Orbán békemenete (2): háborúra szólította fel az alattvaló híveket

2013 október 27 10:39 de.87 hozzászólás

Jó napot kívánok! Tisztelt Ünneplő Közönség, Hölgyeim és Uraim!

Ezután következett az első két bekezdésben némi fellengzés, kommunistázás, némi képzavarkodás, amúgy a szokott vezéri dagályossággal. A harmadik, negyedik és ötödik bekezdésben már kevésbé patetikusan, a valóságot korrekten elősorolva, a büszkeség – jogos – hangján szólott az ünneplő tömeghez. Eddig bírta, aztán belekezdett a választási kampányba.

Fotó: Facebook

Fotó: Facebook

Mi, magyarok a XX. Század során háromszor ráztuk le magunkról a kommunista önkényt. Lerúgtuk magunkról a tanácsköztársaságot ’19-ben, elvágtuk a rabszíjat ’56-ban, és végül ’90-ben megdöntöttük a gulyáskommunizmus uralmát is. Az európai történelem váratlan és különös napkitörése, hogy a kommunizmust és a Szovjetuniót nem a szabad világ, nem is a vele szemben álló szuperhatalom döntötte meg, hanem azok a függetlenségre és szabadságra vágyó nemzetek, amelyek súlyos évtizedek után újra kezükbe vették saját sorsukat. Azok a magyarok vetettek véget a szocializmus ólmos, nyomasztó és kilátástalan szürkeségének, akik 1956 után itt maradtak. Akik azt gondolták, mégsem futhat el egy egész ország. Nehéz sors várt rájuk, mégsem lépték át a határt. Maradtak mégis. A gyerekek miatt, akik túl kicsik voltak. A nagymama miatt, aki túl idős volt. Magyarország miatt, amely túl árva volt, és nélkülük végleg elárvult volna. Maradtak és kibírták. Elszenvedték a megtorlásokat, a megaláztatásokat, a jogtalan hátratételt, a lezárt határokat és a bedeszkázott égboltot. Kihúzták a következő 34 évet, megszültek, megóvtak és felneveltek bennünket. S aztán amikor eljött az idő, mert mindennek rendelt ideje van, velünk, a gyerekeikkel és az unokáikkal összekapaszkodva, együtt egy év alatt felőröltük a kommunisták uralmát. Egyetlen látomásos év alatt visszaszorítottuk, meglékeltük és az első választáson elsüllyesztettük a kommunistákat. Mi együtt.

Aha. Melyik is volt az a választás? Csak nem az Antall-féle kormányzatot hatalomra juttató, amikor is Orbánék semmit nem szorítottak vissza, semmit meg nem lékeltek, mi több, el sem süllyesztették a kommunistákat, mert ugyancsak marginális szerepet játszottak a hazai politikai életben. Nem mellesleg a kicsi Orbánt párttitkár apja nevelte fel, piszkosul megszenvedve a bedeszkázott (?!) égboltot.

Tisztelt Ünneplők! A döntő csapást itt, ezen a téren mértük rájuk. Igen, itt ezen a téren egyesítettük az 56-os szabadságharc áldozatainak igazságát a mi életerőnkkel és elszántságunkkal. Hőseink kátránypapírba tekerve elföldelt testét újratemettük, és azzal a mozdulattal a kommunizmus koporsójába is beütöttük az utolsó szöget, amelybe a legelsőt ’56 hősei verték be. Az ’56-ban meggyilkolt életek ereje dolgozott a sejtjeinkben, és az 56-ban eltiport igazság feszítette a mellkasunkat. Nem volt hatalom, ami megállíthatott volna bennünket. Itt mondtuk ki, hogy a szovjet katonáknak távozniuk kell Magyarországról. Itt mondtuk ki, hogy az állampártot rá kell szorítani, hogy alávesse magát a szabad választásoknak. Itt mutattuk fel a lyukas zászlót, a sebet, amit az idegen megszállás és önkény ejtett a nemzet szívén. Itt egyesítette az ezerarcú tömeg életét egy közös rendszerváltó akaratba az 56-os szabadságharcosok emléke.

Hát, itt egy kicsit eltúlozza a saját szerepét, mert az a „mi” barokkos túlzás. Amúgy a lyukas zászló miért is lett volna seb a nemzet szívén? Azzal, hogy egy gyűlölt címerformátumot kivágtak egy nemzeti zászlóból, a nemzet szívén ejtettek sebet? Ejnye, Orbán fiam, hát a logikai, az magának semmi?

Victor Hugo azt mondta: Magyarország a hősök nemzete. A magyar hős különös fajta. Mifelénk nem az a hős, aki másokat győz le, inkább az, aki a sorsot. Ünnepelhetnénk a pozsonyi csatát, amikor a nyugati túlerővel szemben véglegesítettük honfoglalásunkat. Vagy a nándorfehérvári diadalt, vagy azt, amikor nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Mi azonban március 15-én és október 23-án ünnepelünk. Ekkor ugyan nem nyertük meg a szabadságharcainkat, de bebizonyítottuk, hogy át lehet írni a sors könyvét. A sors könyvében az volt megírva, hogy se a Habsburg, se a szovjet birodalom ellen nincs mit tenni. S ha ebbe az akkoriak belenyugszanak, be is teljesedett volna rajtunk a végzet, és elnyeltek volna bennünket. Mi, magyarok azonban nem hisszük, hogy lenne végzet, amely utolér, bármit teszünk is. De tudjuk, hogy van végzet, amelyik akkor ér utol bennünket, ha nem teszünk semmit. Mi úgy hisszük, hogy a sors könyvét a hitünk, a bátorságunk, a szeretetünk és az összefogásunk erejével – s ha úgy adódik, a vérünkkel – saját magunknak kell írni. A magyar hős nem aggódik a sors miatt, hanem cselekszik.

Hát persze. Ahogy a történelmet is, akár visszamenőleg. A végzet meg akkor is utolér mindenkit, ha tesz ellene. Mert a végzet már csak olyan. A magyar hős pedig – mint látjuk hithű seregén – valóban cselekszik. Vakon.

Tisztelt Ünneplő Közönség! Szép dolog, hogy ilyen sokan jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk az 56-osok emléke előtt. Önök is tudják, és én is tudom, hogy nem csupán a tisztelet és az emlékezés hozott össze bennünket a mai napon. Azért jöttünk ide, mert azt is tudni akarjuk, hogy mi lesz? S mit kell tenni azért, hogy az legyen, amit szeretnénk?

Ettől kezdve már semmi köze az ünnepi beszédnek ’56 emlékéhez. Majd ő megmondja, mit kell tenni.

Először is tisztán kell látnunk. Nyíltan és magabiztosan mondjuk ki, amit látunk, és amit tudunk. Először is tudjuk, hogy a magyar szabadságnak nemcsak hősei voltak, hanem árulói is. Tudjuk, hogy az összes forradalmunkat külföldről verték le. Tudjuk azt is, mindig voltak olyanok, akik segítették a külső ellenséget. Muszkavezetők, pufajkások, vörös bárók – mikor mi volt éppen a világdivat. Tudjuk azt is, hogy 2006-ban, 16 évnyi demokrácia után ezen a napon puskákkal vadásztak ránk a pesti utcán.

Őrá ugyan nem, mert nagy bátran, miután felheccelte híveit, lelépett egy páncélozott autóban. A vörös báróknak meg, ha javasolhatom, csókoljon kezet, ugyanis ők virágoztatták fel az állattartást és a mezőgazdaságot.

Lovasrohamot vezényeltek, és kardlappal verték a békés ünneplőket.

Akik annyira békések voltak, hogy kukákat gyújtottak fel, autókat vertek szét és kockakövekkel dobálták a rendfenntartókat, meg úgy balkézről feldúlták a TV székházát.

Azt is tudjuk, hogy mindez azért történhetett, mert azok kezében volt a kormányzati hatalom, akik gátlás nélkül felhasználhatták az állam fegyveres testületeit saját népük ellen.

Bocsika, a hatalomnak az a dolga, hogy fenntartsa a rendet. Az utcákon tomboló csőcseléket meg, ha lehet, nem kellene még Orbánnak sem összekeverni a néppel.

Tudjuk jól, ne legyen kétségünk felőle, ma ismét közénk lövetnének – jó esetben gumilövedékkel –, és megint ránk vezényelnék az állam erőszakszervezeteit. Ma is megtennék, ha megtehetnék, csak azért nem teszik, mert a magyarok elsöprő többsége a legutóbbi választáson félretolta őket.

Hát, ez azért egy felelős miniszterelnöktől az elmebaj határát súroló kijelentés. Honnan tudja? Csak nem magából indul ki? A téren olyan korú gyerekek is hallgatták ezt a hagymázos beszédet, akiknek értelme még csak most nyiladozik. Másnap bementek az oviba, vagy az iskolába, és megkérdezték a kis Juliskát, akiről tudni lehetett, hogy az anyja-apja nem fideszhívő, hogy mond, Juliska, a papád tényleg lelövetne minket? A rögeszméje is, az elsöprő többségről, szintén kóros.

