Január 2007
Nagyszeben — múlt, jelen


  Luxembourgtól Nagyszebenig
  Horváth Andor

  Megmutatjuk magunkat a városlakónak és a világnak
  Tibori Szabó Zoltán

  Nagyszeben mint erdélyi „főváros”
  Konrad Gündisch

  Nagyszeben gortiszi kövei
  Horst Schuller–Hajdú Farkas-Zoltán

  III. Zsoltár; XIII. Zsoltár (versek)
  Ştefan Aug. Doinaş

  Az alkotási folyamat és a többnyelvűség
  Joachim Wittstock–Fodor Bálint

  Óda Szebenhez gyermekhangra
  Lászlóffy Aladár

  Az én Nagyszebenem
  László Ferenc

  Újjászületés (vers)
  Lackfi János

  Temetés Szebenben
  Hajdú Farkas-Zoltán


EURÓPAI NAPLÓ
  Európa peremén
  Pomogáts Béla


TOLL
  A diplomácia nyilvános kérdés?
  Vladimír ©tefanovič


HISTÓRIA
  Nobilis vagy kliens?
  Flóra Ágnes

  Nagyszebeni diákok a brassói Honterus Gimnáziumban a 16. században
  Gernot Nussbächer

  A kisebbségi kérdés megoldásának egy pozitív példája: Dél-Tirol esete II.
  Gulyás László


VILÁGABLAK
  A pécsi kísérlet
  Takáts József


MŰ ÉS VILÁGA
  Nagyszeben német irodalma
  Balogh F. András

  Konténerlét
  Keszeg Vilmos


KÖZELKÉP
  Román bankélet az első világháború előtti Erdélyben
  Ion I. Lapedatu

  Nagyszeben: Európa ökumenikus vallási fővárosa 2007 szeptemberében
  Bodó Márta

  Szeben bánja
  Mihály László

  A Siebenbürger Zeitung életei
  Borbáth Zsuzsanna


LEVELESTÁR
  Rólunk szól a történet (Kántor Lajos bevezetőjével)
  


TÉKA
  Egy tündöklő árny Alexandriából
  Bogdán László

  Várostörténet dióhéjban
  Nagy Róbert

  Franz Hodjak kolozsvári megjelenései
  Végh M. Balázs

  A Korunk könyvajánlata (Balázs Imre József ajánlja)
  


TALLÓ
  Kortárs és alternatív
  Musca Szabolcs

  Húsz évig nem írt – bölccsé vált
  K. E.

  Ösztönemberek (film)világa
  Nagy Katalin  LÉPCSŐHÁZ
  

  SZÁMUNK SZERZŐI
  

Lászlóffy Aladár

Óda Szebenhez gyermekhangra

Először még nem tudtam, melyik melyiket, csak azt, hogy egyik folyton elárulta a másikat. Gyere, tizenkét kőművesem, rakjunk várat, cifrát, tartósat, balladásat. Mint Ilion, mint valami keleti Carcassone, mint Szeben. Aztán népesítsük be mesebelivel és igazságbelivel. Hadd vívjunk meg érte, és hadd kalapáljuk lejtős utcáiban a falakat, az üllőket, a harangokat. Hiszen őbenne bízunk eleitől fogva. A városoknak kétségtelenül van domborzata, a tájak arabeszkjeit felettünk legszebben a felhők testesítik meg. De a történéseknek is van domborzata, az időnek is. Következőleg a hangulatoknak. Mesék vagy nem mesék, több mint mesék. „Ég a napmelegtől a kopár szik sarja...” avagy lenn az Alföld tengersík vidékén. Tájaink külső-belső, jellegzetes tagoltsága folytán a magam élettér-domborzata annyi mindent őriz meg, fejez ki Krúdynál, Móricznál, Balassinál, Mikszáthnál. Igen, Szent Péternek magának rengeteg köze van a mindenségek domborzatához, meglapulva hagyná lenn nekem is a dimbes-dombos Aranyos menti gyermeknek. Igaz, hogy Szent László-pénztől vagyonos, mesebeli mélységű a szülőföldem, de részes birtokos vagyok a gót mesék, a szász rézerdők, ezüsterdők csodabirodalmában is. Egyik ágon, életem egyik fontos gyermekkori színtere szerint Szeben is az enyém. Ahova legfogékonyabb korában, korszakában természetesen kerül el a gyermek, az az övé marad. Ali baba ki se kellett mondja a Szezám, tárulj! parancsát, amikor az első vonatfüttyre, az első kőszáli zerge cirkuszkupolája alá az urbanizmusnak hát csak itt ébredtem rokonlátogatásra. Van, létezik megannyi formája, változata az időben, hangulatban, meseidőben a Szeben-foglalásnak, mert hiszen jó régi ez a város, de a menekülés se, az átutazás se az igazi, csak a nyugalomban átúszott nagy kanyarok adnak emlékezetesen szövődő cselekményeket, maradandó rekordokat. És többször, nyaranta, vásárok és felhőcskén könyökölő, likőrös cukorkát szopogató angyalkák fantáziájában úsztam át, keresztül-kasul, ide-oda, az alsóvárostól a Jungerwald taváig Szeben valóságos és képzeletbeli légterét, domborzatát, szerelmetes földrajzát. Szeben szebb, mint polgárosodás, mint cifra gótika, mesebeli monarchia, és számomra mélyebb minden Habsburg-civilizációnál. Itt bármelyik sarkon megleshető, mégis teuton Abafikat láthatok, akik úgy futkosnak a saját génjeimmel, vágyaimmal, hajlamaimmal telve, mint vad, nyakas, makacs kurucok, valami lepcses hajdúk, darabontok, székelyek, labancok. Ám mi vagyunk együtt ugyanott, ugyanazok, visszamenőlegesen is, magyar királyok termékeny parancsaival építkező és fegyverkező hangyák. Szeben valami gigantikus zsinórpadlás, a mesék második mennyországa a dolgaimban. Szeben az Szeben. Ugyanazok az angyalok hordozzák kétfelől, mint tordaimalacos, pogácsás, hasadékos másik birodalmam címerét. És közlekedünk benne a feledhetetlenségig.