2001/3.

Könyvszemle

John Maynard Smith - Szathmáry Eörs: A FÖLDI ÉLET REGÉNYE

Több mint öt éve jelent meg John Maynard Smith és Szathmáry Eörs könyve Angliában The Major Transitions in Evolution címmel. A könyv az evolúcióbiológusok körében rendkívüli elismerést aratott. Sikerének titka a nagy kérdések átfogó, logikus elemzése, sokoldalúan alapos körüljárása, s a jelenségekhez fűzött magyarázatok kritikai mérlegelése. A szerzőpár magyar tagja, akit méltán tekinthetek közel három évtizedes egyetemi tevékenységem alatt végzett legsikeresebb egykori tanítványomnak, a könyvvel azon kevés biológusok közé emelkedett, akik széles ismeretüket a "nagy szintézis" megteremtésével igazolták. E nagyszerű könyv magyar fordításban is megjelent 1997-ben a Scientia Kiadónál Az evolúció nagy lépései címmel. A sikertörténetnek azonban ezzel még nincs vége.

Kevés tudósnak jut eszébe, hogy szakemberek körében elismert könyvét a szélesebb olvasótábor számára is emészthető formába öntse. Az ismeretterjesztés ugyanis rendkívül nehéz és kockázatos vállalkozás. A szaknyelv lecserélése, a szakszerűen részletezett magyarázatok leegyszerűsítése azzal a veszéllyel is járhat, hogy pontatlanságot szülve a szerzőt szakmai körökben lejárathatja. Számos kitűnő ismeretterjesztő szerző járt már így. Maynard Smith és Szathmáry nemrég magyar fordításban is megjelent tömör könyvének azonban e veszélytől aligha kell tartania, hiszen a népszerű könyv a korábbi szakszerűbb változatban is olvasható.

A "népszerű" minősítés persze talán túlzás, csak az evolúció mechanizmusainak ismeretével és a biológia általános ismeretanyagával magas szinten rendelkezők előtt tűnhet annak, de még nekik is számos újdonságot ad. Ahogy a könyv angol nyelvű eredeti kiadását felsőfokon méltató kritikában olvashatjuk (TREE 15. 127-128.): "A szerzők jogosan aggódnak, hogy a könyv még így is nehéz lesz a laikusok (laypeople) számára, de a tudományok hiperspecializációjának idején az is nagy teljesítmény, ha más szakterület professzorainak érthető".

Valóban, a könyv címe (A földi élet regénye) beváltatlan ígéret. Aligha tekinthető regényszerű esti olvasmánynak. Odafigyelést, együttgondolkodást igényel, de az erőfeszítésért kárpótol az az intellektuális élmény, amely az evolúció sokszor nehezen magyarázható nagy lépéseinek legalább részleges megértéséből fakad.

A szerzők az élet meghatározásával s az evolúció nagy problémáinak felvázolásával indítanak, majd kevesebb, mint 150 oldalnyi terjedelemben végigvezetnek minket az élet keletkezésétől az emberi nyelv kialakulásáig. Visszatérő téma a "nagy lépések" tárgyalásában a versengésből adódó konfliktus, s ezek feloldása egy magasabb szintté szerveződött kooperációban. (Fontos üzenet a ma emberének is!)

A "nagy lépések" némiképp eltérnek a hagyományosabb értelmezéstől. Nem arra kapunk választ, hogy miért alakultak ki növények, gombák és állatok, hogyan történt a szárazföld meghódítása, a szerzőpáros inkább a genetikai információ szerveződésére fókuszál. Némi túlzással azt is mondhatnánk, hogy az evolúció színteréről alig hallunk valamit. A nagy lépések pedig valószínűleg jelentős színtérváltozásokkal is jártak, mint az oxigénes légkör, majd az ultraibolya sugárzást szűrő ózonpajzs kialakulása, ami feltétele lehetett a szárazföldi és légköri élet létrejöttének. Nyilvánvalóan a "színtér" változása is alakította az evolúciós szereplők "nagy lépéseit". A szárazföldi élet lehetősége nélkül vajon lennének-e melegvérű állatok, tüdővel lélegzés és a mai lábasfejűek és halak szintjét meghaladó intelligencia? A tengerben miért nem fejlődött tovább a növényvilág az algák szintjénél, vagy miért nem tértek részben vissza a hajtásos növények a tengerbe, ahogy azt a hüllők és az emlősök egyes csoportjai többször is megtették?

Egy hárommilliárd éves evolúciós történetet 186 oldalon elemző könyvtől persze nem lehet elvárni az események minden szempontra kiterjedő tárgyalását. Azt pedig korántsem gondolom, hogy a szerzőpáros nem ért egyet az evolúciós színtér fontosságával. Magam csupán attól tartok, hogy a témában kevéssé járatos olvasóban maradandóbb nyomot hagy a "belső" tényezőkkel értelmezett növekvő komplexitás ténye annak ellenére, hogy a szelekció következetesen (de kevésbé specifikáltan) mindenütt része a magyarázatnak. Ugyanebbe az irányba hat a "nincs visszaút" hangsúlyozása. Az ismert "visszautas" kivételek bemutatásával (pl. békalencse, vízidara evolúciós redukciója, telepes növények szintjére visszatérő egyes páfrányok - mindegyik aszexuális szaporodással) a komplexitás szükségszerű fokozódásának esetleg meglévő hitét a megfelelőbb környezetfüggő értelmezésre lehetett volna felcserélni.

A környezeti kihívásokra adott nagy evolúciós válaszlépések mesteri válogatással adják a könyv egyes fejezeteit. Ezekben többek között nyomon követhetjük a genetikai információ keletkezését, pontosítását, bővítését, tökéletesítését, kiegészítését, majd szinte háttérbe szorulását a nyelv és az írásos információ megjelenésével. A földi élet regényébe, vagy annak legalább legutolsó mondataiba magam írtam volna valamit a jelen és a jövő bioszférájának állapotáról is, némiképp mérséklendő a töretlenül felfelé ívelő nagy lépésektől esetleg elbizakodó olvasó túlzott optimizmusát. A könyv végén rövid szakkifejezés-magyarázat és mutató segíti az olvasót.

Maynard Smith és Szathmáry könyve a Vince Kiadónál a hagyományosan jó színvonalú Tudomány-Egyetem sorozat újabb gyöngyszemeként jelent meg. Minden intellektuális igényű olvasónak (s nem csupán egyetemi professzoroknak) ajánlom. A könyv utolsó oldalainak egyikén található, a kiadótól írt sorozat-ismertető alapján csupán a "gazdag irodalomjegyzék"-et kérhetnénk számon. A felsorolt könyvek (13) ugyan valóban a legfontosabbak a tárgyalt nagy lépésekkel kapcsolatban, de hiányoltam legalább a magyar nyelven is megjelent többi Dawkins-mű és sok más, az élet keletkezésével, az evolúcióval, az emberré válással kapcsolatos könyv megemlítését, sőt, a népszerűsítés igényének megfelelően a hazai ismeretterjesztő folyóiratainkban megjelent cikkek felsorolását. (Vince Kiadó, Budapest, 2000. 196 o.)

Vida Gábor


<-- Vissza az 2001/3. szám tartalomjegyzékére