2003/6.

Tudós fórum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között.

Az IHM és az MTA a tudásalapú információs társadalom fejlődése és fejlesztése érdekében kívánnak együttműködni. Az e területeken végzett munkájuk hatékonysága növelése érdekében egyes feladatokat közösen illetve egyeztetett módon látnak el.

Az MTA és az IHM a jelen megállapodás alapján a következő kutatási területeken - a mellékletben szereplő annotációk alapján - vállalja közös kutatási programok és feladatok megkezdését, lebonyolítását és irányítását:

• magyar digitális enciklopédia

• információs társadalom kutatása,

• tudásmenedzsment,

• virtuális egyetem,

• hálózati technológiák fejlesztése és alkalmazása,

• GRID-technológiával kapcsolatos kutatások,

• informatikai biztonság fejlesztése,

• informatikai szabványosítás kialakítása és fejlesztése,

• regionális informatikai rendszerek létrehozásának elősegítése,

• elektronikus kormányzás informatikai és jogi eszközei.

Az IHM 2003. évben a fenti programok végrehajtásához való hozzájárulásként 300 millió forint támogatást ad át az MTA részére, a mellékletben meghatározott feladatok 2003. évi költségeinek fedezetére. 2004. és 2005. évek elején az IHM és az MTA közösen áttekintik az előző évben támogatott projektek eredményeit, és ettől, valamint az éves költségvetés lehetőségeitől függően születik döntés a tárgyévi támogatásokról.

Budapest, 2003. április

Kovács Kálmán

informatikai és hírközlési miniszter

Vizi E. Szilveszter

a Magyar Tudományos Akadémia elnöke


<-- Vissza az 2003/6. szám tartalomjegyzékére