Augusztus 2007
Mirigyezés, testnedvek tüköre


  Hormonális ráció vagy racionális hormonok
  V. J. L.

  Boldogság és melankólia, avagy időszerűtlenségük dicsérete
  Földényi F. László

  Stresszelő mirigyek
  Vargha Jenő-László–Szabó Krisztina-Gabriella

  A testnedvek nyelvének eltérése: Viktor Jerofejev és Ljudmila Ulickaja
  V. Gilbert Edit

  A női testnedvek a hagyományos magyar népi hiedelemvilágban, különös tekintettel Erdővidékre
  Zakariás Erzsébet

  A test/vér szöveg
  Zsélyi Ferenc

  Disszociáció és tudatküszöb a pszichoanalízisen innen és túl
  Gyimesi Júlia

  Felejtés
  George Banu

  Pimaszkalauz
  Radu Paraschivescu

  Szaturnusz fintora
  Rigán Lóránd

  A bölcseleti tanulmányokat folytatók egészségének gondozása
  Marsilio Ficino

  Beszélő falak (Generátor)
  Bekő Jutka Tünde

  Helyünk a világban (Európai Napló)
  Tárnok Attila


Világablak
  Csatlakozás után, felzárkózás előtt (I.)
  Kiss Viktor


Mű és világa
  Az intonációs elv érvényesülése a kodályi dallam retorikájában
  Angi István

  A Korunk és a népi irodalom
  Pomogáts Béla

  Káosz – valóság – őrültség avagy az elágazó történetek hálózata
  Bakcsi Botond


Közelkép
  A bioinformatológia – új metatudományos szemléletmód a biológiában
  Bárány-Horváth Attila–Uray Zoltán


Téka
  Egy álmodó költő arca (Átfogó)
  Demény Péter

  Függő játszma
  Zuh Deodáth

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Kuruc vagy labanc?
  S. L.

  Kortárs avantgárd
  Soós Amália  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

S. L.

Kuruc vagy labanc?

 

A nemzetpolitikai, nemzetiségi kérdések szakértőjének ismert Tabajdi Csaba, európai parlamenti tapasztalatainak is a birtokában, nagyívű programot fogalmazott meg, magyar külpolitikai vonatkozásban. Egy új helyzetből kiindulva, a stratégiai főirányok újragondolását, egy átfogó mentalitásváltás végrehajtását és az ezekhez szükséges feltételek, a politikai, intézményi és szervezeti háttér biztosítását igényli. Brüsszel és az ország viszonyát pontosan kell látni, tudni kell, hogy kötelező erővel bíró döntésről, határozatról vagy ajánlásról van szó a „Brüsszel szerint” kitétel mögött.

A mentalitásváltást Tabadji így vezeti fel: „Egyszerre kell megszabadulnunk az 500 éves, rossz beidegződésektől, a kényszeres megfeleléstől, a vak alkalmazkodástól és az elhibázott helyzetértékelésből fakadó hatalmi gőgtől. A magyar politikai mentalitás két »archetípusa«: az egyfelől a »labanc«, az igazodó, a túlkompenzáló »stréber«, akinek egyetlen célja a Portának, Bécsnek, Moszkvának, Washingtonnak, Brüsszelnek történő megfelelés; másrészt a »kurucos« öncélú szembeszegülés, az érdekérvényesítő képesség eltúlzása a magyar »kultúrfölény« bűvöletben.” Tabajdi hangsúlyozza, hogy egyszerre van szüksége realitásérzékre és nemzeti önbizalomra a nemzetközi kapcsolatok alakításában. Hamis ugyanis mind a „Merjünk nagyok lenni!”, mind a „Merjünk kicsik lenni!” álláspont. A helyes út: „Merjünk önmagunk lenni!” Ma Magyarország közép méretű tagállamnak számít az Európai Unióban, területét tekintve a 12., lakosság szerint a 13. a 27 tagállam közül.

Jelentős tapasztalatai vannak Magyarországnak a kisebbségek kezelése terén. „Uniós tagságunk nem csökkenti, csupán módosítja anyaországi szerepének jelentőségét a határon túli magyarsággal kapcsolatban.” Beszél Tabajdi gazdasági kérdésekről is, így a nagyvállalatok (MOL, OTP) pozíciójáról a nemzetközi életben. Valamint arról, hogy „Magyarország nemzeti érdekérvényesítésében az intellektuális erő biztosítása, újrateremtése és megszervezése megsokszorozhatja a lehetőségeket. Az ezt szolgáló intézményi keretek kiteljesítésének és finanszírozásának biztosítása elemi feltétele a magyar külpolitika megújításának. (Népszabadság, 2007. jún. 16.)