Kopácsi Sándor: Kapcsolatom Izraellel

2012 január 20 10:22 de.40 hozzászólás

1967 Júniusában, amikor a Nasszer féle Akabai válság kitörése után megindult az izraeli háború, Nasszer nagyhangú kijelentése alapján; hogy a tengerbe szorít minden zsidót, már eleve hatalmas viták indultak meg (Magyarországon). Mindenki erről beszélt az utcán, villamoson, a legkülönbözőbb előjellel.

A háború megindulásakor, – amikor a villámgyőzelmek néhány napon belül bekövetkeztek, már a második napon nyilvánvalóvá vált, hogy Izrael legyőzi az ellene fordult arab hadseregeket,- már jóformán az emberek 90%-nak a szimpátiája Izrael oldalán volt. Bár a hivatalos propaganda, – különösen a szovjet, – egyoldalúan az arab oldalt támogatta, de mindenki tudta, hogy az agressziót az arabok és Nasszer követte el és Izrael önvédelemből, a halálos veszedelemből igyekezett kiszabadulni. Azon kívül, eddig a zsidókról az volt elterjedve, hogy kereskedők, puhány emberek, és amikor azok most ilyen keményen és katonai fellépéssel, szinte a német katonai gépezethez hasonlóan vették át a villámháború taktikáját, csodálattal szemlélték az emberek, még azok is, akik nem egészen értették, hogy pontosan miről is van szó.

Ezt tapasztaltam például Solymáron, ahol a Svábok közismerten antiszemiták voltak. Én akkoriban, mint beosztott kistisztviselő a Solymári műanyagipari vállalatnál dolgoztam, ami akkoriban legalább ezer embert foglalkoztatott három műszakban. Ezekben a napokban szinte nem volt olyan ember az üzemben, aki ne Izrael győzelméért szurkolt volna. Például amikor benyitottam egy műhelybe, ahol éppen tízóraira összecsődült emberek ültek a padokon, az egyik sváb művezető tartott előadást a „sin bétről” azaz az Izraeli titkosszolgálatról.

„Ez a titkos szolgálat olyan jól működött és olyan jó felderítése volt, hogy a levegőben levő egyiptomi pilótákat név szerint szólították és bemondták, hogy hány gyereke van, és hogy kapatultáljon a gépből, mert a repülőteret lebombázták, és Őt meg akarják menteni. Mondhatnám Nektek fiuk, hogy a Gestapo az ipari tanuló lehetne ezekhez képest.”

Persze a háború kitörésének a másod vagy harmadnapján már többen is felkerestek és a véleményemről érdeklődtek. Tisztában voltam azzal, hogy ezek közül, bár valóban voltak olyanok is, akik csak a véleményemet akarták hallani erről a jelentős eseményről, de olyan is, aki az államvédelmisek számára vinné az információt, amit aztán a dossziémba el lehet majd helyezni. Mert persze az határozta meg mindig, hogy kit hogyan ítélnek meg, hogy milyen állást foglal el egy olyan kérdésben, amire a szovjetunió, no meg a magyar kormány is úgy reagált, hogy megszakította diplomáciai kapcsolatát Izraellel.

Bár az utóbbi években igen visszahúzódtam, különösen röviddel a szabadulásom után történt besúgás után, (amikor is egy rám állított „kolléga” miatt behívattak egy „barátságos beszélgetésre” a Fő utcába), de most úgy döntöttem, hogy ez egy olyan jellegű kérdés volt, amikor az ember az önmagára kényszerített öncenzúrát muszáj feloldania, mert az gombócként az ember torkában már fuldoklásra kényszeríti. Szóval azt mondtam magamnak, hogy a káderlapom nekem már ennél rosszabb nem lehet, és jobb, ha nyilvánosan is kijelentem álláspontomat, mert előbb-utóbb valahol úgyis elszólóm magamat.

Kifejtettem, hogy nézetem szerint Izrael igenis önvédelmi háborút folytat és Izraelnek van igaza, mert már csak akkor nyomta meg a hadigépezetet, miután már Nasszer tankjai is felvonultak a határon. Persze voltak olyanok, akik elítélték Izraelt, mint agresszort, mint például egyik ismerősöm is, aki szintén partizán volt 44-ben. Mondtam neki, ha példának okáért 44-ban négy nyilas pártszolgálatos kísér géppisztollyal ötven zsidót a Duna parton, ismert szándékkal, és esetleg van négy fasza gyerek a zsidók közül, akik azt gondolják, hogy úgyis elpusztulunk néhány perc múlva, nekiugranak a nyilasoknak, és kicsavarják a géppisztolyt a kezükből és belelövik a nyilasokat a Dunába, akkor ki az agresszor? A kisnyilasok, vagy a négy tökös zsidó srác?

Az ismerős persze azt mondta, hogy nem lehet így feltenni a kérdést, rosszul közelítem meg a dolgokat. Mondtam, én így teszem fel. Ami fasizmus volt 1944-ben, amikor az auschwitzi kemencékbe vitték a zsidókat, az 1967-ben, amikor a tengerbe akarják őket beszorítani, szintén az, és hogy most nem gyáva zsidókkal állnak szemben, hanem olyanokkal, akik az életükért harcolnak, azt csak üdvözölni lehet, hogy ilyen módón változott meg egy kis népnek az önvédelmi reflexe.

Persze igen sok józan gondolkodású is volt a partizán társak között. Az egyik, pl. akit a minisztériumi munkahelyén felkerestek azzal, hogy mint régi munkásmozgalmi ember jó példával járhatna elöl, ha Ö lenne az első felajánló, aki az „áldozatul esett arabok” számára önkéntesen felajánlana egy nagyobb összeget.

„Készséggel,” mondta. „Mi lenne, ha egy havi fizetésemet ajánlanám fel?”

„Óriási” örvendezett a felszólító.

„Viszont szeretnék egy záradékot írni hozzá, hogy mit kívánok ezért.”

„És mi lenne az?”

„Hogy ezt az összeget, én, mint régi partizán, felajánlom Egyiptomba, a Nasszer által kivégzett kommunisták özvegyei és árvái javára. „

Abban a pillanatban a gyűjtés leállt, miután igen sok helyen hasonlóak voltak a reagálások.

De életem egyik legmegrázóbb epizódja 1973-ban történt, három hónappal a Yom Kipurri háború kitörése előtt. A reggeli órákban munkahelyemre utazva felszálltam a 6-os villamosra. A villamoson egy magam korabeli, bőrkabátos, kackiás bajuszú férfi állt egy barátjával, akivel hangos beszélgetésbe kezdtek. A beszélgetésre azonnal felfigyeltem, mert sajátos témát ütöttek meg.

„Hát édes komám, tudod, a gyerek elvégezte a katonai iskolát és itt már teljesített szolgálatot a légierőnél, pilóta és egy különleges, speciális kiképzésen van, Moszkvában, két évre. Nem régen látogattam meg Őt, és rengeteg arab katona és pilóta kiképzése folyik az iskolákban és most jött el az idő, amikor a zsidó kérdést végképpen el fogják intézni. Mert meg kell neked mondanom, komám, hogy a történelem folyamán annak idején Titusz óriási hibát követett el Jeruzsálem elfoglalása és a templom lerombolása után, hogy nem az eredeti tervet hajtotta végre, a zsidók fizikai megsemmisítését, hanem a világban való szétszórását. A Hitler sem teljesítette a hozzá fűzött reményeket, mert nem csinált teljes tabula rázát, és meg kell mondani, hogy én voltam kint ebben az időben a fronton, és a Wermacht sem úgy teljesítette a feladatát, ahogy kellett volna. Az egyedüli igazi katonák ebben a háborúban az SS-ek voltak.”

