Kisebbségkutatás -  12. évf. 2003. 1. szám

 Ukránok és az Ukrajna iránti érdeklődés Nyugaton

Sen'kus', Roman: Oživljűűt' svoű ukrains'ku spadŝinu. = Duklâ, 50. rik. 2002. 6. no. 35-37. p.

Roman Sen'kus' az Ukrán Tanulmányok Kanadai Intézetének kiadói program-igazgatója és az Encyklopedia of Ukraine angol nyelvű internetes lexikon felelős szerkesztője. Szlovákiában járta közben interjút adott a Duklâ munkatársának, Ivan Âckaninnak.

            Annak érdekében, hogy az Intézet látókörébe ne csak a Nyugatra szakadt honfitársak kerüljenek be, egyre tudatosabban fogadja tagjai-pártolói közé az ukrán témákkal foglalkozó nem ukránokat is. Nem is beszélve az Ukrainisták Nemzetközi Szövetségéről, amelynek elnöke - Marc von Hagen - sem ukrán.

            Az ukrainisztikai kiadványok ugyancsak nyugati nyelveken, főleg angol nyelven jelennek meg. Az ország történelme, kultúrája és nyelve iránti érdeklődés még így is szerény, bár a függetlenség kivívása némileg fokozta a nyugatiak kíváncsiságát.

            Ahhoz, hogy - legalábbis tudományos, kutatási szinten - nagyobb legyen az érdeklődés, az ukrán szakembereknek tudniuk kellene a világnyelveket, főként az angolt. Mint a jelenlegi helyzet is bizonyítja, e nélkül az ukrán tudományosság kimarad a párbeszédből, a vitákból.

            Még a szakirodalomban is sok tévedés található Ukrajnával kapcsolatban. Hát még a publicisztikában, a köznapi kommunikációban! Ezek szerint Ukrajna korrupt állam korrupt értelmiséggel, és mély erkölcsi és anyagi válságba került.

            Az ukrán történelem is gyakorta torzítva jelenik meg a nyugati közvéleményben. Az ukránság második világháborúban játszott szerepét különösen kedvezőtlenül ítélik meg (pl. a Galícia SS-hadosztályét). Úgyhogy van és volna mit korrigálni e megítélésekkel kapcsolatban. Ehhez elvárható volna az anyaország intenzív segítsége, ha mással nem, helytálló információkkal.

            Az említett Ukrajna-enciklopédia éppen a mérvadó informálás eszköze kíván lenni. Most készítik a szerkesztéshez szükséges programokat, és hozzáfogtak a munkatársak képzéséhez is. Az előkészítő munkálatok befejeztével kell a rendszert információkkal feltölteni.

            Az Ukrán Tanulmányok Kanadai Intézete eddig 120 szakkönyvet és 65 kutatási jelentést publikált; évente 4-5 mű kiadására kerül általában sor. Ezek - természetesen - angol (és néha: más) nyelvű kiadványok. És felettébb kis példányszámban jelennek meg.

            Hébe-hóba előfordul, hogy ukrán szépirodalmi művet fordítanak le (pl. Űrij Andrukovič két regénye, Űrij Vinničuk novellái, Pavel Tičina versei, versantológia). E kiadásokra jellemző a kis példányszám, a nagyon szűk körű terjesztés. Sem a nyugati emberek még nem fedezték fel maguknak az ukrán szépirodalmat, de az emigráns ukránok sem érdeklődnek iránta. Szabadidejüket a tv, a számítógép és a mozi viszi el.

 

Futala Tibor

Vissza