Július 2007
Történelmi tér, mozgástér, kényszerpálya


  Beszéljünk a muzsikáról (vers)
  Lászlóffy Csaba

  „Térbeli fordulat” és a várostörténet
  Gyáni Gábor

  A „katasztrófa” okai
  Romsics Ignác

  Európai célok – közép-európai lehetőségek
  E. Kovács Péter

  Kettős függésben: Erdély államisága a 16. században
  Oborni Teréz

  Mozgástér a kényszerpályán
  Hermann Róbert

  Egy sajátos földtulajdon: a székely örökség
  Egyed Ákos

  A Magyar Népi Szövetség kisebbségpolitikájának korlátai 1946-ban
  Nagy Mihály Zoltán–Olti Ágoston

  Keresem a metaforát (Európai Napló)
  Sz. Benedek István


Toll
  Kasstól – Kassról
  Kántor Lajos


Tájoló
  Elcsöndesedő falu?
  Simon András

  Julius Krohn, Róheim Géza és Mircea Eliade sámánképe
  Sarnyai Csaba Máté


História
  Hat elaggott férfiaknak…
  Murádin János Kristóf


Mű és világa
  Naphimnusz a Kálvárián
  Poszler György


Téka
  Rókák és struccok (Átfogó)
  Bogdán László

  Nyolcvan év nagyhatalmak érdekzónáiban
  Stanik Bence

  Az arctalan közösségtől az egyéniesített társadalom- és kultúrakutatásig
  Pozsony Ferenc

  Archetipikus szimbolizáció és reprezentációi
  Peti Lehel

  Ars peregrinandi
  Nagy Zoltán

  Olvasó kizárva
  Kovács Noémi

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  A szabadság apostola
  Heim András

  Libertariánus honlapok
  Mihai Sârbu  Lépcső/ház
  

  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Lászlóffy Csaba

Beszéljünk a muzsikáról (vers)

 

Az elfelejtett görög matematika s az arab

mértan. Mondják, a tizenkettedik században

egy szerzetes, nem lévén üres papirusza,

kénytelen volt Arkhimédész elhalványított

kézírására lemásolni a megrendelt imádságot.

Ami éppen kéznél van: az utókor egyre

praktikusabb.

               Térdig izzó harci paripák,

díszes ármádiák mind elhullnak, fájdalmak

tragikus áriái csillapulnak. Európa szélén

valahol, újfűre kihajtott nyáj legelői felett

úszik az ének. A fekete hangjegyek sűrű sorai

nem takarhatják el soha a bennünk magasodó

fenséget. Monteverdi, viaszsárga álarc mögül,

éberen őrködik a dallamvonal süllyedésén.