Vissza a tartalomjegyzékhez

Hetek-Összeállítás
Tervek: leszerelő ezrek

Hatpárti politikai egyetértés után hamarosan az országgyűlés elé kerülhet a honvédség szervezeti átalakításáról szóló határozat tervezete. Az átalakítás nem érinti a minisztérium és a vezérkar integrációját, mert arról később születik döntés. Az SZDSZ különvéleménye szerint azonban önkéntes hivatásos hadsereg nélkül nem beszélhetünk valódi haderőreformokról.


Wesley K. Clark, a NATO európai erőinek leköszönő főparancsnoka és Fodor Lajos, a Magyar Honvédség parancsnoka búcsútalálkozójukon. Kompatibilitás     Fotó: Vörös Szilárd

Erdélyi Lajos, a HM szóvivője lapunkat arról tájékoztatta, hogy ha a parlament elfogadja a tervezetet, akkor már akár nyáron is megkezdődhetnek az első körben látványos változásokat ígérő átalakítások. A tervek szerint 61 ezer főről 45 ezerre csökkentik a Magyar Honvédség létszámát. A honvédség - a mostani koncepció szerint - huszonhárom településről teljesen kivonul, és mintegy 70 objektumát bezárja annak érdekében, hogy a sok kis elaprózott laktanya helyett nagyobb, működőképesebb báziscentrumok jöjjenek létre. Az átalakítás kapcsán jelentősen növelik majd azon katonai szervezetek számát, amelyek válsághelyzet esetén külön feltöltés nélkül is képesek a katonai tevékenység megkezdésére. A feltöltöttség a mai 50-60 százalékról akár 80 százalékra is nőhet, egy ilyen dandár pedig azonnal aktiválható.
A tervek szerint a katonai vezetésben dolgozók létszáma is jelentős mértékben, mintegy 40 százalékkal csökken, így „legalább egy szint kiesik a vezetési láncból” - mondta a szóvivő. Radikális változásokat terveznek a logisztikai ellátó rendszerben, szétválik a logisztika felhasználói és a beszerzői része. A humán ügyek területén várható, hogy egy piramis szerkezetű vezetést alakítanak ki, növekszik az „alsó szinten” lévő alacsony rendfokozatú katonák száma és felfelé haladva egyre kisebb „szeletek” kerülnek kialakításra. „A haderőn belül újra kell tisztázni a tisztek és tiszthelyettesek szerepét - mondta Erdélyi Lajos -, az előbbiek a katonai irányításban vesznek részt, az utóbbiak közvetlenül foglalkoznak a katonák kiképzésével, a hétköznapi élet gyakorlati dolgaival.” Emellett egyre több szerződéses katonát alkalmaznak majd a sorkatonák „terhére”. A megállapodásból szó szerint idézve: „Az általános hadkötelezettség fenntartása mellett a jelenlegi sorozáson alapuló reguláris haderő átalakításának folytatásával meg kell alapozni a professzionális haderőre történő áttérés lehetőségét.” Ez egy tízéves, 2000-től 2010-ig terjedő átalakítási folyamatra érvényes koncepció.