Vissza a tartalomjegyzékhez

MTI-Hetek
Kampánytéma lett az egyházi esküvő

Amennyiben a Fidesz megnyeri a 2002-es választásokat, a párt szeretné visszaállítani az egyházi esküvő polgári érvényességét - derült ki a Fidesz XIII. Kongresszusán nyilvánosságra hozott vitairatból. Répássy Róbert, a párt frakcióvezető-helyettese az elképzeléssel kapcsolatban elmondta: tapasztalataik szerint az emberek nem értenek egyet a kissé anakronisztikussá vált kettős házasságkötéssel. A politikus szerint a római katolikus egyház által kötött házasságokat is éppúgy fel lehet majd bontatni, mint a polgári házasságokat, a bíróság előtt ugyanúgy lehet bontópert kezdeményezni. Elmondta: az egyházi esküvő érvényességének visszaállításához elsősorban a családjogi törvényt kell módosítani, de elképzelhető, hogy változtatni kell más, például az anyakönyvezésről szóló jogszabályon is. Mint Répássy mondta, a Fidesz szívesen folytatna eszmecserét az egyházakkal, amelyek egyébként vegyes érzelmekkel fogadták az elképzelést.

A Magyar Katolikus Egyház szívesen fogadja a Fidesz javaslatát az egyházi házasságkötés polgári érvényességének bevezetésére, de fontosnak tartja a felvetődő problémák jogi rendezését, valamint szükség van konkordátumra, azaz az Apostoli Szentszék beleegyezésére. 
„Egyelőre nem látom, hogy az egyházi házasságkötés érvényességének polgári elismeréséről szóló elképzelés milyen pozitív változást eredményezne” - nyilatkozta Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Fidesz javaslata kapcsán. Véleménye szerint az elképzelés megvalósítására „csekély érv” az, hogy a házasulandóknak kettő helyett csak egy helyre kelljen elmenniük. Teológiai jellegű fenntartásait hangoztatva Bölcskei Gusztáv rámutatott arra, hogy a református egyházban a házasságkötési istentisztelet nem jogi aktus, hanem egy már megkötött házasság megáldása. A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Baptista Egyház támogatná a javaslatot, amennyiben a parlament többsége elfogadná azt. 
Danka Krisztina, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének szóvivője úgy nyilatkozott: támogatnák a felvetést, amennyiben az nem jelentene „újabb lehetőséget az egyházak megkülönböztetésére”. 
A Hit Gyülekezete szóvivője megdöbbentőnek, az „erőszakos rekatolizáció” újabb bizonyítékának tartja a Fidesz felvetését. Szerinte a javaslat nem a jövőbe, hanem a középkorba vezet. Morvay úgy vélte, hogy a Fidesz önkormányzati és állami hatáskörrel akarja felruházni a plébániákat, ez pedig megengedhetetlen egy jogállamban. Tasnádi Gábor, a szcientológia egyház szóvivője viszont örömmel fogadta a Fidesz javaslatát. Elmondta, hogy a szcientológusok tavaly Svédországban megkapták a hivatalos esketési jogot. 
(Lásd Kulcsár Árpád történész írását: )