FŇĎoldal

Korunk 1927 Január

Riport, mint fajvédelmi kutforrás


Benedikt Lajos

 


Karin Michaelis könyvet irt D´Annunzióról.* Egy egész kicsi könyvet — mondhatni: egy egész jelentéktelen kis füzetet, amelyben az olasz költő parlamentáris kifejezésekkel vissza nem adható viselkedését és minősíthetetlen eljárását Prof. Thode feleségével szemben irja le élénk színekkel és hatásos formában. A könyv tisztára azt a célt szolgálja, hogy az emberiség alkosson itéletet a világhírű költő emelkedettebb szellemü emberre igazán nem valló viselkedéséről és egy nővel szembeni qualifikálhatatlan eljárásáról. Eddig még rendben volna a dolog és megemlítésre sem volna méltó a könyv, lévén D´Ahnunziónak nem az első kevésbé lovagias esete egy hölggyel szemben és Karin Michaelistől is sulyosabb, jelentősebb mondanivalókhoz voltunk eddig szokva. De ez a könyv iskolapéldája annak, mikép lehet komoly vádakat kovácsolni hírlapi kacsákból és hogyan találnak komoly áramlatok egy-egy riporteri beállításban alapot.


Az utóbbi évek antiszemita megmozdulásai mind valamely komolynak feltünetett dokumentumra hivatkoznak, amelyekről ugyan kiderül később, hogy egyszerü hamisítványok — mint pl. a Sion bölcsei c. jegyzőkönyv — de addig, amig ez kiderül, sok tájékozatlan ember indulatait sikerült felkavarniok. Karin Michaelis is a zsidókat terheli meg D´Annunzióval. Lehetséges-e — igy következtet Karin Michaelis, — hogy egy ember, mint D´Annunzió is, aki az emberi és erkölcsi törvényeket ennyire felrugja: született olasz legyen? Karin Michaelis a 36. oldalon következőket irja: „mondják, — de én nem esküszöm rá, nem láttam a keresztlevelét — mondom: olasz ujságokból veszem, hogy D´Annunzió, mint Rapaport (vagy valami ehez hasonló) született s eredetileg a lengyel gettóból származik.” És a következő oldalon, azt ami itt még csak föltételesen lett irva — már kategórikus szavakkal kifejezve kapjuk. Ime német eredetiben: „Also fortan hege ich den Glauben, dass D´Annunzió doch in Rapaport geboren ist und nie ganz italienisiert wurde.”


Karin Michaelis azt állítja, hogy D´Annunzió zsidó származását olasz lapokból veszi. De honnan vették az olasz lapok ezt a hirt? Nos, Julius Goldstein darmstadti egyetemi tanár utánajárt a dolognak és két ujsághirre akadt, amelyek erre alaposan rávilágítanak. Egy német ujságban, a Frankfurter Zeitung 1925. május 28-i 146. számában „D´Annunzió ein Pole?” cim alatt a következőket találjuk: In der Notiz: D´Annunzió — ein Pole? (in Nr. 146.) berichteten wir nach dem „Neues Pester Journal” dass der berüchtigte Kriegshetzer Gabriele D´Annunzio kein vollwertiger Italiener, sondern der Sohn eines Advokaten aus Russisch-Polen, namens Rapaport sei. Der Vater des Dichters habe seinerzeit in Diensten des ehemaligen oestr.-ung. Ministers des Aeusseren Goluchowsky auf dessen galizischen Besitzungen gestanden. Er sei sp√äter nach Rom übergesiedelt, wo er den Namen Rappuzi angenommen habe. Seinem Sohne blieb es vorbehalten, sich ein Adelspr√ädikat beizulegen und den Namen D´Annunzio anzunehmen. Diese Mitteilungen sollen von Grafen Goluchowsky selbst stammen. (Bisher war nur bekannt, dass dem Dichter der bürgerliche Name Rapagnette zukommt. Die Zweifelhaftigkeit dieses Mannes scheint sich also auch auf seine Herkuft zu erstrecken)”. Ugyane lap 161-ik, junius 12-i számában aztán meg is van a cáfolat fenti hirre. Ime: „Die Oester. Israelit. Union hat den Minister Goluchowsky angefragt, ob diese Behauptungen zutreffend sind, und die Antwort erhalten, dass er nie eine solche oder √ähnliche √Ąusserung getan habe.” Prof. Goldstein ezt a két ujsághirt elküldte Karin Michaelisnek. De nem elégedett meg ezzel. Kikutatta D´Annunzió származását és megállapította, hogy D´Annunzió Pescaraban született 1864. március 12-én, tiszta olaszvérü szülőktől.


Mondom: az eset maga jelentéktelen, nem is volna emlitésreméltó, hanem volna tipikus iskolapéldája annak, miképen mennek át egészen alaptalan állitások a köztudatba. D´Annunzió eszerint koronatanuja annak az elméletnek, amely a zsidók erkölcsi „Minderwertigkeit”-ját állítja fel. Természetesen megtaláljuk a „zsidó D´Annunziot Günther „Rassenkunde des Deutschen Volkes” c. müvében, a faji alapon „tudományos” antiszemitizmust propagáló „standard work”ban. A 397. oldalon közli képét, a következő megjelőléssel: Jude aus Italien (Galizien?) Schriftsteller in italienischer Sprache, anscheinend vorwiegendwestisch.” És a 416-ik oldalon megkísérli Günther az ő sajátos „tudományos” módszereivel bebizonyítani, hogy D´Annunziónak, a „zsidó” írónak sajátosan könnyed és szines nyelvezete — eltérően pl. a Manzoni nehezen gördülő olaszságától — arra vezetendő vissza, hogy a zsidó, a neki „vérbelileg” idegen nyelvet, csak felületesen és külsőségekben megnyilatkozva képes alaposan elsajátítani és kezelni. Nemde, elég tudományos?!


* Karin Michaelis: Der Fall D´Annunzió. Potsdam: Kiepenheuer-Verlag.


(Szinérváralja) 


 


Vissza az oldal tetejére