Vissza a tartalomjegyzékhez

MUNKATÁRSUNKTÓL
Górcső alatt a felsőoktatás

Idén májusban akkreditálták az első, nem történelmi egyház által alapított hittudományi főiskolát, a Szent Pál Akadémiát. Mészáros István László, az intézet főigazgató-helyettese történelmi jelentőségűnek nevezte az eseményt, hiszen - mint mondta - Magyarország ezeréves történetében most először kap állam által elismert főiskolai rangot teljes evangéliumi, pünkösdi-karizmatikus teológia.

1993 óta tart Magyarországon a több mint száz felsőoktatási intézmény állami elismertetése. A nemzetközi felsőoktatásban bevett eljárásnak kettős célja van: egyrészt a külföldön már működő intézmények színvonalával veti össze a hazaiakat, másrészt a társadalom ilyen módon is ellenőrizheti a diplomák minőségét és ezáltal a költségvetési támogatások mértékét. Jelenleg 28 egyházi alapítású főiskola, illetve egyetem akkreditálása zajlik, melyek fele már túl van a bizottságok látogatásán. A már ellenőrzött, de mégsem hitelesített iskolák vagy szakok 2001-2002-ben „újrázhatnak”. Az ellenőrzés szigorúságát jelzi, hogy például a jobbára „nagy” jelzővel említett egyházi alapítású egyetemek egyikének (Károli Gáspár Református Egyetem) bölcsészettudományi kara fennakadt a rostán, és híreink szerint hasonló problémák merültek fel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem „bölcseivel” kapcsolatban is. Egyházi szakértők szerint a rendszerváltást megelőző időszakban „zabigyerekként” kezelték a teológiai képzést, azt követően azonban rohamosan nőtt a bejegyzett egyházak által alapított felsőoktatási intézmények száma. Tény, hogy Magyarországon még csak most vannak kialakulóban a hittudományi képzés bázisai.
A Szent Pál Akadémia (korábbi nevén: Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézet) az első olyan, nem történelmi egyházak által alapított felsőoktatási intézmény, amelynek hivatalos jellege idén májusban nyert megerősítést. Edgar Lee, az Assemblies of God Theological Seminary alelnöke az akkreditációs bizottság tagjaként kiválónak minősítette az iskola akkreditációs anyagát. Az intézményben tett látogatás során az úgynevezett vizitációs bizottság is erre az álláspontra jutott.
A hallgatók létszáma alapján hazánkban a legnagyobb hittudományi intézetek közé tartozó főiskolát a Hit Gyülekezete alapította a rendszerváltás nyomán megnyílt vallás- és tanszabadsággal élve 1990-ben - tájékoztatta lapunkat Mészáros István László, az Akadémia főigazgató-helyettese. Ezt követően az 1993 júliusában keletkezett felsőoktatási törvény már az államilag elismert főiskolák között tüntette fel. Az első tanévben 108 teológushallgatóval útnak induló iskola mára megközelítőleg 500 nappali és levelező tagozaton tanuló diákkal működik. Egyaránt képeznek már egyházi szolgálatban állókat, illetve arra felkészülőket az ország határain túlról, a közép-kelet-európai régióból is - mondta a főigazgató-helyettes, majd hozzátette: „Ez az akkreditáció a felekezeti jogegyenlőség szempontjából is kedvező fejlemény. Hozzájárulhat ahhoz, hogy a vallásszabadság tekintetében Magyarország valóban modell értékűvé emelkedjen az államegyházi tradícióhoz szokott európai kontinensen.”