Vissza a tartalomjegyzékhez

LUKÁCS JÓZSEF
Zalai kitörés

Legalább százhetvenszer hagyta cserben a szerencse az elmúlt évtizedekben a zalai olajbányász fúrósokat. Ugyanis kőolaj és földgáz helyett ennyi ponton tört fel termálvíz a kutatófúrások kútjaiból. Ötven-hatvan év alatt kiderült: szinte egy kisebb melegvíz-tengert rejt különböző mélységekben Zala megye földjének méhe. És micsoda vizek ezek! Jó részük „csak” 30-60 Celsius fokos „sima” meleg víz, de vannak köztük földrészünkön ritkaságszámba menő magas jodid és bromid tartalmúak, tucatnyi fajta oldott sót és nyomelemet hordozók. Más termál „tengerszemek” 102-106 Celsius fokosan háborognak több mint kétezer méter mélységben.

Szóval az olajbányászok pechje másokra hozott reményteljesen nagy szerencsét: számtalan önkormányzatnál szinte „termálláz” tört ki az utóbbi évtizedben. A rendszerváltás előtti évben előbb a megyei tanács, majd a megyei önkormányzat kapta-vette tulajdonba a 171 meddő szénhidrogén-, azaz termálkutat. Közülük több mint nyolcvan hévízlelőhely alkalmas valamilyen célra, tíz-tizenkettő pedig kifejezetten ajánlott a gazdaságos jóléti, energetikai és fürdőhasznosításra.
Ebből a kútkincsből csaknem húszat a megyei közgyűlés ingyenesen odaítélt tartós használatra az igénylő önkormányzatoknak. Azóta pontosan nyomon kísérhető a „termálláz” terjedése: eddig öt település - önerőből, megyei és más pályázati forrásokból - több mint százmillió forintot fordított a kutak újraélesztésére, tanulmány- és beruházási tervekre, folyamatban lévő munkákra.
Zala megye gazdaságának egyik meghatározó „kitörési pontja” - hosszú távon is - az idegenforgalom, s ezen belül fontos eszköz a termál- és gyógyturizmus fejlesztése - véli már hosszú évek óta Varga László, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, több gazdasági tanulmány szerzőjével egyetemben. Ám mindjárt hozzáteszi: az ésszerűtlen álmok kategóriájába tartozna, ha minden második falu fürdőt akarna létesíteni. Viszont a mostani új kútgazda települések földrajzi „szóródása” és többségük gazdaságilag elmaradott helyzete indokolja az effajta fejlesztést.
A meglévő, immár nemzetközi hírű nagy gyógyfürdőhelyekkel - Hévízzel, Zalakarossal és Lentivel -, valamint a kehidai termálközponttal együtt térben is ideálisan elhelyezkedő termál-gyűrűt alkotnak a készülőben lévő új fürdők.
Bázakerettye, a magyar olajipar egyik bölcsője „önvédelemből” választotta - a megépített közeli szabadidő-tóval együtt - ezt az utat. Ligetes dombtetőn álló, pompás strandját egy újrafúrt kút segítségével termálfürdővé alakítják, még ez évben. Így megalapozzák az üdülőfalu-jelleget, lévén, hogy csökkenőben van az olajipari tevékenység. Szép Ferenc polgármester már több évre szóló fejlesztési tanulmánytervet is mutatott - szállodaépítést is beleértve -, amelynek megvalósítása pihenőparadicsommá változtathatja a kerettyei völgyet. Annál is inkább, mert itt megy el az erdei turistavasút, és négy kilométernyire van a ritka szépségű budafai arborétum, s tízre a tornyiszentmiklósi határátkelő.
Több kis pénz együtt sok pénz, és a településfejlődési hatás sem mellékes. Ez a filozófiája Gelse strandalapításának, amelyhez három szomszédos kisközséggel fogtak össze. Már megkezdték a vasútállomástól pár száz méterre lévő melegvízkút felújítását, amelyből jövőre egy-egy felnőtt és gyermekmedencés fürdőt varázsolnak. A négy önkormányzat 14 millió forintot, egy sor környékbeli vállalkozó nyolc milliót áll a 32 milliós értékű kezdő beruházás költségéből, a többit területfejlesztési pályázaton nyerték el. Rácz József polgármester azt mondja: elsősorban a környékbeli és dél-zalai emberek strandja lesz ez, amelynek építésébe mintegy száz munkanélkülit kívánnak bevonni - közhasznú foglalkoztatás keretében. A bővítéshez és a majdani üregkamrás nyitható tető kialakításához további külső támogatásra is számítanak. Jövőre, a működés első évében pedig legalább tízezer - szolid belépődíjakkal fogadott - fürdővendégre.
A festői göcseji tájegység egyik jellegzetes faluja, Salomvár minden oldalról erdőkkel, szőlőhegyekkel övezett fürdőt álmodott meg 55-60 fokos vize segítségével. Az álom rövidesen kezdődő megvalósítása csaknem nyolcvanmillió forintba kerül - tudtuk meg Vásár István polgármestertől. Először a közművek, fogadóépületek sora, majd a 200 négyzetméter felületű első medence készül el. A folytatás: gyermekpancsoló és később egy külön, fedett termálcsarnok. Remélik, hogy vállalkozásukra, szétküldött kiajánlásaikra „szemet vetnek” tőkeerős befektetők is, mert akkor már nagyobb léptékű és foglalkoztatásnövelő üdülőtelepet tudnának teremteni a 17 hektáros területen. Addig megyei és Phare-alapokból „erősítik” saját pénzforrásaikat.
Zalaegerszeg sem kisebb programot tűzött maga elé, minthogy tranzitvárosból a térség idegenforgalmi központjává válik egy évtizeden belül. Képzeljünk el egy olyan üdülő-szabadidő övezetet, amelynek egyik végén - már működőképes - füves repülőtér van, a másik végén bányatavak és közepén a fürdőzők, horgászok, kézművesek által régtől kedvelt „kétágú’ Gébárti-tó áll, közelében két bő hozamú termálkúttal. Nos, ezek az adottságok a nagyívű fejlesztési program alapjai. Gyimesi Endre polgármester nemrég jelentette be: pontosan 2000. május 13-ra, a város napjára befejeződnek egy 400 négyzetméter vízfelületű termálstrand építési munkái, kiegészülve egy tartalék hévízkút fúrásával. A jövendő sokfunkciós zalaegerszegi üdülő-, rekreációs és szabadidő-sport övezet második, de meghatározó magja lesz ez az önmagában is bővülő termálstrand. Városi büdzséből és az ősztől folyósítandó uniós pályázati pénzből fedezik a fejlesztés első, s várhatóan a további szakaszát is. E célokra máris 40 hektáros terület áll rendelkezésre.