Vissza a tartalomjegyzékhez

Ruff Gabriella
Eltérő felmérések

Ahány gazdaságelemző cég, annyi eredménye van a cégek gazdasági kilátásait kutató tavaszi felméréseknek: a KSH-Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet indexe szerint töretlen a vállalatok optimizmusa, azaz a száz legnagyobb magyarországi vállalkozás kifejezett bizalmat táplál a jövőt illetően. A GKI Gazdaságkutató Rt. viszont azt hozta ki eredményként, hogy a cégek optimizmusa kissé csökkent, bár a romlás nem jelentős. Felmérésük alapján a lakosság várakozása idei anyagi helyzetét és az ország gazdaságát illetően szintén kissé romlott. Úgy tűnik, a statisztikák manapság igen bizonytalanok…

Az Ecostat áprilisi Top-100 (azaz a 100 legnagyobb vállalat köréből származó) konjunktúra-indexe azt jelzi, hogy a nagyvállalatok megítélése szerint az ország gazdasága változatlanul stabil növekedési pályán halad, szerencsésen és jó időben alkalmazkodott az európai konjunktúrához. A vállalkozások beruházási terveit illetően úgy találták, hogy technológiai jellegű beruházásra és fejlesztésre a korábbival megegyező mértékben készülnek a cégek, amit az Ecostat úgy interpretál, hogy „változatlan elkötelezettséget tükröz” a cégek részéről. A GKI a beruházási kedvet „visszafogottnak” ítéli, s minden bizonynyal erre utalt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara egyik munkatársa is, amikor „kristálytiszta” konjunktúra-elemzésekre hivatkozva állította: „A kisvállalkozók nem terveznek fejlesztést, nem látnak esélyt arra, hogy a piacra betörjenek.” A kisvállalkozások pesszimizmusára, illetve korlátozott növekedési lehetőségeikre vonatkozó fenti megjegyzés a minimálbér-emelés ellenérveként merült fel, hiszen alátámasztja, hogy a legalacsonyabb jövedelem 40 ezer forintra történő felemelése pontosan azokat a vállalkozókat érinti hátrányosan, akiknek a helyzete az elmúlt években sem volt éppen rózsás.
A minimálbér-emelés kérdésében egyértelmű, hogy lényegében egy adóelkerülési mód megszüntetésén fáradoznak a Pénzügyminisztériumban, bár elismerik: valójában az volna a kívánatos, hogy ne csupán a minimálbérek, hanem az általános bérszínvonal is növekedjen, erre azonban nem tudnak ígéretet tenni, hiszen a költségvetés forrásai végesek. A Pénzügyminisztérium viszont a kedvezőbb elemzésekre tekint, s úgy látja, hogy ha a vállalkozások (a száz legnagyobb!) optimisták a jövőbeni növekedést tekintve, akkor biztosan ki fogják termelni a bérek megnövekedett járulékterheit is.

Kutatói prognózisok 2000-re

   GKI   Ecostat   Pénzügy-
kutató  
Kopint
Datorg
GDP (%)   5   4,5-5   5-5,5  
Infláció (%)   9   7,5-8   8,5-9   8,5 
Export (%)   16-18   10-12   13   13,5-14 
Import (%)   16-18   11-13   11   13-13,5 
Folyó fizetési mérleg hiánya
(md USD)
-2,2   -1,8-2   -2   -2,3