Azt is tudjuk jól, hogy Magyarországot és a magyar embereket a volt kommunisták adták a spekulánsok és a nemzetközi pénzipar kezére. Tudjuk, hogy ők voltak és mindig ők azok, akik készen állnak arra, hogy Magyarországot ismét átadják a gyarmatosítóknak. Arra is jól emlékszünk, hogy amikor 1989-ben itt álltunk lelkesen, azt gondoltuk, elég lesz a szabadsághoz, ha a szovjetek elmennek, és választásokat tartunk. Akkor még nem tudtuk, hogy a szabadságjogok összessége nem azonos a szabadsággal. Akkor még nem tudtuk, hogy a múlt emberei már szervezkednek, és készülődnek hatalmuk átmentésére. Ahogy 56-ban is, amikor már úgy tűnt, sikerül és szabadok leszünk, már szervezték a szovjetek visszahívását és a megtorlásokat. A rendszerváltás idején is már csendben szövetkeztek a külső erőkkel, hogy átjátsszák nekik az ország vagyonát és erőforrásait. A pufajkát öltönyre, a tavarist Tavaresre cserélték.

Hát, ez a pénzemberes dolog nem jött be. Nem kellene olyasvalakinek ezt a rossz dumát előadni, akiről – és társairól – tudott dolog, hogy pénzmágnások és oligarchák rángatják a madzagjaikat, hogy gyarapodásuk a fideszes demokrácia sumákságainak köszönhető, hogy korrupciójuk az, ami az ország vagyonát és erőforrásait jól meghatározható személyekhez játssza át. Ez a tavaris meg nagyon gyenge és piti humor. Ha már Tavarest ír, akkor továrist kellene írnia.

Akik korábban nyakig eladósították az országot, visszalopakodtak, és elvették a lehetőséget, hogy valóban mi, magyarok dönthessünk a saját életünkről. Nem a politikáról, nem a politikai pártokról, hanem a saját életünkről. Arról, hogy miképpen építjük föl a gazdaságot, miként szilárdítjuk meg a talajt a családok talpa alatt, miből és miként fogunk élni, és hogyan adunk esélyt a gyermekeinknek.

Hát, ez sem jött össze. Az a gazdasági csődtömeg, amit Orbánék felhalmoztak, minden, csak nem a magyarok döntése szerinti. A kérdés viszont való: miből és miként fogunk élni, ha ez a fidesznyik maffia rablása tovább folytatódik?

Tisztelt Ünneplő Közönség! A szabadság értelme nem pusztán az, hogy nincsenek itt a szovjetek, és nem vagyunk a KGST foglyai. A szabadság értelme nemcsak az, hogy felszabadítjuk és visszavesszük az országot. A szabadság nem itt ér véget, hanem éppen itt kezdődik. A szabadság értelme az, miként József Attila tanította, hogy fölszabadíthatjuk és fölszabadítjuk a saját életünket. Mi rendezzük be, mi döntünk róla önállóan, mások beleszólása nélkül és a saját felelősségünkre. Tudjuk azt is, hogy 2010 óta nagy dolgok történtek Magyarországon, beleértve a legutóbbi választás példátlan összefogását is. Olyan döntéseket hoztunk, amelyhez senkitől sem kértünk engedélyt, se jóváhagyást, sőt a fél világ ellenére hoztuk meg őket.

Olyan is lett az eredménye. Amúgy meg nem engedélykérésről van szó, hanem vállalt kötelezettségek betartásáról. Az ilyesmivel nem nagyon törődik a 2/3, de durcáskodni, azt nagyon tud!

Így lett saját alkotmányunk, amely a magyar és európai keresztény kultúra talapzatán áll. A nemzet határokon átívelő újraegyesítésével így lettünk világnemzet, ahol az egész magyarság közösen dönt a jövőjéről.

Ezt az izét senki nem tartja alkotmánynak, ami pedig a magyar és európai keresztény kultúrát illeti, az barokkos túlzás. Mária országa nem az áhítatos dumából készült sziruppal történő leöntéstől jön el. Világnemzet? Újraegyesítés? Miről beszél Orbán? Vagy ő is 15 millió magyar miniszterelnökének képzeli magát?

Úgy döntöttünk, nem élünk tovább a nemzetközi pénzügyi alapok foglyaiként, a közös teherből többet kell viselniük a bankoknak és a nemzetközi cégeknek.

Ja. Úgy döntöttek. Illetve, Orbán döntött úgy, mert ne higgye senki, hogy hallgat bárkire is. Csak az a gond, hogy ebben a nagy döntésben egy drágább konstrukcióval váltották meg a szabadságunkat. Mi az nekik? Nem nekik kell majd visszafizetni.

Úgy döntöttünk, hogy segély helyett munkára építjük az életünket, a családok nyomasztó terheit visszanyessük.

Aha. Hát, a közmunka kétségtelenül munka, de alig valamivel különbözik a rabszolgamunkától. Aztán azt a visszanyesést se nagyon lehet látni, hiszen a több tucat új adó nem igazán abba a kategóriába esik.

Nemzeti gazdaságpolitikát indítunk, újraiparosítjuk az országot, és a magyar földet végleg magyar kézben tartjuk.

Valahogy azt a nemzeti gazdaságpolitikát nem igazán lehet látni. Mert hát, a megbízások haverokhoz történő irányítása mintha nem az lenne. A stratégiai szövetségek se azok, mert a partnerek nem nemzeti vállalkozások. A magyar föld esetében igaz lehet a vállalás: bizony, sógorok, komák, családtagok és seggnyalók kapják sorra, akikről nem lehet azt állítani, hogy külföldiek lennének.

Úgy döntöttünk, hogy megfiatalítjuk nemzetünk fővárosát, hogy büszkék lehessünk rá, és ismét csodájára járhasson a világ. A magyarok érdekében hoztunk döntéseket a magyar szabadság nevében. Vitákat és összetűzéseket vállaltunk, és sorra megnyertük azokat.

Nem csak vállaltak, de generálták azokat, megnyerni meg semmit nem nyertek, mert az összetűzéseket izomból lenyomták, de hát, Orbán már csak így látja a világot.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Közeledünk a valódi felszabadulás, a mindennapi szabadságunk felé. Miután tisztán látjuk a helyzetet, és miután nyíltan kimondtuk, amit tudunk, most egyenesen meg kell mondanunk, mit akarunk. Azt akarjuk, hogy mindezt ne lehessen újra elvenni a magyaroktól. Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, nem engedjük, hogy ismét elvegyék a nyugdíjat, a fizetést és a gyedet.

Bocsika, ki is vett el, és mit a magyaroktól? Tán a nyugdíjkasszát a „komcsik” vették el? Hát a TB-t? Mióta ad az állam fizetést a magyaroknak? Mert akiknek ad – közszolgák, tanárok, stb. – azoktól, bizony, 2010 óta csak elvettek! Hát a minimálbér, mint olyan hogyan is alakult?

Azt akarjuk, hogy ne lökhessék újra adósságba a családunkat, a városunkat és az államunkat.

Ki is bújtatta fel az önkormányzatokat: nyugodtan adósodjatok el, lehetőleg svájci frankban? Most meg kinek a pénzén konszolidálta azokat?

Azt akarjuk, hogy ne tehessék megint együtt tönkre Magyarországot, ne szolgáltathassák ki újra a spekulánsoknak és a bürokratáknak.

Akkor talán fel kellene hagyni a hazai pénzpiac manipulálásával, és ki kellene focizni a pályáról a hazai spekulánsokat!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem dugjuk homokba a fejünket. Látjuk, hogy megint szervezkednek, fenekednek, hamisítanak, és megint idegenekkel szövetkeznek. Látjuk, hogy ismét szórják a gyűlölködés, a viszály és az erőszak magvait.

Na, ehhez már tényleg pofa kell! Ki hamisít? Ki köt érdekszövetséget baltás gyilkosokkal és színtiszta kommunistákkal? Ki szórja a viszály magvait, magyart magyar ellen uszítva?

Nincsenek véletlenek. A békemenetet nem véletlenül hívják így. Mi ugyanis mindannyian szelíd, nyugodt, derűs, vagyis békés életet akarunk. A békesség azonban nem azonos az együgyűséggel és a baleksággal. Nem azonos a tétlenséggel. Mert nincsen és sohasem volt béke igazság nélkül. Az igazságért márpedig tenni kell. Ezért jól tette a békemenet, amikor visszaverte a gyarmatosítási kísérletet. Köszönet érte!

Aha. A békemenet volt az, ami miatt a gaz gyarmatosítók (?!) meghátráltak, és visszafordultak határainktól, pedig felgerjedt seregeik már ott álltak! Ráadásul a szervezett utaztatások belpolitikánkhoz közük nincs határon túli kettősökkel nem éppen hoznak békét ebbe az országba.

Tisztelt Ünneplő Polgárok! És végül egyenesen és nyíltan meg kell mondanunk azt is, mit fogunk most tenni. Először is nem fogjuk tétlenül nézni, le fogjuk leplezni az összes hazugságot, hamisítást és az újabb trükkök százait.

Hát, erre kíváncsi vagyok. Nem hiszem, hogy akadna olyan hivatali apparátus, amelyik hajlandó lenne a fidesz soraiban elvégezni a tisztogatást. De még az istállójuk kiganajozását se merné felvállalni senki.

