a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kovász15. évf. 1-4. sz. (2011. tavasz-tél)

Tartalom

 • Címlap [64.00 kB - GIF]EPA-00721-00022-0010
 • Kocsis Tamás :
  Kindler József (1929-2010)3 [95.30 kB - PDF]EPA-00721-00022-0020

  Elment a kormányos. Aki akkor érezte igazán elemében magát, amikor az uralkodó áramlattal szemben kormányozhatott. Elemében is volt... egész életében.

Kutató

 • Murányi Veronika :

  A Gyimes-völgy a Kárpát-medence egyik utolsó olyan, viszonylag zárt területe, ahol mindmáig fellelhetők a premodern kulturális minták. A völgy lakóinak műveltségében a legutóbbi időkig jelen voltak a tárgykultúra és a társas viszonyok archaikus elemeket őrző jellegzetességei, így az önellátás magas foka, a nyelvhasználatot jellemző régi grammatikai struktúra és szókincs, az erős középkori és balkáni hatásokat mutató zenei kultúra vagy a panteisztikus elemeket is magában foglaló népi vallásosság.

 • Kelemen Eszter :

  Klasszikus intézményi és ökológiai közgazdaságtani alapokra építve egyes szerzők az értékelési módszereket is intézménynek (a szokások, normák, szabályok sajátos rendszerének), úgynevezett értékformáló intézménynek tekintik, amely meghatározza, hogy ki vehet részt az értékelésben, mi számít adatnak, hogyan lehet az adatokat feldolgozni stb. Az értékelési módszertan mindezen keresztül erőteljesen befolyásolja az értékelés eredményét. Ezért fontos, hogy a módszert az értékelendő jelenség sajátosságainak figyelembevételével válasszuk ki. Az ökoszisztéma szolgáltatások sajátosságait figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a fogyasztói magatartást és piaci tranzakciókat feltételező neoklasszikus értékelési módszerek gyakorta nem helytállóak. Helyettük és mellettük a társadalmi részvételen alapuló, deliberatív módszerek használata javasolható.

Fordító

 • Richard B. Norgaard ,
  Illyés András :

  Bár az ökoszisztéma szolgáltatások fogalma eredetileg azt a célt szolgálta, hogy fölhívja az emberek figyelmét a természet fontosságára és rávilágítson a fokozódó anyag- és energiafelhasználás által előidézett ökológiai problémákra, tizenöt év alatt olyan modellé vált, amely mára meghatározó szerepet tölt be a fejlődő országok, sőt az egész világ főáramú környezetpolitikájában és környezeti menedzsmentjében. Az ökoszisztéma szolgáltatásokat érintő kérdésekben professzionális szakemberek egész hada ad tanácsot. Azok a szálak azonban, amelyek a folyamatos gazdasági növekedés által fölvetett problémákhoz kötötték az eredeti metaforát, igencsak meggyengültek. A széndioxid-egyenérték bevezetésével, valamint azzal, hogy a szegény országok megpróbálják optimalizálni az ökoszisztéma szolgáltatások használatát, a gazdag országok fönntarthatják azt az illúziójukat, hogy fogyaszthatnak tovább a jól megszokott szinten.

  Eredetileg: Ecosystem services: From eye-opening metaphor to complexity blinder; Ecological Economics 69 (2010), 1219–1227. A fordítást Kelemen Eszter és Pataki György ellenőrizték.

Kérdező

 • Lányi András ,
  Pataki György ,
  Takács-Sánta András :

  Lányi András eredetileg filmrendezőként dolgozott, majd író, filozó-fus, társadalomkutató lett belőle. Egyetemi docens az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán, a Humánökológia mesterszak vezetője. A rendszerváltozás előtt részt vett a demokra-tikus ellenzék munkájában. Évtizedeken át aktívan művelte az öko-politikát, kezdetben a Duna-mozgalomban, később a Védegylet ala-pítójaként, legutoljára pedig az Élőlánc Magyarországért ökopártban. Ismert közéleti szereplő, publicisztikái, interjúi jelennek meg számos lapban már hosszú évek óta.

Olvasó

A szám olvasószerkesztője Pósvai Adrienn volt.

Szerkesztés lezárva: 2011. szeptember 21.