Vissza a tartalomjegyzékhez

MÁTÉ JÓZSEF
A polgárok nem alattvalók

A kilencvenes évek társadalmi változásaira Magyarországon is rányomta bélyegét az úgynevezett „civil boom”, s ez az EU-hoz történő közeli csatlakozásunk esélyeit nagyban növeli. A mintegy hatvanezer hazai civil szervezet (egyesület, alapítvány, társaság) egyre több feladatot vállal át az államtól. Tavaly a szektor mintegy 300 milliárd forint bevételre tett szert, ebből az állami részvétel mindössze 20 százalék volt, ám hazánk jelenlegi gazdasági helyzetéhez viszonyítva ez nagyon soknak számít. Épp ezért a kormány kiemelt felelősségének érzi, hogy megvizsgálja, kik és milyen hatékonysággal költik el ezt a pénzt, s melyek azok a civil szervezetek, amelyek a kormányprogram szempontjából stratégiailag kiemelt szerepkörhöz jutnak majd. Mindezek a gondolatok május 13-án és 14-én, a „Dialógus a civil Magyarországért” című konferencián hangoztak el Debrecenben.

Várszegi Dóra kormányfő-tanácsadó, a Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztályának vezetője hangsúlyozta, hogy a politikai hatalom kiemelkedő fontosságú partnert lát a civil szektorban, ezért kívánja azt bevonni a leendő szabályozás finanszírozási, jogalkotási és szolgáltatási aspektusainak kidolgozásába. A jogalkotás kapcsán a meglévő jogi kereteket hiányosnak (non-profit törvény; 1 százalékos törvény) vagy elhibázottnak minősítette (társadalmi szervezetek ingatlanhoz jutásáról szóló törvény). Komoly eredményként említette, hogy a most folyó jogalkotói munkát a közigazgatási és a civil szféra fölkért tanácsadói munkacsoportokkal támogatja.
Halász János, az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának alelnöke többek közt arról a folyamatról beszélt, amelyen a civil szervezetek belső struktúrája megy keresztül. Kiemelte azt is: az állam továbbra sem tud jobban „ellátni”. A jövő egyik záloga abban rejlik, hogy milyen sikerrel fognak a civil szervezetek valódi szövetségeket létrehozni egymással. A már működő „ernyőszervezetek” ugyanis, mint kiderül, néha nem valódiak, azaz nem állnak mögöttük ténylegesen az érintett, képviselni kívánt szervezetek, és előfordul, hogy inkább politikai „surranó-pályák” terepei. Halász János többször hangsúlyozta, hogy a közhasznúság - kizárólag szakmai alapon történő - mérése a politikai szféra kikerülhetetlen kötelessége.
Dr. Csefkó Ferenc, a Regionális Kutatások Központjának ügyvezető igazgatója a non-profit szektor és az önkormányzatok kapcsolatát elemezte. Bár a civil szervezetek 80 százaléka egy szűkebb helyi társadalom keretein belül fejti ki hatását, az elmúlt években mégsem épült ki egy olyan átjárható mechanizmus az önkormányzatokban, amely biztosította volna a hatékony partneri viszonyt. A helyzetet az is súlyosbítja, hogy a szűkös anyagi források és a politikai színezetű kivételezgetések miatt a civil szervezeteknek is gyakran egymással háborúzva vagy rivalizálva kellett fejlődniük. A demokratikus együttműködés hazai kialakulásához egyrészt arra van szükség, hogy az önkormányzati intézményrendszer hatalmi szemlélete kiszolgálóivá változzon, másrészt a civil szervezeteknek is őszintén tisztázniuk kellene valós belső erőviszonyaikat, kompetencia-szintjeiket és területeiket.
A konferencia végén a civil szervezetek képviselői részéről határozott igényként fogalmazódott meg, hogy a pályázatok mindig nyilvánosak legyenek, a társadalmi munka, illetve a használt saját infrastruktúra önerős részként elszámolható legyen, és az elutasított pályázatok szakmai bírálata hozzáférhető legyen az érintettek számára.