Kisebbségkutatás -  13. évf. 2004. 1. szám

Vándorszeminárium a szlovák-magyar történeti megbékélés szolgálatában

Vörös, Ladislav: Otázky súsedstva v strendenj Európe v procese európskej integrácie. Príklad slovensko-mad'arských vzt'ahov. = Slovanské štúdie, 2003. 1-2. no. 67-69. p.

Számos francia és német, illetve magyar és szlovák tudományos intézmény/egyetem közreműködésével rendezte meg az Office franco-allemand pour la jeunesse és a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete 30 francia, német, magyar és szlovák doktorandus számára vándorszemináriumát a szlovák-magyar kapcsolatok történetéről. A tíznapos (öt nap előadások + öt nap tanulmányi kirándulások) rendezvény 2002 áprilisában zajlott Szomolányban, Pozsonyban, Dunaszerdahelyen és Esztergomban. A résztvevők sokféle szakmát képvisel, úm. történészekét, etnológusokét, politológusokét és szociológusokét, aminek köszönhetően az előadásokat kísérő vitában többféle megközelítés és érvelés kaphatott hangot.

Az előadások hat szekcióban hangzottak el, úm.:

A csoportok mindegyikében elhangzott előadások kivétel nélkül nagy érdeklődést keltettek, s ugyancsak kivétel nélkül szenvedélyes, de tárgyszerűségre törekvő viták kísérték őket. (A szeminárium teljes francia és német nyelvű anyagát Hamburgban várhatóan ki fogják adni.)

Ez a szeminárium is arról tanúskodott, hogy az érdemi tudományos viták és eszmecserék módszerével hozzá lehet járulni a legmagasabb nemzeti és nemzetiségi ellentétek lebontásához is. Csak éppen nem szabad megállni ezen az úton, hanem folyamatosan haladni kell rajta. A résztvevők tudatában - természetesen - a francianémet történeti megbékélés példája képzett fel, amely a szlovák-magyar viszonyoknál Európa számára meghatározóbb viszonylatok értékelésében tudott közös nevezőre jutni, illetve megoldást találni.

Futala Tibor

<< vissza a főoldalra