A küzdelem komoly lesz, mert a szabadságot nekünk mindig drágán mérik. Tudnotok kell, nem elég jól kormányozni, nem elég kiszabadulni a hitelezők szorításából, nem elég a gazdaság rendbetétele, és nem elég az eredmények hosszú sora, és nem elég semmilyen biztató felmérés sem.

Ez kétségtelen, annyi hazug, hamis felmérés, ami az elmúlt három évben született, kétségtelenül nem tudja meggyőzni a magyarokat. Továbbá még mindig kérdéses, ki akar Magyarország szabadságára törni? A gazdaság rendbetétele meg csak valami félreértés lehet, vagy Orbán valami másik gazdaságról szól.

Máshol talán elég lenne, de mi magyarok vagyunk, ezért ez mind nem elég. Jól ismerjük a saját fajtánkat; szeretnénk mi látni azt a kormányt, amivel mi meg vagyunk elégedve. Ezért nem hihetitek, hogy a kormányotok nélkületek és helyettetek megnyeri a küzdelmet. Nem hagyhatjátok a munkát egyszerűen a kormányra vagy a pártokra. Ha meg akarjuk védeni az alkotmányunkat, a munkahelyeinket, a nyugdíjunkat, a fizetésünket és a rezsicsökkentést, vagyis ha meg akarjátok védeni a mindennapi életetek szabadságát, személyesen kell részt vennetek a küzdelemben.

Aha. Már megint nyomják Krahácsot! A fene se tudja, ki támadja az alapizét, ki a munkahelyeket, a nyugdíjakat – bár mintha lennének olyan jelek, hogy ez utóbbit ténylegesen a 2/3 farigcsálja, amolyan székely paraszt módra – de, ha Népünk Boldogsága védelemre buzdít, akkor ott valahol, valakik nagyon támadnak! Ő csak tudja…

Mindenkinek a maga helyén és a maga területén el kell végezni a szükséges munkát. Szerveződjetek, jelentkezzetek és csatlakozzatok! Nincs okunk kapkodni, de lassan és biztosan be kell indítanunk a gépezetünket, hadrendbe kell állítani csapatainkat, éppen úgy, ahogyan 2010-ben tettük.

Csapatok, hadrend, beindítandó gépezet. Gondolom, hadi gépezet. Mert hát, a vezérnek ellenség kell, és harc, bármi áron.

Most majd befejezzük, amit ’56-ban elkezdtünk.

Bocsika! ’56-ban mit is kezdtek el? Valahogy most mintha nem annak a folytatásáról lenne szó! No meg, ha lehet, hagyjon már fel ezzel a többes számmal, ő nem a nép, és elkezdeni se kezdett el semmit ’56-ban.

Mindenkire szükség lesz. A tanárra, az orvosra, a boltosra, a munkásra, a sofőrre, az egyetemi professzorra, a hentesre és a virágárusra, a fiatalokra és az idősekre. Mindenkire szükség lesz. Most az a legfontosabb, hogy nekikezdjünk, hogy elinduljunk. Hogy tudjátok, ahogy 56-ban is tudtuk: nincs középút. Vagy felszabadítjuk magunkat, vagy nem leszünk szabadok.

Mégis, mi alól akarja, hogy felszabadítsuk magunkat? Mert kétségtelen, ha nem is felszabadulni, de megszabadulni kétségtelenül vágyik a nép valamitől, de nem hinném, hogy ennek Orbán különösebben éppen ott adott volna hangot. Ugyanis az ő haramiacsapatáról van szó.

A szabadság nem sors, hanem választás kérdése, és aki nem a szabadságot választja a saját erejéből, annak a szolgaság lesz a végzete.

Egy szó, mint száz, egy agresszív kampánybeszédet hallhattak hívei ’56-os megemlékezés örve alatt. Ő tudja, erre miért volt szüksége. Kénytelen vagyok Kertész szavait kijavítani: nem a magyar az, aki zsigerileg alattvaló, hanem csak Orbán hívei. De azok nagyon.

Ille István

87 hozzászólás

 • Felvinczy Károly

  Primitív… csak a személyes gyülöletet lehet érezni belöle. Dehát a kutya ugat, a karaván halad…

 • marcus aurelius

  Savanyú a szőlő….(2)

 • Az ilyen írónak nevezett valakiben, volt-e valamikor is MAGYAR vér, és HAZASZERETET? A magyarok tisztelik és szeretik Orbán Viktort!

 • A parittyás hangja

  Felvinczy Károly
  2013 október 27
  11:00 de.

  Felvinczy kotródj vissza a gazdád lábtörlőjére és ott ugasd a Holdat mert csak arra vagy jó, nyomorult szotyialista kiskutya!

 • A parittyás hangja

  István tökéletes elemzéssel, vegytisztán világítasz rá egy beteg elme agyrémeire! Gratulálok!

 • Felvinczy Károly
  2013 október 27
  11:00 de.
  Továbbá,- ha maradunk a népi okosságoknál,- jobb ma egy túzok, mint holnap a falrahányt borsó.
  mert amit írtál, az cáfolatnak kevés, mint szunyogpukiban a nátrium tioszulfát..

 • Felvinczy Károly
  Gondolom az orbán beszédre gondoltál..
  Egyébként nagyon jó a cikk… Tényleg ez a surmó max 3 millió magyar miniszterelnöke.. A többire nincs is nagyon szüksége.

 • zoli papp
  2013 október 27
  1:26 du.
  Az ilyen, zoli pappba oltott barnanyelvűnek, valyon ki adta a felhatalmazást, hogy tízmillió magyar nevében nyilatkozzon?
  Tisztában van-e, egy ilyen pontagyú azzal, hogy mi is a hazaszeretet? Azzal, hogy Orbán, vagy a Fidesz nem azonos Magyarországgal?
  Az “ilyenek” kertjében látható a tábla a két vigyorgó kertitörpe mellett:
  “VILA KIADÓ”..

 • A parittyás hangja

  zoli papp
  2013 október 27
  1:26 du.

  ” A magyarok tisztelik és szeretik Orbán Viktort!”

  Van neked erről valami saját külön bejáratú felmérésed ott a zárt osztályon te szerencsétlen? Vagy simán csak rád hagyták az ápolóid hogy szittya főisten vagy ezért sikoltozol tízmillió magyar nevében?

 • Lélfai Szilárd

  ille

  Csatlakozom parittys véleményéhez!

  “István tökéletes elemzéssel, vegytisztán világítasz rá egy beteg elme agyrémeire! Gratulálok!”

  De miért kellett ilyen hosszasan bizonygatnod beteg elméd agyrémeit? 🙂

  Állapotod súlyosságára bármelyi hozzászólásod egyetlen mondata is elég! 🙂

 • Az után, hogy ille ideírta nekem, hogy “3. kurvára nem érdekel a fidesz majomcirkusza”, kiváncsi lennék mi lenne, ha érdekelné? Fidesz kis f-el ám!
  Azóta nem érdekel-ből megírta az “Orbán a király”, most meg a folytatásos “Orbán békemenete” című agymenéseit…

  A természet kegyetlenül elbánt vele.
  Aki egy keresetlen kis “kotródj vissza a gazdád lábtörlőjére és ott ugasd a Holdat mert csak arra vagy jó, nyomorult szotyialista kiskutya!”-val bír…

  ps: tényleg, volt valaki az ille rajongóin kívül, akinek volt türelme elolvasni a teljes írást? Én bírtam az “Ejnye, Orbán fiam, hát a logikai, az magának semmi?”-ig. ille, meg a logika.
  Aha!
  Kész!

 • Nem a szőlő savanyú, hanem a rohadtnarancs, de az már kegyetlenül. Így hiába akartuk demokratikus módon lerendezni a demokrácia visszaállítását, azt az utat a diktátor felrobbantotta. Így más utat fognak találni a lelkesek!
  Meglátjuk még ki lesz rosszkor rosszhelyen.
  Csak nehogy megint a szemkilövetéssel gyertek szerencsétlenek, mert mint a fideszes is megmondta, a rendőröknek éles lőszerrel kellett volna akkor lőni!
  Végül is a diktátor nélkül szerethetnénk a fideszt, és eljő a nagyösszeborulás! Egymás vállain fogunk sírni örömünkben, egy diktátormentes új jövő hajnalán. Ugye hogy utópikusnak tűnik? Pedig nem az, csak erősen kell akarni, és megtenni mindent, de MINDENT! ennek érdekében.

 • Nem a szőlő savanyú, hanem a rohadtnarancs, de az már kegyetlenül. Így hiába akartuk demokratikus módon lerendezni a demokrácia visszaállítását, azt az utat a diktátor felrobbantotta. Így más utat fognak találni a lelkesek!
  Meglátjuk még, ki lesz rosszkor rosszhelyen.
  Csak nehogy megint a szemkilövetéssel gyertek szerencsétlenek, mert mint a fideszes is megmondta, a rendőröknek éles lőszerrel kellett volna akkor lőni!
  Végül is a diktátor nélkül szerethetnénk a fideszt, és eljő a nagyösszeborulás! Egymás vállain fogunk sírni örömünkben, egy diktátormentes új jövő hajnalán. Ugye hogy utópikusnak tűnik? Pedig nem az, csak erősen kell akarni, és megtenni mindent, de MINDENT! ennek érdekében.

