Vissza a tartalomjegyzékhez


Kommandó a Szabadság téren

Szinte a kezdetektől fogva olvasója vagyok lapuknak. Nagyon megkedveltem a lapot, mert nemcsak a tényekről ír, ami egyébként alapvető fontosságú, hanem a valóságról is. Úgy tájékoztat, hogy egyben gondolkodásra is serkent. Velem is ezt tette az ) . Valóban úgy van, ahogy olvastam nemrég a lapban: ezt a lapot azért veszik meg az emberek, hogy el-, illetve kiolvassák. Mint teszi azt ifj. Hegedűs Lóránt országgyűlési képviselő úr és/vagy támogatói is. Legalábbis a parókiáról érkezett válasz erre enged következtetni. 

Eleve meglepő, hogy a magát függetlennek valló Kistarcsai Önkormányzat, illetve az annak képviseletét ellátó Rapavi József polgármester hogyan lehet egy MIÉP-es rendezvény szállásadója és lebonyolítója. A községben kikézbesített meghívókban ugyanis a Kistarcsai Önkormányzat hívta meg (a MIÉP helyi szervezetével együtt) a lakosokat a „Hit és magyarság” című előadásra. Fájdalom: az önkormányzat a történelemből már megismert és levizsgázott, gyűlöletkeltő, antiszemita felhangoktól sem mentes eszmerendszer egyik hívének előadására hívott meg „minden magyar érzelmű állampolgárt, akiknek fontos a magyar nemzet fennmaradása, a keresztény hit erősödése”. Sajnálatos tény: ez az eszme mára már kereszténynek is kiadja magát, mint ama bibliai példázat szerinti, báránybőrbe bújt farkas. De ahogy nem szokás a vadon nőtt, rossz fákról zamatos, jó gyümölcsöket szüretelni, úgy a gyűlöletkeltésnek sem volt még eddig soha jó eredménye. A mérgezés eredményei eddig mindig hamar megmutatkoztak.
Még ezen is túltesz az önkormányzat képmutatása, illetve a Hetek cikkére a Református Egyházközösségből érkezett válasz. Az önkormányzat ugyanis négy évvel ezelőtt teljesen egybehangzóan hozott helyi határozatában tiltotta meg a hasonló (vallási és politikai) rendezvényekre az önkormányzat helyiségeinek biztosítását, ami már magában is alkotmányossági aggályokat vet fel, ennek ellenére maga a döntéshozó önkormányzat rendezte meg az előadást. Ezzel teszi teljesen egyértelművé a függetlenség mögött megbújó valós szándékokat, ami még az egyébként sem felemelő előadásnál is visszataszítóbb. Erről az előadásról - egyébként viszszafogott módon - történt beszámolóra dupláz rá a Szabadság térről érkezett válasz, ami magáért beszél. Érthetetlen, hogyan lehetnek tagjai egy magát krisztusinak valló közösségnek ennyire nyíltan gyűlölködő és antiszemita személyek? Miért nem vetik ki maguk közül ezt a kovászt? Mikor lesz már vége ennek a gonoszságnak? Hogyan újul meg így a magyar társadalom? 
Kundra László
Kistarcsa