Vissza a tartalomjegyzékhez

SZOBOTA ZOLTÁN
Egy rendkívüli nem-ülésnap

A háromhetes ülésrend bevezetése óta eddig két rendkívüli ülésnapot tudott kiharcolni az ellenzék. A kezdeményezés „sikerét” jól mutatja, hogy a kormányzó pártok rögtön az első alkalommal leszavazták a napirendet, a másodikra pedig már el sem mentek.

A Fidesz-frakció elnöksége úgy határozott, hogy képviselői nem vesznek részt az Országgyűlés csütörtökre összehívott rendkívüli ülésén. A képviselőcsoport véleménye szerint a rendkívüli ülés összehívása csak a halasztást nem tűrő, illetve a szokásos ülések menetébe nem illeszthető ügyekben indokolt. Az MSZP és az SZDSZ által javasolt témák a parlamenti munka normális rendje szerint megtárgyalhatók - áll a Fidesz közleményében.
Ezek után már nem hatott a meglepetés erejével, amikor a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselőcsoportja szintén bojkottálta a megjelenést, mondván: „az ellenzék kezdeményezése szükségtelen, és nem kellőképpen megalapozott”.
A parlament intézményének ellehetetlenítése és folyamatos lejáratása zajlik - reagált Magyar Bálint SZDSZ-elnök a kormánypárti bojkott hallatán. A pártelnök szerint a Fidesz számára nemcsak az ellenzék nélküli parlament, de az országgyűlés nélküli demokrácia is elképzelhető. „A Fidesz a joghézagok köztársaságát építi, törvényen kívüli állapotok sorozatát idézi elő, miközben a törvények uralmáról prédikál” - mondta a politikus, majd hozzátette: a kormányoldalnak a jelek szerint nem elegendő, hogy az Alkotmánybíróság törvénytelennek minősítette a háromhetes ülésezési rendről szóló döntést, és kimondta a képviselők egyötödének jogát a rendkívüli ülések összehívására.
Nagy Sándor szocialista frakcióvezető-helyettes szerint „hamisítatlan bolsevik magatartás az, amit a Fidesz vezette kormányoldal az utóbbi hónapokban tanúsít”. A politikus nyilatkozatában kifogásolta, hogy a kormánypárti frakciók enyhe parlamenti többségükkel ráerőltetik akaratukat az Országgyűlésre, majd a T. Ház szembeköpésének minősítette a kormányzó pártok döntését.
Halmai Gábor alkotmányjogász a Hetek kérdésére kifejtette, hogy a történet kezdetei az Alkotmánybíróság három- hetes ülésrendről kialakított állásfoglalásánál keresendők, amelyben a taláros testület alkotmányellenesnek minősítette a Fidesz erőszakkal „átnyomott” elképzelését. Itt került szóba az is, hogy az ellenzék élhet a rendkívüli ülésnap jogával. A kormányt láthatóan nem zavarja az alkotmányellenes helyzet, noha december 15-ig kapott haladékot, hogy a házszabály idevonatkozó passzusait módosítsa. A jogász szerint az ország irányítói rájöttek: a házszabály alapján az ülésrend többféleképpen értelmezhető. Ezért az Alkotmánybíróságnak ki kellene adnia egy értelmezést a rendkívüli ülésrendről szóló határozatával kapcsolatban: mit jelent például a javasolt napirend, leszavazható-e vagy sem… Halmai lényegesnek tartja azt, hogy ha van egy kisebbségi jog a magyar alkotmányban, akkor azt egyszerű többségi döntéssel ne lehessen megakadályozni.
„Ez a kormányzat az elmúlt tíz hónapban a konszenzuális demokrácia ellentétét valósította meg: a többségi demokrácia modelljét” - értékelte a helyzetet Fritz Tamás politológus. A magyar demokráciából hiányzik egy olyan normarend, szokásjog, amely szabályozza, hogy mit tehet a kormányzat, és mit tehet az ellenzék. Ez a hiány gerjeszti azt a folyamatot, amelynek eredményeképpen a kormány elmegy a demokrácia végső határáig. A kormányzat új gyakorlata semmibe veszi az ellenzéket, a demokrácia radikálisan értelmezett keretein belül zajló politikájának mementóját láthattuk a meghiúsult ülésnapon - tette hozzá a politológus.


A klasszikus hatalommegosztási modellben a parlament nem pusztán törvényalkotó testület, hanem a végrehajtó hatalmat, a mindenkori kormányzatot ellenőrző szervezet. A parlamentáris demokrácia lényege, hogy a parlament a versengő értékek vitájának terepe. Ezen a helyen ütköznek az azonos kérdésekre adott különböző válaszok. A polgárok ezen viták alapján tudják felmérni, hogy a vitázó felek közül melyik helyzetértékelésével és megoldási javaslatával tudnak leginkább azonosulni. Ha a parlament a politikai színpad perifériájára szorul, a polgárok választási szabadsága sérül, hiszen megfosztja a választókat a tájékozódás lehetőségétől. Az a fajta politizálás, amely csak a végrehajtó hatalmat, illetve annak fejét, a kormányfőt tekinti a politikai színtér egyetlen szereplőjének, véleményével, álláspontjával, helyzetértékelésével és következtetésével szemben nem enged alternatívát megjeleníteni, alapjaiban veszélyeztetheti a parlamenti demokráciát. Azt a hamis látszatot kelti, mintha a „vezér” tévedhetetlen és csalhatatlan lenne, holott csak az történik, hogy a pragmatizmus és a korszerű kormányzati kommunikáció jelszavával elhallgattatják és ellehetetlenítik a másik felet. Ebben a helyzetben már nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, hanem az: ki hallható és látható. Ahol pedig csak egy vélemény hallható és látható, megszűnt a verseny, nincs választás.