Vissza a tartalomjegyzékhez


A kortárs kérdez, az Eltérő válaszol

Új előadássorozat indult Eltérő címmel a Tantusz kör szervezésében, a Hetek támogatásával az ELTE Természettudományi Karán. A sorozat fő célja: egyetemistákat foglalkoztató aktuális társadalmi, illetve tudományos kérdések felvetése, megvitatása volt. Az előadók nem kész válaszokat kínáltak fel, hanem témájuk kifejtése után lehetőséget biztosítottak a hallgatóknak, hogy az elhangzottak figyelembevételével véleményt nyilvánítsanak, vagy kérdéseket tegyenek fel.


Ruff Tibor teológus előadása Fotó: K. Zs.

Ruff Tibor filozófus korunk egyik jellegzetes szellemi áramlatáról, a New Age-ről beszélt, amely - mint elmondta - a korábbi filozófiai-vallási áramlatokkal ellentétben nem alkot egységes rendszert. Az egymástól olyan nagymértékben eltérő irányzatokban, mint például a buddhizmus, az ufóhit, a szabadkőművesség vagy a sátánizmus szinte nincs is más közös pont, mint hogy valamennyi elfogadja: mindenki ugyanarra a hegyre igyekszik, csak más-más úton. Egyedül a klasszikus monoteista világvallások - az iszlám, a kereszténység és a judaizmus - nem illenek bele ebbe a körbe, mivel azt vallják, hogy Istenhez csak egy út vezet. A New Age reinkarnációban, örök körforgásban gondolkozik - a zsidó-keresztény kultúra ezzel szemben a halál után az ember örök üdvösségét vagy kárhozatát tanítja.
Tóth Tibor mérnök-informatikus, egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora, A tudomány teljesítőképessége, illetékessége és korlátai című előadásában kifejtette: egy vizsgálat tudományosságának feltétele többek között az, hogy tárgya megfigyelhető és modellezhető legyen. Természettudományos szempontból nem megalapozottak tehát az olyan kutatások, melyek nem konkrét megfigyeléseken, méréseken, hanem feltételezéseken alapulnak. Ilyen például a világ és a földi élet eredetének, létrejöttének a kérdése. Számos konkrétumot hallhattunk arra vonatkozólag, hogy a materialista kultúrákban széles körben elterjedt nézet - mely szerint az evolúció a földi élet létrejöttére adható egyetlen lehetséges magyarázat - nem tudományosan bizonyított tény, hanem éppúgy intelligens hiten alapuló feltételezés, mint a Bibliában leírt teremtés elfogadása.
Végül Grüll Tibor történész, a Pécsi Tudományegyetem ókortörténeti tanszékének docense mutatta be az információrögzítés fejlődését az ékírástól a kódexeken és a nyomtatott könyvön át egészen a CD-romig, majd hangsúlyozta, hogy a múltról szóló információ megmásítása a hatalom egyik fontos eszköze lehet az események szépítésére vagy akár manipulációjára. Az elektronikus média - amely várhatóan előbb-utóbb háttérbe szorítja majd a nyomtatott információhordozókat - számos előnye mellett azt a lehetőséget is magában hordozza, hogy eredménye nyomtalanul eltüntethető és átírható. 
A három előadáson körülbelül százötvenen vettek részt, és a helyszínen kiosztott kérdőíveken, valamint e-mailen több figyelemre méltó viszszajelzés érkezett a szervezőkhöz. Az érdeklődésre való tekintettel a sorozat várhatóan további izgalmas témákkal folytatódik majd az őszi félévben. (Jobbágy Katalin)