 • Zoli papp és marcus!

  Nos nem íróról,hanem egyes cikkek “írogatóiról”,bértollnokokról van szó…..akiknek 56-ról és a lyukas zászlóról,semmi ( illetve primitív,aljas) hazugság jut eszükbe,mivel az ilyenek nem magyarok……de ezt ők is tudják,azokkal együtt akiket képviselnek.
  Aztán lehet Orbánt szeretni,vagy nem szeretni,de a békemeneten több százezres tömeg volt!!!!(fizetség nélkül)míg az ellenzéki szokásos”ünneprontáson”csak pár
  ezres,na legyen tízezres…..nagy az Isten primitív állatkertje…….de ugye minek?,az ellenzék egymást “izélgette” eredményesen…..persze az ünnepről szó sem esett….hát ennyi a színvonalról,meg a jellemről!Bravó!
  Különben aki nem vak és süket az hallhatta,hogy Orbán elsőként 56-ról beszélt,csak azután a sötét és jellemtelen múltról, és az azt képviselő mai “dicső” ellenzékről,amit jogosan és jól(meg még túl finoman is)
  tett,de az értelmesebbek így is értették!!!
  Na csak erőlködjenek tovább!!
  llenzékről

 • Nem is hazudott olyan sokat, máskor többet szokott 🙂

 • Ha agresszív beszédet akar hallani valaki, annak ajánlom meghallgatásra pl. Mesterházy szövegét, érdemes lenne ezt is elemezni.
  Arról nem is beszélve, hogy öt perc alatt legalább hússzor megnyalta a száját, ami ugye többek szerint roppant érdekes testbeszéd:)

 • e-migrans
  2013 október 27
  5:46 du.

  “és eljő a nagyösszeborulás! Egymás vállain fogunk sírni örömünkben, egy diktátormentes új jövő hajnalán.”

  Aha, és akkor kezditek újra a marakodást a koncon. Kösz, de ebből nem kérek. Nagy rakás szerencsétlenség az egész baloldalos nagy összefogás. Borulhattok akárhogy, hitele már nem lesz.

 • Hogy mi a francért kell megünnepelni egy elveszített forradalmat én ezt nem értem. A kudarcot ünnepeljük?! Szinte minden “nemzeti” ünnepünk egy kudarchoz kötött. Kivétel talán Augusztus 20. Miért kezdem azt érezni, hogy manapság szinte már utálok “magyarnak” lenni? Egyáltalán nem vagyok büszke rá! Ha baloldali vagyok akkor eleve nem is vagyok “magyar” hanem egy komcsi, ballibsi. Ha jobb oldali vagyok akkor a jelenlegi helyzet szerint vagy antiszemita, rasszizmussal megfertőzőtt vagyok. Nem tudom mire lehetnék büszke az olimpiai magyar sikereken kívűl. Magyarország legnagyobb ellensége szerintem Orbán Viktor. Ő harcol. Ellenem, és a magyarok ellen. A gyűlölet mustármagját hintette el évekkel ezelőtt. Magyarnak magyar az ellensége,amit a politikai parlamenti pártok kürtöltek szét. Sajnálom, vagyis nem sajnálom ez a véleményem.

 • Noszticzius Judit

  Orbán Viktor tovább AGRESSZÍV!!!!!!!!!!!!!!! 🙁 🙁

 • MARCSI..Aztán lehet Orbánt szeretni,vagy nem szeretni,de a békemeneten több százezres tömeg volt!!!!(fizetség nélkül)míg az ellenzéki szokásos”ünneprontáson”csak pár
  ezres,na legyen tízezres…..nagy az Isten primitív állatkertje…….de ugye minek?,

  Fizetség nélkül.. Ja a Fidesz erről híres.. Mindenki önszántából oda áll mögé,.. Maguknak buszjáratoka és vonatokat szerveznek.. Közpénzből.. azaz a baloldaliak által is befizetett adóból (pofátlanság netovábbja) Ja és a március 15-i ünnepségen sem voltak bértapsolóik..+ Bajai választás.. (Gondolom te azt is beszoptad hogy az ellenzék csináltatta a videót)
  Elmésza sunyiba.. szemellenzős… Egyébként meg nem számít hol mennyien voltak.. Az egyik mögöt van infrastruktura, és közpénz számolatlanul, a másik mögött nincs.. És a fidesz mögött csak seggnyalók és szegények maradnak…

 • abryzolinak meg teljes mértékben igaza van.
  (hogy szó ne érje a ház elejét: szerintem)

 • Ille mélto a Szemenyei mentoràhoz.
  Különbség a mostani és a 7 évvel ezelötti” BÉKÉS MENET között. A 7 évvel ezelötti okt. 23.ai ünnepségröl a KLUBSZOBA adàsàban
  hallottam”A randalirizokat ràterelték a békésen ünneplö ELLENZÉKI
  TÜNTETÖKRE,a menekülés utjàt lezàrva,és akkor vàlogatàs nélkül ütöttek,majd löttek jàrokelökre és részvevökre”.
  Az arcukat maszkal betakaro,névkàrtya nélküli rohamrendörök eggyike,ai egy megkötözött fogvatartottnak az ujjàt eltörte,a -jol- végzett munka utàn még kitüntetésben is részesült.
  Most tüntethettek a régi”demokratàk”békésen,ha a békét maguk között nemis talàljàk.
  Nehéz dolog, a 8 évük szerencsétlenkedéséért a felelösséget és
  2010-ért-arànyosan-vàllalni,csak SZÀJHÖSKÖDÉS-sel ez nem megy.

 • Varga Sándor
  2013 október 27
  3:32 du.
  nos, ha szellemi képességei elegendőek lennének rá, már az első tételnél is felfoghatta volna, hogy beszólására válaszolva a magam részéről a bajai majomcirkuszról beszéltem.
  a továbbiak nem a fidesz, kizárólag orbán és az ő hívei majomcirkuszáról szóltak.
  ez pedig két külön dolog.
  az egyik szervezett hülyeség, a másik spontán.

  maga, varga fiam, súlyos betegségben szenved, már minden komment mögött engem lát. javaslom, kérje el bodától kezelőorvosának címét, talán magának is felír valamit az ille-fóbiája ellen.
  de aztán beszedje ám, mert különben nem fog meggyógyulni!

 • Marcsi
  2013 október 27
  6:12 du.
  már említettem: ne hisztizzen, cáfoljon, mi, mikor és mennyiben hazugság az írásaimban!
  ha nem megy, éntőlem tovább hisztizhet, sokra nem megy vele. én továbbra is írok, maga meg továbbra is csak hisztizik.
  az isten állatkertje tényleg nagy, és igen sok szép marha legel benne, csak hát – mint látjuk, hiszen maga is itt van – igen alacsony a kerítés rajta. annyira alacsony, hogy még lélfai elvtárs is át tudta ugrani 😛

 • zoli papp
  2013 október 27
  1:26 du.
  bocsika, papp elvtárs, nem tudtam, hogy a hazaszeretet és a magyar vér eremben való csörgedezésének a feltétele orbán tisztelete és szeretete!
  tessék mondani, ezt mikor iktatták alaptörvénybe?
  ha orbánt nem szeretem, már a hazámat sem szeretem?
  orbán talán maga a haza?
  esetleg orbán az élő isten?
  orvoshoz kellene mennie, papp elvtárs, de legalábbis paphoz. egy jó kis gyónás talán könnyítene a lelkén 😀

 • A parittyás hangja

  Lélfai Szilárd
  2013 október 27
  2:47 du.

  Ej de vicces kedvedben vagy Szilárdka! Gondolom akkor nem voltás Heves megyében a hétvégén, hogy Orbán gazdád nemzeti együttműködéséről érdeklődj! Nem hahotáznál ilyen felhőtlenül! De ha Hevestől fázol egy kicsit, esetleg javasolhatom Kishantost! Képzeld ott is megjelent a NER! A húsz éve Dán mintával, 450 hektáron működő biogazdaság egyetlen négyzetmétert sem nyert az új földpályázaton. Csak mert ők dolgoztak a fenntartható fejlődés modelljén, fiatalokat képeztek nyalizás helyett. Viszont nyert Mezőkövesd polgármestere, valami építési vállalkozó Salgótarjánból aki nem is pályázhatott volna, a legnagyobb nyertes meg a fideszes Simon kft tulajának kis kurvája aki eddig csak szoliba járt, de jövőre már agrár gazdálkodó. Hát nem csudi ez a NER Szilárdka?! Viszont úgy 300 család vesztette el a biztos megélhetését, ők jövőre kuncsoroghatnak közmunkát 49 ezerért. Tudod hogy reagáltak a Dán partnerek?
  “Ez rablás! Valami bűzlik Hungáriában.” Biztos a dánok is régi nagy komcsik ugye Szilárdka?
  Na ezeken hahotázz te senkiházi!!!

