FŇĎoldal

Korunk 1927 Február.

A ‚ÄěKorunk‚ÄĚ hirei

 


Januári számunkban kifejtettük és részletesen megokoltuk, hogy az előállítási költségeknek a mult év folyamán történt mintegy 40 százalékos emelkedése miatt egyrészt kénytelenek voltunk az elmult év pénzügyi egyensulyát olyképen állítani helyre, hogy 12 szám helyett a 11. számmal befejeztük az évfolyamot, másrészt pedig nem kerülhettük el, hogy a most kezdődő évre az előfizetési dijakat mérsékelten felemeljük. Az uj előfizetési dijakat a boriték 2. oldalán közöljük.


Hisszük, hogy előfizetőink teherbiróképességét e föltétlenül szükséges, kismértékü előfizetési dij emeléssel nem vettük tulságosan igénybe.


Mindamellett módot akarunk nyujtani azoknak, akik sokalják ezt az előfizetési dijat, hogy mégis előfizetői lehessenek a Korunk-nak.


Közismert dolog, hogy a géptermelésben az egy darabra eső előállítási költség az előállított darabok számának növekedésével fokozatosan kevesbedik. Minél több példányban állítjuk tehát elő a Korunkat, egy példányra annál kevesebb költség esik. Ugy hogy, aki hozzájárul a példányszám emeléséhez, az ugyanannyit tesz, mintha nagyobb előfizetési dijat fizetne. Azoknak tehát, akik sokalják az előfizetési dijat, azt proponáljuk, hogy új előfizetők szerzésével mentesitsék magukat az előfizetési dij fizetése alól. Kiadóhivatalunk kalkulációja szerint annak,


aki 5 új előfizetőt szerez, ugyanazon időre teljesen ingyen,


aki 3 új előfizetőt szerez, ugyanazon időre 50% engedménnyel,


aki 2 új előfizetőt szerez, ugyanazon időre 25% engedménnyel,


aki 1 új előfizetőt szerez, ugyanazon időre 10% engedménnyel


tudjuk adni a szemlét. Minthogy a Korunk csak most lép második évfolyamába, még sokan nem ismerik, úgy, hogy mindenki találhat ismerősei között legalább 2—3 érdeklődőt, akiket megnyerhet előfizetésre. Megkérjük a szemle azon barátait is, akiknek nem céljuk az előfizetési dij alól mentesiteni magukat ily propaganda akcióval, hogy ennek dacára most az új évfolyam megindulásakor csináljanak propagandát a Korunknak ismerőseik körében s igyekezzenek egy-két új előfizető megnyerésével a szemle megerősítéséhez hozzájárulni. Az akció megkönnyitése végett a januári számhoz mellékeltünk egy előfizetési ivet, amelyet kérünk mielőbb a szerkesztő cimére beküldeni.


Ugyancsak mellékeltünk az első számhoz egy postautalványt s megkérjük előfizetőinket, hogy sürgősen küldjék be előfizetési dijukat.


A „Korunk” évi címlapja az előző számból kimaradt, most mellékeljük.


 


Megjelent HATVANY LAJOS szenzációs uj könyve I


URAK ÉS EMBEREK


első r é s z e


ZSIGA A CSALÁDBAN


Kapható minden könyvkereskedésben


 


Vissza az oldal tetejére