Vissza a tartalomjegyzékhez

MUNKATÁRSUNKTÓL
Politikai bosszú a bizottságban

Az Országgyűlés Alkotmány- és Igazságügyi Bizottsága tizenkét igen, négy nem és tíz tartózkodás mellett elutasította az adatvédelmi biztos elmúlt évi beszámolóját. Első ízben fordult elő, hogy az Országgyűlés valamely bizottsága elutasította egy országgyűlési biztos beszámolóját. Lapunknak nyilatkozó ellenzéki képviselők a kormánypártok politikai bosszújának tartják az esetet.

A testület ülésén a kormánypárti képviselők átpolitizáltsággal és törvénysértéssel vádolták az adatvédelmi biztost. Pokol Béla a bizottság kisgazda elnöke kifogásolta, hogy Majtényi László már a törvényben rögzített 30 napos határidő előtt többször a nyilvánossághoz fordult a felderített jogsértések miatt. A kormánypárti honatyák kifogásolták, hogy az ombdusman egyes állami intézményeket, így például az adórendőrséget „különös figyelemmel” kíván vizsgálni.
Hack Péter szabaddemokrata képviselő szerint a kormánypárti nyilatkozatok mögött politikai elfogultság van. Elmondása alapján a bíráló honatyák nem valós, szakmai kifogások miatt támadták a biztost, hanem azért, mert Majtényi László több ajánlásával a kormány lépéseit kifogásolta.
Majtényi visszautasította a bírálatokat. Cáfolta, hogy megsértette volna a rá vonatkozó törvényeket. Különösnek tartotta, hogy kormánypárti képviselők válaszának meghallgatása előtt már kijelentették, hogy a beszámolót nem fogják elfogadni, esélyt sem adva arra, hogy az érvek meggyőzzék őket. Majtényi visszautasította azt is, hogy a 30 napos határidő be nem tartásával jogellenesen cselekedett volna, ugyanis az információszabadságra vonatkozó törvény lehetőséget ad arra, hogy a törvénysértésekről hamarabb nyilatkozzon, sőt, akkor járt volna el törvénytelenül, ha a jelentésében szereplő közérdekű adatokat nem hozta volna nyilvánosságra. Az ombudsman szerint arra is a törvény kötelezi, hogy a jogszabályok tervezeteiről véleményt nyilvánítson.
A Heteknek nyilatkozva Hack Péter szabaddemokrata képviselő elmondta, szerinte a kormánypártok kicsinyes politikai bosszújáról van szó. A kormánypártok, amikor azt várják az ombudsmantól, hogy „ne politizáljon”, ez alatt azt értik, „ne kritizálja a kormányt”. Hack szerint a szégyenletes színjáték része a kormánypártok „egészpályás letámadásának”, amellyel meg akarnak félemlíteni és félre akarnak söpörni mindenkit, aki nem ért velük egyet, vagy kritikai hangot mer használni. Pokol Béla a Hetek kérdésére nem kívánt nyilatkozni a kormánypártok döntésének okáról.