Üzenetek egy falusi romkocsmából

2013 október 15 10:35 de.22 hozzászólás

Há’ tisztülette üdvözűjjük a nípeket.

De mindenkitám, a jobbszísőket, balszísőket, centereket, bekkeket, de még a kupásokatis, továbája zolv-elv-bűn, meg cellatársakatis, eggyarántossan. A gyelentkezísem ezútta hivatalloss, mer köszérdekkű bejelentéset akarok tenni. Örömme tudatom mindenkive, hogy Pártott alapítottunk. Asz lett a neve, hogy Balfácánok Pártya!

Egyrézbű azér, mer teccett a nív, másrézbű meg azér, mert a mútkor a hurokkafogott fácánybú készűtt sűttikot mindenkineka megölígedésire szógáták fő.
Szal, hogy nevigyem melákutakraja törtínís folyamattyát, emondom a línyegetis.

Csinyátunk minkis alaptörvínyt a Pártnak. Elősször tizenkettőt akartunk, deja tanittóur aszonta, hogy ojanmá van, há valami unártó doxát köll, mer most aza divatt, mega similabdaszem.
Megasztánn esztet jóllehet rövidíttenyiis, hogyaszongya, Balfac. Külföldijülmeg mindennik váltószatba jóhangzássu, mind Linksfac, Leftfac, Izquierdafac, (esztetet mégrövidebben eccerüjen izgifacnakis lehet mondanyi,)
Á gauchefac, esetleg оставилfac. Szal, gondútunkmi minderre, mer itten csupa okos ember isszaja pálinkát. Ehun e!

The Village Pub

The Village Pub

1. A korcsmárosnak mindig igaza vann. (nemcsak azér, mer űaggya a pájinkát a megbeszílísekhő, hanem azéris, meg igenerős ember. Tavalyis bucsukor, amikoris a zesőkaszásitten emberkenni kezdett oszteggy petrencerudda hadonászott hozzá, háta korcsmáros ugyvágtaki innend, hogy a petrencerudis háromdarabbratört.)

2. Főlépünk mindenféle alkoholellenes megnyilásokka szembe! ( Mer mindenki annyit iszik amennyi jólesikk, vagyamennyire tellik nekíjje, há nehogymá korlátozzák, megasztánn amibű legvárt lehet főznyi, abbú pájinkát iss!!)

3. Kijállunk a falunk máltakult orális elismertségijér. (Merminkitt télleg máltásokk vagyunk. Van itten, Nímet, Oláh, Tóth, Orossz, de még Cigányiss, a Cigányjóska, igyasztánn jogga harculunk mindenér, mer mostann ezisdivat.Próbátuk valahogyann bevennyi asztis, hogy a fülkébe legyenn a harc, deja korcsmáros lesavaszta, mer nemakar mindenhétenn buditjavíttatnyi, igyasztáncsak vérbálossann harculászunk.)

4. (Tulajdonkíppen minden fontossat mekhatárosztunk a zesőháromba, demivehogya kántor kijelentette, hogy bár három a magyar igasság, de eggya rájadás, há csinyátunk egy negyedikk, összefonott töménytis):
4/a. A sör nem alkoholl. (Téllegnem. Cafkasokatköll vedenyi belülle, hogy áttessena zember a zaszta másik ódalára, meg drágajis, hát meksavaztuk.)
4/b. A zasszony nem nímber.(Efogattuk, hogy aki mostantú nímberezik, asztat pofáncsaptyuk eggy részcsappa, ami etty nehész fémtárty!!)
4/c. A medve nemjátík.( Téllegnem. A Csukatóni lehetne rája tanu, de evesztette a futóversenyet a medvíve, ígyasztán ha élne se lenne megbiszható tanu, mer efogúttság esete forogna fönn.)

Hogya zalapállásbú megesett magyari öntudatunkat eszügybenn tejjes eggyetírtísbe, nemzettestileg meghosztuk, elosztottuka cimereketiss.

