant, teljesen értelmetlenül hoztad fel.
  arra meg végképp semmi alapod, hogy gúnyolódj. amúgy honnan tudod, hogy így örvendeztek, kivétel nélkül és senki nem volt közöttük, aki nem demonstrált?
  nekem ez a véleményem, neked meg más.
  befejeztem. nem az én dolgom szélmalomharcot vívni.

 • István,
  abban igazad van,hogy a hipokráteszi eskű a rohadt,fajgyűlölő orvosokat is kötelezi,de gondolkozz el rajta,hogy a kórházba kik vitték be a sebesülteket?Megmondom.Olyan elfogult,gyűlölködő katonák akik nem is tették le a hipokráteszi eskűt.Az én megnyilvánulásaim emberi vagy embertelen módjáról soha nem beszéltem,tehát Te sem tudhatsz közelebbit.A vakon elfogultságról és a kétoldali megismerésről már írtam,hogy akivel tárgyalni kellene:A két nép közötti “megbékélésről”egyenlőre még nem mondott le a doktori címéről,melyet a kairói egyetemen szerzett holokauszt tagadásáról és cáfolásáról írt disszertációjával,a zsidó állam elismerésének disszertációját most írja az UNO nevű sóhivatalban.Akit ennek ellenére megmentettünk többször is iszlámdzsihádista és chamasz merénylőktől,akik már nem is tudom mit mondjak,sem buddhisták,sem katólikusok nem voltak.Azt hogy honnan tudok az örvendezésről, engedelmeddel mellhez közel tartott kártyákkal őrzöm.Ha pedig kicsit is ismernéd ezeknek a baptistáknak a mentalitását,nem is kérdezted volna,hogy miből gondolom,hogy nem “demonstrált”ellene senki.Megmondom miből:sem a rádió sem az újságok nem tudósítottak a buddhista falukban történt gyilkosságokról.Szélmalomharc?Nem vagy egyedül.Párizs és egész Eurábia ezen művelődik.Tudod a krokodilok etetését a 20.század legnagyobb politikusa Churchil említette.Nem én találtam ki.Azt írod:befejeztem.Ehhez természetesen jogod van. A legjobb az lenne,ha tényleg be lehetne fejezni ezt a témát.De azt,hogy be lehet-e fejezni nem Te és nem én mondjuk meg. SAJNOS! Szünetet tarthatunk a következő terror akcióig.Gy.

 • Gyuri10: javaslom, olvasd el Föld S, Péter itt közölt írását. Érdekes módon ő is ugyanarról ír, amiről én: a terroristák vallásáról, ami maga a terrorizmus.
  remélem, elfogadod, hogy nem én inspiráltam erre a megfogalmazásra.

 • Az európaiak még nem eurábiaiak(egyenlőre).
  Erről a témáról amit egy “magyar”(zsidó)ír,az a tuti…

 • István,
  semmi közöm hozzá,hogy miben hiszel és miről írsz.Ezt is számításba veszem, amikor azt írom,hogy elkéstél az iszlám fényezéssel.Akkor kellett volna ezt a cikket feltenni amikor még az oszlói”béke”után “csak” izraelben robbantottak,gyilkoltak a pedofil hordavezér sahidjai.Ma már Franciák siratják,temetik halottaikat.A televizióban láttam egy(nem katolikus sejket)aki elsiratta az iszlám hőseit.Én minden”gyűlölködés”ellenére nagyon jó néven venném,ha Te vagy akár Föld s.Péter,vagy akármelyik europeer mindenttudó,megbékülést tudna generálni a Franciák,Németek,Angolok és a többi nem arab ország (egyenlőre)és az ISIS között,úgy hogy a mi kapacitálásunkat ignorálják!!!Addig is etessétek a krokodílokat.
  Őszinte részvétem az eddigi és a jövőbeni áldozatok hátramaradottjainak.Tartozzanak bármely valláshoz vagy népcsoporthoz.Az Ő gyászuk a mi gyászunk is.

