FĹ‘oldal

Korunk 1930 Január

Befejezés és kezdet

Befejezés és kezdet, a kilencágú koronától a szovjetcsillag” cím alatt megjelentek könyvalakban az S. Fischer-Verlagnál Hermynia zur Mühlen emlékezései, amelyeket már ismertetett a Korunk februári száma, amikor azok a Frankfurter Zeitungban „K. K. Osterreich” cím alatt megjelentek. A könyv két szempontból kiválóan érdekes. Egyrészt dokumentális érdekü a régi császári és királyi Ausztriára vonatkozólag, amelynek intim, színfalakmögötti képét s pedig a legmagasabb körök életét mutatja meg a közvetlen élmény meleg valószerűségével. Másrészt pedig egy ritka érdekességű egyéni fejlődésnek lelki adatait adja. elénk, amely az. arisztokrata, elkényesztetett leányt a „közönséges” munka és a munka forradalma oldalára vitte át.


 „Mögöttem, írja a könyv végén a privilégiumok halódó világa, előttem egy új élettelteli most keletkező világ. Anélkül hogy tudta volna a „GrĂäfliche Gotha” megjövendölte útamat. Dédanyám neve mögött három misztikus betű áll a gróf; Gothában: K. P. D. — Kaiserliche Palast-Dame. Ugyanevvel a három betűvel hozhatom én is a nevemet összefüggésbe — de ezek valami egészen mást jelentenek, mint amazok Mária Lujza valamikori játszótársa neve után.


 


Vissza az oldal tetejére