Áprlilis 2007
Művek a purgatóriumban


  A mester kabátja (vers)
  Balázs Imre József

  Irodalom és politika
  Selyem Zsuzsa

  Szerepek és zavarok
  Boka László

  Vitázó utókor (ankét)
  

  Táguló kerekasztal
  Kántor Lajos

  Fehérnép-poszton (vers)
  Balogh Edgár

  Philosophiai mesék
  Szabédi László

  „Mindnyájan szomorúak vagyunk”
  Balogh Tamás

  Palocsay Zsigmond poémája elé
  Láng Gusztáv

  Bálint Tibor
  Nicolae Balotă

  Bogu Miloszt (Generátor – próza)
  László Szabolcs


Toll
  A varázsmesétől a mítosztalan falukutatásig
  Pozsony Ferenc


História
  Politikai emblémák a nagyszebeni Haupt-epitáfiumon
  Kovács Zsolt


Mű és világa
  Hegel, új olvasatban
  Zoltai Dénes

  Előadások (részlet)
  G. W. F. Hegel

  A széthullott világ képzete Dsida Jenő verseiben
  Bondár Anita


Téka
  Magánymitológiák (Átfogó)
  Demény Péter

  Az uralisztika görbe tükre
  Simoncsics Péter

  A velünk együtt haladó határról
  Rigán Lóránd

  A terápia felfüggesztett ideje
  Csog Szidónia

  A „mot juste” keresése
  Andorkó Júlia

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Ciklikusan gyorsuló kultúra?
  Schmidt Dániel

  Bálványok alkonya
  Balon Ruff Zsolt

  Erdélyiek a vásznon
  Nagy Katalin  Lépcső/ház
  

  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

A Korunk könyvajánlata

Cseke Péter ajánlja

 

Egy akadémiai ösztöndíj jóvoltából két hónapot tölthettem Budapesten. Könyvtárakban, a könyvek világában. Bármennyire is furcsán hangzik, de eleinte nem nagyon tudtam örülni a sors ritka adományának. Hiszen Domokos Mátyás, Sütő András, Lázár Ervin, Faludy György távozása után újabb életműveket „véglegesített” időközben a halál. A Nagy Gáspárét, a Beke Györgyét, a Lengyel Balázsét. Nem csak műveikből ismertem őket: többségükkel személyes/baráti kapcsolatban is álltam. A könyvesboltokban szemlélődve tehát elsősorban őket kerestem, az örökkévalóságba távozottakat. A veszteségtudat mellett azonban azzal is szembesülnöm kellett, hogy mi minden nem jutott el hozzám a 2006-os év szépirodalmi terméséből, illetve közelmúltunk irodalomtörténeti hagyatékából. Sütő András posztumusz kötetét (Létvégi hajrában) hiába kerestem például mindenfelé, csak baráti közvetítések révén juthattam hozzá a Testnevelési Egyetem zsúfolásig megtelt előadótermében tartott Sütő-emlékesten. Ott döbbentem rá arra, hogy Cs. Nagy Ibolya és Ablonczy László voltaképpen az író szellemi testamentumát adta a kezünkbe: „Erdély siralmas énekeit ma senki nem szereti. Legkevésbé maguk az erdélyiek. Van, aki tizenegyedik parancsolatként szól ekképpen, és csak önmagához: itt maradni kell akkor is, hogyha nem lehet.”

Miközben a kortárs magyar irodalom egyre inkább világhírnévnek örvend, azt tapasztaljuk, hogy térségünkben rosszul működik az a kulturális intézményrendszer, amelytől az olvasáskultúra térhódítását remélhetnők, főként a felnövekvő nemzedékek körében. E tekintetben „elmozdulást” jelenthet az az elgondolás, hogy 2008 legyen az Irodalom Éve! Legyen, ám ennél is lényegesebbnek tartanám, hogy hosszabb távon megvalósuljon mindaz, amit Zentai Péter László, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének vezetője igényelt a budapesti oktatási és kulturális kormányzattól. A Márai Sándorról elnevezett nagy ívű program szerzője ugyanis kitér a könyvtárak állománygyarapítására, a szerzők ösztöndíjprogramjára, a határon túli könyvkiadás és a műfordítás támogatására, az olvasáskultúra fejlesztésére. Önértéktudatunk gyarapításának irodalmi módozataira. Avagy tekintsük ezt is a „védekező halálraítéltek” túlélési technikájának?