 • Én meg azt nem értem hogy miért kell a kommentjeimet kitörölni a moderátornak.. Semmi olyan nem volt benne, ráadásul egy külön kommentbe csak annyit irtam hogy abryzolival egyet értek.
  Ilyen K., nagy a szólásszabdság ott is? Vagy olyan mint a klub rádió hogy enyim oszt azt csinálok azt rugok ki akit akarok? (igaz hogy sokan pénzzel támogattuk, és tünettünk érte de ez nem számit A.A-nak)

 • Basszus… Ez a K. böngésző nem jelenítette meg az előző 2 hsz.-om.. Pedig vagy 3X betöltettem vele a lapot..
  Ezer bocsés az utolsó kommentem visszaszivva..

 • varga fiam, csak magának, +1x:

  ” Itt mutattuk fel a lyukas zászlót, a sebet, amit az idegen megszállás és önkény ejtett a nemzet szívén.”

  ha lenne olyan kedves, és levezetné ezt a gondolatsort (avagy totális képzavart), természetesen a maga vegytiszta logikája szerint, egy egész olvasóközönség lenne hálás érte!
  külön izgalommal várom annak igazolását, hogy az a bizonyos folytonossági hiány, amit a forradalmi hevület ejtett a nemzeti zászlón, hogyan egyeztethető össze a megszállással és az önkénnyel?
  mert mintha nem a megszállók és az önkény gyakorlói vágták volna ki azt a lyukat!
  avagy tévednék?

 • ÁbryZoli, azért kell “ünnepelni”, mert ilyenkor lehet tovább mélyíteni az árkot a magyar és magyar közt otthon és a világban is. Katasztrófális ez az állapot és ezért -ahogy mondod- Orbán Viktor a felőlős, aki évekkel ezelőtt az első jelentéktelen és pocsék első uralkodása után elvesztett választásokat követően durcás kisgyerekként rombol mint elefánt a porcelánboltban. Neki mindegy, hogy ellenzékben van, vagy kormányon aprítja darabokra Magyarországot, a magyarságot. Megy ez mind a két pozícióból, de uralkodva legalább a cimborák, haverok, sógorok, unokatestvérek is jóllaknak. Csak ezért kell ünnepelni, és a népbe táplálni folyamatosan a hazugságokat, mert minél többször mondják, annál inkább igaznak gondolják az elvakult tömegek. Sajnos megint át vannak verve a narancsosok, csak az a baj, hogy az ország nagyobbik fele -aki elutasítja Orbánt az issza a levét. Nem korrekt. Tényleg kéne csinálni egy Orbanisztániát, aztán vigye a 3 millió birkát magával, otthonról és külföldről is, állítsa csatasorba őket, hogy bálványozzák, hiszen azt szereti. Talán ennyi ember áll mögötte ha mindenkit beleszámolunk a nagyvilágban. Miért kell a többségnek akkor mégis ezzel a gátlástalan, megrögzött hazudozóval egy halmazt alkotnia? Mert az ellenzék is egy nagy nulla? Ez nem mentesíti Őt a gaztettei legitimálásában. Csak egy olyan birka nép esetében minta magyar, lehet Ő az “Élő Isten”. Soha nem lesz felemelkedés amíg ilyen kisstílű emberek vezetik az országot, akik elhitetik még azt is az emberekkel, aminek épp az ellenkezője történik. Persze ennek az éremnek is két oldala van. Orbán nem tudná ezt művelni, ha nem lenne hozzá fogadóképes és hiszékenyül naiv (vagy csak sikerre éhes.. így átverhető) embertömeg. Felemelkedés helyett óriási szakadék és szegénység, teljes elszigetelődés, kivonulás várható onnan, ahová Ő maga kívánt tartozni a rendszerváltáskor. Mi ez, ha nem egy szemfényvesztő velejéig hazug Ember, aki mára már árnyéka sem egykori önmagának?

  ÁbryZoli, nincs semmire büszkének lenni, jól látod. Viszont helyette egyre többször kell szégyenkezni a világban. Ezt fel tudja mutatni Orbánia.

 • Kedves KMH-olvasók!
  Igazán nem értem, hogy miről is megy itt a vita? Vityka mondott eztetet is meg aztatat is … nemkövér katonák álltak mögötte (és a Kövér … láthatatlanul) … közben meg “lövetésről” dumálgatott, hogy mindenki érccse, mirűl is vagyon a szó!
  De akit érdekelne, hogy Vityu Kán pontosan miről is óhajtozott beszélni, az olvassa el ezt: http://szendamondja.wordpress.com/2013/10/24/az-orban-beszed-eredeti-valtozat/

  A saját blogoldalamon nem tűröm az anyázást … ilyesmire itt sem válaszolok!
  Üdv mindenkinek (hazaáruló jobbernek is):
  szendam!

 • Bali 80!
  Sötétek és SMS-t és e-mailt a békemenetre( igaz nem tudtam
  elmenni,de pénzt senki nem ígért!!!és senki nem kapott
  az ismerőseim közül,akik ott voltak!
  Ellenben ezen a “korrekt”…fórumon nyílt felhívás volt
  még
  október elején(okt.8)a demonstrációra,meg a vidékiek felutaztatására,!!!!!!kompenzálásra…..minden áron cirkuszt
  kívánva az ünnepre!
  Nos a cirkusz elmaradt,csak az ellenzék cirkuszolt egymással,jót röhögtem!!!!Csak így tovább!!!

  ezálásra

 • Hekyesbítés!
  Sötétek vagytok én kaptam SMS-t és e-mailt……..
  pénzt nem ígértek és a részvevő ismerőseim sem kaptak!
  H-ha-haminél tovább magyarázzátok annál szánalmasabb!

 • abryzoli
  2013 október 27
  10:32 du.
  abryzoli,
  Sajnálja vagy nem a véleményét, az senkit sem érdekel!
  Viszont én nagyon sajnálom, hogy ilyen tudatlan, visszamaradott ember maga.
  Mikor születettt vagy hogy nőtt fel már nem számit. Itt van Montrealban és azt hiszi, hogy feltalálta a “spanyol viaszkot”. Vagy az északi szél áramlását.
  Senkit sem érdekel mi az amire büszke.
  Mi magyarok, büszkék vagyunk 1848-ra és 1956-ra. Ugyanis, akkor egy kis nép fellázadt a nagy hatalom ellen. Először a Habsburg uralom ellen, majd a szovjet megszállás ellen. A világ csodálta és felnézett bátorságára, igaz, NEM segitette soha.
  Több száz fiatal elpusztult 56-ban ezért az eszméért.
  Ha nem tudná, rájuk emlékezünk a megemlékezéseken.

  Ennek semmi köze a napi politikához. A félmillió ember ezért ment ki a Hősök terére, nem Orbán szép szeméért.

 • Olvasgattam a kommenteket, de azt látom, senki sem tud érdemi dolgot hozzátenni. Nincs tényleges cáfolat, mindössze gyengécske személyeskedő terelgetések. De ez cikk annyira beletrafált, hogy a mellébeszélések is mindössze már csak “becsületből” jönnek, nem meggyőződésből.
  Úgy tűnik, ez nagyon “megült”.

 • Figyelő
  2013 október 28
  1:05 du.

  ” A félmillió ember ezért ment ki a Hősök terére, nem Orbán szép szeméért.”
  Hogy egy klasszikust idézzek: ” Lószart, Mama!”

 • Marcsi
  2013 október 28
  12:36 du.
  csak halkan kérdezem: miért is kapott sms-t meg emilkét? csak nem azért, mert nem szimpatizál a führerrel?
  hisztike 😛

 • Tudom, nem járható, de rettenetesen kiváncsi lennék, hogy a tisztelt jobboldali hozzászólók hány közismert forradalmár nevét tudnák felsorolni Nagy Imrén, meg esetleg Maléterén kívül..
  Lehetetlen az ellenőrzése, mert mint tudjuk, a google a legjobb barátunk..
  Kár. Tanulságos lenne..

 • Dénes ERÖS
  2013 október 28
  6:01 de.
  ugye, nem lenne tőlem korrekt, ha magát is hasonlítanám valakihez?
  bár, egy nímandot…

 • Igazából az országnak jelenleg csak egy(millió) baja van az pedig a talpnyaló élősködő had.
  Például egy 200fős hivatalban 600-an dolgoznak és minden 4. vezető, ezek az élősködő állhivatalnokok megvédik a gazdájukat, adót nem fizetnek csak rabolják az Államkasszát, de persze jópofaságból kicsit hagynak benne és azt mondják ez a mi adónk.
  Persze ha véletlen váltás van 2 másodperc alatt találnak maguknak másik hátsót és ordítanak hogy minket XY hogy elnyomott, ezért nekünk jár csak dolgozni ne kelljen.
  Amíg ezek a hitvány embernek nem nevezhető lények itt vannak addig ez az ország a Föld szégyene

 • Ille!
  Sokan kaptak értesítést nem csak én, pont úgy mint, ahogy régebben “hívogatott”Bajnai is meg Gyurcsány is,nem tudhatták “szegények”mint maga is,hogy feleslegesen,na rázza
  meg azt az” okos kis fejét…?”Mindenki szabadon választ,hogy hová megy el és hová nem!
  Különben nem én hisztizek,hanem maga a tehetetlen dühében…
  csak írogasson,én is írok,meg mások is,akár tetszik akár nem!
  Na azért ne izgassa fel magát nagyon,mert aggódom……

 • Ejnye Falusi….azért voltak mások is,de azt itt felesleges
  lenne felsorolni…..”.kiknek” és ugyan miért,hogy pocskondiázzanak,becsméreljék őket?Az eddig alakítások is
  bőben elegendőek sokaknak…..