A plábánosur letta Párt elnöke. Azé szavazott ürá mindenikünk, mer igenszípen beszíll, aszt legtöbbször a feltse ércsük. Mive ez a többi pártnáis igyvan, mise akartunkk lemarannyi. (tervbevót azis, még a tiszenkétpontos ekíbzelísné, hogy a zeggyik gyelszó allegyenn, hogy Harc és Mise, mer köll a harc, hogy mise maraggyunk le pajtás, de a plébánosur aszonta, hogya misére mindenki gyün, osztha ottának neki harcúnyi, akkora Zegyhászi hivattal beszárgya a templomott, ümeg nemtuggya máshun ugyanezenn a hűmírsekletten tartanyija miseborot, amibű kíszleteket halmozott fő. Meg azéris, mer mindenkive igenn udvarijass, meg eníző. Mútkoris, mikor a Csukatónit temettík, agyuondícsírte a temetísen, pedig a zegísz falu tutta, hogy anná nagyobb trógerot a főd legföllebb Csút környíkin horduzott a hátánn.

Szal dipprománciábul is kiválló. (Esz valami külfődi kifejezzés. Valami ollasmit jelent, hogy a zember nemvággya mingyá pofánn aszt, aki megitta a pálinkájját a zasztaná, hanem előtte rugdossais e kicsinyt, hogy legyen ideje főkészűnyi a pofonra.)

A tanittójur letta titkár. nemcsak azér, mer a hejessirássa kiválló hanem azéris, mer sokat alszik a könnytárba, aszt lektöbbszöra nagymagyar törtínelemkönnyet teszi a fejealá, amibe ottvan a Zaranybula, a Szent, csáléravisett Korána, Wérberci törvínyeji, mega világgháboruk, de mektaláható benne aszis. amokó a Ferencjóska mega kosutlajos összevesztek cudarú. (Amikor fáj a nyaka, akkó a Prosti fiju esete tót Palivel cimezetüt teszi a fejealá, meraz nemojan magas.)

A kántorot csak lóti-futiva bisztuk meg, mer bekbiszhatatlan. de télleg. Há mijen ember asz aki akkoris ínekül, ha nincsen jókedve? Igasz, kikötöttük hotyha hászhozhozza a pálinkát, akkor a korcsmáros lepöcsítüli a züveget, mer esz kípes, aszt megissza a felit mijelőtt ideír. Na, szóva ezér.

A korcsmáros lett a Párt kasszása. Aszlett a dúga, hogya pártagok befizetísejit malterizéjje.(eszt lehet meginnemjól irtam, mer eszis valami külföldi marhaság, viszontdemegám a kömüves aszonta, hogy eccerüjen csak a szeszrú van szó, hát énismekszavasztam.

A legnagyobb megtisztűtetis meg nekem jutott.

Éllettema sóvivő. Aszonták, hogy má akár kéccer kétdeci fédeci utánnis kípes vagyok a Sálmecci lejányt rendessen kicsufúnyi, amit peniglenn még hét-nyóc jóbeszídü gyerek se nagyonn tud!
büszkejis vagyok magamra. ( Igasz, a Feketeirmát sokkajobban kitom csufúnyi, de asz nemszokott kiflitennyi, csak zsömlét.)

Szal mostantúmajd minkis nyil átkozunk, ehatárolódássilagiss, meg jóváhagyássilagiss.

mer minkis ellenzík vagyunk. Ellenszéke a kurmánynak, ellenszéke az ellenszéknek, deméga zellenszék ellenszékínek is az ellenzíke vagyunk! Mink, nemzettudattú árvalányhajbaborúttan! (Néha a zasztara is, dejazt a korcsmáros nemszereti, aszt inkább fülütettyük egymást, vahu hozzácsipeszűjjük a szégtámláhó.)

Megyunk maj segíttenijis a rászorúttakonn. edöntöttük, hogya tavassza mekkapájjuk a zözvegy Kutassiné krumplifőggyit. Jóvan, nemmondom hogyeggy Morvaju kristánka, de szódáva még emegy. Ollan heleskekis bögyös-faros.

Plébánosurt nemvisszük, mer eccer kiváncsiságbú együtt kapányi, aszt mire íszrevettük, má másfésor kukoricát kikapát a fődbű.
szóva drága szesztezsvírek, ezeka hirekk.

Majd mostantú gyelentkezek mindenfíle matyarászatokka, hogy ne kavaroggyatok e a poliátokok haszugságalyiba, meghoty kialakíccsunkeggy korcsmákat látogattó,nemzettestbűeredő, igazmagyar, pájinkaivó összefogásott, mer minkszerintünk méltánytalanú evagyunk nyomva, mind kissebbsíg.

Hajrá alkoholistákk, hajrá korcsmatőttelíkek, hajrá hamvaskík szilvapálesz!!

Thomas Gravely, aka Falusi, a Balfácánok Pártjának sóvivőjje
Kelt ma korábban a szokásossná, mer a tikokmá nagyonn lármásztak)

22 hozzászólás

 • ez jo cikk lesz,majd elolvasom,de hol van Ille?

