2003/6.

A Rákóczi-szabadságharc kitörésének 300. évfordulója

EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG II. RÁKÓCZI FERENC KORÁBAN

A 2003. szeptember 24-26. között Budapesten rendezendő nemzetközi tudományos konferencia programja:

A Károli Gáspár Református Egyetem Kora Újkori Történeti Tanszéke, a Közép-európai Egyetem Történeti Tanszéke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Francia és Történelem Tanszékei, a Magyar XVIII. századi Társaság, a Balassi Bálint Intézet, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, valamint a Magyar Országos Levéltár a Rákóczi-szabadságharc kitörésének 300. évfordulója alkalmából nemzetközi tudományos konferenciát rendez Budapesten 2003. szeptember 24-26. között a XVII-XVIII. század fordulójának időszakáról.

A rendezvény célja, hogy II. Rákóczi Ferenc korának Magyarországát nemzetközi összefüggéseiben vizsgálva elemezze a XVII. század második felétől a XVIII. század elejéig terjedő időszak európai strukturális jellegzetességeit: a demográfiai, társadalmi, hatalmi, mentalitásbeli és szellemi változásokat.

Az előadások nemzetközi összefüggésekben, egy-egy régió sajátosságain keresztül mutatják be az európai hatalmi változásokat, az államszervezet átalakítására vonatkozó kísérleteket, a népesség, a gondolkodás, a művelődés és az életmód alakulását.

A fentiek értelmében az alábbi témaköröket tervezzük:

1. A hatalmi egyensúlytól az "örök békéig". Az államrendszer változása Európában a vesztfáliai és az utrechti béke közötti időszakban. (Hatalmi érdekek, diplomáciai és katonai konfliktusok.)

2. Birodalom és respublika. A politikai közösségek belső átszervezésének alternatívái. (Államszervezet, képviseleti rendszer, politikai gondolkodás, ideológia, retorika.)

3. Államhatalom és felekezetek. Egyházak és hitélet a változó hatalmi szerkezetben. (Felekezeti sokszínűség, együttélés, valláspolitika.)

4. Társadalom és hadsereg. A militarizált társadalmi csoportoktól az állandó hadseregig. (Hadszervezés, társadalom és hadsereg viszonya, katonáskodó nemesség, reguláris fegyveres erő.)

5. Népesség és civilizáció. Demográfiai változások a táplálkozás, a járványok, az egészségügy és az anyagi kultúra összefüggésében (növényi kultúrák, fogyasztási szokások, járványügyi védelem, "politika medica", lakás).

6. Művelődés és szokásrend. Az iskoláztatás, a műveltség és a tudományos megismerés, illetve ezek hatása a szokásokra. (Alfabetizáció, könyvkultúra, iskolák, a laikus természettudományos diskurzus, a közízlés alakulása.)

A rendezvény nyelve angol, francia, magyar, német. A konferenciához szeptember 27-én egynapos fakultatív kirándulás kapcsolódik, melynek úti célja Sárospatak és Tokaj.

Információ: http://www.rakoczikonf.hu


<-- Vissza az 2003/6. szám tartalomjegyzékére