 • Nem tudom, hogy feltűnt-e egyáltalán valakinek, hogy az agyon magyarkodó, nemzetieskedő kormány részéről a legmagasabb rangú ember a NEMZETI zászló felvonásánál, a NEMZETI ünnep alkalmából Pintér Sándor belügyminiszter volt, egyetlen egy közjogi méltóság nem tette tiszteletét, maga Orbán Viktor se, míg a hazánkba akkreditált nagykövetek igen.
  Áder a tengerentúlon járt.
  No de Orbán, Kövér, Polt, Paczolay, Navracsics, Semjén, Szájerné stb hol voltak? Szépen megtisztelték a nemzeti ünnepet, a nemzeti zászlót.

 • Figyelő!
  Nagyon jó amit küldtél,de ezeknek….felesleges fáradozás volt,ők csak kommunista hősöket ismernek…..bár az kétségtelen,hogy Nagy Imre miniszterelnök ,illetőleg
  Maléter Pál ennek ellenére (valóban a maguk módján és a lehetőségeiket figyelembe véve)-tényleg áldozatok voltak,de
  a pozíciójukat tekintve természetesen ismertek is, ami nem
  érdem,de ennek az oldalnak sem……a sok valóban hős
  áldozatról való “megfeledkezés”…..Jellemző!

 • Itt van egy 2008-as cikkem Gérecz Atilláról:

  ’56-os Szabadságharcos költő és hős: Gérecz Attila

  Magyar Krónika,november 11.

  Bencsics Klára

  Az 1956-os szabadságharc hőseiről főleg csak számokat ismer a történelem.
  Birtokomba került egy akkori hősi halált halt sportolónak, költőnek életrajza .
  A fiatal Gérecz Attilának tehetségét korán észrevették. 1949-ben már a magyar öttusa-válogatott keret tagja , pisztolylövésben legyőzte a későbbi olimpiai bajnokot. Úszásban és lovaglásban is a legjobbak között volt.
  Gérecz Attila Dunakeszin született 1929.november 20-n. Értelmiségi családban. Apját korán elvesztette, két bátyja emigárcióban halt meg. Mivel a nagyváradi Gábor Áron Honvéd Tűzérség Hadapródiskolába járt, az iskolával 1945-ben nyugatra ment, ahonnan csak 1946-őszén tért vissza. Budapesten végül leérettségizett. Egyetemre nem vették fel, apja vitézségi rangja miatt, ezért vasesztergályos lett.

  Összeesküvés koholt vádjával 1950 december 8-án letartoztatták és 15 év fegyházra ítélték. Társai közül négyet halálra ítéltek, hármat kivégeztek.
  A váci börtönbe vitték, ahol a verselés mellett német, angol és francia költők verseit is fordította. 1954 májusában írta első versét (Így bocskorosan), mely lelkierőről, optimizmusról tanúskodik.
  Ez Nagy Imre befolyásának, az átmeneti enyhülésnek is az időszaka. A magánzárkák használata szünetelt, az elítélteknek megengedték, hogy a gombüzemben és csillámpala-műhelyben dolgozhassanak. Addig csakis szemre húzott sapkával, hátratett kézzel és egyesével engedélyezték a sétákat. Akkor ezeket a sétákat használták találkozásra, beszélgetésre. Valóságos irodalmi kör szerveződött itt (a Füveskert-csoport ) Beszélgettek, WC-papírra írt verseiket olvasták fel egymásnak. Később műveiket a nyugaton megjelent Füveskert-antológiában adták közre, mely a börtönkápolna előtti füves parkról kapta nevét.

  A nagy dunai árvíz idején 1954. július 18-án a váci börtönből a jéghideg, áradó Dunát átúszta – ez nem csekély sportteljesítmény volt -, és Budapestre szökött. Három nap múltán – miután régi szerelme elárulta – letartóztatták, és újra bebörtönözték. A budapesti Kozma utcai fogházba vitték és hónapokig szigorított magánzárkában, sötétzárkában volt. Innen 1956. október 31-án szabadult. Szabadságharcosként november 4-től részt vett az utcai harcokban. A Rókus kórháznál két szovjet tankot kilőtt, de egy harmadik T-34-es gépfegyversorozatából halálos lövés érte, november 7-én. Összesen hét napig volt szabad. A költő földi maradványainak végső nyughelye ma a Kerepesi temető 21-es parcellája.

  Verseit 1957-től nyugaton a Nemzetőr című folyóirat (Kecskési Tollas Tibor szerkesztésében) publikálta. Magyarországon 1991-ben jelent meg először verseskötete Gérecz Attila, a költő – 1956 mártírja címmel, a Stádium kiadónál. Végezetül Gérecz Attila hiteles kézirata alapján 2000-ben és 2001-ben jelent meg a korábbi kiadások pontosított szövegét tartalmazó, Így bocskorosan című kötete a Kráter kiadó gondozásában.

  Gérecz Attila 2000-ben posztumusz megkapta a Balassi Bálint-emlékkardot .

  Gérecz Attila első levele a szökés után
  (részletek)

  “………..Egy hónapig komoly harcot vívtam a tébolyulás ellen és ugyanúgy az öngyilkosság gondolata ellen. Csak két nő miatt maradtam meg. Anyám és szerelmem miatt. Anyámhoz kötött egy ígéret: “Amíg Te élsz, Anyám, addig én is élek”, a kedvesemhez pedig akkor kezdődő művészetem, amely kezdeti jellegén túl meglehetősen erős tehetséget mutatott.

  ……Ezekben a napokban az élet egyetlen megoldásául a halált láttam. Aztán lassan, lassan visszafordultam. A hangba – bár még mindig szinte brutális volt az intellektus nyomása az érzelem felett – lassan a lírai kedv kezdett túlnyomóvá válni.

  …….. Nincs olyan szenvedési állapot, melyben enyhülési folyamat ne szerepelne. És ez az enyhülési fok a boldogság. Ezért van az, hogy mindenkinek mást és mást jelent. Mindenkinek a legkínzóbb vágy megszűntét. Rabnál ezt a folyamatot egyedül a képzelet végzi.

  ….. Holnap visszamegyek a fegyelmi osztályra, több alkalmam nem lesz az írásra, így utolsó éjjel a fürdőszobában görnyedve írom ezeket a sorokat, verseket, az elsőtől az utolsó betűig egyhuzamban. Már nagyon fáradt vagyok, rövidre kell fognom mondókámat.

  …..Anyám, nagyon vigyázz rá! Az arcában az áldozat szelíd fájdalma van. Ő csak adni akar. “Széthullt életemből máglyákat égetek lelkedben, hogy szebbé írjad verseidet…” valami ilyen van a mosolyában. Zavard szórakozni, légy zsarnok mama és ne engedd otthon elfonnyadni. …..Nem tekintheti magát menyasszonyomnak, nem fogadom el szavát: “Várlak!”.,

  Én is őrzöm még szememben a régi, vidám kölyök-mosolyt, mint valami olimpiai lángot, hogy egyszer még a Tiétekben is föllobbantsam. Azért éhségsztrájkoltam, hogy tudjak pénzt keresni, esetleg küldeni is. Ha sikerül költsétek el!
  – Csak egymásra vigyázzatok, akkor rám vigyáztok!…..”
  Rövid részletek Gérecz Attila leveléből, melyet a szigorított fogházból küldött Anyjának és mennyasszonyának.
  Sok irodalmi szakértő szerint, Gérecz Attila volt, az 56-os szabadságharc költője, sajnos, hogy fiatal életét a golyó örökre elhallgattatta….

  HAGYATÉKOM

  Kis versek. Szállongó pernyéi
  Egy bús, halottas fáklyafénynek.
  Mint, hogyha foltjai lennének
  A szeplőthányt, közönyös égnek…

 • Figyelő!

  Gratulálok!Te tényleg okos vagy (és nem Te mondod magadról,
  micsoda különbség….)jó dolgokat és jól írsz!!!!
  Nekem és többünknek nincsenek ilyen cikkek a birtokunkban,de
  nem is tárolok hasonlókat sem.
  Én 56-ban gyerekként a “fehér füzet”hez jutottam hozzá…
  azt is csak később tudtam értelmezni a koromnál fogva is.
  Aztán a forradalom leverése után nem sokkal azért kaptam
  1-est egy bunkó tanárnőtől,mert amikor felelnem kellett
  56-ból,azt találtam mondani,hogy forradalom volt,mire ő
  üvöltve kijelentette “nem forradalom,hanem ellenforradalom,jegyezd meg! ”
  Előtte osztályfőnöki órán megkérdezte “szeretett”tanárnőm,hogy ki jár templomba,illetve hittanra,na én meg még két gyanútlan gyerkőc (ki nem okított)
  jelentkeztünk……ezt követően mindenből bukásra álltam és a névnapján sem fogadta el tőlem a virágot….
  Na Apám begurult és bement az iskolába,kiverte a balhét…(szabad vallásgyakorlás!)Na így szerettették meg
  velem a “szocializmus eszméjét” kisiskolásként…….
  Most lepődj meg,az igazgató, aki nagy (de a kevés RENDES!!!komcsikhoz tartozott)
  kiosztotta a tanárnőt rendesen!!!!!Utánna mindjárt “jobban” tanultam….
  Hát ilyen is volt régen és most is a politikában,párttól
  függetlenül tisztességes,becsületes emberek,meg jellemtelen férgek…..az utóbbiak a baloldalon sajnos
  nagyon elszaporodtak!