 • Gyuri:
  .
  “….Ezt is számításba veszem, amikor azt írom,hogy elkéstél az iszlám fényezéssel…”- írod Istvánnak.
  .
  Nos, ő nem fényezi az iszlámot, egyszerűen csak – szerintem – nincs tisztában az iszlamizmussal, de ez nem az ő hibája. Hanem a ló tulsó oldalára átesett euro- atlanti “PC” médiáé, és vezéreké, melyek PC okokból nem hajlandóak a problémát nevükön nevezni. Aki ezt megteszi nyilvánosan, teljesen mindegy, milyen ordító bizonyítékokkal jön elő, azzal két dolog történik azonnal:
  .
  1, Az ordítás beindul, hogy rasszista, iszlamofób, nácifasiszta, gyúlöletkeltő, stb. Nézd meg, mi van Geert Wilderssel, ő iskolapélda erre, erről beszélek.
  .
  2, Az iszlámnáci gyilkosok minősített célpontjává teszi magát. Theo Van Gogh, Pim Fortuine… a két legismertebb mártír neve, akik komolyan vették ezt a dolgot. Nézd meg, most hol vannak.
  .
  Dánián belül pl. csak azért nincs még ugyanez, mert ott az iszlamisták többnyire egyetlen helyen koncentrálódnak, igaz, ott 350.000- en: Kobenhavn külvárosi NO GO zónáiban. De hogy ennek ellenére, ott is mi folyik, azt Nicolai Sennels és pár hősies társa folyamatosan elmondja a világnak – csak hát a mainstream médiák egyszerűen agyonhallgatják mindezt.
  .
  Így pedig lehetetlen fellépni a probléma ellen.
  .
  Ha egy orvos meghülyülne, és teszem azt, a súlyos kötőhártya- gyulladásra azt mondaná, hogy márpedig az lábköröm- gombafertőzés, és különféle kenőcsöket írna ki a beteg lábára, mi lenne? Megvakulna a beteg, vagy maradandó látáskárosodást szenvedne.
  .
  Ha az iszlámnáci terrort senki nem hajlandó nagy nyilvánosság előtt a nevén nevezni, valamint alaposan kielemezni ennek történelmi, kulturális, ÉS PSZICHOLÓGIAI okait – ahogy azt pl. Sennels meg is teszi, egyelőre hiába, addig nem lehet detektálni sem a problémát, nem hogy kezelni.
  .
  Amúgy meg, az izraeli politika is elmehet a búsba, amiért ilyen ahmed tibi, meg hanaan zoabi és társai- féle arabnáci terrorideológusokat enged be a parlamentjébe, és teszi őket milliárdossá, meg utaztatja őket a legelborultabb terrorvezérekhez, az izraeli adófizetők pénzéből…

 • Eldrad,
  minden szavaddal egyetértek.Az izraellel kapcsolatossal pedig különösen.Márc.17-én lesznek a választások.Remélem az iszlám és a zsidó anticionista dísznácik mehetnek tanácsadóknak az eurábiai szponzoraikhoz és Marmara provokátoraikhoz.A Kneszet pedig a zsidó nép valódi Parlamentje lesz.

 • Gyuri:
  .
  – Attól tartok, hogy az izraeli politika és társadalom egy nagyon speciális értelemben fasizálódni fog. nem most, de még a mi életünkben. A körülmények egyszerűen nem hagynak nekik más választást.
  .
  Hogy kezelhetnének másképp egy olyan tömeget, mely saját országa elpusztítására törekszik? Ilyen pl. a szélsőbal, vagy a különféle terrorideológus, és iszlámnáci arab pártok, szervezetek bázisa. Mármint, Izraelen belül.
  .
  Sajnálom, de demokratikus eszközökkel ez a helyzet nem kezelhető. Gőzöm nincs, hogy, de ennek egyszer vége lesz – így vagy úgy.

 • Egy amatőr (azaz, nem professzionális, így forrásként nem használható, de nagyon jó kivitelezésű, és célravezető) weboldal a béke- szeretetvallás és képviselői aktuális és minden kori őrjöngéseiről:
  .
  http://www.thereligionofpeace.com/
  .
  Áh.

 • Eldrad,
  úgy néz ki,hogy sajnos igazad van.Politikában igencsak lajikus vagyok.A fasizálódás kicsit erős kifejezés,de…
  A kommunizmust mint elméletet az oroszok tették élhetetlenné.A nacionál szocializmust a németek.Számomra az egyetlen élhető rendszer és ideológia a cionizmus.Számomra ez annyit jelent,hogy a zsidó népnek a zsidó nép hazájában kell élni.Akkor is ha ezt az iszlám világ és segnyalói nem akarják elfogadni.Mint mondtam a politikában nagyon kicsinek érzem magam.Ha tudod mondd meg tulajdon képen hogy nevezik azt,aki szereti a népét és szocialista is?Nem gyűlöl egyetlen népet vagy vallást sem,de szeretne saját hazájában vakondtúró polgárok nélkül terrorakciók fenyegetése nélkül élni. Sajnos erre békés módszert nem ismer a világ.(Gandhit és Jézust hagyjuk békében.A világ ma nem az Ő világuk)

