Vissza a tartalomjegyzékhez

Bán Ervin
Baudelaire indexen

Két esemény, két megnyilatkozás, látszólag semmi közük egymáshoz. Időben is távol egyik a másiktól. Mégis: nagyon egyeznek abban, amiben különböznek.

Fél évszázada: 1950. Most lenne évfordulója. A hivatalosság átlépett már a „klerikális reakció elleni harc” fogalmi határán, s egyre kevésbé burkoltan kezdte az egyházat, sőt a vallást is támadni intézkedéseivel. Valószínűleg elhatározták már a szerzetesek deportálását is. (Júniusban került rá sor.) Ilyen színtéren játszódott az elmondandó esemény.
Játszódott, mégpedig abban a nagy budapesti gyárban, amelyben az unokabátyám dolgozott. Ő mesélte el. Nagypéntek, ebéd az üzemi étkezdében, ahol a munkások nagyon hétköznapi ebédet szoktak kapni. Aznap a tányérokon nagy darab bécsi szelet, a legfinomabb húsból, ingerlő körettel. Nyilvánvaló volt a cél: a hívő vagy vallásukat megszokásból követő dolgozókat a vallás elleni vétségre akarták rávenni. Az ebéd elfogyasztása a konfesszióhoz való, akkor még eléggé általános ragaszkodás lazulását jelezte volna, még azok részéről is, akiknek egyháza - mint a reformátusoké - nem ismerte a böjtöt. Nem várt eredmény: otthagyták a drága húst. Mindenki. Nem csak a hívők. A közömbösek és az ateisták is, közösséget vállaltak a társaikkal. Az esemény rendezői bizonyára provokációnak tekintették, de a szilárd összetartással szemben nem mertek megtorlásra vállalkozni.
Negyven évvel ezután fordult nálunk a világ. Némelyek szerint nyugat felé. Tíz éve a hivatalosság a korábbival átlósan ellenkező egyházpolitikát folytat. A nem hívő az elfogadottságon kívül érezheti magát, krédójához nem talál hivatalos fórumot, nem hivatalosakat is nehezen. (Még nagyobb bajban vannak azok a hívők, akik nem az „elvárások” szerint hisznek - de erről most ne essék szó.) Várhatók o-lyan események, amelyek az ötven évvel ezelőttihez hasonlítanak abban, hogy nem tisztelik a személyes vagy gondolati szuverenitást - csak fordított előjellel. Vajon visszaadnák-e a most hivatalos módon hívők az ötven évvel ezelőtti nemes kölcsönt? Az európai civilizáció normái szerint kötelességük lenne. Azt mondta vagy Voltaire, vagy egy angol úr, hogy ő X véleményét nem fogadja el, de kész lenne mindhalálig harcolni azért, hogy X szabadon hirdethesse a véleményét. Hallatszanak azonban olyan hírek, amelyek ellentmondanak ennek az elvnek.
A budapesti rádió énekkara be akarta mutatni egy jeles francia zeneszerző kórusművét. A szerző Charles Baudelaire-nek, a 19. századi nagy költőnek (1821-1867) egyik versét használta szövegül. A sajtó szerint harminc-egynéhány kórustag megtagadta az éneklést, mondván, hogy a vers istentelenség, istenkáromló, ellenkezik az ő hitükkel.
A látszólagos messziség ellenére ez a történet a fél évszázaddal ezelőtti gyári ebéddel rokon, annak ellenpárja. A munkások hajdani tettének az volt az üzenete, hogy a bárkiétől eltérő meggyőződésnek is létjogosultsága van, megnyilvánulását támogatják. Az énekesek bojkottja az ellenkező elvet hirdette. A gyár dolgozói egy európai eszmény mellett álltak ki, az énekkari tagok az európai gondolkodástól régóta (vagy mindenkoron? Gondoljunk Pál apostol athéni vitájára!) idegen kizárólagosság híveinek mutatkoztak. Sajnálatosan jellemző régiónk kettős tudatállapotára. Ötven éve a személyiség elleni alattomos támadást kellett elhárítani, a minapi konfliktus egy szellemi értéket próbált szuverén jogából kivetni. (Méghozzá a saját szempontjából is értelmetlen módon: a művet francia szöveggel akarták énekelni, tehát a hallgatóknak csak kis része érthette volna.)
A vallási meggyőződés védelme hamis indoknak bizonyult. A rádió zenei vezetése véleményt kért a Piarista Rend magyar tartományának főnökétől. A válasz - amelyről a sajtó is hírt adott - nagyon meglephette a tiltakozókat: a rendfőnök szerint a kórusmű elutasítása mind hitelvi, mind költészeti szempontból értelmetlen.
Így nyilvánvaló, hogy közéleti irányzatok és erők üzentek - ugyanúgy, mint az ötven évvel ezelőtti nagypénteken. Mindkét esetben ideológiai erődemonstrációval kísérleteztek egy hétköznapi terepen. Végszóként. A vitát elindító Baudelaire-versnek van magyar fordítása, tudtommal a hívő Babits Mihály fordította le. Európa értékrendjének megfelelően.
(A szerző ny. egyetemi nyelvtanár)