Kovász logoI. évfolyam, 1. szám
1997. Tél


BEKÖSZÖNTŐ

Tisztelettel és barátsággal ajánljuk figyelmébe az Altern-csoport első tanulmányfüzetét. Csoportunk Kindler József kezdeményezésére 1996 decemberében jött létre a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén. Alapító tagjai: prof. Kindler József, Baranyi Árpád, Dabóczi Kálmán és Kocsis Tamás. A csoport alapvető célja és irányultsága - miként erre a névválasztás is utal - elsősorban a gazdasági elmélet és gyakorlat kifejezetten alternatív szempontból történő kritikai vizsgálata. Főként az egyre inkább feledésbe merülő szociális, kulturális és morális értékek meghatározó fontosságára kívánjuk ráirányítani a figyelmet, elsősorban az európai kultúrkör hagyományai és üzenete alapján. Nincsenek illúzióink: a pozitív irányú határozott elmozdulás hosszú időt vehet igénybe, s ebben a folyamatban szeretnénk a kovász szerepét betölteni.

Füzeteinkben a rendszerszemlélet elvének megfelelően mindig az általánosabb és mélyebben fekvő problémáktól haladunk a specifikusabbak felé, s így jelen füzetünk első tanulmánya (Kocsis Tamás munkája) a modern tudomány egyetemes emberi értékeket illető általános megvilágítását adja. Baranyi Árpád tanulmánya az erkölcsi értékek figyelembevételének szükségességéről és lehetőségeiről szól a gazdasági döntéshozatal során. Kindler József előadásának írásbeli rögzítése a hazai viszonyok között is megvalósítható cselekvési lehetőségekkel foglalkozik, rámutatva a 'nincs alternatíva' jellegű érvelések álságos jellegére, és vázolja egy új gazdaságpolitikai irányvonal főbb sarokpontjait. Zárásként egy az Egyesült Államokban - és másutt is - jelentős tisztázó vitákat kiváltó, amerikai szerzők által írt tanulmányt adunk közre Kindler József fordításában, amely a GDP/GNP-vel mért gazdasági növekedés mítoszának és dogmájának tarthatatlanságát mutatja meg, vázolva a valósághűbb közelítésmód elveit és metodológiai alapjait. A kérdéskörrel kapcsolatban a hazai nyilvánosság szűkebb körében is termékenynek látszó vita indult Zágoni Miklós A növekedés ára című vitaindító írásával (Magyar Hírlap, 1997. október 18.) és az ezt követő hozzászólásokkal.

Megjegyezzük, hogy a hazánkban jelentős figyelmet keltő Korten-könyv (Tőkés társaságok világuralma) is az Altern-csoport vezérkarának gondozásában jelent meg, továbbá az Emberközpontú Fejlesztés Magyarországi Hálózatát is csoportunk alapító tagjai szervezik és irányítják.

Altern-csoport