Szvjatoszlav Richter távozására

Szerző: Kocsis Zoltán
Lapszám: 1997 szeptember

December hõje, nyarak jégverése,

drótvégre csomózott madár,

mi nem voltam én? Boldogan halok.

(Pilinszky János)

Mit lehet még mondani róla? Az emberrõl, a mûvészrõl, akirõl jószerével már mindent leírtak, amit csak lehetett? Hogyan is tudnánk néhány sorral érzékeltetni azt a nagyságot, erõt, s ugyanakkor esendõséget, amely belõle áradt? Milyen esztétikai méltatás lenne képes szavakkal kifejezni azokat az értékeket, amelyeket ránk hagyott? Lehet-e elégséges akármiféle tudományos attitûd apollóinak éppen nem nevezhetõ mûvészetének jellemzésére, pontos körülírására? Oszlop dõlt ki közülünk, tartópillér, aki Atlaszként vette vállára a tradíciók ébren tartására, ápolására és továbbfejlesztésére irányuló igény roppant terhét. Megközelítõleg sem létezett hangszeres elõadómûvész, aki a zenemûvészet ennyi géniuszával állt volna közvetlen kapcsolatban. Senki más nem dicsekedhetett ekkora repertoárral, ilyen méretû diszkográfiával. Akik részesülhettünk abban, hogy idõrõl idõre közvetlen tanúi legyünk a remekmívû csúcsokat ostromló gigászi küzdelmeinek, tér és idõ korlátait szétfeszítõ szellemi telitalálatainak, akik esetenként elkísérhettük õt újabb és újabb, izgalmasnál izgalmasabb felfedezõ útjaira, csak találgathatjuk, mi maradhat fenn, mi lesz a közelebbi és távolabbi jövõben is megfogható ennek a hatalmas méretû életpályának gyümölcseibõl. Fizikai léte híján milyen idõbeli távolságra szólhatnak vajon azok az üzenetek, amelyeknek perzselõ igazságát szinte még a bõrünkön érezzük? A vitathatatlan értékek válságának ebben a hihetetlen eszkalációjában ugyan ki merné megjósolni, hogy száz, kétszáz, ezer év múlva is emlékezni fognak-e rá, s vele együtt arra, amit ma muzsikának nevezünk?

Csakis ilyen jelenség távozásakor szembesülhetünk e nyomasztó kérdésekkel igazán. S nem elégedhetünk meg azzal, hogy legtöbbjükre odaát esetleg tudják már a választ.

(A Richter-felvételek kilenc albumból álló, gyûjteményes kiadásának méltatására visszatérünk. A szerk.)

Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.