2003/6.

Tudós fórum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között.

Az együttműködés célja, hogy elősegítse az élelmiszergazdaság modernizációját, a vidékfejlesztést, az agrárgazdaság európai integrációját, az élelmiszer- és környezetbiztonság kérdéseinek megválaszolását.

Az MTA és az FVM a magyar agrárértelmiség nemzetközileg elismert szaktudására építve együttműködik:

• az agrárgazdaság működésének és minőségorientált fejlesztésének segítésében

• az agrárstratégia érvényesítésének hazai- és nemzetközi támogatásában, képviseletében

• a legújabb tudományos ismeretek, alkalmazott módszerek, eljárások és rendszerek agrárgazdaságban történő mielőbbi bevezetésének közös támogatása által a gazdaság eredményességének és hatékonyságának növelésében.

A feladatok elvégzéséhez szükséges források biztosítása az éves költségvetések ismeretében történik, és amelynek minimális mértéke 30 millió Ft évente. Az éves források felhasználásának részletes szabályairól és a konkrét feladatokról az FVM közigazgatási államtitkára és az MTA elnöke, vagy az általa kijelölt felelős vezető állapodnak meg.

A megállapodás tervezett időtartama három költségvetési év (2003-2005), amely közös elhatározással meghosszabbítható.

Budapest, 2003. március

Németh Imre

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Vizi E. Szilveszter

a Magyar Tudományos Akadémia elnöke


<-- Vissza az 2003/6. szám tartalomjegyzékére