Főoldal

Korunk 1926 Június

Impresszum


KORUNK (1926)


 


Világnézeti havi szemle.


Szerkeszti: DIENES LÁSZLÓ


 CLUJ-KOLOZSVÁR


 


A KORUNK önálló dolgozatokat és ismertető közleményeket hoz korunk világnézeti kérdéseiről. Nem korlátozza magát egy bizonyos speciális ismeretkörre, hanem mind annak megtárgyalását programmjába veszi, aminek korunk szempontjából világnézeti jelentősége van. Fő feladatának azt tekinti, hogy megismertesse olvasóival a világot ma mozgató eszméket s elébe adja azt a tény- és eszmeanyagot, amelyből lehetőleg tiszta képet nyerhessen a mai világnézeti helyzetről. Tehát ugy a társas élet különböző formáiban, a politikai és gazdasági életben, mint a vallásban, a müvészetekben és irodalomban, az egyes tudományok eredményeiben és a technikai fejlődésben megnyilatkozó uj mozgalmakat és eszme-áramlatokat világnézeti szempontból méltatja és értékeli. Célja objektiv, pártatlan megállapitásokat adni, ezért helyet ad minden világnézeti iránynak, amely valódi meggyőződésen alapszik. Ezért is minden cikkért a szerző viseli a felelősséget.


A KORUNK megjelenik havonta egyszer 80 oldal terjedelemben.


Előfizetési ára:


egy évre            félévre             negyedévre


Romániában            720 Lei              360 Lei               200 Lei


Csehszlovákiában   140 Kc.             70 Kc.                 40 Kc.


Jugoszláviában       280 Dinár            140 Dinár           80 Dinár


Magyarországon 260.000 Korona 130.000 Korona 75.000 Korona


Ausztriában          28 Schilling           14 Schilling        8 Schilling


Egyéb külföldön     22 Sv. fr.            11 Sv. fr.             6 Sv. fr.


Egyes szám ára: 80 Lei, 15 Kc. 30 dinar. 30.000 Kor. 3 Sch. 25 Sv. fr.


Befizetési helyek:


Romániában a Mezőgazdasági Bank, Cluj-Kolozsvár.


Csehszlovákiában a Szlovák Általános Hitelbank, Bratislava-Pozsony.


Magyarországon az Angol-Magyar Bank, Budapest, Vilmos Császár-út 32.


Csehszlovákiai főbizományos a Kultura könyvkereskedés (üzletvezető Simándy Pál) Lucenec-Losoncon, ahol a KORUNK kapható és előfizethető.


 


Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj-Kolozsvár, Str. Regală 47.


 


 


 


Vissza az oldal tetejére