 • Hat ez is valami. Majd csak akad valaki aki megfejti, hogy mi…

 • Falus!
  Ha maga nem lenne kikéne találni.Miért nem lett tényleg maga szóvívő? Vagy valóban már az, csak inkognítóban kell maradnia? Egy kérdés: mennyi a párttagsági és kisebbséget is bevesznek? Mert én kisebbségnek számítok de elég nagy balfácánnak érzem magam, hogy belépjek ebbe a pártba. Piát azt majd szerzek. Talán van még pár hordó kóser szilvám de lehet hogy már lenyulták mások. Az ember soha sem tud elég óvatos lenni, hogy ne károsítsák meg. Tudgya már mások is mondták ezt, hogy: Bizzál Istenben és ne tartsad szárazon a torkodat. Na Prosszit!

 • Hát, mára már csak “hétszilvafás” lettem, de az főzésbe így is beszállhatok. Majd tanácsadóként veszem fel tőletek a pízt, mert áttételesen a szóvivő nyelve jobban pörög majd a pájinkámtúl.
  Vagy inkább maradok ellenzíkbe, mert a leírás nagyon hajaz a most hatalmon levő balfácánokra.
  De tetszett az írás.

 • A parittyás hangja

  🙂 ))))))))))))
  Nagy vagy Kedves Falusi!
  Ismételten le a kalappal az írói vénád előtt!
  Mondom! Kötetbe kellene szedni az írásaid! Kötelező jelleggel ott lennél a könyvtáramban!:)

 • Kopácsi Judith

  Nekem ugyan már van egy kirájságom, de párton kivül leledzedtem idáig. Viszont ebbe a Palfáconok Pártyába és kocsmába mindenképpen szeretnék belépni, és iratkozni. A pártagsági dijjat Gelbergóc petákban fizetném. Azt nem igérem, hogy szódavízen kivűl mást is iszogatok majd, mert hogy pöttyös májból kifolyólag engem nem szeret a szeszes ital. Bár egy pár stampfedly Sligo-Vicát megkisérelhetünk, mert az állitólag csupa gyógycer.

 • álmos?
  2013 október 15
  10:57 de.
  nyugton. máséba nem pofázok bele, sajátom meg még várólistán van.
  a jobboldaliak pimaszkodása már hidegen hagy, tudod, el van a gyerek, ha játszik 😀

 • Nagy lehet a tolongás belépni akarok tekintetében mert Falusi szóvivő ór még nem tudott érdemben válaszolmi. Remélhetőleg kedvezó válasza lesz

 • Ille…ezt ugy kell erteni hogy mar nem birtad idegekkel az itteni harcot es agy nyugalomra szorultal ? nyugi,csak heccellek

 • Tisztűtt írdeklődök!

