Kisebbségkutatás - 2010. 2. szám

A faji megkülönböztetés felszámolása vagy váltókapcsolás?


Collet, Christian: Minority Candidates, Alternative Media, and Multiethnic America: Deracionalization or Toggling? = Perspectives on Politics, 6. évfolyam, 2008, 4. szám, 707-728. p.


Az amerikai politikai tanulmányokban gyakran felbukkanó elem a „fehérek és feketék megkülönböztetésén túlmutató” elméleti alapok kialakítására való sürgetés. Olyan alapelvek igénye fogalmazódik meg egyre gyakrabban, amelyek figyelembe veszik az Egyesült Államok soknemzetiségű mivoltát. Ez különösen igaz a politika bizonyos színtereire, ezek közül talán a legjellemzőbb példa a választási kampányok területe, ahol a faji megkülönböztetés megszüntetése hosszú ideje központi téma. Ugyanakkor, látva, hogy a latin és ázsiai gyökerekkel rendelkező amerikai jelöltek egyre nagyobb teret hódítanak a már hosszabb ideje elismerésnek örvendő fehér és afro-amerikai jelöltekkel szemben, például Los Angelesben, Miamiban, Oaklandben, Denverben és Jersey Cityben, felvetődik a kérdés, hogy hol vannak a nemzetiségeket összemosó elméletek praktikus határai. A nemzetiségeket összemosó törekvések szempontjából kiemelkedően figyelemreméltó az ázsiai származású amerikai jelöltek esete, ők ugyanis elsősorban olyan választókerületekben bizonyulnak sikeresnek, ahol a lakosok többsége nem ázsiai. Ez a megfigyelés olyan elméleti feltárásért kiált, amely képes rendszerbe rendezni a politikai kampányok egyre szerteágazóbb és változatosabb működését, a jelölteket és választóikat.

Collet tanulmányában próbára teszi a nemzetiségek összemosásának jövőbeli alkalmazását – és új perspektívákat javasol a nemzetiségek értelmezésére a választási folyamatokban. Bemutatja, hogy a kisebbségi jelöltek miként tudják megkerülni – és felhasználni – a faji megkülönböztetést saját céljaik elérésére. A jelenséget váltókapcsolásnak nevezi el. Tekintve, hogy a kisebbségi jelöltek gyakran több kultúrában és nyelvben is jártasak, Collet elméletet dolgozott ki arra, hogyan és miért próbálnak az amerikai politikusok egyensúlyt teremteni az etnikai szolidaritás és a csoporton kívüli szavazók megszerzésének gyakorlati követelménye között. A váltókapcsolás stratégiájának modellezéséhez a kaliforniai Orange és Santa Clara megyék vietnami származású jelöltjeinek példáját elemzi, majd górcső alá veszi a váltókapcsolás alkalmazásának a demokratikus folyamatokra gyakorolt hatását – és ennek kapcsán felvázol néhány jövőbeli kutatásra javasolt területet.

A kisebbségi jelöltek és szerepük a kisebbségi választópolgárok mozgósításában az amerikai politikatudomány kevéssé kutatott területe. Hiányosság, amelyet azonban valamelyest csökkentett a faji megkülönböztetések megszüntetésére alkalmas stratégiákról szóló, hosszú ideje tartó vita. Noha a nemzetiségek összemosására való törekvés ellentmondásokat szül, alapvető érdeme, hogy a kisebbségi jelöltet – mint a kisebbségi választói érdekek potenciális képviselőjét – a központba állítja olyan területeken is, ahol ez korábban elképzelhetetlennek tűnt. A kutatók a kisebbségi hovatartozás vizsgálatakor eddig túl gyakran hagyták figyelmen kívül az egyes jelölteket – stílusukat, stratégiájukat, üzenetüket. Collet tanulmányában arra hívja fel a figyelmet, hogy noha a nemzetiségek összemosása egyfajta kezdet, befejezetlenségre van ítélve – az elképzelés ráadásul fokozatosan gyengülni fog, ahogy az amerikai politika egyre változatosabbá és versengőbbé válik.


Dézsi Tímea