 • Figyelő
  2013 október 28
  4:12 du.
  Ezért említettem, hogy ne a google segítségével..
  Még csak azt sem állítottam, hogy te nem ismernél annál a két névnél többet.
  Viszont a nagyhangú anyázók közül senki nem reklamálta azt, hogy a Forradalomra való megemlékezés helyett, a kormánypárttól kezdődően az ellenzéket is beleszámolva, alig akadt olyan megemlékezés, amelyik ne olvadt volna össze valamilyen formában egymás ekézésével, pártpropagandával, választási kampánybeszédekkel.
  Misem jellemzőbb, minthogy itt Victoriában 23.-án egy szál virág nemsok, de annyit sem sikerült odatenni az Emlékhelyre. Készítettem egy fotót, feltettem a face-re.. Másnap délelőtt már volt egy csokor virág, vasárnap óta pedig koszorú is. Tudod, az itt élő magyarok legtöbbje nyugdíjas, mondhatni, időmilliomos. Ahogy nekem volt öt percem odamenni, nekik is lehetett volna..
  Mert október 23.-a az emlékezésé kéne, hogy legyen, nem egymás gyalázása, tüntetgetés, meg ellentüntetgetés.
  Ettől hányinger ez az egész..

 • ghost
  2013 október 28
  4:31 du.
  Nálad a pont…

 • Marcsi
  2013 október 28
  3:47 du.
  bocsika, de maga nem ír, csak betűket rak egymás mögé, meglehetősen értelmetlenül.
  miért is dühöngenék? főleg tehetetlenül?
  ugyan, kérem, ne komolytalankodjon!
  való igaz, én írok, maga meg – valami kényszer hatására – olvassa. jó ez így.
  akiért aggódnia kellene, az nem én vagyok. inkább saját maga miatt aggódjon, kezdi elveszíteni a józan eszét 😀

 • falusi
  2013 október 28
  6:32 du.
  Tudod, a fentiekkel egyetértek.
  Megfogadtam, hogy többet nem megyek haza erre az alkalomra, amíg 3 helyen van az úgynevezett “emlékünnepély”. Mi itt Kanadában megszoktuk, hogy itt, és az USA-ban a nemzeti ünnepen együtt ünnepelnek az emberek, ha még más-más párthoz is tartoznak.Ölhetik egymást szóval és tettel az év minden napján, de a nemzeti ünnepen együtt vannak.
  Nem így Magyarországon! Néha arra gondolok, hogy nem is élem már meg, mikor egységes lesz az ország nemzeti érzelmeiben.

 • “Mi, magyarok … háromszor ráztuk le magunkról a kommunista önkényt.”
  Készülődik a negyedik is. Előbb-utóbb titeket is elzavarunk.
  A pártitkár, “kun-bélás” vöröskatona ivadékok önkényét is lerázzuk.

 • Ille!…………….Sajnálom magát,hogy még lzgalább 9 évig jobboldalt szapuló cikkeket kell irnia.Vigyázzon az egészségére nehogy gutaütést kapjon.Sétáljon nagyokat.Mutassa meg Ráckeve nevezetességsit az érdeklődőknek.További jó munkát.

 • Tóapó,Figyelő,Le5lieL!
  Ille nagyon “szánalmas” és egyre lejjebb van…..többen mondják,de nem hiszi el…. és nem veszi észre az állapotát,
  de a” határtalan önbizalma ” megmaradt szegénynek……
  Na ezt hívják kritikus állapotnak!Rajta nehéz is lenne….
  segíteni,de ki akar?….!

 • Topapó
  2013 október 29
  2:03 du.
  mogyoród, fiam, mogyoród 😀
  ha ezt sem képes megjegyezni, mégis, mit lehet várni magától?
  ami pedig azt illeti, nekem nem kell. én szórakozásból írok.
  de, hogy magát, fiam, milyen kényszer biztatja kommentelésre, nem tudom.
  talán pisztolyt tartanak a fejéhez?

 • Marcsi 2013.10.29. 17:41
  .
  Őszintén sajnálom, hogy félreérthető voltam!
  .

  Én a magyar- és nemzetellenes, hazaáruló és álszent, hazug kleptokrata pártszövetségben, a FIDESz-KDNP-ben hemzsegő “kun-bélás-vöröskatona”, AVH-ás és pártitkár, ivadékokra gondoltam, nem felejtkezve el a volt PB/KB tagokról, KISZ titkárokról valamint a megfizethető/megvásárolható hazaszeretetű egyéb csaló gazemberekről sem.

 • Marcsi
  2013 október 29
  5:41 du.
  fiam, a kritikus állapot magánál már rég beállt 😀
  vigyázzon, ne hasadjon tovább, mert még megszalad a reaktor!

  rendesen benézte leslit 😀
  mert hát, ki is párttitkár ivadék? csak nem orbán?
  csak nem pozsgay, szűrös a kun bélás ivadék?

  amúgy, mikor veszi már észre, hogy semmire sem megy piszkoskodásaival? bármikor lenullázom, verbális duellumban esélye sincs, éntőlem hisztizhet itt napestig, én továbbra is írom azt, amit akarok, maga meg továbbra is olvassa. gondolom, magát is kényszerítik, hogy olvasson.
  de tudja mit? cserélhetünk. maga olvassa, én meg írok 😛

  amúgy úgy vagyok magukkal, mint a kutyaszarral a járdán. szándékosan nem lépek bele, ha megtehetem, kikerülöm. de, ha olyanom van, eltakarítom.

 • Ille Istvàn!
  Én tényleg egy”niemand”vagyok.Te irtad,hogy Szemenyei K.Tamàs volt a mentorod.

 • Ille!…………..Úgy látszik emlékezetkiesésére gyógyszert kellene szednie.Ráckevei járásbiróság-igy már rémlik valami?

 • Topapó
  2013 október 30
  7:02 de.
  a ráckevei járásbíróság lélfainál illetékes.
  tehát, kinek is kell és mit szednie? 😀

  amúgy tetszik, hogy kezdi már a helyén kezelni magát: már eljutott addig, hogy felismerje, ha én magázom, és maga meg tegez, az, biza, bunkóság.
  mondjuk, magánál ez bevett forma 😀

 • Dénes ERÖS
  2013 október 30
  7:01 de.
  bocsánat, javítok: maga bérniemand 😀
  amúgy magának ki volt a mentora? csak nem kubatov?

 • A parittyás hangja

  Ajjaj! A mi Marcsink már megint szénné égett! 🙂 )))
  Lassan kellene a kommentjeihez mellékelni egy porral oltót! Vagy sóval behintőt! 🙂

 • Topapó: Akárki nyer, a kormányt kritizáló írások fognak megjelenni. Hibák mindig lesznek, rá kel mutatni. Mindegy milyen párt katonája csinálja. Sajnos most éppen a Fidesz csinálja rosszul, az ország szempontjából.
  Ez olyan egyszerű, mint az 1×1!

 • A parittyás hangja

  Ille István
  2013 október 30
  9:02 de.

  István Déneskének Göbbels volt a mentora, bár a történészek szerint az egy intelligens ürge volt ez a pojáca meg még buta is mint a tök! 🙂

 • A parittyás hangja
  2013 október 30
  9:34 de.
  Ideje lenne már békén hagyni Marcsit! Nagyon unalmas és csak rátok vett rossz fényt!

 • Figyelő
  2013 október 30
  12:05 du.
  ha szabad kérnem, instanciázzon boda nacsosszonynál is e tárgyban.
  ami pedig a rossz fény vetülését illeti, biza, boda rohadtul reflektorfényben van!

 • A parittyás hangja

  Figyelő
  2013 október 30
  12:05 du.

  Kedves Figyelő, teljesen igaza van Ille Istvánnak abban, hogy ezt bizony Marcsinak is el kellene mondani. Nézd már meg miket ír neki mostanában, és általában is hihetetlenül nagyot zuhant az írásainak erkölcsi színvonala! Folyamatosan hazaárulózik, burkoltan zsidózik ahelyett, hogy megpróbálna releváns, konkrét, saját és vitaképes véleményt formálni. Nyilván, hogy ezt senki nem hagyja szó nélkül. Az meg hogy ki kezdte, a tyúk és a tojás polémia lenne.
  De! Neked megteszem!:)

 • Figyelő!
  Köszi a szolidaritást,Ille “hisztijét”senki nem veszi
  komolyan,hadd őrjöngjön…..ő már lenullázta régen saját magát…….a saját kis szemétdombján ő az úr(kakas?)máshol
  nem jegyzik!de egyre többen elítélik a “modorát”…….
  Egy darabig kibírta és visszafogta magát,de az idegei kezdik
  felmondani a szolgálatot és ugye egyre kevésbé tartja be
  “ha lehet a cikkhez,a témához kérném “hozzászólni!Ha-ha
  Mindezt elkerülhetné,ha a gondolatait egy “zárt”körű rendezvényen adná elő kizárólag az övéinek..nagy taps kíséretében!