  Magahottságbú kifojólagossan tennap nemtuttam sóvivni a főmerűtt kírdísekre, mer egyrézbű itt nagy csata vót, másrézbű meg a kenyereslejány bujtatott, mer mindeféle iszgágák a lincsnevű főbiró elé akartak cibányi, amikor ragaszkottam ahhó a-szerintük- neméppen eredeti ötletemhő, hogya zangolpolák meccshelett, igazmagyariságbú lelkesedve nézzükinkább a zandárió meccset, ahuna magyarijak alázzák majda zamatár ellenet.
  Szal, nehíz napom vót, mercsaka zutósó huszpercet tuttam meglátnyi, de azisölégvót, merméga kutyajis ehuzódott a közelembű, meg mindhaja tikokis halkabban kotkudácsútak vóna vacsoraügybe. Asszem, csöppet morcosnakis láccódhattam, mer a korcsmáros szónékű rakott elém egy fékorső zalaji vegyesset.
  Szal. Mikó lenyugottak a zizgalmak, emontam a veszettőrségnekk, hogyitten sokann akarnának pártus támasztékok lenni. Vot vitais, mer mink haggyuka másikattis belepofáznyi a dúgokba.
  Mikorr megszűtük a döntíst, má kísóvót a ziráshó, mer eccerre annyi bilentyüt láttama zasztalonn, hogy nemtuttam edőntenyi, mellikke írgyak.
  Najakkorkéremtisztelett!
  Mink örömködünk mindefíle támassztíkoknak, oszt szivessenlátunk mindenkitt!
  Mer több alkoholista többet nyoma zanyagcserébe, aszy ígylehet megerőssönnyi.
  Mink nemakarnánk kóttcsigekbe verni a zérdeklődőkett, há megeggyesztünk, hogy havi kétdeci fédeci legyenncsak a tagdíjj, amitta korcsmárosnak köll kifizetni, de mink isszuk meg a taníttóúrra.
  A Donóvás nevü támogatót különnössen resve várgyuk, mer mink tanunánk a múttbú, asztha jobba házipájinkájja minda plébánosuré, akkómég ais megeshetimagát, hogy maj tanálunkneki valamillen titullust.
  A kirájné ajánkozásánakk meg mindenki örömujjongázsba törött ki, mer mink nemitíjjüke látottlandbaja zariszkráciját. (Gondvót ekkicsit, hogy nemtanátuk atírkípenn a Gelbergóciját, deja píz akkoris píz, ha idegenn a peták, majda bankos beváttya.) Szal, kirájnéis fővíve, mer rágyött a kántor, hogyaza nőnevü sligó, ammeg nemmás, minda szívapálinka krobóttú, há mingyá a szivünkbeis zártuk. Meritten vizetinnyi asztatat nemlehet. Mútkoreccer kétnapig a korcsmáros megpróbátaja nagymálnaárusíttást, mega tejjafőzíst, deja zelőbbijaz megfölösödött, az utóbbirú meg kiderűtt,- mer kiszógátt katonák is járnak ide,- hogy ammegcsak a lűttsebek tiztittására jó.
  Plábánossur asztüzente a pöttyösmájú kirájnénak, hogy a megódáss, hogy matematikussként köll innya. (Ez a matematikuss nemasztjelentiám, hogy ma te, honapmeg ti kussútok, demég a perzsákkasincs kapcsulatba párkusságilagg)Úgyértette, hogy a rövidet sörre köll. Mer a zeggyik a májzsugorhó, a másika májnagyobbodáshó viszen, dehamegám mértékke meg tartószkodássa fogyasszák, akkó kieggyenlítgeti etymást. (Mérték a vödör, tartószkodás a zasztalalatt.)
  A Zavinevü ajánkozótis szivessen lássuk, merbár rosszútuggya a zital nevit, majdminkitten kiokosíccsuk.
  Merhogyám a nem kóserszilva. Mer minden szivábú főzött pájinka kóser! (A zalmábú, vagy barackbú főzöttis, deitten asszem csak nemismeri fő a külföldrű imporált lefejezíst, ami annyit jent, hogy jó. Eszta tanittóurmonta, meraz tud külföldijul is. Igaz, a plébánosuristud, mer a templombais legtöbbször külfődijül mongya a magájjét, de ütet nemértik meg a turisták, ha tüle érdeklődnek, hogy huna dohánybót.)
  Namozstakkor, suba-subaru (eszt nemrígenn hallottam, aszt annyit jelent, hogy annyit kő fizetni a korcsmárosnak, amikor összeaggya a napi fogyasztásot.) mindenkit fővettüng tagságilagg.
  Esztetmost hivatallossan bejencsük, asztán akinek kifogása van, asz reglamájonn a korcsmárosná, mer ütarcsa kézné a meggyőszés kézbefokható eszközit.)
  Akkómost a zújjtagok tisztületire üriccsük a pájinkákkatőtött söröskorsókat!
  Íjjenek a Balfac.-ok, egíssig, halál a májra!
  Falusi a Balácánok Pártyának sóvivőjje.
  Kelt regge, dema nemkoránn.

 • Szógállati köszlemíny!!
  Máma mink rendenkívüli bizoccsági ülíst tartottunk nemzettszempontosíttásbú, meg jogmegelígedísbű kifojólagossann.
  Két napirendi pont vót. Illetve három, mer elősször pálinkát ittunk.
  Na.
  1. álás foklalás gyarmatügybe.
  2.Budaji Gyula A Vidíkfejetlensígi Ministráncs álomtitkár elutasíttott pöre a jóhirive kapcsulatba.
  Hosszann vitatkosztunk, meg sok pájinka fogyott, de mostanra megvan amit köszleménybe akarunk emondanyi:
  1. Nemleszünk Gyarmat!! Se Fehér, se Gecse!! És ehhő ragaszkodunk!!
  2. Budaji jóhírnevit nemtuttuk értelmeznyi.
  A Balfac. nevibenn
  falusi sóvivő.
  ketünk ma koránn, mer megköllött etenyi a zállatokat, meg a plébánosuris a templomba keszdett regge hétkor
  A hat árazatott eküttük a kormánnynak.

