Kisebbségkutatás -  12. évf. 2003. 1. szám

 Hasonlóságok felmérése: Az oroszok ellenállnak a nyelvészeti ukránosításnak Közép- és Kelet-Ukrajnában

Fournier, Anna: Mapping Identities: Russian Resistance to Linguistic Ukrainisation in Central and Eastern Ukraine. = Europe-Asia Studies, 54. vol. 2002. 3. no. 415-433 p.

 A legtöbb, Ukrajnával foglalkozó tudós egyetért azzal, hogy nincs durva polgári diszkrimináció az oroszokkal mint kisebbséggel szemben. Az oroszok tiltakozása az ukránosítás ellen nem az etnikumot érinti, hanem kizárólag nyelvi jellegű, vagyis az "oroszul beszélők" nagy csoportjának ellenállásáról van szó.

            A Közép- és Kelet-Ukrajnában megjelenő újságokban közölt orosz tiltakozások olyan kiterjedt közösség nézetét tartalmazzák, melynek ukrán tagjai is vannak, és feltételezett nyelvi és kulturális megoszláson alapulnak. Mindenesetre azt a gondolatot terjesztik, hogy az "egyenlő emberek" is hierarchiába rendeződnek. Az újságcikkekben az olvasható, hogy az ukrán nyelv és kultúra alacsonyabb rendű, mint az orosz. Ez a megfogalmazás nem utal vissza szovjet "szláv testvériség" kifejezésre. Az "oroszul beszélők" meghatározás új keletű, csak a szovjet összeomlás után került használatba. Az "oroszul beszélők" meghatározást russzofon ukránok kisajátították, és ez úgy hat, mint egy szórványosan előforduló, régi nyelvtani alakzatot használó csoport. (Megjegyzendő, hogy ezt az "oroszul beszélők" kifejezést az ukránosítással foglalkozó hivatalos orosz tanulmányok alkalmazzák.) Mindamellett vitatható, hogy az ukrán állam ennek az etnikailag vegyes csoportnak a fel nem ismerése folytán kezeli úgy a tiltakozás különböző formáját, mint a nemzetépítés megszilárdítóját.

            Az ukránosítás elleni tiltakozás mélyebb elemzése az orosz önismeret különböző variációjának jelenlétét tárja fel. Például, az orosz ellenállás Nyugat-Ukrajnában vagy a Krímben e kevert csoport nagyobb megértésével találkozik. Lehetséges, hogy a nyelvi vita Ukrajnában előjele egy mélyebb félreértésen alapuló identitásnak. A tudósoknak valóban figyelniük kellene ilyen félreértések más formátumú megjelenésére, például a vallás szférájában. Az identitás és az ellenállás közti kapcsolat megérdemelne egy tanulmányt, miután a "háború és béke" sem érthető meg, ha az identitás meghatározó jelentőségét nem ismerik fel vagy negligálják.

Kádár József

Vissza