Január 2007
Nagyszeben — múlt, jelen


  Luxembourgtól Nagyszebenig
  Horváth Andor

  Megmutatjuk magunkat a városlakónak és a világnak
  Tibori Szabó Zoltán

  Nagyszeben mint erdélyi „főváros”
  Konrad Gündisch

  Nagyszeben gortiszi kövei
  Horst Schuller–Hajdú Farkas-Zoltán

  III. Zsoltár; XIII. Zsoltár (versek)
  Ştefan Aug. Doinaş

  Az alkotási folyamat és a többnyelvűség
  Joachim Wittstock–Fodor Bálint

  Óda Szebenhez gyermekhangra
  Lászlóffy Aladár

  Az én Nagyszebenem
  László Ferenc

  Újjászületés (vers)
  Lackfi János

  Temetés Szebenben
  Hajdú Farkas-Zoltán


EURÓPAI NAPLÓ
  Európa peremén
  Pomogáts Béla


TOLL
  A diplomácia nyilvános kérdés?
  Vladimír ©tefanovič


HISTÓRIA
  Nobilis vagy kliens?
  Flóra Ágnes

  Nagyszebeni diákok a brassói Honterus Gimnáziumban a 16. században
  Gernot Nussbächer

  A kisebbségi kérdés megoldásának egy pozitív példája: Dél-Tirol esete II.
  Gulyás László


VILÁGABLAK
  A pécsi kísérlet
  Takáts József


MŰ ÉS VILÁGA
  Nagyszeben német irodalma
  Balogh F. András

  Konténerlét
  Keszeg Vilmos


KÖZELKÉP
  Román bankélet az első világháború előtti Erdélyben
  Ion I. Lapedatu

  Nagyszeben: Európa ökumenikus vallási fővárosa 2007 szeptemberében
  Bodó Márta

  Szeben bánja
  Mihály László

  A Siebenbürger Zeitung életei
  Borbáth Zsuzsanna


LEVELESTÁR
  Rólunk szól a történet (Kántor Lajos bevezetőjével)
  


TÉKA
  Egy tündöklő árny Alexandriából
  Bogdán László

  Várostörténet dióhéjban
  Nagy Róbert

  Franz Hodjak kolozsvári megjelenései
  Végh M. Balázs

  A Korunk könyvajánlata (Balázs Imre József ajánlja)
  


TALLÓ
  Kortárs és alternatív
  Musca Szabolcs

  Húsz évig nem írt – bölccsé vált
  K. E.

  Ösztönemberek (film)világa
  Nagy Katalin  LÉPCSŐHÁZ
  

  SZÁMUNK SZERZŐI
  

A Korunk könyvajánlata (Balázs Imre József ajánlja)

Főleg irodalomról szól az alábbi lista: legnagyobbrészt verseskönyvek és versekről szóló tanulmányok kerültek rá. Az elkerülhetetlenül szubjektív válogatás mellett ennek az az oka, hogy egyre gyakoribbak a könyvpiacon a jól szerkesztett, egységes vagy tömbösödő szerkezetű verseskönyvek. Csehy Zoltán Hecatelegiuma száz, disztichonokban írt elégiát tartalmaz – mindegyik az emberi testről szól valahogyan. Kemény István Élőbeszéd című könyve nem ennyire egy tömbből faragott mű ugyan, hatásában mégis egységesként ülepszik le az olvasói emlékezetben – ülepedés után bűnről és az emlékezésről szól. Németh Zoltán Parti Nagy Lajosról írt monográfiája a vizsgált életműhöz idomulva írja szét a monográfia műfaját, Bedecs László pedig nem is tehet mást Tandori-könyvében, mint hogy szelektál, és a jellemzőt próbálja megmutatni. Ez az, aminél egy ilyen könyvajánló csak kevesebbre vállalkozhat.

 

Bánki Éva–Szigeti Csaba (főszerk.): Udvariatlan szerelem. A középkori obszcén költészet antológiája. Prae.hu, Bp., 2006.

Bányai János: A védett vesztes. Kisebbségi magyaróra II Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2006.

Bedecs László: Beszélni nehéz. Tanulmányok Tandori Dezső költészetéről. Kijárat Kiadó, Bp., 2006.

Bottoni, Stefano (főszerk.): Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2006.

Csehy Zoltán: Hecatelegium. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2006.

Fekete Vince (szerk.): Erdélyi Szép Szó 2006. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2006.

Gergely Edit: A boszorkánymester. Versregény. Nyitott Könyvműhely, Bp., 2006.

Karácsonyi Zsolt: A Nagy Kilometrik. Versek. Magvető, Bp., 2006.

Kemény István: Élőbeszéd. Versek. Magvető, Bp., 2006.

Kovács András Ferenc: Hazatérés Hellászból. Kavafisz-átiratok. Magvető, Bp., 2006.

Mihancsik Zsófia: Nincs mennyezet, nincs födém. Beszélgetés Nádas Péterrel. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2006.

Németh Zoltán: Parti Nagy Lajos. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2006.

Pleşu, Andrei: Angyalok. Ford. Székely Melinda. Koinónia, Kolozsvár, 2006.

Schein Gábor: Nevetők és boldogtalanok. Füst Milán művészete 1909–1927. Akadémiai Kiadó, Bp., 2006.

Szabó Róbert Csaba: Az egész Antarktisz kontinens. A látás, a hallás, az ízlelés, a hang, a tapintás és a szív elvesztése. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006.

Szemlér Ferenc: Hajnali eső. Válogatott versek. Válogatta és a bevezető tanulmányt írta Vallasek Júlia. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2006.

Térey János: Ultra. Új versek, 2002–2006. Magvető, Bp., 2006.

Vermesser Levente: Az egyensúly ígérete. Versek. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006.