 • Budai már az első felindulásból megtett nyilatkozatában is mintegy beismerő vallomást tett. Noha levezetett egy hisztit, de olyan tényeket is közölt, hogy annullálta a mondandója lényegét.

 • Kivancsi lennek, hogy lehet-e meg ennel is alacsonyabb szintre sullyeszteni ennek az “ujsagnak” a szintjet?
  Valami azt sugja, hogy menni fog.

  Udv;
  Moshe

 • Moshe Akiva
  2013 október 19
  1:19 de.
  Üdvözűlek tígedet is, jókomám.
  Asztat javallom teníked, hogyte űjjé a söntíshő, merottan magosabbak a szíkek.
  Csókútat a kenyeresjány.

 • SZÓGÁLLATI KÖSZLEMÍNY!!
  mekhagattuk a ministránselnö beszíggyit. Ettű mindenfíle kírdísejink nőttek.
  merhogy aszonta, 2OO6-ba puskinna vadásztak rá. A kérdís, hun? A páncéajutójába?
  de tóddanánk hozzá mink, nemzettestvírüsígünkbű kicsordogállósann:
  A kokárdát má 2002-be lejárattátok, a tri kollárt, meg az árpádsávost az emútnyócévbe. De lesilányítottátok a pógár szót a zemútttízévbe, most ipega “nemzet” mind kifeje zés összebélsározása van fojamatba: “nemzeti dohánybót, nemzeti hivatallok, nemzeti nemzett, nemzeti klozett…
  Szal mink, a Balfac.-ok ehatárolúdunk. Tetüled, a bandáttú, a megéhetísüjektű.
  mer minkittenn októberr 23.-át nemazé tarcsuk, hogy ekéznyi lehessen mindenkit aki nemnyatbe csontig. Iga, te nemtudhatod, (hunnana farncú tunnád?) ötvenhat ollasmikellenvót, mindamiket most tecsinyálló!
  Montajis a tanittóur a nevit, de nembisztos hogy jólemlíxek: szemérmetes kurkász. Várgyá. Ez nema. Mindeggyis, asztat tom, hogy valahu a személnek (amellik nem vonat) van hozzá kösze, de valahun vanbenne egy kuis.
  szal, esztet ellenszékölték akkorságilagg a molotovnevű pálinkásbutelkákat hajigálló ifjonckák fővárosilag csakugy, mind megyekre leosztva.
  Má várgyuk, hogy mikó lessz benn a salaktörvínybe, hoty tulajdonkíppen tekeszted a fóradalmat, a salgótajáni, mega mosonmagyaróvári vírengzés mega Gyurcsányi utasittására este meg magát.
  Szal, tisztűtt ministránselnökurr, tisztűtt Viktorr, mennyé te a bánatoss vaginába..
  A Balfac. nevibenn:
  falusi sóvivő
  ket kísőbbenn a szokásosná, mer tennap megemlíkezésen vót ollanokka, akik ottvótak, meg csinyátakis valamit a sokk pofászás helett.
  Ps. A kenyeresjánynakse teccő. nekija Dajcstomi a zsánergya.

 • Mosmongya a korcsmáros, hoty mégníhány ijenn békeharc, oszt odahaza cső, csövönn nemmarad..

 • Több mint jó: igaz!
  Mint ama Gautama kerálfi mondotta vót, magam is mondom:”Hadd szóljon!” Várggyuk a következő tudósítást!

 • Kedves Falusi: Cikked örömére akartam inni egy pohár jó füstös Laphroaigt. Nem beletört a dugó?! Nem tudom bizonyítani de a jobboldalra gyanakszom.

 • Nagy vagy Falusi!
  Sírok a röhögéstől! 🙂 ))))))))))))

 • llanfair
  2014 február 24
  2:33 du.

  Szerintem Boda megwoodoozott! 🙂 )))))))))))
  Bár ha jobban belegondolok akkor inkább az én torkomon akad volna a kecsketej. Mondjuk ez annyira természet közeli, hogy valszeg nincs rá hatással a varázslat. Magam fejtem!!! Tényleg! Megírom privibe a részleteket, elájulsz! 🙂

 • Fuser: Nem baj megoldottuk. Háromszor átfejtettük. Olyan illat volt a konyhában egész este, hogy falusi ott aludt volna. Várom a levelet.

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.