a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kovász17. évf. 1-4. sz. (2013. tavasz-tél)

Tartalom

Kutató

 • Király Gábor :
  Útban a fenntarthatóság felé3-28 [530.23 kB - PDF]EPA-00721-00024-0010

  Az átmenetmenedzsment arra tesz kísérletet, hogy meghatározza azokat a szakpolitikai lépéseket, amelyek egy lényeges társadalmi funkciót ellátó rendszer fenntartható átalakulását befolyásolhatják. Mivel olyan folyamatról van szó, amelynek sem az iránya, sem az időtartama (a legtöbb átmenet időtartama 25-50 év) nem határozható meg előre, így ebben az esetben nem beszélhetünk a hagyományos értelemben vett irányításról és vezetésről. Az átmenetmenedzsment ennek a bizonytalanságnak a kezelésére törekszik, ezért legfontosabb elemei közé az átmenetet elősegítő körülmények biztosítása, a folyamatos tanulás és a kísérletezés tartoznak.

Fordító

 • Alan Holland :

  Az írás azokat az alapvető feltételezéseket veszi górcső alá, amelyek kimondatlanul jelen vannak a költség-haszon elemzés jelenlegi gyakorlatában és környezeti ügyekre történő alkalmazásában. Tárgyaljuk a költség-haszon elemzésnek (i) a környezetről és (ii) az emberi természetről alkotott képét, valamint (iii) a társadalmi és a politikai folyamatban betöltött szerepét. A költség-haszon elemzés ún. környezetértékelési alkalmazásánál egyrészt a környezet "tárgyiasítása" központi jelentőségű; másrészt az emberi természetről alkotott képének lényeges jellegzetessége a preferenciák "homogenitása"; harmadrészt a politikai folyamatban betöltött szerepét a döntések "magánosítása" jellemzi. E szempontok mindegyikét alapos vizsgálatnak vetjük alá azért, hogy megállapíthassuk, vajon hátráltatják vagy elősegítik azoknak a céloknak a megvalósítását, amelyeket a környezet-gazdaságtant alkalmazó szakemberek elérni kívánnak. Ennek során néhány olyan lépést is körvonalazunk, amelyek segíthetik a fölvetődő problémák orvoslását.

Kérdező

 • Beszélgetés Sólyom Lászlóval51-67 [265.60 kB - PDF]EPA-00721-00024-0030

  Sólyom László jogász, 1942-ben született Pécsett. Az Alkotmánybíróság első elnöke volt 1990 és 1998 között. 2005-től 2010-ig a Magyar Köztársaság elnöke. 2001 óta a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 2013 óta rendes tagja. Az elmúlt évtizedek során több egyetemen is oktatott itthon, illetve Németországban. A polgári jog és az alkotmányjog elismert szakértője. A környezetvédelem, az ökológiai fenntarthatóság iránti elkötelezettsége mind szakmai, mind közéleti tevékenységében erőteljesen megjelenik.

Olvasó

A szám olvasószerkesztője Pósvai Adrienn volt.

Szerkesztés lezárva: 2014. április 3.