 • “..Gandhit és Jézust hagyjuk békében.A világ ma nem az Ő világuk…”
  .
  – Dehogynem. Miért, ők békét tudtak tenni? Hát nem.
  .
  Az meg, hogy ki minek tartja magát, nincs összefüggésben azzal, mit kényszerít rá, népére, vezetőire a környezete.

 • Európa ébred:
  .
  http://www.atv.hu/kulfold/20150115-frissul-harman-meghaltak-egy-terrorelharitasi-akcioban-belgiumban
  .
  Mondjuk, azt nem értem, ehhez miért kellett eddig várni. LOndoni, madridi tömeggyilkosságok, folyamatos iszlámnáci őrjöngés, szóló iszlamista gyilkosságok, évente több is, ÉNY EU szerte, számos, halálos kimenetelű támadás zsidó és nem zsidó üzleti érdekeltségek, személyek ellen…
  .
  Mi a frászra vártak eddig?
  .
  (az agyalágyult, elmebeteg putyin meg két hete fogadta 20.000, orosz maffiaállam által kitartott csecsen dzsihadista “hűségesküjét”… hú,wazzeg).

 • A teror cselekmények kapcsán. sajnos elkerülhettetlené vált.
  Az iszlámott mint vallási rendszert, szemügyre venni.

  Mohamed tanitásait elfogadók, azt hangoztatják.A koránt megelőző szent kiyilatkoztatások ,mint a Thora és az Eangéliumok.Azzaz a biblia.Kiegészitést és magyarázást igényel.
  Mohamed és követői szerint.Mózes és Jézus Krisztus. Csak rész igazságokat voltak hivatottak kinyilatkoztatni. A teremtet emberiség részére.
  Azonban Mohamednek pedig ,a végleges ill. a legutolsó lett a Alahtól való feladata.Igy aztán szerintük a Korán a leg végső szent könyv.

  És ők ugy látják hogy ezt a világon minden embernek ell kell fogadnia és vallania.
  “Nincsen abban a homálynak árnyéka .sem”
  Ebben tehát mindenkinek hinie kell. (Korán 10,37)

  Az iszlám szó jelentés tartalma…
  Szolgai allávetetség
  Az uralkodó Alah
  jogainak.

  A dzsihád szó jelentés tartalma…
  Az élet valamenyi
  valamenyi területén
  Alah jogait érvényre
  juttatni.

  Ezt a dogmát szintekre kell bontani , méngpedig e rendben.

  1- A hivő személyiség lelkében…
  Ezt tituálják.
  Nagy dzsihádnak.
  Követelmény a hivő felé(a HIT A TETTEK MŰVE.)

  2- A gazdasági és a politikai élet, érdek körörökon
  kivül. A vallási befolyás érvényesitése is feladat
  Alah jogait érintően .
  Világ szerte..
  Ezt nevezik Kis dzsihádnak.

  Szeretnék arra rá mutatni hogy ezt a levezetést méng
  nem láttam leirva lenni. Semiféle szakértő imámoktól.
  Vajon mi ért.

  Azért kérem mert az a követelmény,hogy Alah jogait az élt valamenyi területén elvárás érvényre jutatni.
  A mai napon is, a hit és a tettek müvét kérelmezi,sürgeti a muszlim hivőtől.és hivőktől.

  Kérem ezért adományoznak mecsetek létrehozására világszerte.Hoznak létre kulturális koszpontokat európa szerte.És Korán oktató iskolákat.

  És kérem igen ezért utaznak kiképző táborokba, és álnak az iszlám álam soraiba.Hogy nyilt vagy gerilla fegyveres harcokban a fenti követelményt be töltsék.

  Végezetül hagy merészeljek rávilágitani az európai migráns áradat ezen nézetet a lelkében hoza ide magában.

  “Nem ti öltetek hanem maga Alah, azért hogy
  kipróbálja a hivőket” (Korán 8.10.17)

  No kérem eről nem szólnak a muszlim európai imámok de a keresztény őrálóknak viszont ez a dolga.

  Tisztelettel cseko

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.