Ez a beszélgetés rendkívüli hangerővel zajlott le, és én azt láttam, hogy az egész villamos dermedt csendben hallgatja, senki sem mer egy szót sem szólni. Énrajtam átvillant az, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ez a párt vagy a magyar kormány hivatalos Izrael elleni politikája, hanem kifejezetten büntetőjogilag is üldözendő antiszemita uszításnak vagyok tanúja.

Felvillant előttem a kép, amikor 1944 nyarán utaztam a miskolci villamoson, a német megszállás alatt, amikor a németek fiatal magyar suhancokat toboroztak az SS kötelékébe. Miskolcon is láttam már ilyen fiatalokat, akiknek a civil ruháján már ott volt a piros alapon a két villámszerű S-betű, a német SS-ek jelzése, akik italos állapotban randalíroztak, és zsidóztak, és belekötöttek emberekbe. Ezen a napon találkoztam egy ilyen fiúval a villamoson, és amikor elkezdett hőbörögni, hogy „Zsidóvérben fogok fürdeni”, az egyik megállóban dühömben megfogtam és a villamosról lerúgtam. Tettem ezt akkor, amikor az életem veszélyben forgott, mert illegalitásban voltam, de megtehettem, mert a zsebemben fegyver volt. 1944-ben meg mertem engedni magamnak azt a luxust, hogy egy fasisztát, egy szélsőséges antiszemitát lerúgjak a villamosról. Most viszont azt éreztem, hogy a szocializmusban, ahol büntetőjogilag elitélendő és erre vonatkozó törvények is vannak, én, Kopácsi Sándor nem tehetem azt, hogy beleszóljak, mert én, Kopácsi Sándor, ha bevisznek, mint ellenforradalmárt, én húzom a rövidebbet. Mert én lettem az az állampolgár, aki bármit csinál, abból csak kára lesz.

Fizikai rosszullét környékezett, amikor leszálltam a villamosról, és miután hazamentem, szinte zokogva meséltem el az esetet a feleségemnek. És ekkor mondtam azt a felségemnek, hogy ebből az országból el kell mennünk. Érdekes módón nem akkor telt be a pohár, amikor engem bántottak, vagy mellőztek, nem adták meg azt, ami nekem jár. Gondoltam, hogy ezzel még valahogy el lehet vegetálni, de ez az incidens rávilágított arra, hogy én itt egy ötöd rendű állampolgár sem vagyok, akit meg lehet verni akármikor, mindenképpen őneki van vége, és ö húzza a rövidebbet.

Ez volt az, amire azt mondtam a feleségemnek, hogy talán ez a magyar sors, talán szörnyű, de így igaz, a Himnusz szavaival: „Szertenézett, és nem lelé honját a hazában.”

40 hozzászólás

 • Orbán Viktor kapcsolata Izraellel:

  Idézet a hvg.hu cikkéből:

  A The Jerusalem Post című izraeli jobboldali napilap azt írta: a világ nagy része által meglehetősen elszigetelt, nagyon meg nem értett, a nemzetközi sajtó által szándékosan hamis színben feltüntetett Magyarország most megtapasztalja, min megy keresztül Izrael. A lap szerint az Európai Unió fellengzősen papol arról, hogy szerinte Magyarországnak hogyan kellene intéznie dolgait.

 • Szemenyei-Kiss Tamás

  Kedves Viktor! Ez a tipikus példája annak, mikor valaki úgy szól hozzá egy cikkhez, hogy el sem olvasta, vagy elolvasta akkor sincs mondanivalója az olvasottakkal kapcsolatban – Hogyan jön e cikkhez (emlékirathoz) Orbán Viktor (akinek országvezetése alatt vígan szervezkednek az újnyilasok és a nácik).

 • Klara Bencsics

  Szerintem, gondolat- társitással hozta ezt Viktor.
  Ami meg Szemenyei rémhírterjesztését illeti, ha becsületes hazafiak tüntetnek országuk és vezetőjük MELLETT, azok újnyilasdok és nácik? Na ne má….valami baj van valahol…..

 • Berényi István

  Szemenyei-Kiss úr! Ön ezt írja: “Orbán Viktor (akinek országvezetése alatt vígan szervezkednek az újnyilasok és a nácik)”.—Ha nem tűnt volna fel, az EU parlamentben direkt hangsúlyozta Orbán, pont az Önhöz hasonló rasszistanyilasantiszemitanáciszélsőjobboldalifasisztaveszély!!!!!!-t hallucináló fizetéses rettegők kedvéért (ha meg nem sértem ezzel a korrekt meghatározással Önt), hogy megszüntették a paramilitáris szervezeteket (értsd: Magyar Gárdát, bár az semmiképpen nem félkatonai szervezet szerintem, hisz semmi fegyverük nem volt, soha erőszakot nem alkalmaztak, tevékenységük békés felvonulásokban [tudom-tudom, most az a szöveg jön, hogy “amivel félelmet keltettek ártatlan szegínyromákok százezreiben”] és árvíz elleni védekezésben ki is merült, na mindegy ).

  Viktor hozzászólásához annyit tennék hozzá, hogy azért mi magyarok nem építünk falat a palesztinok elszigetelésére, nem követünk el falurombolásokat Gázában, a hadseregünk nem követ el napjainkban emberiségellenes és háborús bűncselekményeket, nincs Moszad nevű szervezetünk ami idegen országokban hajt végre törvénytelen akciókat, (pont mint a CIA), az ENSZ nem szokott szinte havonta elmarasztalni minket, nem gyilkolunk iráni atomtudósokat, nem küldünk számítógépes vírusokat más államok létesítményeire, nem csinálunk bizniszt, ipart a doni magyarok tragédiájából, hatalmas lobbitevékenységünkkel nem tartjuk sakkban a világ vezető nagyhatalmát, Sarkozy nem a mi vezetőnkről vélekedik így, hogy “Látni se bírom többet, ez egy megrögzött hazudozó”, amire Obama válasza ez, hogy “Neked van eleged belőle? Nekem minden nap tárgyalnom kell vele!” Nem bizony, ezek az áldott Netanjahuról szólnak.És sorolni lehetne még a végtelenségig is. Szóval az Izraelt ért teljesen valós bírálatok nem igazán passzolnak ahhoz, amit Magyaroraszág ellen nemzetközi szinten mostanában elkövetnek. Amúgy ezt miért ehhez a cikkhez írta? na mindegy, azért kicsit árnyaltam a képet.

 • Berényikém, neked mindenről csak AZ jut eszedbe? Apám véleményéről is lenne szavad? Mert a cikk arról szól, ugye?

 • Berényi István

  Ebből az emlékiratból csak annyi jön le, hogy mindenért az arabok a hibásak, Izrael ártatlan, csak védekezik, mindenki antiszemita. Hát nagyon nem ez az igazság. A világ nem fehér és fekete. Nem 67-ben kezdődött a konfliktus, nem volt előzmények nélküli. Ugyanúgy joguk van saját államhoz a palesztinoknak, mint Izraelnek volt. Az ENSZ 1947-es határozata még csak arról szólt, hogy ketté osztják a területet ami addig teljesen palesztin mandátumterület volt, egy arabra és egy zsidóra, de már ez se volt elég. Izrael kapott mindent, palesztinok semmit. Azért kapott államot, mert a világ jóvátételt akart nekik fizetni a holokauszt miatt, közben a palesztinok senkit sem érdekeltek. Nem érdekelt senkit, hogy 1800 éve ott élnek. A zsidók csak a 19. század végén kezdtek oda betelepülni, utána főleg a 2. világháború alatt/után. Sokáig kisebbségben éltek, aztán a palesztinok százezreit üldözték el, helyükre újabb európai zsidók jöttek, megfordultak a demográfiai viszonyok, a zsidóság került többségbe. A palesztinoknak azóta sincs saját, független államuk. Minden gyűlölködés ebből fakad, ellopták az országukat. A korábban csak a Palesztinában élő zsidók és arabok vitája így az arab világ -köztük Egyiptom-, és fiatal zsidó állam közötti konfliktussá eszkalálódott.

