Január 2007
Nagyszeben — múlt, jelen


  Luxembourgtól Nagyszebenig
  Horváth Andor

  Megmutatjuk magunkat a városlakónak és a világnak
  Tibori Szabó Zoltán

  Nagyszeben mint erdélyi „főváros”
  Konrad Gündisch

  Nagyszeben gortiszi kövei
  Horst Schuller–Hajdú Farkas-Zoltán

  III. Zsoltár; XIII. Zsoltár (versek)
  Ştefan Aug. Doinaş

  Az alkotási folyamat és a többnyelvűség
  Joachim Wittstock–Fodor Bálint

  Óda Szebenhez gyermekhangra
  Lászlóffy Aladár

  Az én Nagyszebenem
  László Ferenc

  Újjászületés (vers)
  Lackfi János

  Temetés Szebenben
  Hajdú Farkas-Zoltán


EURÓPAI NAPLÓ
  Európa peremén
  Pomogáts Béla


TOLL
  A diplomácia nyilvános kérdés?
  Vladimír ©tefanovič


HISTÓRIA
  Nobilis vagy kliens?
  Flóra Ágnes

  Nagyszebeni diákok a brassói Honterus Gimnáziumban a 16. században
  Gernot Nussbächer

  A kisebbségi kérdés megoldásának egy pozitív példája: Dél-Tirol esete II.
  Gulyás László


VILÁGABLAK
  A pécsi kísérlet
  Takáts József


MŰ ÉS VILÁGA
  Nagyszeben német irodalma
  Balogh F. András

  Konténerlét
  Keszeg Vilmos


KÖZELKÉP
  Román bankélet az első világháború előtti Erdélyben
  Ion I. Lapedatu

  Nagyszeben: Európa ökumenikus vallási fővárosa 2007 szeptemberében
  Bodó Márta

  Szeben bánja
  Mihály László

  A Siebenbürger Zeitung életei
  Borbáth Zsuzsanna


LEVELESTÁR
  Rólunk szól a történet (Kántor Lajos bevezetőjével)
  


TÉKA
  Egy tündöklő árny Alexandriából
  Bogdán László

  Várostörténet dióhéjban
  Nagy Róbert

  Franz Hodjak kolozsvári megjelenései
  Végh M. Balázs

  A Korunk könyvajánlata (Balázs Imre József ajánlja)
  


TALLÓ
  Kortárs és alternatív
  Musca Szabolcs

  Húsz évig nem írt – bölccsé vált
  K. E.

  Ösztönemberek (film)világa
  Nagy Katalin  LÉPCSŐHÁZ
  

  SZÁMUNK SZERZŐI
  

K. E.

Húsz évig nem írt – bölccsé vált

A bukaresti hetilap külön mellékletben, a 22 Plusban köszönti a kilencvenéves filozófust, Mihai Şorát. Matei Călinescu felvázolja Şora életútját és a kiváló gondolkodó életművét. A szókratészi modell szerint a bölcs nem ír. Şora, miután 1947-ben első kötete, a Du dialogue intérieur franciául megjelent a Gallimard-nál, húsz évig hallgatott, igazi bölcs lett tehát, egy drámai tapasztalat következtében. 1968 után kezd ismét írni, viszonylag keveset, főleg szókratészi dialógusban fejti ki gondolatait. Könyvei többnyire terjedelmes dialógusok, ezeket tartalmazza a Firul ierbii (Fűszál) című gyűjteményes kötete is. Húszéves hallgatásáról többször beszélt 1989 után, visszafogottabban már azelőtt is. 1968-ban, már Franciaországból való visszatérése után azt hitte, nyitás van, megszűnik a cenzúra Romániában, s a Familiában közzéteszi párbeszédeit a „költészet értelméről”; a kötet még várat magára tíz évet (Sarea pămîntului – A föld sója). Újabb hét év telik el az A fi, a face, a avea (Lenni, tenni, birtokolni) kötetének megjelenéséig. Majd csak 1990 után publikál.

1948-ban tér haza Franciaországból szüleit meglátogatni; ott – szavai szerint – „visszatartották”, franciaországi antifasiszta tevékenysége ugyanis elég volt ahhoz, hogy belépjen a francia kommunista pártba, itthon pedig az Ana Pauker által vezetett külügyminisztériumban lett hivatalnok. Két évre volt szüksége ahhoz, hogy tisztába jöjjön a hazai politikai viszonyok borzalmaival. Călinescu megjegyzi, hogy Şora baloldaliságának semmi köze nem lehetett a marxizmushoz, más intellektuális légkörben formálódott. A Firul ierbii-ben azt vallja, hogy sohasem volt marxista, egy adott pillanatban talán leninista lehetett. (Lenin neve egyébként első francia nyelvű könyvében is előfordul.) Şora bölcsessége a legnyilvánvalóbban a Firul ierbii című könyvében (1998) kerül megfogalmazásra, itt a filozófus és a polisz (város) közötti viszonyt fogalmazza meg, legtöbb politikai vonatkozású cikkét és interjúját ebben a kötetében gyűjtötte egybe. Bölcsességére egy zárt univerzumban való kényszerű hallgatás nyomja rá bélyegét, s ennek mindig „keserű az íze”. Filozófiájának lényege tulajdonképpen a „még nem jött el az ideje” alapállás; nem fordulhat el a történelemtől, de nem is zárkózhat a múltba, a középút tulajdonképpen a remény sugalmazója. „A bölcsesség alapjában véve remény, mely a kétségbeesésből üt át.” Şora szereti a bölcseket, a bölcsességet, épp ezért képtelen a hatalom gyakorlására, ami nem jelenti azt, hogy ne elmélkedjen erről, ne fejtse ki nézeteit a politika világáról. Tisztában van azzal, hogy a politika korrumpál, veszélyessé válhat, akár a kábítószer. A bölcs nagyvonalúan bánik azzal, amit tud, azokkal a válaszokkal, amelyeket feltett kérdéseire adni tudott, s ezek a válaszok olykor újabb kérdések, melyeket ki kell hámozni a beszéd homályából, pontos megfogalmazással kell további kérdések megválaszolására alkalmassá tenni. Cioran szerint, ha Şora Franciaországban marad, könyveket írt volna, egyetemi karriert csinál, egyszóval hétköznapi életet élhet. Romániában be kellett zárkóznia önmaga világába. Matei Călinescu hosszan sorolja Şora adottságait, elemzi a fiatalokkal való kapcsolatát, nehéz cenzúraviszonyok között megvalósuló alkotását, hosszú életét. (22, 2006. nov. 7.)