a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kovász20. évf. 1-4. sz. (2016. tavasz-tél)

Tartalom

Kutató

 • Babai Dániel ,
  Avar Ákos ,
  Ulicsni Viktor :

  Ember és állatvilág sokrétű, évezredes kölcsönhatását az etnozoológia vizsgálja. Célja az emberi közösségek állatvilágról megszerzett hagyományos ökológiai tudásának és az állatvilághoz kötődő ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartható használatának dokumentálása. A természeti környezettel közvetlen kapcsolatban élő közösségek számtalan módon hasznosítják az ökoszisztéma szolgáltatásait, így az állatvilág erőforrásait (hús, bőr stb.) is. Hatékony és bölcs, fenntartható használatukhoz nagy ökológiai tudás szükséges a fajok életmódját, élőhelyeit, a populációk változásait illetően. E tudás a biológiai sokféleség megőrzéséért folytatott természetvédelmi törekvéseket is világszerte fontos adatokkal segíti. Megismerése nem csupán a szellemi kulturális örökség dokumentálását jelenti, hanem egyúttal lehetséges megoldásokat kínál számtalan környezeti problémára. Cikkünk Kárpát-medencei és mongol etnozoológiai kutatások eredményeit is felsorakoztatva nyújt betekintést ember és állatvilág összetett kapcsolatának kutatásába.

 • Gellény Krisztina ,
  Margóczi Katalin :

  A mai fenntartható fejlődésről, a fenntarthatóságról szóló elképzelés nyomait vajon megtaláljuk-e korábbi kultúrákban, mint például a középkori székely falvakban, amelyekről Imreh István könyveiben részletes adatokat találunk? A közelmúltban elvégeztük a székely falutörvények részletes elemzését ökológiai szempontból. Noha az egykori sikeres stratégiákat a mai megváltozott befogadó rendszer és egyéb tényezők miatt nem lehet egy-az egyben a mai globális válság megoldására kész receptként alkalmazni, de a korábbi fenntartható táj-ember kapcsolatok tanulmányozása ma kulcsfontosságú lehet a fenntarthatósághoz vezető út megtalálásában. Ilyen példával szolgál a 16-19. századi székely falvak lakossága is, amely társadalom - saját szabályrendszere felállításával - a természeti erőforrások hosszú távon fenntartható használatára törekedett. Úgy találjuk, hogy a székely közösségek magas fokú alkalmazkodóképességüknek, valamint ökológiai tudásuknak köszönhetően a külső rendszer gyökeres megváltozásáig (piac megjelenése) kezelni tudták a helyi táj biztosította ökoszisztéma szolgáltatásokban beállt változásokat, valamint a külső hatások egyre növekvő nyomását.

Fordító

 • Christine Eriksen ,
  Don L. Hankins :

  A tűz évezredek óta kulcsszerepet játszott az őslakos ausztrálok és amerikaiak területgazdálkodásában. A gyarmati érdekek azonban többféle módon is hozzájárultak ahhoz, hogy a hagyományos tűzhasználat megszakadt. A cikk azt foglalja össze, hogy az eltérő férfi és női szerepek és szerepfelfogások miként fonódnak össze - térben és időben - a tűzismeretek adaptív változásaival, és ezáltal hogyan marad fenn és éled újra az ausztrál őslakosok és a kaliforniai indiánok tűzismeretének egy része. Az írás őslakos idősek, hagyományőrzők és a tájat felelősséggel gondozó gazdálkodók szóbeli beszámolóin alapul, amelyek célirányos égetések, tűzismereti műhelymunkák, diákoknak szervezett tanulmányi kirándulások, informális beszélgetések és rögzített interjúk során hangzottak el.

Kérdező

 • :

  Fikret Berkes (BSc, PhD, Fellow of the Royal Society of Canada) a Manitobai Egyetem elismert emeritus professzora. Berkes professzor vezető szerepet tölt be a társadalmi ökológiai rendszerek és azok ellenálló képességének (rezilienciájának) a nemzetközi kutatásában, továbbá a közjavak elméletének és a hagyományos ökológiai tudásnak a vizsgálatában. Gazdag tapasztalatokat szerzett az észak-kanadai őslakos törzsekkel végzett közös kutatásai során. Dolgozott együtt Brazília tengerparti vidékeinek nagy tudású helyi lakosaival csakúgy, mint Észak-Norvégia, Új-Zéland, India, Banglades, Törökország, Thaiföld, Kirgizisztán és Taiwan hagyományos tudásőrzőivel. Megszentelt ökológia (Sacred Ecology) című könyve, amely 2014-ben elnyerte az Amerikai Ökológiai Társaság (ESA) Fenntarthatósági Tudomány Díját, sokak számára a hagyományos tudás alapkötete; kutatók és gyakorlati szakemberek egyaránt széles körben használják. Berkes professzor több mint 200 tudományos publikáció, közöttük 10 könyv szerzője. Írásai kiemelkedően olvasottak: több mint 47 000 hivatkozását tartja számon a Google Scholar, Hirsch-féle h-indexe 87. Alapítója és korábbi elnöke a Közjavak Kutatásának Nemzetközi Egyesületének (International Association for the Study of Commons), valamint a szervezet által odaítélt Elinor Ostrom díj kitüntetettje szenior kutató kategóriában. Bekapcsolódott a Millenniumi Ökoszisztéma Felmérésbe (MEA), az ENSZ Fejlesztési Program Egyenlítői Kezdeményezésének (UNDP Equator Initiative) természetvédelemhez kapcsolódó feladataiba, valamint a Biodiverzitás és Ökoszisztéma Szolgáltatások Kormányközi Platform (IPBES) munkájába. Utóbbiban az UNESCO szakértőjeként vesz részt az Őslakos és Helyi Tudás Munkacsoport (Task Force on Indigenous and Local Knowledge) munkájában.

Olvasó

A szám olvasószerkesztője Pósvai Adrienn volt.

Szerkesztés lezárva: 2017. február 22.