  Én is hallottam már a buszon egy kigyúrt illetőtől amint az izzadtságszagú haverjainak ordibálta:”50 év múlva mi leszünk többségben és akkor megdöglik minden kibaszott gádzsó”, ugyanúgy dermedt csend követte, és erre nem az volt a megoldásom hogy na gyerünk költözzünk ki Tahitire vagy Tádzsikisztánba, mert itt nem lehet élni, ez egy undorító ország. Mert tudom, hogy ezek a szélsőséges állatok jóval kevesebben vannak mint a normális emberek, és tudom hogy sokkal több racionálisan gondolkodó, jó ember van az országban és az egész világon, mint aljas, és ez így is marad.

 • Nem Berényi, ebböl az emléliratból az jön ki, hogy élhetetlen egy olyan ország, ahol ekkor nyilt antiszemitizmus van, és az átlag ember nem lép fel ellene, arról nem beszélve, hogy bár törvényileg büntetendő lenne, de az az ország a következmények nélküliek országa lett. Különben teljesen feleslegesen fárasztanod magad Izrael-Arab konfliktusodról szóló disszertációddal itt, mert én téged nem tartalak erre sem felhatalmozott, sem arra érdemleges embernek.
  Bár véletlenségből (és remélem igy is van) utolsó mondatoddal egyetértek.

  “Mert tudom, hogy ezek a szélsőséges állatok jóval kevesebben vannak mint a normális emberek, és tudom hogy sokkal több racionálisan gondolkodó, jó ember van az országban és az egész világon, mint aljas, és ez így is marad.”

 • Ja, csak hogy tudd: zsidók éltek már a Kárpát medencében, mielött a magyarok megjelentek volna. A római birodalomban, Pannoniában. És ott voltak II. András idejében is, amikor eladósodott kirájunk tőlük kért “kölcsönt”. Érdekes, akkor, mikor pénzre volt szükségük a magyar nemeseknek, mindig megtalálták öket.

 • Ami a Hat Napos Haborut illeti, ezert Izraelnek nincs semmi magyaraznivaloja. Ugy ertem, hogy Izraelt okoljak meg ma is a zsidogyulolok (bocsanat, az anticionistak) e, 1967-es haboru kirobbantasaert. A szokasos magyarazat az, amit Kopacsi ur is mondott. De ez nem igazan erdekes. Ugyanis a nemzetkozi torvenyek szerint haborus cselekmenynek szamit egy nemzetkozi vizi utvonal lezarasa (lasd Iran fenyegeteseit manapsag) es bizony a mi derek Egyiptomi barataink nehany hettel a haboru kirobbana elott lezartak a Tirani Szorost, amivel tehat ok kezdtek az 1967-es haborut, meg mielott egy puska elsult volna.

  Ami a megszokott zsidozast illeti, itt az egyik uriember azt talalta mondani, hogy “mindent a zsidoknak semmit a palesztinoknak”. Emlekeztetnem az urat arra (mert bizonyara csak elfelejtette), hogy az elso documentum Izrael ujjateremteserol meg a Nemzetek Ligaja altal lett elhatarozva, joval a Masodik Vilaghaboru elott. Ebben meg az szerepelt, hogy “Palesztina” a zsido nep hazaja lesz, es nem az arabe. Ez a “Palesztina” magaban foglalta azt, ami ma Izrael, a Gaza teruletet, a mai Jordaniat, es azt, amit Westbank-nek kereszteltek a Hat Napos Haboru utan.
  Ezutan az angolok ugy hataroztak, hogy teremtenek egy Ciszjordaniat (ma Jordania) Palesztinabol, ahova zsido nem telepulhet le. (Ez lett tehat a Palesztinai arabok orszaga, csak nem Palesztinanak kereszteltek el.) Ciszjordania korulbelul 70%-a az egesz hajdani zsido “Palesztinanak”. Ugyanakkor Anglia – amig a zsidok felhajtasa es irtasa zajlott Europa sziveben – a zsido bevandorlast akadalyozta, de annal inkabb segitett az araboknak bekoltozni a megmaradt zsido “Palesztinaba”. (Palesztina nem letezett soha mint fuggetlen allam; a romaiak talaltak ki ezt nevet, azutan, hogy a zsidok nagyobb reszet elhajtottak onnan a Masodik Templom lerombolasa utan.
  A Torok Birodalom idejeben “Palesztinat” Del-Szirianak neveztek, mert szamukra a Palesztina szo emlekeket hozott vissza a regi szep Keresztes Haborukbol.)
  Mikor mar eleg sokan voltak, az arabok zsidotlanitottak nehany varoskat azon a reszen, amit ma Westbank-nek hivunk, ahol az illegalis arab telepesek elnek manapsag. Ez a zsidotlanitas gyilkossagokat es eluldozeseket jelentett, bar itt-ott csak az ujjait vagtak le a zsidoknak, hogy ravegyek oket a koltozesre. (Ez a 20-as es 30-as evekben zajlott, angol hallgatolagos beleegyezes mellett.)

  Kesobb, a Hat Napos Haboru utan az arabok belattak, hogy szukseguk lesz egy kis propagandara is, ha le akarjak soporni Izraelt a terkeprol, tehat 1964-ben felfedeztek a “Palesztin” nepet, es “Palesztinat”. Jellemzo (es kerem, az urakat es holgyeket, hogy keressek a linket a UNO-hoz, es keressek meg a hatarozataikat) hogy meg az arab-parti ENSZ-nek is eltartott 6 evig, mire eloszor az Izraelben illegalisan elo arab telepeseket Palesztinoknak hivtak es nem araboknak.
  Mas szavakkal mondva, azok az arabok ott az utodai az 1918-1948 kozott angolok altal behordott araboknak, akiknek kb annyi “joguk” van ott elni, mint a zsidoknak. (Ez persze nem igazan jogi kerdes, de ha mar elojott e bugyutasagrol a szo, akkor beszeljuk ki, nemde?)

  No es ha az urak es holgyek jot akarnak nevetni, ajanlanam Arafat elvtars (aki akkoriban a szocializmust epito Palesztin nep vezere volt) elso ENSZ-beli beszedet. Ez 1970-ben volt, innentol fogva minden ENSZ irat Palesztinnak hiva az Izraelben elo arabokat. Arafat Kreml-ben irott beszedjebol kiderult tobbek kozott, hogy Izrael egy kolonialista allam (nezz ra a terkepre…) es hogy Palesztina mar 30 000 eve letezik, es az az emberiseg kulturajanak bolcsoje. En gurultam a rohogestol, amikor eloszor olvastam. Melegen ajanlom mindenki masnak is… na meg ha mar a UNO page-n vannak, olvassak vegig az osszes hatarozat anyagat, beleertve a kozben kialakult vitakat is. Igaz, hogy kb ugy 200 000 oldalnyi, de jo “eye opener”.

  Udvozlettel es tisztelettel mindenkinek;
  Moshe (Mozes)

 • Berényi István

  És ezeket a kölcsönöket felebaráti szeretetből és nem jó haszonért, uzsorakamatra szokás adni? Talán a zsidók járnak rosszul az ilyen ügyletekkel?
  Sajnos még szavunk se volt a zsidóra egészen a 13. századig, de biztos itt éltek már a dinoszauruszok előtt is, ha maga mondja. Meg biztos államot is alkottak.

