Muzsika 2006. április, 49. évfolyam, 4. szám, 6. oldal
Komlós Katalin:
Szabó Miklós köszöntése
 

Jóleső érzés, hogy Bartók Béla születésének 125. évfordulója árnyékában, ez év április 15-én ünnepelhetjük Szabó Miklós karnagy, egyetemi tanár 75. születésnapját. Azét a muzsikusét, akinek neve az elmúlt félszázadban művészként és filológus kutatóként egyaránt annyira összefonódott Bartók nevével. Kórusával, a Győri Leánykarral háromszor vette hanglemezre Bartók gyermek- és nőikarait; ugyanerről a műcsoportról könyvet írt, miután sajtó alá rendezte a 27 kompozíció javított, új kiadását; részt vett a tervezett Bartók Kritikai Összkiadás munkálataiban.

A Bartók munkásságához kapcsolódó tevékenység természetesen csak része Szabó Miklós gazdag életművének. Sok száz bel- és külföldi koncert, mintegy 30 hanglemez fémjelzi a Győri Leánykarral végzett - ma is töretlenül folytatódó - művészi munkáját, amely a professzionista igényesség, magasrendű műsortervezés és a kor szellemével való mindenkori lépéstartás példája lehet karvezetők számára. Megszámlálhatatlanul sok mai magyar kompozíció bemutatása fűződik a kórus történetéhez; de ugyanilyen progresszív tett volt DufayMissa Caputjának előadása és lemezfelvétele az 1960-as évek végén, a valóban "régi zene" feltámasztásának hőskorában, amikor a szerzőnekjóformán nevét is alig ismerték Magyarországon.

Mint tanár, Szabó Miklós generációkat nevelt fel a győri szakközépiskolában és főiskolán, valamint a budapesti Zeneakadémián. Vendégtanárként tanított, mesterkurzusokat adott számos európai országban, Amerikában, Japánban, Izraelben. Szakmai maximalizmusa a zeneelmélet/szolfézs területén életre szóló tudást ad a növendékeknek; fontosabb ennél, hogy az önmagukkal szembeni igényesség legmagasabb fokát követeli meg tőlük. Számomra meghatározó volt, hogy gimnazista éveimben nála tanulhattam, és felmérhettem zenei teljesítőképességem tartalékait.

Szabó Miklós ugyanakkor "tudós" muzsikus is, aki járatos a nemzetközi szakirodalomban, és kórusa repertoárját kiadatlan művekkel, kutatás útján felfedezett ritkaságokkal is gazdagítja. Ha aggályos perfekcionizmusa nem gátolná, tudományos tanulmányainak száma jóval nagyobb lehetne.

Művészemberről ritkán mondhatjuk el, hogy megkapta a neki járó rangos elismeréseket. Szabó Miklós Liszt-díja, Érdemes Művészi kitüntetése, Kossuth-díja és a kórusával közösen kapott Bartók-Pásztory-díj méltóképpen honorálta sok évtizedes, egyenletesen magas színvonalú munkáját. Legyen még sok évig a magyar zenekultúra fáradhatatlan építője és őrzője, egészségben és aktivitásban!