FĹ‘oldal

Korunk 1930 Január

Kulturkrónika rövid hirekben

 


A csokoládé mammuthtrösztje


Miután 1929-ben a svájci Nestle-Koncern megszerezte a legnagyobb német csokoládé gyár, a Sarotti R. T. részvénytöbbségét is s ezen keresztül elnyelte a Quanz csokoládé-gyárat is, a német csokoládé piacon is megszerezte azt a vezető helyzetet, amelyet a többi országokban már régebben elért. Ezzel bezárult a csokoládé körül a kör s ma már az egész világon olyan áron eszik az emberek a csokoládét, amelyet a Nestle-koncern diktál. Ma már a Nestle-koncern világkoncern, a hollandi margarin-koncern után a legnagyobb az élelmiszeriparban.


Nemzetközi jelentőségre akkor tett szert először a vállalat, amikor a század elején a Nestle gyermeklisztgyár egyesült az angol Anglo-Swiss Condensed Milk Co.-val. Ettől kezdve rohamosan terjeszkedik, amit a vállalat óriási nyereségei tettek lehetővé. A háború óriási konjunkturát jelentett számára. Pl. 1918-ban 30 millió frank tiszta nyereséget ért el, ami 77 százaléka akkori 70 millió részvénytőkéjének. Ma a Nestle A. G. már nem is annyira gyári vállalkozás, mint inkább Holding Company, részvénygyűjtő társaság, amely az egész világon szétszórt gyári üzemeket tart kezében és felügyelete alatt. Igy Északamerikában 50 csokoládé gyárat Nestle´s Food Co. név alatt, Kanadában neve Maple Leaf Condensed Milk Co. Ltd. De beférkőzött már Közép- és Délamerikába is. Havannában egy óriási gyárat állítottak fel tekintettel nagy cukor termésére, Buenos-Airesben elárúsító helye van, kapcsolatban egy nagy üzemmel. Ausztráliában Nestle Anglo Swiss Condensed Milk Co. név alatt egész csomó vállalatot foglal magában, Délamerikában Nestlé South Africa név alatt működik. Japánban a neve: Dai Nippon Nyuseikin Nestle Co. Hokaidoban. Európában persze a legsűrübb Nestle-hálozat tartja kezében a csokoládégyártást és elárusítást. Elnyelte a legnagyobb svájci csokoládégyárakat, a Cailler-t, Kohler-t, Shocolats suisses R. T.-ot, Franciaországban, Belgiumban vagy egy-egy Société Nestle, Norvégiában a. De Norske Melke Fabriker Osloban, Spanyolországban és Portugáliában a Sociedad Nestle Barcelonában, Olaszországban a Societ Nestle Milanóban, stb. stb. Egy szépen kifejlődött példánya a modern kapitalizmus fejlődése által előállott mammuttrösztöknek, a legtökéletesebb nemzetközi szervezettel, amely diktál a csokoládé világpiacon. (W eltwirtschaftliche Korrespondenz).


 


Hotel-tröszt Amerikában, Ugy látszik a száloda-iparban is megindul a trösztösödés folyamata. Amerikából jön a híre két óriási hotel-vállalat fuziójának, amelyek közül az egyik 95 hotelt hoz a kartelbe. A koncern legnagyobb newyorki hotelében 2.200 szoba van. Az egyesült hotelek összértéke két milliárd dollár márka, bruttó bevételük 400 millió. (Welt am Abend).


 


Felhőkarcoló acélból. Egy amerikai automobil cég egy 250 méter magas felhőkarcolót építtet Newyorkban, amelynek kupolaépítménye és az ezt tartó ívek Kruppféle nem rozsdásodó acélból lesznek, amely ezüstös fényben fog ragyogni. (Umschau).


Pater certus est? A legutóbbi években a vércsoportok vizsgálata útján megállapíthatónak vélték sokan bizonyossággal az apaságot. Kitűnt azonban, hogy ez a módszer nem csalhatatlan gyakorlatilag sem s a bíróságok sem igen fogadták el bizonyíték gyanánt. Most úgy látszik egy königsbergi tanár, Prof, Zangermeister egy olyan módszert talált, amelynek segítségével bizonyossággal el lehet dönteni az apaságot. Az eljárás egy Zeis-készüléken, az u.n. „Fokozatfotóméteren” épül, amellyel a vér legkisebb zavarodottságából vonja le következtetéseit, amely a Wassermann-vizsgálatnál is nagy szerepet játszik. Zangenmeister megvizsgálta, hogy milyen viszonyban van az anya széruma az újszülöttéhez s azt találta, hogy ha a két folyadékot összekeveri, a fotometer mindig zavarodottnak mutatja a kevert vért; ellenben ha egy idegen nő vérszérumával keveri össze, a keverék tiszta, átlátszó marad. Ugyanígy volt az apa és az újszülött gyermek vérével: a vér zavarodottsága mindig az apaság biztos jelének mutatkozott. Kísérleteket tettek idősebb gyermekek vérével is s kitűnt hogy a gyermekek vére harmincéves korukig „zavarba hozta” a szülők vérét. Érdekes, hogy az apa és anya széruma, ha mindjárt a gyermek születése után keverték öszsze, ugyanazt a vérrokonságot mutató zavarodottságot mutatta. Aminek magyarázata, hogy ebben az időben a nemzett gyermek útján az anyában az apa véréből volt még benne valami. Ha Zangermeister módszere tényleg beválik, végre ki lehet majd törölni a törvény könyvből azt a furcsa anomáliát, hogy az apa nem rokona gyermekének. (AufklĂärung).


 


Vissza az oldal tetejére