  Csak tájékoztatásul szólok, hogy ha Magyarország élhetetlen emiatt, hogy egy jelentéktelen kisebbség rasszista vagy antiszemita, akkor az USA-ba se nagyon költözzön senki, ahol évente 8000 rasszista indíttatású támadás történik (feketék, fehérek, zsidók, arabok ellen), de mondhatnám bármelyik másik országot is. Kanadában nem tudom mi a helyzet, régen voltam már ott, gondolom minden a legnagyobb rendben, az emberek rohadtul toleránsak lehetnek, biztos mindannyian örültek az oda kivándorolt szegény ártatlan romáknak. Az is rágalom például, hogy Kanada történelmének legnagyobb emberkereskedelmi bűnügyének összes szereplője a “nácik” elől kivándorolt, sőt elüldözött magyarországi cigány lenne. A nevük merő véletlenségből Kolompár Göngyi, Kolompár Gizella, Kolompár Attila, és folytathatnám.

  Amúgy nem nagyon érdekel hogy mire tart engem felhatalmazottnak vagy érdemlegesnek. Azt írok amit akarok. Itthon megszoktam. Tudja, itthon ebben a borzalmas országban, ahol élek, és ahol nincs sajtószabadság (!), nincs demokrácia (!) és a náciké (!) a hatalom. Felőlem azt hisz amúgy a hazámról amit akar, ön biztos jobban meg tudja ítélni onnan 6000 km-ről letűnt korról szóló levelekből, mint mi akik itt élünk és minden nap tapasztaljuk a valóságos helyzetet. Ön nyilvánvalóan objektív ember lehet, ha ilyen oldalakon publikál mint ez is, és nem táplál Magyarország ellen izzó gyűlöletet, amit az apja nem oltott önbe.

  És ha már szóba jött a Himnusz, van ám olyanunk is hogy Szózat, tudja:

  A nagy világon e kívűl
  Nincsen számodra hely;
  Áldjon vagy verjen sors keze:
  Itt élned, halnod kell.

  Végül pedig nem beszéltük meg, hogy tegezhetjük egymást, úgyhogy tartsa magát ehhez maga örök gyűlölködő.

 • Berényi István

  Úgy tudom, hogy háborús bűncselekménynek számít a kémkedés is más országok légterében, lásd az irániak által megszerzett amerikai drón.

 • Berényi István

  Ön szerint az Ensz arab párti. És miért alakult úgy, hogy egy világ országait szinte teljesen magában foglaló nemzetközi szervezet, sőt a világ közvéleménye is arabpárti lett? Mindenki antiszemita ugye? Vagy csak nem olvasták el a szép kis esszéjét amit idefirkantott az előbb? Miért van az, hogy az egész világ áll szemben az USA-Izrael klikkel, és még a (holokauszt miatt érzett ráerőltetett bűntudat miatt) jellemzően Izrael-toleráns EU is őket bírálja heti szinten? A világ népei és azok vezetői ennyire rosszul ismerik a történelmet? Miért van az, hogy ha nem lenne impotens az Ensz a Biztonsági Tanács tagjainak vétójoga miatt (főleg az amerikai vétójog miatt), már rég létezne egy független palesztin állam?

 • Berényi István

  Visszatérve a drónra. A nemzetközi jog értelmében egy szuverén állam légterének megsértése háborús cselekmény, akkor Mozes úr írásából kiindulva most Iránnak joga van megtámadni Amerikát a kémdrón miatt? És minden felelősség az USA-t terheli egy esetleges háborúban? Várom megtisztelő válaszát.

 • Berényikém, nagyon igyekszik megint “egyebet mondani”. Apám csak azt irta, hogy egy olyan országban, ahol szabadon lehet antiszemita kijelentéseket tenni, ott nem érdemes élni. És egyetértek vele. Mint mondtam, az én hazám már évtizedek óta “számüzetésben” él, jobban mondva, szétszórva a világ minden pontján, a tisztességes emberek szivében. Sajnálom azokat, akik valamilyen okból ott ragadtak, és “élvezniük kell” naponta azt az ocsmány folytogató rasszista, kirekesztő légkört.

 • Kedves Szerkeszto!

  Remelem nem kovetek el nagy hibat, nem ismerem mik itt a jatekszabalyok. Tehat bemasolok egy linket; egy erdekes europai cikk az uj magyar alkotmanyrol:
  http://www.scotsman.com/scotland-on-sunday/business-opinion/bill-jamieson/second_hungarian_uprising_is_as_inspirational_as_the_first_1_2056970
  Merem remelni mindenki ert itt angolul.

  Udv;
  Moshe

 • Gavriel Zeevi

  Kedves K. Judith, köszönöm ezt az érdekes cikket, amiből egy tisztességes, becsületes ember képe bontakozik ki, akinek eddig csak a nevét ismertem. A hála érzete volt bennem, miközben olvastam. És elnézést kérek az alábbiakért, amiket nem a cikk, hanem a vélemények váltottak ki.

  Berényinek: véleményszabadság van, mindenki azt gondol (és ír), amit akar. De gondolom, mindenkit kötelez(ne) a hűség a tények iránt. Próbáljon kicsit pontosabb lenni, és kevesebbet csúsztatni – akkor esetleg többen fognak igazat adni önnek, mint így…. Pl. “palesztinok …. 1800 éve ott élnek”. Hááát… azok a palesztínok, akiket (mai nevükön) ön így nevez, biztosan nem, minthogy Mohammed 622-ben futott Mekkából Medinába (a zsidókhoz, egyébként…), és ennek már idestova 1390 éve! Hogy röpül az idő! – de azért nem annyira.
  “ketté osztják a területet ami addig teljesen palesztin mandátumterület volt, egy arabra és egy zsidóra, de már ez se volt elég” – Ön elmázolja, hogy a “palesztín mandátumterület” eredetileg a britek és az ENSZ szóhasználatában is a ZSIDÓ nemzeti otthon és állam majdani területét jelentette (az Izrael név még nem volt rá forgalomban) – annak TELJES egészében! Azonban hamarosan levágtak belőle 70%-ot KIZÁRÓLAG az arabok számára – de nekik ez sem volt elég! A maradék 30%-ot tovább vágták, ott kellett volna felállítani egy zsidó és egy arab államot – ezt a felosztást a zsidók elfogadták, az arabok nem.
  “A zsidók csak a 19. század végén kezdtek oda betelepülni, utána főleg a 2. világháború alatt/után. Sokáig kisebbségben éltek, aztán a palesztinok százezreit üldözték el, helyükre újabb európai zsidók jöttek.” Ugye, nem kell mondanom, hogy előzőleg mintegy 1200 éven át zsidó államiság volt ezen a területen. Utána, a nagy deportálás után (Hadrianus) is gyéren laktak itt zsidók (az ország tele van az 5-ik századig működö zsinagógák maradványaival), görög lakókkal keverve, – és az arab hódítás után ez az őslakosság az iszlám hitre tért. Tehát a kezdettől itt lakó kevés “palesztín” – jórészt zsidó-görög származású (az arab uralommal nem járt lényeges arab bevándorlás). Az arab fennhatóság alatt ez a terület soha nem volt arab állam, csak valamely kalifátus távoli provinciája. Maga az arab uralom nagyon rövid is volt, mert felváltotta a szeldzsuk török (ami ugye nem arab, ha muzulmán is), a keresztes, az ottomán, az angol.
  A zsidók az ELSŐ világháború előtt és alatt kezdték meg a modern betelepülést, – bár addig többségben (!) voltak a gyéren lakott terület legtöbb városkájában (Jeruzsálem, Cfat, Hebron, stb). Nem a muzulmánok, hanem a keresztények voltak a második létszámú csoport. EKKOR alakult az első kibuc, Tel Aviv, a munkásszakszervezet, az első bank, stb. Csak ekkor jött be a zsidónál jóval erősebb arab bevándorlás a szomszédos területekről a munkalehetőségek vonzására. Azaz, ezek a “paelsztínok” ugyanúgy bevándorolt egyiptomiak, szírek, szudániak, stb. 1948-ban 700 ezer arab hagyta el a zsidók által a háborúban elfoglalt területet, és helyettük 700 ezer zsidó menekült érkezett az ARAB országokból (keleti, NEM askenáz zsidók) – ahol pogromok kezdődtek. Izrael letelepítette a saját menekültjeit, ill. az itt maradt arab kisebbség lassan megkapta az állampolgári jogokat, soha nem élt táborokban – ellentétben az arab országokban élő menekültekkel, akik 60 év után többnyire ma is táborokban élnek, minden állampolgárság nélkül, hontalanok. Tessék csak egy kicsit elgondolkodni ezen!
  A fallal NEM a palesztínokat kivántuk körülzárni, hanem magunkat, hogy ne jöjjenek be a terroristák buszokon ártatlanokat robbantgatni. Gázában NEM romboltunk le semmilyen falvakat, kivéve a sajátjainkat, amelyeket 30 év nehéz munkájának befektetésével változtattunk virágzókká – a kiürítéskor. Máig üresen állnak, a palesztínek nem csináltak velük semmit. De “köszönetül” többezer rakétát zúdítottak polgárainkra – mégpedig saját polgári lakosságuk közé telepítve a rakétakilövőket. Az ENSZ nem közismerten Izrael-toleráns, épp ellenkezőleg: legtöbb határozata ellenünk szól, miközben százezres népirtásokat szótlanul hagy. Azt is megszavaznák, hogy a Föld kocka alakú, ha ezt egy muzulmán állam terjesztené be – mert megvan hozzá az automatikus többség.
  És így tovább, és így tovább….
  Ja, az, hogy a “zsidó” szót a 13-ik századi Ómagyar Mária-siralomban (is) hallhatjuk, nem jelenti, hogy a magyar törzseknek ne lett volna szavuk rá – valószínűleg ismerték a kazár-türk zsidókat, akik egy része a magyar honfoglalás idején már elég szigorúan tartotta felvett vallásuk rítusait. Aba Sámuel, 3-ik királyunk, csak úgy házasodhatott be István családjába, hogy át kellett térnie a kereszténységre – valószínűleg zsidóról. De hagyjuk a türk kazárokat – a Magyarországon talált első sírkő a 3-ik századból származik, Aquincumban találták, és egy Péter nevű zsidóé.
  Nem tartalmatlan, üres gúnyolódással kellene fogadni a neked nem tetsző tényeket, hanem tárgyilagosan, és megtalálva bennük a nagyszerűséget….

