Főoldal

Korunk 1926 Június

A Korunk hirei

A KORUNK minden hónap 15-én jelenik meg s 16-án és 17-én küldjük szét. Felkérjük előfizetőinket, hogy ha 20.-ig nem érkezne hozzájuk, egy levelezőlapon reklamálják meg, mivel a hetek mulva történő reklamációknak nem bizonyos, hogy eleget tudunk tenni.


Illusztris munkatársunknak, Kassák Lajos-nak legközelebb Tisztaság könyve c. alatt uj kötete kerül a könyvpiacra. Az antologikus formában összeállitott kötetben Kassák legujabb versei, még sehol meg nem jelent novellái, művészi reprodukciói, szinházról, képzőművészetről, stb. irt cikkei fognak megjelenni. A 10 ives albumalaku szépen kiállított kötetre a Korunk kiadóhivatala is elfogad előjegyzést. A könyv, amelynek bolti ára 70.000 osztr. korona lesz, előjegyzésben 50.000 osztr. korona (kb. 180 Lej), amely a könyv átvételekor fizetendő majd ki.


Vissza az oldal tetejére