Augusztus 2007
Mirigyezés, testnedvek tüköre


  Hormonális ráció vagy racionális hormonok
  V. J. L.

  Boldogság és melankólia, avagy időszerűtlenségük dicsérete
  Földényi F. László

  Stresszelő mirigyek
  Vargha Jenő-László–Szabó Krisztina-Gabriella

  A testnedvek nyelvének eltérése: Viktor Jerofejev és Ljudmila Ulickaja
  V. Gilbert Edit

  A női testnedvek a hagyományos magyar népi hiedelemvilágban, különös tekintettel Erdővidékre
  Zakariás Erzsébet

  A test/vér szöveg
  Zsélyi Ferenc

  Disszociáció és tudatküszöb a pszichoanalízisen innen és túl
  Gyimesi Júlia

  Felejtés
  George Banu

  Pimaszkalauz
  Radu Paraschivescu

  Szaturnusz fintora
  Rigán Lóránd

  A bölcseleti tanulmányokat folytatók egészségének gondozása
  Marsilio Ficino

  Beszélő falak (Generátor)
  Bekő Jutka Tünde

  Helyünk a világban (Európai Napló)
  Tárnok Attila


Világablak
  Csatlakozás után, felzárkózás előtt (I.)
  Kiss Viktor


Mű és világa
  Az intonációs elv érvényesülése a kodályi dallam retorikájában
  Angi István

  A Korunk és a népi irodalom
  Pomogáts Béla

  Káosz – valóság – őrültség avagy az elágazó történetek hálózata
  Bakcsi Botond


Közelkép
  A bioinformatológia – új metatudományos szemléletmód a biológiában
  Bárány-Horváth Attila–Uray Zoltán


Téka
  Egy álmodó költő arca (Átfogó)
  Demény Péter

  Függő játszma
  Zuh Deodáth

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Kuruc vagy labanc?
  S. L.

  Kortárs avantgárd
  Soós Amália  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

A Korunk könyvajánlata

Kántor Lajos ajánlja

 

Fölfedezni sosem késő. Ezzel a – persze csak magamat nyugtató – bölcsességgel ajánlom minden olvasónak meglehetősen késői fölfedezettemet, a régóta világhódító (és számomra éppen ezért sokáig gyanús, tehát elkerült) Milan Kunderát; most éppen az Európa Kundera-sorozatában a Nevetséges szerelmek kor- és jellemfestő kiváló elbeszéléseit. Umberto Ecót azért említem itt, Kundera mellett, mert nemrég láttam a Duna TV-ben a vele készített, mélységével és könnyedségével magával ragadó (sajnos, nem magyar gyártmányú) portréfilmet. S akkor a nekem folyamatosan fontos „sztárok” között következzék, sokadszor, Mészöly Miklós, akár töredékesen kifejtett gondolataival. És a sajnálatosan szintén lezárult életművű Domokos Mátyás, a magyar esszé antológiájával és a saját írásaiból összeállt, háromkötetes – posztumusz – gyűjteményével. Az olvasandó jó és hasznos könyvek persze továbbra sem szűnnek érkezni, felgyűjteni adósságomat.

A magyar esszé antológiája I–II. Vál. és szerk. Domokos Mátyás. Osiris. Bp., 2006.

 Az én ötvenhatom. Európai parlamenti képviselők személyes vallomásai az 1956-os magyar forradalomról. Szabad Európa Alapítvány. Bp., 2006.

 Az Erdélyi Magyar Írók Ligájának értesítője 2007. E-MIL. Kv., 2007.

 Cseke Péter: Legyen eszünk, ha már volt. Felsőmagyarország – Szépírás. Miskolc, 2006.

 Demény Péter: Visszaforgatás. Éneklő Borz. Kv., 2006.

 Domokos Mátyás: Az olvasó fényűzése. I–III. Nap Kiadó. Bp., 2007.

 Umberto Eco: Nyitott mű. Európa. Bp., 2006.

 Kabdebó Tamás: Életút. Argumentum. Bp., 2007.

 Milan Kundera: Nevetséges szerelmek. Európa, 2006.

 Lászlóffy Csaba: Hiányzol-e magadnak? Napkút. Bp., 2007.

 Mészöly Miklós: Műhelynaplók. Kal-ligram. Pozsony, 2007.

 Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán: A test angyala. Magvető. Bp., 2007.

 Pomogáts Béla: A szellem stratégiája. Mentor. Marosvásárhely, 2007.

 Sorsmorzsák. Hornyák József emlékezete. Polis. Kv., 2006.

 Születtem... Magyar politikusok önéletrajzai. Palatinus. Bp., 2005.

 Tüskés Tibor: Az újraolvasott Kodolányi. Pro Pannonia. Pécs, 2007.