  Üdv: gzeevi

 • Bocsi mindenkitől, én csak iróniának szántam az idézete.
  Amúgy, Kelet Magyarországon a cigányok, budapesti Jobbik rendezvényen a zsidók, Izraelben a palesztinok mellett tudok kiállni.

 • Berényi István

  Kedves Gabriel Zeevi

  Palesztinát a filiszteusokról nevezték el, a palesztinokat pedig Palesztináról. A palesztinok álláspontja, hogy Palesztina lakossága mindig is palesztin volt, csak az aktuális politikai helyzettől függően más-más nevet viselt és vallást gyakorolt. Eszerint az érvelés szerint a filiszteusok a mai palesztinok ősei. Ez nem igazán igazolható, de mivel genetikailag a palesztin arabok és a zsidók meglehetősen hasonlítanak egymáshoz, vagy mindkét csoport a filiszteusok leszármazottja, vagy egyik sem, de egymással mindenképpen közeli rokonságban állnak. És ha már így kell eldönteni, hogy kié legyen a föld, akkor ez alapján pontosan ugyanannyi joguk van ott élni és államot alapítani a palesztinoknak és a zsidóknak is.

  A hozzászólása végén szereplő “valószínűleg”-ekkel meg sajnos nem tudok mit kezdeni, bár nem az a lényeg hogy ki mikor volt ott, vagy ki volt ott legelőbb, hanem hogy ki alapított államot.

  “Az ENSZ nem közismerten Izrael-toleráns, épp ellenkezőleg: legtöbb határozata ellenünk szól, miközben százezres népirtásokat szótlanul hagy.” —az Euról írtam, nem az Enszről. Ott nem sok muzulmán ország van.

  “A fallal NEM a palesztínokat kivántuk körülzárni, hanem magunkat, hogy ne jöjjenek be a terroristák buszokon ártatlanokat robbantgatni.”–a berlini fal építésekor is ilyesmi volt a hivatalos indok (ürügy). Eddig két állam épített falat a modern világtörténelemben, hogy hermetikusan elzárjon embereket más emberektől, a Szovjetunió és Izrael. Azt meg, hogy ne éljenek a mai napig is táborokban (gettó) a palesztinok, nem segítette elő az se, hogy pl. ezen táborok populációját az izraeli bombázások elől menekülő szerencsétlenek is felduzzasztották. Na mindegy, önnek van igaza, Izrael a világ legerkölcsösebb hadserege, sose öltek ártatlanokat, épp ellenkezőleg. A palesztin gazdaságot se sújtják Izrael személy- és árumozgást korlátozó intézkedései és Izrael a természeti erőforrásokat, mondjuk a vizet se korlátozza. Az UNESCO-s szemétkedésekről nem is beszélve, vagy hogy blokád alatt tartanak egy 120 ország által szuverén államként elismert Palesztinát. Izrael egy ártatlan szuperdemokrácia, ahol nem kezelik ötödrangú állampolgárként a nőket, mostanában sem tüntettek fekete izraeli zsidók ezrei az ottani rasszizmus miatt, stb. stb.

  Önnel ellentétben én azt szeretném, hogy igazságos béke legyen a Közel-Keleten, nem Izraelnek igazságos, hanem mindenkinek. Tisztelettel: B.I.

 • Judith:
  Nagyon megrendítő és nagyon emberi ez az írás.
  Sajnos 1 rohadt alma ( vagy egy nagyhangú náci , vagy akár egy Berényi ) egész kosárnyit képes magakörül megrothasztani. Vagy egy egész villamosnyit.
  Aki pedig nem nem rothad meg közöttük , az fuldoklik !

 • Kedves drága jó Berényikém.
  Mostmárcsak az a mendemonda hiányzik innen hogy leközölje :
  Palesztína egy ősi ország , nagy királyság volt , de a zsidók párezer éve eltiporták.
  A magadfajta idióták mindig ezzel jönnek.
  Erre csak 1 kérdésem szokott lenni :
  Akkor kapásból soroljon fel ennek a baromságnak a terjesztője akárcsak három nagy királynak a nevét az ősi palesztin dinasztából.
  Csakúgy per herc. Éreted ? Naazzé !

 • Berényi István

  Gézuka. Nem igazán toleráns dolog egy kosár rohadt almához hasonlítani egy diktatúrában megfélemlített, és ezért óvatossága miatt (több százezer fős kiterjedt ügynökhálózat) nyilvánosan a hivatalos komcsi álláspont ellen fel nem szólaló villamosnyi tömeget. Amikor megtették, annak a következményeit lásd 56 meg az utána következő pár évet. Mert ha mondjuk számíthatott volna valakire az átkosban a tisztességes magyar ember (“Kérjük az Egyesült Nemzeteket: Segítsetek! Ejtőernyősöket kérünk! A világ lelkiismeretes és tisztességes népeihez fellebbezünk. Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek”—>”Én vagyok a nyugati demokrácia. Segítsen nektek a nagy büdös ló[email protected]”) akkor talán már a csendes, fájdalmas beletörődés helyett esetleg fel is léptek volna az emberek az ilyesmik ellen.) Mellesleg biztos vagyok benne, hogy ha nem is szóltak semmit, nyilvánvalóan nem helyeselték ezen dolgokat, mert azt nyugodtan szabadott volna kimondani, mégse tették.

