2003/6.

Tudós fórum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia között

Az együttműködés célja olyan, stratégiai kutatások megvalósítása, amelyek segítik Magyarország sikeres és eredményes uniós csatlakozását.

A Magyar Köztársaság Kormánya e stratégiai kutatások elkezdésére 2003-ban 300 millió forintot biztosít az MTA részére. Egyben vállalja, hogy fenti összeget a kormányzati ciklus hátralévő éveiben is tervezi, és az ország teherbíró képességének függvényében növeli.

A kutatások a következő témaköröket öleljék át:

• Élettudományok az egészségügy szolgálatában

• A mezőgazdasági termékszerkezet javítása, termelési módok bevezetése

• Napjaink magyar társadalma, annak fejlődési irányai

• A gazdasági versenyképesség erősítésére irányuló tevékenység

• A tudás- és technológiatranszfer lehetőségeinek jobb kihasználása a regionális különbségek csökkentésére

• Nanotechnológiák és nanotudományok

Jelen együttműködési megállapodás a Felek egyező akarata esetén meghosszabbítható.

Budapest, 2003. május 5.

Medgyessy Péter

a Magyar Köztársaság miniszterelnöke elnöke

Vizi E. Szilveszter

a Magyar Tudományos Akadémia


<-- Vissza az 2003/6. szám tartalomjegyzékére