Albert Gábor: Védekező halálraítéltek. Túlélési technikák. Szókratész és Bakunyin. Pont Kiadó, Bp., 2007.

Alexa Károly: Életünk és irodalmunk. Kortárs Kiadó, Bp., 2006.

Balassa Péter: Az egyszerűség útjai, sötétben. Vigilia Kiadó, Bp., 2006.

Bánffy Miklós: Erdélyi történet. 1–3. Balassi Kiadó–Polis Kiadó, Bp.–Kolozsvár, 2006.

Beke György: Barangolások Erdélyben. 8. Székelyföld. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2006.

Bertha Zoltán: Sorsjelző. Tanulmányok, esszék, kritikák. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2006.

Czigány Lóránt: Irodalom kényszerzubbonyban. Válogatott tanulmányok. Mundus Kiadó. Bp., 2006.

Domokos Mátyás (szerk.): A magyar esszé antológiája. I–II. Osiris Kiadó, Bp., 2006.

Faludy György–Faludy Zsuzsa: A forradalom emlékezete. Alexandra Kiadó, Bp., 2006.

Garaczi László: metaXa. Magvető Kiadó, Bp., 2006.

Grendel Lajos: Tömegsír. Regény. Kal-ligram Kiadó, Pozsony, 2006.

Hunyady Sándor: Aranyfüst. Összegyűjtött novellák. Noran Kiadó, Bp. 2006.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”. Argumentum Kiadó, Bp., 2006.

Kasjends János: Írások és képek. Holnap Kiadó, Bp., 2006.

Láng Gusztáv: Látványok és szövegek. Tanulmányok és kritikák. Felsőmagyar-ország Kiadó, Miskolc, 2006.

Lázár Ervin: A Franka cirkusz. Hangjátékok. Osiris Kiadó, 2006.

Lengyel Balázs: Ki találkozik önmagával? Irodalomtörténeti esszék. Szépha-lom Könyvműhely, Bp., 2001.

Márai Sándor: Szindbád hazamegy. Regény. Helikon Kiadó, Bp., 2006.

Mészöly Miklós: A pille magánya. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2006.

Nagy Gáspár: Szabadítót mondani. Nagy Gáspár életmű-albuma. A válogatás két CD-lemezen a költő kétszer ötvenhat versét tartalmazza a saját hangján. Magyar Katolikus Rádió ZRt., Bp., 2006.

Nádas Péter: Hátországi napló. Újabb esszék. Jelenkor Kiadó, Bp., 2006.

Olasz Sándor: Sorskert. Balassi Kiadó, Bp., 2006.

Pomogáts Béla: Irodalom a korfordulón. Lucidus Könyvek, Bp., 2007.

Sigmond István: Varjúszerenád. Alexandra Kiadó–Irodalmi Jelen, Bp.–Arad, 2006.

Sütő András: Létvégi hajrában. Esszék, jegyzetek, beszélgetések, levelek. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2006.

Szabó Magda: Für Elise. Európa Könyv-kiadó, Bp., 2006.

Szávai Géza: Aletta bárkája. Regény. Pont Kiadó, Bp., 2006.

Szabó Zsolt: Intézményteremtő törekvések Erdélyben a 20. század első felében. Szentimrei Jenő irodalomszervező tevékenysége. Művelődés–Szent-imrei Alapítvány, Kolozsvár–Sztána, 2006.

Takács Péter: Bánffy Miklós világa. Lucidus Könyvkiadó, Bp., 2006.

Tornai József: Kirké és Odüsszeusz mítosza. Gondolat Kiadó, 2006.

Tüskés Tibor: Az újraolvasott Kodo-lányi. Pro Pannonia Kiadó, Bp., 2006.