  Utolsó hozzászólása annyira nagy ökörség, hogy neurológusok évekig elélnének az elemzéséből. Először közli hogy mit kellett volna még írnom (egy ostobaság formájában), aztán feltesz azzal kapcsolatban egy még ostobább kérdést. Gratulálok.

 • Berényi figyelmébe: a “Palesztina” nevet bosszúból adta Hadrianus az addig “Júdea provinica” nevet viselő területnek a zsidó szabadságharc leverése után, hogy még a név se emlékeztessen a gyűlölt ellenségre. (Jeruzsálemet pedig Aelia Capitolinának nevezte el, hasonló okból – de azért remélem, hogy nem fogják emiatt az olaszok visszakövetelni, Jupiter jegyében…). A nevet egy, már akkor nem létező néptől, a filiszteusoktól vette, akiknek semmi közük genetikailag az arabokhoz. A zsidók és az ős-arabok tényleg genetikai (és nyelvi) rokonok, sőt, az ön által “palesztín”-nek hívott lakosság a középkorban, és ma is – részben zsidó eredetű. Ezt több arab faluban tudják is, kis részük ápolja is ezt a hagyományt (nem csakellenséges arab falvak léteznek). A brit mandátum “palesztínai” állampolgárságot, útlevelet adott ki, ezek tulajdonosai nagy részben zsidók voltak! Úgyhogy a “palesztín nép” kifejezéssel óvatosan kell bánni, jó lenne definiálni, ki mit ért ez alatt. Maguk az arabok csak 1963-tól használták ezt a kifejezést, a “palesztín állam” követelése még sokkal későbbi (ARAB államot akartak, de NEM hívták magukat palesztíneknek!) – politikai okokra vezethető vissza. Ennek olyan bő irodalma van, arab oldalról is, hogy semmi értelme itt belemenni.

  Elválasztó falat számtalan állam épített, az izraeli mégcsak nem is a legnagyobb. Ha érdekli, elküldök olyan pps-t, amiben bő tucat falat sorolnak fel számtalan országban (pl az USA és Mexikó között). NEM “embereket” zártunk el más emberektől, hanem terroristákat a gyermekeinktől. Lásd: most volt a pere annak az “állatnak”, aki egy településre behatolva álmukban lemészárolt egy családot, beleértve egy csecsemőt, és kis testvéreit, nomeg az anyjukat és apjukat. Most ne mondja, hogy “megérdemelték, minek mentek oda” – mert az állatságot, remélem, még ön sem igazolja. A helyszínre árkezett annakidején egy 52 éves nyomozó rendőrnő. Megrázta a véres gyerekhullák látványa. A napokban ugyanez a rendőrnő kihallgatta a közben elfogott gyilkost, aki kijelentette neki: nem bántam meg! – és vigyorgott. A rendőrnő pofonütötte (más rendőr is tanúja volt) – mire a gyilkos a jogait panaszolta, és bocsánatkérést követelt a nőtől. Ezt az – a felettesei tanácsára – meg is tette. Ezután a rendőrnőt fegyelmi bíróság elé állították, és súlyos megróvást kapott a személyi dossziéjába, a pofon miatt… Mindezt csak azért írom le, hogy milyen abszurdumokat tud teremteni a demokrácia…
  Nincs értelme a blokádról sem írnom, nem a Nyugati Part palesztín része van blokád alatt, hanem Gáza, és az ENSZ vizsgálóbizottsága megállapította a blokád jogszerű voltát. Azok nem azért lőnek ránk, mert blokád alatt vannak, hanem azért vannak blokád alatt, mert továbbra is lőnek…
  Igaz, hogy az ortodox szélsőségesek (a lakosság 5%-a) másodrangúként kezelik a nőket, de a társadalom – az egyszerű embertől a miniszterelnökig – ezt publikusan elítélték, ki nyilatkozatokkal, ki tüntetésekkel. Magam is ott voltam az egyiken. És ameddig társadalmi elítélés van – addig a társadalom – egészséges, ha vannak is beteg egyedei. Bárcsak elmondhatnánk ezt a mai magyar társadalomról! Nem csak a fekete zsidók ezrei tüntettek a rasszizmus ellen, hanem fehérek is voltak közöttük. Többek között – én is… Ha majd ön is kimegy a Jobbik ellen tüntetni, akkor majd folytatjuk a beszélgetést – addig semmi értelme.

  De legalább egyben egyetértünk: ÉN IS igazságos békét szeretnék e vidéken, mindkét nép számára önálló államban, nem azért, mert imádom a szomszédokat, csak mert nincs más belátható emberi megoldás. Ha ezt náluk is belátja a többség, akkor majd folytatjuk a béketárgyalásokat -addig semmi értelme.

  Most pedig a cikkíró és a cikk főszereplője iránti tiszteletből hagyjuk abba ITT a vitát, ami igazán nem ide való. Részemről befejeztem, és még egyszer köszönetet nyilvánítok egy embernek, akit nem ismertem, akiről ez a cikk szól, – mert ember tudott maradni az embertelenségben, amikor legtöbben sunyítottak vagy szájat téptek. Mennyire hiányoznak a közéletből ma is!

 • Berényi István

  “Bárcsak elmondhatnánk ezt a mai magyar társadalomról!” – szerintem el is lehetne mondani róla, hiszen ez az igazság. Ehelyett az egész világot telekürtölik egyesek (Kanadai Magyar Hírlap=egyes), hogy Magyarországon antiszemitizmus van. Így, kijelentő módban. Ahogy önök ott Izraelben kikérik maguknak, hogy az ortodox szélsőségesekkel azonosítják sokan Izraelt, mi is kikérjük magunknak, hogy Magyarországot egy pár százalékos támogatottságú párt alapján ítéljék meg, és nevezzék példának okáért antiszemitának. Sőt, merem állítani, hogy a jobbikosoknak a fele sem antiszemita, egyszerűen csak nacionalisták. A magyar társadalom egészséges, semmivel sem rosszabb mint bármelyik másik. Szélsőségek mindig voltak, lesznek is, de hol nincs ez így?

  Ez hogy “legtöbben sunyítottak”, nem szerencsés kijelentés, már írtam miért.

  Utolsó bekezdését tiszteletben tartom (a sunyítós mondatot kivéve), úgyhogy én is befejeztem.

 • Naa..Látod nagyokos Berényi ?
  Gavriel kollega szépen leírta Magának a valós sztoriját a ” palesztin” elnevezésnek
  Mostmár tanulmányozd Maga , hogy megis értse. Hamár ilyen szépen leírták hogy okulhasson.

 • Magyarországon SÚLYOS antiszemitizmus van !!
  A családomban , baráti körömben már mást sem hallok mint hogy a zsidók elakarják lopni a termőföldet , a zsidók azért jönnek ide hogy elvegyék egyetlen természeti kincsünket a végtelen mennyiségű ivóvizet amit nemrég fedeztek fel a Nagyalföld alatt , a zsidók elszedik a pénzt a jómagyaremberektől , a zsidók elakarják foglani Magyarországot.
  Ez megy végnélkül.
  És nem tudok ezzel mit kezdeni , csak annyit mondok : ott az Internet ! Miért nem onnan tájékozódtok ! Miért a nácik szemét dumájának dőltök be ?
  A válasz :
  ” Áá hát annyi a munka , egyre keesebb a pénz , meglehet szakadni a megélhetés miatt kinek van arra ideje ? És különben is. Azért drágul minden mert a zsidók elszedik a pénzt. ”
  Így kezdődőtt ez a Holocaust előtti években is és milett vége ?
  A verbális erőszak át fog menni fizikaiba.
  Ez a dolgok normális menetrendje.
  És az ilyen Berényik ennek a folyamatnak az egyengetői.

 • Cseke László

  Kedves Geyza!