 • le5lieL!

  Kösz a magyarázatot,nincs semmi gond,erről egy másik cikk
  kapcsán már kifejtettem a véleményem(mármint a régi MSZMP,ill.MSZP-és és ami kormányban funkciót betöltőkről)
  ez ugye nem bűncselekmény csak józan megvilágosodás egy
  demokráciában,meg ugye választásuk akkor nem volt,a rendszerváltás óta meg van!!!
  Aztán,hogy a mai fideszes politikusok Kun Bélás vörös
  katonák lettek volna,az ugye némi történelmi tévedésre,de
  minimum ismerethiányra vall……még az is lehet,hogy Orbán deportálta anno a zsidókat!Ki tudja ezen a oldalon
  “új”ismeretekre is szert tehet egy tudatlan hozzászóló!

 • Parittyás!

  csak ne bízd el magad,te (és többen) már rég “hamu” vagy
  csak nem vetted észre…..ebben az állapotban meg már
  ugye ez lehetetlen!

 • Marcsi
  2013 október 30
  5:56 du.
  Kedves Marcsi, a helyzet az, hogy ha “jól beolvasol nekik”, azzal nem lesz más véleményük, csak téged piszkálnak. A piszkálást,durvaságot egyszerűen ignorálni kell, SOHA nem válaszolni. A mindenkori cikk témájáról viszont a saját véleményedet írd. A hőzöngőknek, nem kell válaszolni, mert soha nem lesz vége, ha “visszaütsz”

 • Figyelő
  2013 október 30
  12:05 du.
  na, kedves bencsics, boda utóbbi hozzászólásainak olvastán még mindig fenntartja véleményét?
  vagy magának is az jut eszébe, hogy bodának kezeltetnie kellene magát?

 • Figyelő
  2013 október 30
  12:05 du. Én úgy érzem, sokszor élvezik a macerát.

 • Marcsi: Miután együtt “bandáztunk” Parittyással és tündér nejével, biztosíthatlak, hogy szó sincs a hamu létről. Jó egészségnek örvend.

 • Llanfair!……………..Igazad van csak ezen az oldalon nem üdvös dolog a baloldalt kritizálni./pl:a pártfüggetlen Ille./

 • Topapó: Azért még is csak egy ellenzéki lap. De sajnos a jobboldali írók inkább sértegetni, megalázni. kiforgatni szeretnek, mint tényekkel igazolni magukat. Ha végképpen nem tudnak cáfolni, akkor nem válaszolnak. Ilyen egyszerű lenne? Rövid itt tartózkodásom alatt az jött le, hogy nem az a lényeg, hogy a jobboldalnak jó legyen, hanem a balnak legyen rossz. Nem jó ez az alapállás. Nem vezet sehová! Ha ilyen Bayer, Kerényi és Pataky féléket védtek körömszakadtáig, rátok vet rossz fényt. Aki jobboldalinak mondja vagy hazudja hazudja magát, már jó ember? Egyetlen párt katonája nem vagyok, egyetlen párt nem képvisel engem. De a jobboldalról csak utálatot kaptam, mert nem osztom nézeteit. Nem lehet hiteles az a politika, amit [email protected] emberek képviselnek. Ennek fényében nem tudom Illét megróni.

 • A parittyás hangja

  Topapó
  2013 október 31
  8:35 de.

  Üdv Topapó! Ha visszanézed sokszor a cikkekben is kritikával illetik a baloldalt. Soha nem a kritikával van baj ha az normális, vitaképes, konkrét tartalommal bír. De a legtöbbször “kritikaként” megfogalmazott -fúj hazaáruló ballibsik, komcsik, tudjátok kik? stb- írások persze hogy kiverik a biztosítékot! Mi értelme van ilyenekkel dobálózni? Segítenek megvitatni az ország problémáit?

 • Marcsi 2013 október 30 6:10 du.
  “Aztán,hogy a mai fideszes politikusok Kun Bélás vörös
  katonák lettek volna,az ugye némi történelmi tévedésre,de
  minimum ismerethiányra vall…”
  .
  Ennyire talán én sem vagyok buta, így túl a hatvanon.
  .
  De ha vennél egy kis fáradtságot és utána néznél, hogy a Kövér család miért is lett “A Szocialista Hazáért” érdemrenddel “díjazott”, talán többet megértenél abból, amit írtam. Hogy mire is gondoltam az ivadékoknál (ha úgy könnyebb, nevezd utódoknak, leszármazottnak, ahogy akarod).
  .
  Vajh, miért is akarja a FIDESz annyira “lenyúlni” az 56-os Intézetet, klf. mozgalmi intézetet, múzeumot?
  .
  El sem merem képzelni!
  .
  Talán csak nem a múltat akarnák “végképp eltörölni”?

 • Budapesten 1956. nov.1-én a Móricz Zsigmond körtéren lévő St.Imre szobrót és a házak abalakait gyertyafényben találhatók egy 56-os képen. Bizony, egész városban az ablakokban gyertyák égtek ezen az estén, hősi hallotainkra emlékezve.
  Sajnos, a képet nem tudtam idehozni.

 • Ha Orbán megbukna Illének tovább nem lenne témája az írásaihoz. Látva azonban az ellenzéki összefogás alakulását úgy tűnik hogy az író a következő négy évre is biztosítva lesz.

 • Most majd befejezzük, amit ’56-ban elkezdtünk.

  “Bocsika! ’56-ban mit is kezdtek el? Valahogy most mintha nem annak a folytatásáról lenne szó! No meg, ha lehet, hagyjon már fel ezzel a többes számmal, ő nem a nép, és elkezdeni se kezdett el semmit ’56-ban.”

  Nem tudod,hogy ´56-ban mit is kezdtek el?De hiszen te is ott voltál…

 • https://www.youtube.com/watch?v=4JSC0f83wgM

  …vagy tekintsétek meg Gyurcsány egység-beszédét.

 • nem hittem volna, küszködő, hogy egyszer gyurcsányt fogja reklámozni 🙂

 • ’56ban, küszködő, még csak 9 éves voltam 😀

 • Ille István

  2013 november 8
  12:01 du.
  Valamelyik cikk végén olvastam azt a megjegyzést,hogy Orbán Viktor október 23-án választászi kampányt folytatott.Ezért linkeltem be Gyurcsányt.Tessenek összevetni a kettöt.

 • minek? kinek a pap, kinek a paplan. maga szerint az almát össze lehet hasonlítani a körtével?
  amúgy dehogy folytatott orbán basi kampányt! legalábbis csak beszéde 50%-ában 😀

 • Noszticzius Judit

  Ez Orbánék és Vonáék TOVÁBB MÉG LEGROSSZABB……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>:-( >:-(
  Bár mi soha nem fogadjuk el őket, tudjuk, hogy sajnos kormányon fog maradni a Fidesz-Jobbik! 🙁
  Orbán Viktor és Fideszes-Jobbikos társai egyszerűen rossz tréfák 🙁 :-/
  Észrevesszünk, hogy a Fidesz elképesztően rosszul kormányoz! 🙁 🙁
  Bányában mindig még nehezebben dolgoznak és Orbán sem-sem gondolja beosztani a fizetés emelést!!!!!!! Persze,bányában nincs szellőzése és veszélyes baleset összeromlásért !!!!!!!!!!! 🙁 🙁
  Kell templmokat építeni és sem-sem lehet megszüntelni a Magyar Evanligus+ Ráformátus templomokat,kell maradni itthon !!!!!!!!!!!!!!!!!! Orbán sem normálisan tervezte megszüntelni a templmokat!!!!!!!!!!! 🙁 :-/
  Sem-sem akarunk szavazni a Fideszre + Jobbikra,mert Orbánék + Jobbik tovább diktátúrával kormányoznak !!!!!!!!!!!!!!!! 🙁 🙁 Igen,tovább hazudnak a Fideszesek és Jobbikosok,ez nem igazságos,hogy Fideszes és Jobbikos képviselők sokan több millió Ft-os fizetést kapnak !!!!!!!!!!!!!!!!!! :-/ :-/
  Áder János fideszesből elfurcsán viselkedik ?????!!!!!:-( :-/
  Nagyon szerintjunk,hogy most tavasszal kell teljesen megszüntelni a Orbán + Vona Jobbik diktátúrát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Nagyon sajnáljunk Szeri Béla és Finta Gábor Kanadai,Ottawai Magyar Házi elnőke és alelnőke lemondásért !!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙁 🙁
  Orbán és barátja,Hernádi Zsolt EZ NEM IGAZSÁGOS !!!!!!!!!!!!!! 🙁 🙁

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.