Január 2007
Nagyszeben — múlt, jelen


  Luxembourgtól Nagyszebenig
  Horváth Andor

  Megmutatjuk magunkat a városlakónak és a világnak
  Tibori Szabó Zoltán

  Nagyszeben mint erdélyi „főváros”
  Konrad Gündisch

  Nagyszeben gortiszi kövei
  Horst Schuller–Hajdú Farkas-Zoltán

  III. Zsoltár; XIII. Zsoltár (versek)
  Ştefan Aug. Doinaş

  Az alkotási folyamat és a többnyelvűség
  Joachim Wittstock–Fodor Bálint

  Óda Szebenhez gyermekhangra
  Lászlóffy Aladár

  Az én Nagyszebenem
  László Ferenc

  Újjászületés (vers)
  Lackfi János

  Temetés Szebenben
  Hajdú Farkas-Zoltán


EURÓPAI NAPLÓ
  Európa peremén
  Pomogáts Béla


TOLL
  A diplomácia nyilvános kérdés?
  Vladimír ©tefanovič


HISTÓRIA
  Nobilis vagy kliens?
  Flóra Ágnes

  Nagyszebeni diákok a brassói Honterus Gimnáziumban a 16. században
  Gernot Nussbächer

  A kisebbségi kérdés megoldásának egy pozitív példája: Dél-Tirol esete II.
  Gulyás László


VILÁGABLAK
  A pécsi kísérlet
  Takáts József


MŰ ÉS VILÁGA
  Nagyszeben német irodalma
  Balogh F. András

  Konténerlét
  Keszeg Vilmos


KÖZELKÉP
  Román bankélet az első világháború előtti Erdélyben
  Ion I. Lapedatu

  Nagyszeben: Európa ökumenikus vallási fővárosa 2007 szeptemberében
  Bodó Márta

  Szeben bánja
  Mihály László

  A Siebenbürger Zeitung életei
  Borbáth Zsuzsanna


LEVELESTÁR
  Rólunk szól a történet (Kántor Lajos bevezetőjével)
  


TÉKA
  Egy tündöklő árny Alexandriából
  Bogdán László

  Várostörténet dióhéjban
  Nagy Róbert

  Franz Hodjak kolozsvári megjelenései
  Végh M. Balázs

  A Korunk könyvajánlata (Balázs Imre József ajánlja)
  


TALLÓ
  Kortárs és alternatív
  Musca Szabolcs

  Húsz évig nem írt – bölccsé vált
  K. E.

  Ösztönemberek (film)világa
  Nagy Katalin  LÉPCSŐHÁZ
  

  SZÁMUNK SZERZŐI
  

LÉPCSŐHÁZ

Korunk

Két Korunk-évforduló között teltek, telnek a folyóirat hétköznapjai: a Dienes-féle indulás óta eltelt nyolcvan évre emlékező kolozsvári történelmi konferencia óta Balogh Edgár születésének centenáriuma adott alkalmat Budapesten, majd Kolozsvárt a közelmúlt értelmezésére, neves szakemberek előadásaival, most pedig már az 1957-es újraindulás fél évszázados fordulója késztet a visszapillantásra. Egy másik, történelminek remélt forduló is szükségszerűen elgondolkodtatja a szerkesztőt: Románia 2007. januári csatlakozása az Európai Unióhoz. Évkezdő lapszámunk az Európa Kulturális Fővárosának tisztjét 2007-ben betöltő Nagy-szebennel foglalkozik, a szám képzőművésze pedig az ott száz éve (1906-ban) született, európai rangú szobrász és kiváló grafikus, Borsos Miklós. Új rovatot is avatunk, az Európai naplót. Elkezdődött a szerkesztőség Rákóczi úti épületének felújítása, és külön gondunk a Korunk honlapjának megújítása. Az év folyamán több író-olvasó-találkozóra került sor idehaza és külföldön. Legutóbb, novemberben Cseke Péter és Rigán Lóránd találkozott a Korunk székelyföldi olvasóival, decemberben pedig Kovács Kiss Gyöngy vett részt a folyóirat részéről a szilágysomlyói és szilágycsehi Karácsonyi Könyvvásáron. Ez alkalmakkor új köteteink is bemutatásra kerültek.

Folytatódik súlypontos szerkesztésünk, a tizenkét hónapra tervezett tematika következő elosztásával: Nagyszeben – múlt, jelen (január); Korunk – 50 (február); Női szerepek (március); Írók utóélete (április); Alkalmazott etika (május); Közigazgatás (június); Történelmi mozgástér (július); Mirigyek (augusztus); Titkosszolgálatok, gyilkosságok (szeptember); Fiatal kutatók (október); Írek (november); Az 1907-es év a világban (december).

Korunk Galéria

2006. április 7.

Ábrahám Imola brassói grafikus kiállítása. Bevezetőt mondott Székely Sebestyén György művészettörténész. Verseiből olvasott fel Balázs Imre József. A zenei műsorban közreműködött Szép Bálint, Szőcs Márton, Szőcs Kristóf és Szép András.

2006. május 5.

Valovits László portrékiállítása. Bevezetőt mondott Kántor Lajos. Pilinszky János verseiből Albert Júlia színművész olvasott fel. A zenei műsorban közreműködött a Concordia vonósnégyes (Márkos Albert, Botár Gerő, Olimpiu Moldovan, Török Béla).

2006. június 2.

Takács Gábor grafikus kiállítása. Bevezetőt mondott Kántos Lajos. Boér Ferenc színművész Szilágyi Domokos- és Tar Károly-verseket olvasott fel. A zenei műsorban Leonard Furda működött közre.

2006. július 7.

Vetró András kézdivásárhelyi szobrászművész kiállítása. Bevezetőt mondott Németh Júlia. Verseiből Karácsonyi Zsolt olvasott fel. A zenei műsorban közreműködött Csiky Borka

2006. augusztus 11.

Désy Károly budapesti képzőművész kiállítása. Bevezetőt mondott Heim András. Verseiből Király Zoltán olvasott fel. A zenei műsorban közreműködött a Flauto Dolce Együttes (Majó Zoltán, Szabó Mária és Tüth Ágnes).

2006. szeptember 8.

Gondolmánia. Könczey Elemér karikatúra-kiállítása. Bevezetőt mondott Kántor Lajos. Fellépett a Szomszédnéni Produkciós Iroda. A zenei műsorban közreműködött a Swinging Train Együttes.

2006. október 13.

Felházi Ágnes festőművész kiállítása. Bevezetőt mondott Karácsonyi Zsolt. Verseiből Váradi Nagy Pál olvasott fel. A zenei műsorban közreműködött Balázs Ágnes és Gyenge Balázs.

2006. november 10.

Lőrincz Lehel pasztelljei és szobrai. Bevezetőt mondott Heim András. Áprily Lajos verseiből Bogdán István olvasott fel. A zenei műsorban közreműködött Buzás Pál zongoraművész.

2006. december 8.

Heim András grafikái. Bevezetőt mondott Németh Júlia és Kántor Lajos. Jancsó Miklós színművész Dsida Jenő-verseket olvasott fel. A zenei műsorban fellépett Leonard Furda és Munkácsy Dóra.