  Az Ön családjában és baráti körében mindenki náci, vagy Jobbikos? Önnek sürgősen környezet változást javasolok. Ha nem sértem meg a kérdésemmel, mondta-e már zsidózó családjának, zsidózó barátainak és ismerőseinek egy szelíd mosoly kíséretében, hogy ” Én is zsidó vagyok”? Vagy, amennyiben nem vallja magát zsidónak, legalább mondott-e annyit, hogy “Ez hülyeség” ?

  Én hatvan éves vagyok, és nem tudom ki a zsidó, ki nem. És nem is érdekel.
  Nem a valláson és nem a nemzetiségen múlik, hogy ki milyen ember.

  Én Kopácsi Sándorról is csak az imént, a lánya cikkéből tudtam meg, hogy zsidó volt. Számomra – és sokunk számára – továbbra is az 56-os szabadságharc egyik hőse lesz. Egy olyan kommunista, aki kritikus helyzetben a nemzete mellé állt. Magyarként. Úgy, ahogy mi most a magunk által választott kormány mellé kiállunk. És – ezt nem tudhatom pontosan, de érzem – közöttünk is vannak zsidó származású magyarok.

  Tisztelettel: Budapest, 2012, január 22.

  Cseke László

 • Berényi István

  geyza, láttad amikor Strasbourgban egy Cohn-Bendit (francia marxista-anarchista füves pedofil) akart minket ordítva kioktatni demokráciából ilyen érvekkel hogy “Magyarországon félnek a zsidók”? Mindkettőtöknek a The Jerusalem Postot ajánlanám (angol nyelvű izraeli lap), ahol egy Köves Slomó nevű zsidó úriember arról értekezik, hogy 20 éves magyarországi tartózkodása alatt nem találkozott annyi antiszemitizmussal, mint két év alatt a franciáknál. Úgyhogy ne terjeszgesd a baromságaidat, szevasz.

 • Gavriel Zeevi

  Berényi István számára:
  Ismerős ez a mondat: “Bayer Zsolt újságírót (több antiszemita kicsengésű írás szerzőjét)”–remélem a felesége nem olvasta őket, ugyanis zsidó…” ?
  Ismer-e ön olyan magyart, akit némileg magyarellenesnek tart? Nem is tudom…. De én több zsidót ismertem, aki zsidóellenes, vagy Izrael-ellenes. Az, hogy valaki, vagy valakinek a valakije zsidó, még nem teszi őt automatikusan filoszemitává. Ezt csak a “zsidó világ-összeesküvés”-ben hívők agyában van így. Minden földben terem gaz is, ami nem feltétlenül jellemző arra a földre, – nem szabad általánosítani!
  Továbbá: azért, mert valami a médiában “írva vagyon”, attól még nem biztos, hogy igaz is. Nem szabad az elfogult sajtóból beszerezni az ismereteinket, és utána azok egyoldalú szétkürtölőjévé válni. Azaz, ha az alapvető objektivitást szabja ön feltételül, hogy egyáltalán valaki kritikával viszonyuljon az ön országához, akkor először adja meg ezt az objektivitást annak az országnak is, amit kritizálni akar. Kölcsönösségi alapon, és becsületességi alapon. Bővítse ismereteit, az eltorzult, rosszindulatú média sárdobálása helyett. Meg fog lepődni, mennyi (önnek -) újdonságot talál..!

  Illusztrációként:

  Magyarország egyre jobban hasonlít Izraelre, és nem az időjárás miatt – állapítja meg a Jerusalem Post publicistája. A legolvasottabb angol nyelvű izraeli lap annak is utánajárt, valóban félnek-e a zsidók hazánkban, ahogy azt Daniel Cohn-Bendit állítja. „Magyarországot ma a világ nagy része szomorúan félreérti és elszigeteli, a nemzetközi sajtó pedig felettébb csúnyán bánik vele” – fogalmaz a cikk. A lapok szélsőjobboldali veszélyről beszélnek, a média szabadságát féltik és a bíróságok függetlenségéért kardoskodnak – éppúgy, ahogy Izrael esetében. Hasonló az Európai Unió hozzáállása is: a szervezet „szégyentelenül prédikál, és megmondja, Magyarország hogyan intézze belügyeit”. Még az ellenfeleink is hasonlóak: a hazánkat élesen bíráló Cohn-Bendit és Guy Verhofstadt csípős Izrael-ellenes kritikáikról is ismertek…………. És hogy mi az igazság? „A Magyarországon végbemenő változások többrétegűek, és valószínűleg jóval bonyolultabbak, mint hogy egy 600 szavas újságcikkben elemezni lehessen őket – és valahogy ez is Izraelhez teszi őket hasonlatossá” – vélekedik a szerző.

 • Cseke László

  Kedves Kopácsi Judith!

  Elolvastam szülei történetét az Ön honlapján, ezért helyesbítek, mert már tudom, hogy a kedves édesanyja volt zsidó származású és nem az édesapja. De hangsúlyozom, hogy engem (és higyje el: a magyarok túlnyomó többségét velem együtt) nem érdekli, hogy ebben az országban ki milyen nemzetiséghez számítja magát és milyen vallást követ, vagy nem követ. Szent István királyunk mondta: “magyar az, aki magyarként él és magyarnak tekinti magát”.

  Magyarországon soha többé nem lesz faji, vallási alapon történő megkülönböztetés, erre Alaptörvényünk a garancia. Se pozitív, se negatív értelemben nem lesz. Biztosíték továbbá a Fidesz-KDNP pártszövetség, mint törvényalkotó többségi erő, a magyar értelmiség és a józan többség akarata. Diktatura sem lesz. Nem akarunk többször mesterlövészek és kordonok között ünnepelni. Tehát nem is fogunk. Ezért sétáltunk egyet tegnap délután mintegy háromszáz-négyszáz ezren. Az Andrássy út mindkét oldalán még sokezren álltak kokárdát viselő öregek és betegek, akik a sétát nem bírták volna, de lelkesen integettek, velünk énekeltek, amikor melléjük értünk. Az itt folyó számháborúhoz csak annyit tennék hozzá, hogy amikor a rádió bemondta, hogy a tömeg elérte a Kossuth teret, én, aki a veszprémi barátaimmal vonultam fel, még csak a Kodály köröndig jutottam, s mögöttem még feketéllett a tömegtől az Andrássy út. Szóval, jó volt tegnap itthon magarnak lenni.

  Önöktől, az óhazától elszakadt magyar értelmiségiektől viszont hazafias támogatást kérünk. Ha kritizálniuk kell, azt értünk tegyék és ne ellenünk. És, ez most nem csak Önnek szól, kedves Judith, kérem, tekintsenek bennünket felnőtteknek! Pontosan tudjuk, hogy a vezetőink közül ki, milyen életút nyomán került a közélet fókuszába. Akiket el akartunk vetni, azokat leváltottuk a választáson. Törvényesen, méltóságteljesen és demokratikusan. Azért választottunk keresztény erkölcsű parlamentet, mert elegünk volt a ez értéktelen, hazug és következmények nélküli közéletből. Azért igyekszünk a saját értékeinket képviselő kormány mögé felsorakozni, mert még mindig három millió munkanélkülit tart el, és hárommillió eltartottról gondoskodik alig 3,2 millió munkavállaló. Munkát akarunk, értéket akarunk létrehozni, és emelt fővel akarunk a saját országunkban élni, amiért az őseink és az Önök ősei is ezer éven keresztül vérrel-verejtékkel küzdöttek.

  Szeretném leszögezni, hogy mi itthon szabadon és nyugalomban élünk, noha eléggé szerény életszínvonal adatott nekünk. De a bíróságaink függetlenek (az egyik leányom és egy unokahúgom bíró), a sajtó szabad, mint bármikor a rendszerváltás óta, nincs terror, és nincsenek pogromok sem. Nincs államcsőd, sőt, Európában a 8. helyen vagyunk a legkisebb tervezett hiány tekintetében. Ha hagynak bennünket békében fejlődni, beindítjuk a gazdaságot, munkahelyeket teremtünk, és felvirágzunk.

