Január 2007
Nagyszeben — múlt, jelen


  Luxembourgtól Nagyszebenig
  Horváth Andor

  Megmutatjuk magunkat a városlakónak és a világnak
  Tibori Szabó Zoltán

  Nagyszeben mint erdélyi „főváros”
  Konrad Gündisch

  Nagyszeben gortiszi kövei
  Horst Schuller–Hajdú Farkas-Zoltán

  III. Zsoltár; XIII. Zsoltár (versek)
  Ştefan Aug. Doinaş

  Az alkotási folyamat és a többnyelvűség
  Joachim Wittstock–Fodor Bálint

  Óda Szebenhez gyermekhangra
  Lászlóffy Aladár

  Az én Nagyszebenem
  László Ferenc

  Újjászületés (vers)
  Lackfi János

  Temetés Szebenben
  Hajdú Farkas-Zoltán


EURÓPAI NAPLÓ
  Európa peremén
  Pomogáts Béla


TOLL
  A diplomácia nyilvános kérdés?
  Vladimír ©tefanovič


HISTÓRIA
  Nobilis vagy kliens?
  Flóra Ágnes

  Nagyszebeni diákok a brassói Honterus Gimnáziumban a 16. században
  Gernot Nussbächer

  A kisebbségi kérdés megoldásának egy pozitív példája: Dél-Tirol esete II.
  Gulyás László


VILÁGABLAK
  A pécsi kísérlet
  Takáts József


MŰ ÉS VILÁGA
  Nagyszeben német irodalma
  Balogh F. András

  Konténerlét
  Keszeg Vilmos


KÖZELKÉP
  Román bankélet az első világháború előtti Erdélyben
  Ion I. Lapedatu

  Nagyszeben: Európa ökumenikus vallási fővárosa 2007 szeptemberében
  Bodó Márta

  Szeben bánja
  Mihály László

  A Siebenbürger Zeitung életei
  Borbáth Zsuzsanna


LEVELESTÁR
  Rólunk szól a történet (Kántor Lajos bevezetőjével)
  


TÉKA
  Egy tündöklő árny Alexandriából
  Bogdán László

  Várostörténet dióhéjban
  Nagy Róbert

  Franz Hodjak kolozsvári megjelenései
  Végh M. Balázs

  A Korunk könyvajánlata (Balázs Imre József ajánlja)
  


TALLÓ
  Kortárs és alternatív
  Musca Szabolcs

  Húsz évig nem írt – bölccsé vált
  K. E.

  Ösztönemberek (film)világa
  Nagy Katalin  LÉPCSŐHÁZ
  

  SZÁMUNK SZERZŐI
  

SZÁMUNK SZERZŐI

Balázs Imre József (1976) – irodalomkritikus, PhD, szerkesztő, egyetemi adjunktus, BBTE, Kolozsvár

Balogh F. András (1964) – irodalomtörténész, egyetemi docens, ELTE, Budapest

Bodó Márta (1963) – szerkesztő, Kolozsvár

Bogdán László (1948) – író, szerkesztő, Sepsiszentgyörgy

Borbáth Zsuzsánna (1979) – a BBTE Nemzetközi Kapcsolatok Közponjának munkatársa, doktorandus, BBTE, Kolozsvár

Borsos Miklós (1906–1990) – szobrász

Doinaş, Ştefan Augustin (1922–2002) – költő

Flóra Ágnes (1978) – PhD-hallgató, CEU, Budapest

Fodor Bálint (1984) – tanár, Csíkszereda

Gulyás László (1972) – történész, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

Guttmann Szabolcs István (1963) – műépítész, Nagyszeben főépítésze

Gündisch, Konrad (1948) – történész, dr. phil., prof. honor. Oldenburgi Egyetem

Hajdú Farkas-Zoltán (1959) – esszéíró, néprajzkutató, Heidelberg

Határ Győző (1914–2006) – költő, író, London

Horváth Andor (1944) – esszéíró, szerkesztő, egyetemi tanár, BBTE, Kolozsvár

Kántor Erzsébet (1938) – műfordító, ny. tanár, Kolozsvár

Keszeg Vilmos (1957) – néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, BBTE, Kolozsvár

Lackfi János (1971) – költő, műfordító, Zsámbék

Lapedatu, Ion I. (1867–1951) – pénzügyi szakember, politikus

László Ferenc (1937) – zenetörténész, egyetemi tanár, Kolozsvár

Lászlóffy Aladár (1937) – író, költő, Kolozsvár

Mihály László – újságíró, Bukarest

Musca Szabolcs (1984) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Nagy Katalin (1985) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Nagy Róbert (1976) – doktorandus, egyetemi tanársegéd, BBTE, Kolozsvár

Nussbächer, Gernot (1939) – történész, ny. főlevéltáros, muzeográfus, Brassó

Pomogáts Béla (1934) – irodalomtörténész, az MTA doktora, Budapest

Schuller, Horst (1940) – ny. egyetemi tanár, Heidelberg

©tefanovič, Vladimír – publicista, Topolcany, Szlovákia

Takáts József (1962) – irodalomtörténész, egyetemi adjunktus, PTE, Pécs

Tibori Szabó Zoltán (1957) újságíró, szerkesztő, Kolozsvár

Végh M. Balázs (1982) – egyetemi hallgató, BBTE, Kolozsvár

Wittstock, Joachim (1939) – író, Nagyszeben