  Ha Önöknek fontos a magyarság, akkor ebben segítsenek minket!

  Budapest, 2012. január 22

  Cseke László

 • Cseke László, nagyon kedves vagy, és szivből kivánom, hogy elvárásainak megfelelően sikerüljenek a dolgok MO-on a jelenlegi kormány alatt. Ennél jobbat, gondolom, senki sem kivánhat. De, remélem, megérti, és elfogadja, hogy miután (még mindig) fontos számomra az az ország, és bár már majd 45 éve máshol, egy demokratikus országban élek, igy aggodalommal figyelem innen a történteket. Mindezt nem rosszindulatból tesze, hanem valódi szeretetből, elvégre öseim nemcsak, hogy ott születtek, de azért a kis országért is hullatták vérüket nem egy alkalommal. Szeretném tudni, hogy áldozatuk nem volt hiába valló.

 • Drágajó Cseke úr , ne fárasszon ilyen marhaságokkal.
  A kérdéseiből is hazugság dől.
  Tehát átlépek rajtuk , köszönöm.

 • Magyarország nem hasonlít Izraelre semmiben sem.
  Ha valaki 1 életszerű hasonlatot tud mondani , azelőtt meghajtom fejemet.

 • Gavriel Zeevi

  Géza, szerintem sem. Ezt nem én írtam, hanem a Jerusalem Post. Ők is csak azért, hogy némi kárörvendezéssel oda dörgöljék: “látjátok, ti mindig kritizáltok minket, elítéltek, és legtöbbször igazságtalanul, egyoldalúan, a tényeket eltorzítva, kiforgatva, rosszindulatóan. Most, amikor titeket kritizálnak mások, egyszeriben nem értitek, miért, az hogy lehet, hiszen ti vagytok a megtestesült igazság… Most legalább megtudjátok, milyen a világ pellegérén lenni!”
  Csak a hasonló látszólagos helyzetről van itt szó, nem a tartalmi részletek összehasonlításáról.

 • Szia Judith!
  Mivel ezt a visszaemlékezést már volt alkalmam olvasni, s mivel tudod, hogy Édesapád és egész Családod nagy tisztelője vagyok – inkább a kommenteket futottam át.
  Csalódás nem ért, de mindig megdöbbent az a mérhetetlen tudatlanság és a brossúra szöveg, amivel kivétel nélkül, minden Izraelt érintő témában találkozom.

  Örülök, hogy itt is olvashatlak, de tudod, hogy adós vagy még a magyar “Világ Igazai” listával?:))

 • Szia Lehár!
  Köszi, hogy itt is megtaláltál. OK. Szivesen elöveszem és bemásolom. Az igazság, hogy voltak néhányan, akik megállták emberségből a helyüket azokban az idökben (is).
  A negativkommnetelöket pedig oda kell tenni, ahova valók. Anyósom mondásával élve: Nem számosak az emberek között.

 • Cseke László

  Kedves Geyza!

  A kérdéssel nem lehet hazudni, hazugság csak állításban lehet. A kérdés átlépése a válasz kimondása helyett viszont gyávaság.

  Ugyancsak gyávaság egy nicknév mögé bujva marhaságnak nevezni bárki véleményét
  .
  Nálunk, a faluban azt tartják, hogy hazudni is csak a gyáva ember szokott. Mert a gerinces, bátor ember mindig vállalja mindazt, amit megtett, vagy tenni elmulasztott.

  Tehát, ha megengedi, megismétlem a kérdést: mondta-e már zsidózó családjának, zsidózó barátainak és ismerőseinek egy szelíd mosoly kíséretében, hogy ” Én is zsidó vagyok”?

  Vagy akár dacosan is?

  Budapest, 2012, január 24

  Cseke László

 • Cseke László

  Kedves Kopácsi Judith!

  Erősen hiszem, hogy nem volt hiába való őseink áldozata. Erősen hiszem, hogy Magyarország képes lesz megújulni és talpra állni. Erősen hiszem, hogy mi, a magyar nemzet büszkék vagyunk minden magát magyarnak tekintő zsidóra (például Nobel-díjasainkra, művészeinkre, orvosainkra, mérnökeinkre, tudósainkra, szabadságharcosainkra), de a becsületes névtelenekre is. Utcák, terek, iskolák, közintézmények őrzik Magyarországon a jeles magyar zsidók neveit. Magyarnak tekintjük őket, nemzetünk idoljainak.

  Az, hogy – főleg gazdasági nehézségek idején – előkerül egy törpe, műveletlen minoritás részéről az antiszemitizmus, semmiképpen nem lehet ok általánosításokra. Annál inkább sem, mert ezek ellen a közvélemény és az állam is teljes súlyával fellép. Ön nyilván tudja, hogy ez nem tekinthető magyar jelenségnek, hiszen a történelem során ez szinte mindenhol előfordult már. De nálunk soha sem fog általánossá válni, még Soros György és a Goldman & Sachs nyíltan magyarellenes lépései nyomán sem.

  Említette, hogy birtokában van a Yad Vashen lista. Ezen, ugye azok szerepelnek, akik a II. Világháborúban az üldözött honfitársainkat mentették, részükre menedéket nyújtottak és vállalták ezért a felkoncolást, a halált is. Iszonyatos idők voltak azok, soha, senki sem akarja, hogy ezek visszatérjenek.

  Én szeretnék most egy másik listát alapítani. Azokét, akik most, a bajban a haza mellé állnak.

  Budapest, 2012, január 24., budapesti idő szerint reggel 7 óra tájban

  Cseke László

 • Egy kissé más a szituáció jelenleg és az 1944-es tömegterror között. Sajnálom kedves Cseke úr, de szerintem a hazáért való kiállásnak több változata is lehet per pillanatban. Például, nem tudom, hogy képzeli el, hogy a pillanatnyi komoly pénzhiányt kölcsön nélkül hogy lehetne megúszni, vagy ha nem, akkor honnan lehetne kapni, és milyen feltételekkel? Ugyanis tapasztalatom szerint nincs olyan kölcsönző, aki nem szeretné biztositani, hogy befektetését elöbb-utóbb viszontlátja, és abból neki is lesz valami haszna. És akkor még csak a piszkos anyagiakról beszéltünk. Miután háziasszony is vagyok, tudom, hogy nem adnak két szép szememért egy liter tejet sem a boltban, tehát kénytelen vagyok ilyen mélységekbe is leszállni. És, szerintem éhes emberrel, no meg olyannal, aki naponta az állását félti nem biztos, hogy az újonnan megszerkesztett alkotmány alapvető igényeit ki fogja elégiteni. Az is lehet, hogy Orbán úr igéreteit fogja számonkérni, az 1 millió állás, az emelt fizettségek, a nyugdijkérdés és más egyébb dolgokban is.
  Tapasztalatom az, hogy az éhes ember minimálisan nemcsak kenyeret, de bünbakot is keres nyomorának okául. És évezredek óta ezt legtöbbször a zsidókban találta meg az emberiség. Most mondja meg nekem öszintén, fel vannak készülve erre, hogy ezt megakadállyozzák? Elég erős a rendörségük? Elég önnálló a biróságuk? Elég öntudatos az átlagemeber az utcán, hogy egyes atrocitást megakadályozzon?

 • Berényi úr! Ha ideje engedi, kérném nézzen rá a kertész ákos-ról szóló cikkre és kommentekre.

 • Kedves Judith!!!Ez egy privar uzenet!!Ha Edesanyad el meg kerlek jelentkezz!
  Udvozlettel
  Detre Agnes

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.